Byla I-1838-365/2013
Dėl Lietuvos Respublikos ambasados Indijoje sprendimo, kuriuo atsisakyta išduoti vizą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, susipažinęs su S. A. (S. A.) skundu,

Nustatė

22012 m. gruodžio 31 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas S. A. skundas dėl Lietuvos Respublikos ambasados Indijoje sprendimo, kuriuo atsisakyta išduoti vizą.

3Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 4 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2013 m. sausio 25 d. skundo trūkumams pašalinti. Pareiškėjas buvo įpareigotas pateikti teismui skundą su išverstais į lietuvių kalbą priedais ir pateikti (arba nepateikti) notariškai surašytą įgaliojimą, atstovauti pareiškėją teisme, taip pat įpareigotas pateikti skundo su priedais tokį skaičių, kad būtų galima įteikti kiekvienai šaliai.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Pareiškėjas S. A. Vilniaus apygardos administracinis teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėjui grąžintinas sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 37 str. 3 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8S. A. (S. A.) skundą laikyti nepaduotu.

9Pareiškėjui grąžintinas sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis ir jo sumokėjimą patvirtinantis kvitas (ABTĮ 37 str. 3 dalis).

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

11Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai