Byla I-3121-426/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir veiksmų nutraukimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, susipažinusi su K. K. skundu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir veiksmų nutraukimo,

Nustatė

2pareiškėja teismui pateikė skundą, kuriame prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą (toliau ir Tarnyba) įpareigoti imtis veiksmų, kad sustabdyti K. K. ir M. K. grąžinimą į Lietuvos Respubliką;

3nutraukti visus veiksmus, kurių imtasi vadovaujantis 2011-12-15 Tarnybai pateiktu D. K. prašymu.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. numatyta, kokias bylas sprendžia administraciniai teismai. Šio įstatymo 16 str. nurodyta, jog administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams.

5Pareiškėja teismui pateikė skundą, kuriame prašo nutraukti Tarnybos veiksmus. Susipažinus su bylos medžiaga, darytina išvada, jog K. K. skundžia atsakovės veiksmus, kilusius iš šeimos teisinių santykių. Skundo reikalavimus grindžia LR CPK normomis. Pareiškėjai išaiškintina, jog šį ginčą turėtų nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas pagal atsakovo buvimo vietą.

6Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 15, 16, 37 str. 3 d. teisėja

Nutarė

7Atsisakyti priimti pareiškėjos K. K. skundą kaip neteismingą administraciniam teismui.

8Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti K. K..

9Nutarčiai įsiteisėjus, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėtą 100 litų žyminį mokestį (Danske Bank A/S 2012-05-02 mokėjimo kvitas į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660) grąžinti M. V..

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai