Byla e2-232-545/2019
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys J. B., G. B. dėl 6280,60 Eur nesumokėtos įmokos už Žemės sklypo dalies įsigijimą, 788,18 Eur palūkanų, 6374,67 Eur delspinigiių, viso 13443,45 Eur įsiskolinimo, 6 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo, -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

2sekretoriaujant V. K., Andriui Šalkevičiui

3dalyvaujant ieškovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei A. R.

4atsakovo G. B. individualios įmonės bei trečiojo asmens G. B. atstovei advokatei I. K.

5teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui G. B. individualiai įmonei dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys J. B., G. B. dėl 6280,60 Eur nesumokėtos įmokos už Žemės sklypo dalies įsigijimą, 788,18 Eur palūkanų, 6374,67 Eur delspinigiių, viso 13443,45 Eur įsiskolinimo, 6 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo, -

Nustatė

6ieškovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, j.a.k. 188704927, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydama priteisti iš atsakovo G. B. individualios įmonės 6280,60 Eur nesumokėtos įmokos už Žemės sklypo dalies įsigijimą, 788,18 Eur palūkanų, 6374,67 Eur delspinigiių, viso 13443,45 Eur įsiskolinimo, 6 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos, naudai (b.l. 15-17).

7Ieškovas reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: Vilniaus apskrities viršininko 2005-03-10 d. įsakymu Nr. 2.3-1670-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0054:100) K. K. g. 11B, Vilniuje, dalies pardavimo G. B. individualiai įmonei“ tenkinant atsakovo G. B. individualios įmonės 2004-07-14 d. pateiktą prašymą buvo nuspręsta atsakovui parduoti 101 kv. m ploto žemės sklypo dalį, esančią 420 kv. m ploto valstybiniame žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0054:100, adresu K. K. g. 11B, Vilniuje

8Vilniaus apskrities viršininko administracija ir atsakovas sudarė 2005-10-12 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P01/2005-1054 (toliau - Sutartis), pagal kurią atsakovas išsimokėtinai įsigijo 101 kv. m ploto žemės sklypo dalį, esančią 420 kv. m ploto žemės sklype. Sutarties 2 p. buvo nustatyta, kad perkamo žemės sklypo kaina - 38708 Lt (11210,61 Eur). Vadovaujantis Sutarties 4 p., atsakovas už perkamą žemės sklypą sumokėjo 8308 Lt (2406,16 Eur). Sutarties 5 p. nurodyta, kad įsiskolinimo likutį 30400 Lt (8804,45 Eur) atsakovas įsipareigojo sumokėti Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis iki 2014 m. Be to, atsakovas 2005-10-12 d. pasirašė pasižadėjimą Nr. 747, pakartotinai patvirtindama savo įsipareigojimą mokėti įmokas už perkamą žemės sklypo dalį Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat mokėti palūkanas nuo priklausančio mokėti įsiskolinimo likučio, bei patvirtino, kad jai yra žinoma, kad laiku nesumokėjus pasižadėjime nurodytos sumos ir palūkanų, bus skaičiuojama 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

9Nurodo, kad iš Sutarties nuostatų matyti, kad atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui Nacionalinei žemės tarnybai palūkanas nuo nesumokėtos įsigyto Žemės sklypo kainos dalies iki kiekvienų metų sausio 15 dienos, o šių palūkanų mokėjimas pagal sutarties sąlygas nėra siejamas su mokėjimo terminų praleidimu. Sudarydamos Sutartį šalys susitarė ir dėl netesybų mokėjimo: atsakovui, nustatytu laiku nesumokėjus metinės įsiskolinimo sumos ir palūkanų, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai - 0,05 procento privalomos mokėti įsiskolinimo sumos.

10Atsakovas G. B. individuali įmonė, j. a. k. 225429340, pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad negauna jokių pajamų, o patalpose, kurios yra pastate, kuris yra ginčo dalyku esančioje žemės sklypo dalyje, nevykdo jokios veiklos. Nurodo, kad atsakovas nebeturi jokio teisinio suinteresuotumo šios žemės sklypo dalies įsigijimu, ir mano, kad Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.P01/2005-1054 turi būti nutraukta, o ne toliau vykdoma, taikant restituciją (b.l. 26-27).

11Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovas pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą - šioje faktinėje situacijoje ji turėtų ne reikalauti skolos sumokėjimo, o reikalauti nutraukti sutartį dėl negalimumo jos toliau vykdyti, bei taikyti restituciją.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo J. B. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad 2005-10-12 d. Vilniaus apskrities viršininko administracija, kurios teisių perėmėjas yra ieškovas ir G. B. individuali įmonė sudarė Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovui nuosavybėn buvo perleistas 101 kv. m. žemės sklypo, esančio 420 kv. m. ploto valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. 0101-0054-0100. Už žemės sklypą atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti 38 708 Lt (11 210,61 Eur). Kaip nurodyta Sutarties 4 p., prieš pasirašydamas Sutartį atsakovas sumokėjo 708 Lt (205,05 Eur), o likusią sumą 30 400 Lt (8 804,44 Eur) už perkamą Žemės sklypą įsipareigojo sumokėti dalimis iki 2012 metų, mokant kiekvienais metais po 3 377,78 Lt (978,27 Eur) ir atitinkamai 2 proc. metinių palūkanų nuo likusios sumokėti įsiskolinimo sumos. Nurodo, kad atsakovas nėra apmokėjęs ieškovui už pastarojo nurodytą žemės sklypą, tačiau žymiai mažesnę sumą nei prašoma priteisti. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai skaičiuoja delspinigius ir už visą laikotarpį nuo paskutinės įmokos sumokėjimo dienos, t.y. nuo 2011-01-17 iki kreipimosi į teismą dienos - už 1 887 dienas. Už šį laikotarpį delspinigių skaičiavimui taikytinas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas, todėl ieškovas gali reikalauti tik 512 Eur. (5 694,60 Eur x 0,05 proc. x 180 d.). Atitinkamai perskaičiuotina ir 2 proc. metinių palūkanų, mokėtinų nuo nesumokėto įsiskolinimo, suma, kuri turėtų būti 683,35 Eur (5 694,60 Eur x 2 proc. x 6 m.). Esant tokioms aplinkybėms, sutiktina, kad atsakovo skola ieškovui už žemės sklypą yra 5 694,60 Eur, palūkanų suma sudaro 683,35 Eur ir delspinigiai - 512 Eur (b.l. 32-33).

13Trečiasis suinteresuotas asmuo G. B. a.k. ( - ) atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies

15Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, iš civ.bylos Nr. e2-2452-541/2018 medžiagos matyti, kad G. B. individuali įmonė 2004-07-16 pateikė Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui 2004-07-14 prašymą, prašydama parduoti jai 101 kv. m. ploto žemės sklypą, esantį adresu K. K. g. 11B, Vilniuje, įsipareigodama už sklypą atsiskaityti išsimokėtinai per 10 metų.

16Vilniaus apskrities viršininko 2005-03-10 įsakymu Nr. 2.3-1670-01 buvo patenkintas G. B. individualios įmonės 2004-07-14 prašymas ir atsakovui išsimokėtinai nutarta parduoti 101 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti 420 kv. m. ploto valstybinės žemės sklype, adresu K. K. g. 11B, Vilniuje, už 38 708 Lt/11210.61 Eur (iš jų už individualų žemės sklypo vertinimą 708 Lt), o atsakovui nustatant įpareigojimą iš karto sumokėti 20 proc. nustatytos žemės kainos, kitą sumą – per tolesnius devynerius metus, pradedant mokėti antraisiais kalendoriniais metais po valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

172005-10-12 d. šalys sudarė Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P01/2005-1054, pagal kurią G. B. individualiai įmonei buvo parduota 101 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalis, esanti adresu K. K. g. 11B, Vilniuje. Be to, 2005-10-12 d. G. B. individuali įmonė pasirašė pasižadėjimą Nr. 747, kuriuo pasižadėjo mokėti pasižadėjime nurodytas sumas bei 2 proc. metines palūkanas nuo priklausančio mokėti įsiskolinimo likučio, pradedant antraisiais kalendoriniais metai po sklypo įsigijimo bei patvirtino, kad atsakovui yra žinoma, kad laiku nesumokėjus pasižadėjime nurodytos sumos ir palūkanų, bus skaičiuojama 0,05 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

18Byloje nustatyta, kad sandorio sudarymo metu (2005-10-12 d.) galiojo nuo 2005-08-21 d. iki 2008-09-19 d. Mokėjimo už perkamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos žemės paskirties valstybinės žemės sklypų padravimo ir nuomos“ (toliau-Taisyklės) Šių Taisyklių 4.1. p.p buvo numatyta, kad pirkėjai už išsimokėtinai perkamus žemės sklypus su valstybe turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 15 metų ir ne mažiau kaip 20 procentų nustatytosios žemės kainos sumokėti iš karto, o kitą sumą-per tolesnius 14 metų valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais terminais, pradėdami mokėti antraisiais kalendoriniais metais po valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Atsiskaitymo už įsigytą žemės sklypą terminai ir sankcijos už jų nevykdymą numatomos valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutaryje. Taisyklių 4.3. p.p. buvo numatyta, kad sutartyje nurodytos sumos turi būti sumokamos atitinkamai ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 15 d., o pagal Taisyklių 4.4. p. už įsiskolinimo likutį pirkėjai moka 2 procentus metinių palūkanų. Be to, asmenims, nustatytu laiku nesumokėjusiems metines įsiskolinimo sumos ir palūkanų už kiekvieną praleistą dieną skaičiuojami delspinigiai-0,05 procento privalomos mokėti įsiskolinimo sumos.

19Bylos duomenimis, atsakovas nesumokėjo 6280,60 Eur įmokų už žemės sklypo dalies įsigijimą, todėl ieškovas priskaičiavo 788,18 Eur palūkanų bei 6347,67 Eur delspinigių, šias sumas ieškovo atstovė prašė priteisti teisminio nagrinėjimo metu.

20Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-05 d. nutartimi civ.byla buvo sustabdyta iki kol įsiteisės procesinis sprendimas civ.byloje Nr. e2-36391-541/2017 (šiuo metu civ. bylos Nr. e2-2452-541/2018), nagrinėjamoje Vilniaus miesto apylinkės teise (b.l. 60-61).

21Nurodytoje civ.byloje Nr. e2-36391-541/2017 (šiuo metu civ.bylos Nr. e2-2452-541/2018) ieškovė G. B. individuali įmonė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti 2005-10-12 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P01/2005-1054, panaikinti ieškovės įsipareigojimą sumokėti likusią kainos dalį pagal 2005-10-12 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P01/2005-1054, kuri sudaro 5694,60 Eur, bei pagal nutrauktą sutartį priskaičiuotus delspinigius, kurie sudaro 512 Eur, ir metines palūkanas, kurių suma sudaro 683,35 Eur, priteisti valstybei ieškovės pagal sutartį sumokėtą 4970,35 Eur kainos dalį, kaip kompensaciją už naudojimąsi sklypu sutarties galiojimo laikotarpiu, grąžinti valstybės nuosavybėn 101 kv. m. ploto žemės sklypo dalį, esančią 420 kv. m. ploto valstybiniame žemės sklype, adresu K. K. g. 11B, Vilniuje. Ir nurodytoje byloje buvo kilęs ginčas dėl tarp šalių 2015-10-12 sudarytos valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P01/2005-1054 vykdymo ir nutraukimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-23 d. sprendimu civ.byloje Nr. e2-2452-541/2018 G. B. individualios įmonės ieškinys buvo atmestas, o Vilniaus apygardos teismo 2019-01-22 d. nutartimi civ.byloje Nr. e2A-118-580/2019 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-23 d. sprendimas buvo paliktas nepakeistu.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-18 d. nutartimi civ.bylos Nr. e2-232-545/2019 nagrinėjimas buvo atnaujintas (b.l. 68).

23Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo bei trečiojo asmens atstovė sutiko su ieškinio reikalavimais dėl skolos ir palūkanų bei dalinai dėl delspinigių bei prašė teismo sprendimo vykdymą iki 2019-12-31 d. atidėti, o nuo 2020-01-01 d. iki 2020-12-31 d. išdėstyti įsiskolinimo vykdymą.

24Pagal CK 6.59 str. yra draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Be to, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Pagal CK 6.200 str. 1 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.

25Taigi, esant šalių sutartiniams santykiams CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais.

26Teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad nesumokėtos įmokos sudaro 6280,60 Eur, 788,18 Eur sudaro palūkanos bei 6374,67 Eur sudaro delspinigiai, viso 13443,45 Eur (b.l. 37).

27Ginčo dėl 6280,60 Eur nesumokėtų įmokų bei 788,18 Eur palūkanų sumos byloje nėra, todėl šios sumos priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai, nesant įrodymų apie tai, kad atsakovas G. B. individuali įmonė atsiskaitė pagal 2005-10-12 d. šalių sudarytą Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P01/2005-1054.

282019-03-21 d. prašyme atsakovo bei trečiojo asmens atstovė prašė atmesti ieškovo reikalavimą dėl 6374,67 Eur delspinigių priteisimo ir taikyti 6 mėn ieškinio senatį (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) (b.l. 69-70).

29Šis prašymas tenkintinas iš dalies, nes pareiškimas teismui pateiktas 2017-03-17 d. iki nurodytos dienos buvo paskaičiuoti tiek palūkanos, tiek delspinigiai, delspinigių suma yra 6374,67 Eur (b.l. 37).

30Ieškinio senaties terminas yra laiko tarpas, per kurį asmuo gali privestinai įgyvendinti savo pažeistas teises (CK 1.124 str.). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kada ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti, kad jo teisės yra pažeistos (CK 86 str., CK 1.127 str. 1 d.). Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisių pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipia į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą ir kitos šalies nepripažįstamą teisę, priešinga teisinio santykio šalis ir kiti civilinių teisinių santykių dalyviai gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista.

31CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (delspinigių). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.), todėl atsakovui prašant, teismas taiko ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo. Tęstinio pažeidimo atveju (CK 1.127 str. 5 d.) delspinigiai priteisiami už 6 mėn. ir sudarys 565,25 Eur (6280,60 Eur x 0,05 % x 180 d.). Tokiu būdu, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo priteistina 565,25 Eur delspinigių ieškovo naudai. Viso priteistina suma sudarys 7634,03 Eur (6280,60 Eur + 788,18 Eur +565,25 Eur).

32Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

33Dėl procesinių palūkanų

34CK 6.261 str. numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą.

35CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Pagal CK 6.210 str. 2 d. kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 % metinės palūkanos už priteistą sumą (7634,03 Eur) nuo pareikškimo teismui pateikimo (2017-03-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Dėl įsiskolinimo atidėjimo bei išdėstymo

38Lietuvos CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, atsižvelgiant į turtinę šalies padėtį, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti.

39Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas ir teisėtų lūkesčių principai bei išieškotojo interesai. Taip pat būtina vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) (LAT 2001-10-03 nutartis byloje Nr. 3K-3-903/2001; 2001-11-07 nutartis byloje Nr. 3K-3-1113/2001; 2004-01-28 nutartis byloje Nr. 3K-3-68/2004). Taigi, teismo sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas tik išimtiniais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti sunku.

40Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas pateikė teismui prašymą (b.l. 70) išdėstyti skolos sumokėjimą, nes jis yra pensinio amžiaus, gaunatis nedidelę pensiją, be to, šiuo metu teisme vyksta civilinė byla dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo su sutuoktine J. B., kuri nepabaigta, todėl teismas atsižvelgiant į ieškovo argumentus bei į tai, kad priteistina įsiskolinimo ieškovui suma yra ženkli ir sudaro 7634,03 Eur, bei į ieškovo sutikimą atidėti sprendimo vykdymą dėl minėtų aplinkybių iki 2019-12-31 d., o po to išdėstyti skolos sumą vieneriems metams, su kuo teisminio nagrinėjimo metu sutiko ir atsakovo bei trečiojo asmens atstovė, teismas atsakovo prašymą tenkina iš dalies: atidėda teismo sprendimo vykdymą dėl 7634,03 Eur skolos iki 2019-12-31 d., o nuo 2020-01-01 d. išdėsto teismo sprendimo įvykdymą dėl skolos (7634,03 Eur) vieneriems metams mokėti kas mėnesį lygiomis dalimis (po 636,17 Eur).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CK 98 str. 1 d. taip pat numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsakovo bei trečiojo asmens atstovė, taip pat, trečiojo asmens J. B. atstovė nepateikė teismui jokių bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų.

43Žyminio mokesčio suma sudaro 172 Eur (7634,03 Eur x 3 % x 75%) ir priteistina iš atsakovo į valstybės pajamas, nes ieškovas pagal CPK 83 str. 1 d. 10 p. nuo žyminio mokesčio atleistas (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.).

44Išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje nėra, byla elektroninė.

45Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-09 d. nutartimi taikytos atsakovo atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės-turto, piniginių lėšų bei turtinių teisių areštas už 13443,45 Eur paliktinos galioti (b.l. 65-66, turto arešto akto Nr. 2018037599) (CPK 150 str.).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 262-3-270 str.,-

Nutarė

47ieškinį patenkinti iš dalies.

48Priteisti iš atsakovo G. B. individualios įmonės į.k. 225429340, 6280,60 Eur (šešis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt Eur 60 ct) nesumokėtų įmokų, 788,18 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Eur 18 ct) palūkanų, 565,25 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt penkis Eur 25 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą (7634,03 Eur) nuo pareiškimo pateikimo teismui (2017-03-07 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos į.k. 188704927, naudai.

49Atidėti atsakovui G. B. individualiai įmonei į.k. 225429340, priteisto 7634,03 Eur įsiskolinimo išieškojimo vykdymą iki 2019-12-31 d., o nuo 2020-01-01 d. iki 2020-12-31 d. šio įsiskolinimo sumą (7634,03 Eur) išdėstyti mokėti dvylikai mėnesių, mokant kas mėnesį po 636,17 Eur (šešis šimtus trisdešimt šešis Eur 17 ct).

50Valstybės naudai iš G. B. individualios įmonės į.k. 225429340, priteisti 172 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt du Eur) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

51Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 2. sekretoriaujant V. K., Andriui Šalkevičiui... 3. dalyvaujant ieškovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 4. atsakovo G. B. individualios įmonės bei trečiojo asmens G. B. atstovei... 5. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės... 6. ieškovas Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, j.a.k.... 7. Ieškovas reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: Vilniaus apskrities... 8. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir atsakovas sudarė 2005-10-12... 9. Nurodo, kad iš Sutarties nuostatų matyti, kad atsakovas įsipareigojo mokėti... 10. Atsakovas G. B. individuali įmonė, j. a. k. 225429340, pateikė teismui... 11. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovas pasirinko netinkamą savo... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. B. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. B. a.k. ( - ) atsiliepimo į ieškinį... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 15. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, iš civ.bylos Nr. e2-2452-541/2018... 16. Vilniaus apskrities viršininko 2005-03-10 įsakymu Nr. 2.3-1670-01 buvo... 17. 2005-10-12 d. šalys sudarė Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį... 18. Byloje nustatyta, kad sandorio sudarymo metu (2005-10-12 d.) galiojo nuo... 19. Bylos duomenimis, atsakovas nesumokėjo 6280,60 Eur įmokų už žemės sklypo... 20. Byloje taip pat nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-05 d.... 21. Nurodytoje civ.byloje Nr. e2-36391-541/2017 (šiuo metu civ.bylos Nr.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-18 d. nutartimi civ.bylos Nr.... 23. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo bei trečiojo asmens atstovė sutiko su... 24. Pagal CK 6.59 str. yra draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti... 25. Taigi, esant šalių sutartiniams santykiams CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad... 26. Teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad nesumokėtos įmokos sudaro... 27. Ginčo dėl 6280,60 Eur nesumokėtų įmokų bei 788,18 Eur palūkanų sumos... 28. 2019-03-21 d. prašyme atsakovo bei trečiojo asmens atstovė prašė atmesti... 29. Šis prašymas tenkintinas iš dalies, nes pareiškimas teismui pateiktas... 30. Ieškinio senaties terminas yra laiko tarpas, per kurį asmuo gali privestinai... 31. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio... 32. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį... 33. Dėl procesinių palūkanų ... 34. CK 6.261 str. numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą... 35. CK 6.37 str. 2 d. nustatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų... 36. Pagal CK 6.210 str. 2 d. kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs... 37. Dėl įsiskolinimo atidėjimo bei išdėstymo... 38. Lietuvos CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 39. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, sprendžiant... 40. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas pateikė teismui... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos... 43. Žyminio mokesčio suma sudaro 172 Eur (7634,03 Eur x 3 % x 75%) ir priteistina... 44. Išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje nėra, byla... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-09 d. nutartimi taikytos atsakovo... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 262-3-270 str.,-... 47. ieškinį patenkinti iš dalies.... 48. Priteisti iš atsakovo G. B. individualios įmonės į.k. 225429340, 6280,60... 49. Atidėti atsakovui G. B. individualiai įmonei į.k. 225429340, priteisto... 50. Valstybės naudai iš G. B. individualios įmonės į.k. 225429340, priteisti... 51. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...