Byla 2-1046-618/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Kristinai Uktverytei, Erikai Simaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Lamberta“ atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lamberta“ ieškinį atsakovei UAB „Blokelių gamykla“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 1185,56 Eur skolą, 32,98 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 21-23). Nurodė, kad 2013-10-16 tarp šalių buvo sudaryta aptarnavimo sutartis Nr. 3E-11, kuria ji įsipareigojo teikti atsakovei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) paslaugas prekyvietėje „Senjorų rojus“ esančioje ( - ), o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Ieškovė teikė atsakovei sutartyje numatytas paslaugas, išrašė PVM sąskaitas – faktūras, atsakovė jų neginčijo, pretenzijų dėl pateiktų sąskaitų nereiškė. Ieškovė nurodė, kad atsakovė laiku už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, todėl susidarė 1185,56 Eur skola. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove buvo paskaičiuotos 32,98 Eur palūkanos. Teismo posėdžio metu ieškovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2014 metų liepos mėnesį ieškovė atliko vožtuvo ir pavaros keitimo darbus atsakovės šilumos punkte, esančiame ( - ). Už šiuos darbus buvo pateikta PVM sąskaita – faktūra 972,74 Eur sumai. 2014 metų gruodžio mėnesį ieškovė atliko siurblio keitimo darbus. Už minėtų darbų atlikimą buvo pateikta PVM sąskaita – faktūra 338,87 Eur sumai. Nurodytos sąskaitos buvo apmokėtos. Atsakovė nurodė, jog nors ieškovė atliko darbus, tačiau žadėto šilumos taupymo efekto nebuvo, todėl atsakovė prašė ieškovės prisiimti atsakomybę už patirtus 1311,61 Eur nuostolius. Be to, ieškovė blogai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, prasidėjus šildymo sezonui vėluodavo paleisti šilumą, todėl 2015-08-01 atsakovė su ja nutraukė sutartį.

4Teismo posėdžio metu, atsakovės atstovui neatvykus į bylos nagrinėjimą, ieškovės atstovė advokatė Ona Kapliauskaitė, prašė teismo bylą nagrinėti atsakovės atstovui nedalyvaujant. Bylos duomenimis nustatyta, kad šaukimas į teismo posėdį 2016-01-04 įteiktas atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 straipsnis), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Pažymėtina, kad atsakovo ar jo atstovo prašymu bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas ieškovo prašymu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (CPK 246 straipsnio 2 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai, iki paskirto teismo posėdžio pradžios ji nepranešė teismui apie aplinkybes, dėl kurių atsakovės atstovas negali atvykti į teismo posėdį, bei nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovei apie 2015-02-03 teismo posėdžio datą pranešta 2016-01-04, todėl manytina, kad atsakovė turėjo pakankamai laiko informuoti teismą apie negalėjimą dalyvauti nurodytame teismo posėdyje, pasirūpinti tinkamu atstovavimu nagrinėjant bylą teisme ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka raštu pateikti teismui paaiškinimus dėl nagrinėjamo ginčo esmės. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovės atstovas UAB „Blokelių gamykla“ direktorius J. M. dalyvavo 2015-12-01 parengiamajame teismo posėdyje. Parengiamojo posėdžio metu atsakovės atstovas pateikė teismui prašymą skirti kitą parengiamąjį teismo posėdį, tokiu būdu sudarant atsakovei galimybę pasirūpinti tinkamu atstovavimu. Teismas atsakovės atstovo prašymą tenkino bei paskyrė kitą parengiamąjį teismo posėdį 2015-12-22, tačiau atsakovės atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Apie 2015-12-22 parengiamąjį teismo posėdį atsakovės atstovas – juridinio asmens vadovas, informuotas tinkamai, 2015-12-01, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 127 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į ieškovės atstovo prašymą, byla nagrinėtina atsakovės atstovui nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-10-16 tarp šalių buvo sudaryta aptarnavimo sutartis Nr. 3E-11, kuria ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) paslaugas prekyvietėje „Senjorų rojus“ esančioje ( - ), o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais ir tvarka (b. l. 28-35). Ieškovė išrašė atsakovei 2013-10-30 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120001905 35,04 Eur sumai, 2013-11-25 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120001978 70,08 Eur sumai, 2013-12-17 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002067 70,08 Eur sumai, 2014-01-24 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002149 70,08 Eur sumai, 2014-02-24 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002238 70,08 Eur sumai, 2014-03-24 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002324 70,08 Eur sumai, 2014-04-24 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002410 70,08 Eur sumai, 2014-05-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002496 70,08 Eur sumai, 2014-06-25 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002583 70,08 Eur sumai, 2014-07-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002608 972,74 Eur sumai, 2014-07-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002666 70,08 Eur sumai, 2014-08-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002680 70,08 Eur sumai, 2014-09-25 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002763 70,08 Eur sumai, 2014-10-23 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002906 70,08 Eur sumai, 2014-11-25 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120002989 70,08 Eur sumai, 2014-12-12 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003082 70,08 Eur sumai, 2014-12-29 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003104 338,87 Eur sumai, 2015-01-26 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003771 70,09 Eur sumai, 2015-02-23 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003258 70,09 Eur sumai, 2015-03-23 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003346 70,08 Eur sumai, 2015-04-23 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003435 70,08 Eur sumai, 2015-05-21 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003520 70,08 Eur sumai, 2015-06-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003606 70,08 Eur sumai, 2015-07-22 PVM sąskaitą – faktūrą Serija LAM Nr. 120003690 70,08 Eur sumai, iš viso 2479,48 Eur sumai (b. l. 37-60). Atsakovė 2015-07-29 pranešimu informavo ieškovę, kad nuo 2015-08-01 sutartį nutraukia (b. l. 83). Pagal ieškovės apyvartos už laikotarpį nuo 2014-07-22 iki 2015-08-31 važtaraštį atsakovės skolą sudaro 1185,56 Eur (b. l. 36).

7Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4, 6.383 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1, 2 dalys). Pažymėtina, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, teikė atsakovei sutartyje numatytas paslaugas. Atsakovė minėtomis paslaugomis naudojosi, tačiau savo prievolės neįvykdė – už teikiamas paslaugas ieškovei nesumokėjo. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, atsakovė yra laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimą sudaro 1185,56 Eur skola bei 32,98 Eur palūkanos, iš viso 1218,54 Eur. Pažymėtina, jog atsakovė su ieškovės reikalavimu nesutinka nurodydama, jog ji savo prievolę yra įvykdžiusi. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė paaiškino, jog atsakovės gauti mokėjimai buvo skiriami seniausioms skoloms padengti, o susidaręs įsiskolinimas yra bendra atsakovės skola. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus ir skolininko teisė susitarti dėl įmokų paskirstymo. Tais atvejais, kai skolininko sumokėtos įmokos nepadengia visos skolos sumos ir šalys nėra susitarusios dėl įmokų paskirstymo, tokių įmokų paskirstymo eiliškumas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje. Jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu; antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą; trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti; ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymas. Jame įtvirtinta bendroji taisyklė, kad įrodinėja tas, kas tvirtina. Jeigu asmuo nurodo tam tikrą aplinkybę, jis privalo ją patvirtinti faktiniais duomenimis. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės skola ieškovei už suteiktas paslaugas sudaro 1185,56 Eur. Duomenų, patvirtinančių, jog ši skola sumokėta byloje nėra. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 1185,56 Eur skola.

8Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 straipsnio 1 dalis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnis). Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistinos 32,98 Eur palūkanos.

9Ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė patyrė 482,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 37,00 Eur už žyminio mokesčio sumokėjimą ir 445,00 Eur atstovavimo išlaidų. Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistina 482,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1, 82 straipsnis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Pagal 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Nustatyta, kad byloje nepatirta 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Blokelių gamykla“ 1185,56 Eur skolą, 32,98 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1218,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-08-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 482,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Lamberta“.

15Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai