Byla 2S-1489-253/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Resota“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Resota“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. S., ALBA Ferrous Trading GmbH dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2015-04-13 turto aprašą Nr. S1‑339975 vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 ir sudaryti naują aprašą, kuriuo būtų areštuota UAB „Resota“ reikalavimo teisė į BUAB „Jaumina“ tik tokia apimtimi, kurios reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011‑04-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-812-123/2011 yra patvirtinta UAB „Resota“ 3 204 380,37 Eur reikalavimo teisė į BUAB „Jaumina“. Ginčijamu turto aprašu yra areštuota/aprašyta visa 3 204 380,37 Eur dydžio UAB „Resota“ reikalavimo teisė, nenurodant išieškotojo, kokia yra išieškoma suma bei priskaičiuotos vykdymo išlaidos, taip pažeidžiant imperatyvų draudimą areštuoti skolininko turto daugiau nei jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-12 nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas, remdamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2 d. 5 p. nuostata, 2015-03-18 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo visą UAB „Resota“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas ją arba trečiuosius asmenis. Vykdydamas Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolis skundžiamu 2015-04-13 turto aprašu Nr. S1-339975 aprašė skolininkei UAB „Resota“ priklausančią turtinę teisę į visas mokėtinas pinigines lėšas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje Nr. B2-534-538/2015 ir esančias bankroto administratorės S. Kolakauskienės žinioje. Atsižvelgdamas į tai, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015-03-18 nutartyje nurodė areštuoti visą skolininkei UAB „Resota“ priklausantį turtą, arešto masto neapribojant konkrečia suma, teismas darė išvadą, kad antstolis teisėtai ir pagrįstai skundžiamu turto aprašu aprašė visą skolininkės UAB „Resota“ turtinę teisę, nepriklausomai nuo jos dydžio, ir CPK 675 str. 2 d. įtvirtinto draudimo areštuoti turto daugiau nei jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti nepažeidė. Laikinosios priemonės taikytos ne konkretaus, o visų UAB „Resota“ kreditorių interesų užtikrinimui.

4Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Resota“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjos skundą. Pareiškėjos nuomone, antstolis iš esmės areštavo daugiau turto nei reikia visų kreditorių reikalavimų tenkinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, o tai lemia, jog antstolis 2015-04-13 surašydamas turto aprašą Nr. S1-339975 ir visa apimtimi areštuodamas UAB „Resota“ reikalavimo teisę į BUAB „Jaumina“ pažeidė CPK 675 str. 2 d. nustatytą imperatyvą. Tai, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos bankroto byloje, pareiškėjos nuomone, nesudaro pagrindo nesilaikyti CPK 675 str. 2 d. reikalavimo, nes taikomi apribojimai yra tik laikinojo pobūdžio, bankroto byla nėra iškelta, procesas dėl restruktūrizacijos nėra pasibaigęs, todėl turi būti užtikrinamas proporcingumo ir ekonomiškumo principas. Pareiškėjos nuomone, vadovaujantis Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-18 nutartimi turi būti areštuota turto tiek, kad jo pakaktų visų įmonės kreditorių reikalavimų užtikrinimui, o likęs nuosavybės teisių areštas neturi jokio teisinio pagrindimo ir prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių principams ir esmei.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. S. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2015-03-18 Klaipėdos apygardos teismo nutartyje Nr. B2-594-513/2015 nėra nurodytas konkretus skolininkės turtas, todėl, vadovaujantis CPK 675 str. 3 d. ir 677 str., turi būti sudaromas turto aprašas. Turto aprašo formą nustato Sprendimų vykdymo instrukcijos 10 priedas, šios formos naudojimas antstoliui yra privalomas. Antstolis negali keisti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinio, o turi ją vykdyti taip, kaip nurodyta.

6Atsiliepimu suinteresuotas asmuo ALBA Ferrous Trading GmbH prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ginčijamu turto aprašu tiksliai pagal teismo nurodymus vykdoma Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuri yra teisėta, galiojanti ir vykdytina. Šiuo atveju išieškotina suma CPK 675 str. 2 d. prasme nėra nustatyta. Nurodo, kad UAB „Resota“ yra nemoki bendrovė, realaus bendrovės turto jau dabar nebeužtenka atsiskaityti su visais bendrovės kreditoriais. Teigia, kad nemoki UAB „Resota“ įvairiais būdais mažina bendrovės turtą, taip darydama žalą bendrovės kreditoriams.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Apeliacijos objektą šiuo atveju sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos UAB „Resota“ skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

9Bylos medžiaga nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 antstolis A. S. vykdo civilinėje byloje Nr. B2‑594‑513/2015 priimtos Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-18 nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkei UAB „Resota“. Minėta nutartimi nutarta areštuoti skolininkei UAB „Resota“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas ją arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, taip pat sustabdyti šio turto realizavimą bei išieškojimą iš UAB „Resota“ turto vykdymo procese. Nustatyta, kad šioje vykdomojoje byloje 2015-03-24 turto aprašais Nr. S1-336114 ir Nr. S1-336147 aprašytas visas skolininkei UAB „Resota“ priklausantis nekilnojamasis, registruotas kilnojamasis, registruose neregistruotas įmonės ilgalaikis/trumpalaikis turtas bei turtinės teisės, visos piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą. 2015‑04‑13 sudarytu turto aprašu Nr. S1-339975 aprašyta skolininkei UAB „Resota“ priklausanti turtinė teisė į visas mokėtinas pinigines lėšas BUAB „Jaumina“ bankroto byloje Nr. B2-534-538/2015 ir esančias bankroto administratorės S. Kolakauskienės žinioje. Be to, 2015‑04-17 turto aprašu Nr. S1-341074 aprašyta skolininkei UAB „Resota“ visas priklausantis metalo laužas, esantis pas skolininkę ir/ar trečiuosius asmenis, taip pat skolininkei priklausančios turtinės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimo teises, kylančias iš sutarčių ir/ar susitarimų, ir/ar sąskaitų–faktūrų, ir/ar PVM sąskaitų–faktūrų, ir/ar kitų susitarimų, turtinių įsipareigojimų, taip pat teisminių ginčų, pretenzijų, laidavimų, ir/ar kitų sutartinių santykių su trečiaisiais asmenimis. Skundu dėl antstolio veiksmų skolininkė UAB „Resota“ prašė panaikinti 2015-04-13 turto aprašą Nr. S1‑339975 ir sudaryti naują aprašą.

10Pareiškėjos nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes, nes antstolis iš esmės areštavo daugiau turto nei reikia visų kreditorių reikalavimų tenkinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, o tai lemia, jog antstolis, 2015-04-13 surašydamas turto aprašą Nr. S1-339975, pažeidė CPK 675 str. 2 d. nustatytą imperatyvą. Apeliantė nurodo, kad civilinėje byloje dėl UAB „Resota“ bankroto bylos iškėlimo, visų kreditorių reikalavimai (įskaitant nepradelstus) sudaro 3 029 587,21 Eur, o antstolis skundžiamu turto aprašu visa apimtimi areštavo ir UAB „Resota“ reikalavimo teisę į BUAB „Jaumina“, kuri pagal Klaipėdos apygardos teismo 2011-04-13 nutartimi patvirtintą taikos sutartį sudaro 3 724 089,61 Eur. Nors atskiruoju skundu apeliantė teikia argumentus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-18 nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – skolininkės turto arešto – masto, teigdama, kad vadovaujantis šia nutartimi turi būti areštuota tik tiek turto, kad jo pakaktų visų įmonės kreditorių reikalavimų, sudarančių 3 029 587,21 Eur, užtikrinimui, tačiau pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pagal pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų sprendžiamas klausimas dėl skundžiamų antstolio veiksmų teisėtumo ir būtinumo. Taigi, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, teismas vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

11Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.). CPK 675 str. 2 d. reglamentuoja, kad antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą; antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. CPK 675 str. 3 d. numato, kad antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, CPK 677 str. nustatyta tvarka sudaro areštuojamo turto aprašą; tokiu atveju antstolis turto arešto akto nesurašo. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas (CPK 586 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju vykdomasis dokumentas yra teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Resota“ (CPK 587 str. 4 p.). Iš Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-18 nutarties turinio nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės šia nutartimi skolininkei UAB „Resota“ pritaikytos remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2 d. 5 p. nuostata, numatančia, kad teisme gavus pareiškimą iškelti bankroto bylą, teismo arba suinteresuoto asmens iniciatyva teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Taip pat minėtoje nutartyje nurodyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Resota“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo. Nagrinėjamu atveju vykdomuoju dokumentu esančia ir vykdymo veiksmų atlikimo pagrindą sudarančia Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-18 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės, atsižvelgiant į inicijuoto teisminio proceso pobūdį bei siekiant apsaugoti visų kreditorių interesus, buvo pritaikytos visam skolininkės UAB „Resota“ turtui, o ne konkrečiai turto daliai ir neapribojant laikinųjų apsaugos priemonių masto konkrečiu dydžiu. Apeliacinės instancijos teismas, esant tokioms aplinkybėms, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00991 surašant pareiškėjos skundžiamą 2015-04-13 turto aprašą Nr. S1-339975 buvo teisėtai ir pagrįstai aprašyta visa skolininkės UAB „Resota“ turtinė teisė, nepriklausomai nuo jos dydžio. Įvertinus vykdomojo dokumento turinį darytina išvada, kad apeliantės nurodomo CPK 675 str. 2 d. pažeidimo, surašant skundžiamą 2015-04-13 turto aprašą Nr. S1-339975, antstolio veiksmuose nenustatyta.

12Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas bei pagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju antstolis nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų. Naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, dėl to atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 str., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-12 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai