Byla 2S-353-459/2015
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų J. S. ir R. S. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų J. S. ir R. S. pareiškimą tretiesiems asmenims UAB „Lytagros prekyba“, AB DnB bankas, UAB „DnB lizingas“, suinteresuotiems asmenims UAB „Agrochema“, UAB „Gotardas“, UAB „EU verslas“, Klaipėdos apskrities VMI ir antstoliui A. S. dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

22014-09-22 teismo posėdžio metu J. S. ir R. S. pateikė prašymą pereiti iš ginčo teisenos į ypatingąją teiseną, nes sutuoktiniams pavyko susitarti dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, pateikė teismui jų pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir prašė ją patvirtinti, tačiau teismas sutartį, kaip pažeidžiančią kreditorių interesus, tvirtinti atsisakė ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarčiai patikslinti atidėjo teismo posėdį 2014-11-10, 9.30 val..

32014-11-10 teismo posėdžio metu J. S. ir R. S. pateikė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarčiai patikslinti teismo posėdis atidėtas 2014-11-25, 13.00 val..

42014-11-25 teismo posėdžio metu J. S. ir R. S. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nepateikė, prašė tvirtinti paskutinį teismui pateiktą variantą.

5Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-12-01 nutartimi pareiškėjų pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu paliko nenagrinėtą. Nurodė, jog negali patvirtinti pareiškėjų J. S. ir R. S. pateiktos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties, t. y. pateikta sutartis prieštarauja kreditorių interesams - neteisingai nurodytos įsiskolinimo kreditoriams sumos, nurodytas ne visas dalintinas turtas, sutartimi neišspręsti kiti privalomi klausimai nutraukiant santuoką bendru abiejų sutuoktinių sutarimu, todėl teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjams jau du kartus buvo nustatytas terminas santuokos nutraukimo pasekmių sutarčiai patikslinti, pareiškimą paliko nenagrinėtą.

6Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2014-12-01 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti bylą, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Nurodo, jog pagal Civilinio kodekso nuostatas, jei teismas mano, kad santuokos nutraukimo pasekmių sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina, o bylą dėl santuokos nutraukimo sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Kadangi teismas pažeidė šios normos reikalavimus, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog pareiškėjams buvo suteiktas dviejų mėnesių terminas sutarčiai patikslinti, tačiau pareiškėjai nesiekė operatyviai išspręsti šio klausimo ir nepateikė tinkamai patikslintos sutarties. Teismas privalo vertinti prašymo nutraukti santuoką pagrįstumą ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teisėtumą ir turi teisę, o ne pareigą stabdyti bylos nagrinėjimą.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys AB DNB bankas ir UAB DNB lizingas prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog į sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių turinį nebuvo įtrauktos visos sąlygos ir nebuvo išspręsti visi privalomi klausimai. Teismas net du kartus buvo nustatęs terminą sutarties trūkumams šalinti, tačiau sutuoktiniams nepateikus tinkamai patikslintos sutarties pagrįstai pareiškimą paliko nenagrinėtą.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

11Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2014-09-22 teismo posėdžio metu J. S. ir R. S. pateikė prašymą pereiti iš ginčo teisenos į ypatingąją teiseną, nes sutuoktiniams pavyko susitarti dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, pateikė teismui jų pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir prašė ją patvirtinti, tačiau teismas sutartį, kaip pažeidžiančią kreditorių interesus, tvirtinti atsisakė ir santuokos nutraukimo pasekmių sutarčiai patikslinti atidėjo teismo posėdį 2014-11-10, 9.30 val.. 2014-11-10 teismo posėdžio metu J. S. ir R. S. pateikė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarčiai patikslinti teismo posėdis atidėtas 2014-11-25, 13.00 val.. 2014-11-25 teismo posėdžio metu J. S. ir R. S. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių nepateikė, prašė tvirtinti paskutinį teismui pateiktą variantą. Kretingos rajono apylinkės teismas 2014-12-01 nutartimi pareiškėjų pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu paliko nenagrinėtą. Nurodė, jog negali patvirtinti pareiškėjų J. S. ir R. S. pateiktos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties, t. y. pateikta sutartis prieštarauja kreditorių interesams - neteisingai nurodytos įsiskolinimo kreditoriams sumos, nurodytas ne visas dalintinas turtas, sutartimi neišspręsti kiti privalomi klausimai nutraukiant santuoką bendru abiejų sutuoktinių sutarimu.

12Santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu reglamentuoja CK trečiosios knygos IV skyriaus antrojo skirsnio ir CPK XXXV skyriaus teisės normos. Nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių sutikimu galima tada, kai sutuoktiniai sutaria ne tik dėl santuokos nutraukimo, bet ir dėl teisinių jos padarinių. CK 3.53 straipsnio 2 dalyje ir CPK 539 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su prašymu nutraukti santuoką sutuoktiniai turi pateikti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.). CPK 539 straipsnio 1 dalies 4 punkte sutuoktiniai įpareigojami prašyme nutraukti santuoką nurodyti duomenis apie sutuoktinių arba vieno iš jų kreditorius. CPK 540 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą sutuoktinių ar vieno iš jų kreditoriai pareiškia reikalavimus, teismas sustabdo bylą, kol bus išspręsti kreditorių reikalavimai. CK 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas netvirtina sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jeigu ji prieštarauja viešajai tvarkai ar pažeidžia vaikų, vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus, o bylą sustabdo, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį. Jeigu per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos sutuoktiniai neįvykdo teismo nurodymų dėl sutarties turinio, teismas prašymą palieka nenagrinėtą. Taigi sutuoktiniai nutraukti santuoką supaprastinto proceso tvarka gali tik tuo atveju, jeigu prašymas nutraukti santuoką ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka CK ir CPK normų reikalavimus, t. y. neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių, jų nepilnamečių vaikų, vieno arba abiejų sutuoktinių kreditorių teisėtų interesų. Priešingu atveju, teismui nustačius, kad prašymas dėl santuokos nutraukimo ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neatitinka įstatymo reikalavimų ir sutuoktiniams nepašalinus nustatytų trūkumų, prašymas dėl santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinėtas. Atsižvelgiant į normos lingvistinę konstrukciją, darytina išvada, jog reikalavimas teismui tuo atveju, kai sutartis prieštarauja viešajai tvarkai ar pažeidžia vaikų, vieno iš sutuoktinių teises ir teisėtus interesus, sustabdyti bylą suformuluotas kaip privalomas bylos sustabdymo pagrindas. Manytina, jog atsižvelgiant į tą faktą, kad santuokos nutraukimo bylos yra socialiai jautrios, įtakoja ne tik sutuoktinių, bet ir jų nepilnamečių vaikų, taip pat kreditorių interesus, tokiu reglamentavimu siekiama suteikti sutuoktiniams pakankamai laiko, kad būtų pašalinti sutarties trūkumai ir sudaryta sutartis maksimaliai atitinkanti tiek sutuoktinių, tiek jų nepilnamečių vaikų, tiek jų kreditorių interesus ir taip pat nebūtų nepagrįstai apribota asmenų teisė nutraukti santuoką įstatymo nustatyta tvarka.

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nustatęs santuokos nutraukimo pasekmių sutarties trūkumus, bylos nesustabdė. Nors pirmosios instancijos teismas du kartus suteikė sutuoktiniams galimybę patikslinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, tačiau kadangi pareiškėjams nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti maksimaliu 6 mėnesių terminu sutarties trūkumų ištaisymui, taip pat atsižvelgiant į tai, jog santuokos nutraukimo byla teisme nagrinėjama jau metus, taigi siekiant nepagrįstai neužkirsti pareiškėjams kelio nutraukti santuoką kuo ekonomiškesniu būdu, pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesustabdė bylos nagrinėjimo ir pareiškėjų pareiškimą paliko nenagrinėtą.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

16panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 1 d. nutartį ir perduoti klausimą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai