Byla e2-30561-1101/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Trucktreidas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovė UAB „Europart“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Trucktreidas“ 1 679,76 Eur skolos, 393,71 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė nurodė, kad 2019 m. sausio 23 d. su atsakove sudarė pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti prekes, o atsakovė už jas sumokėti. Laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2019 m. balandžio 24 d. už pateiktas prekes ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras, kurių bendra suma sudaro 1 679,76 Eur. Šių sąskaitų atsakovė neapmokėjo. Pagal sutarties 8.1 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius, todėl ieškovė už laiku neapmokėtas sąskaitas paskaičiavo 393,71 Eur dydžio delspinigius.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

83.

9Ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis). Teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį bei reikalavimus pagrindžiančių rašytinių įrodymų visumą, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka, ieškinį tenkinti ir priimti preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

104.

11Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių 2019 m. sausio 23 d. buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė pirkti prekes pagal ieškovės kainas bei tinkamai ir sutartyje numatytomis sąlygomis atsiskaityti su ieškove (sutarties 1.1 punktas). Iš prie ieškinio pateiktų įrodymų nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 23 d. iki 2019 m. balandžio 24 d. ieškovė išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras už bendrą 1 679,76 Eur sumą. Iš minėtų sąskaitų matyti, kad jose nurodytos prekės buvo priimtos pasirašytinai. Minėtų sąskaitų apmokėjimo terminą yra suėję (sutarties 6.1 punktas). Duomenų, kad atsakovė šias sąskaitas būtų apmokėjusi ar ieškovei pareiškusi pretenzijas dėl nekokybiškų prekių, byloje nėra. Byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros pagrindžia, jog ieškovė savo sutartinę pareigą parduoti prekes įvykdė (CPK 178 straipsnis).

125.

13Pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tarp šalių susiklostė pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). (CK. 6.305 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis); kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 2 dalis); sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Kadangi atsakovė pažeidė jai tenkančią sutartinę prievolę atsiskaityti su ieškove už įsigytas prekes, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 679,76 Eur skolą tenkintinas (CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.305 straipsniai).

146.

15Pagal sutarties 8.1 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 393,71 Eur delspinigius už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras (delspinigių apskaičiavimas nurodytas prie ieškinio pateiktoje delspinigių paskaičiavimo lentelėje). Konstatavus, kad atsakovė laiku neįvykdė pareigos atsiskaityti su ieškove, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas, iš atsakovės priteisiant 393,71 Eur dydžio delspinigius (CK 6.258 straipsnis, 6.71 straipsnis).

167.

17Tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos 8 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (2 073,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

188.

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 23 Eur dydžio žyminis mokestis ir 242 Eur už suteiktas teisines paslaugas, iš viso 265 Eur bylinėjimosi išlaidų.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

21ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europart“ ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Europart“ (juridinio asmens kodas 211657540) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Trucktreidas“ (juridinio asmens kodas 304935143) 1 679,76 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir 76 ct) skolą, 393,71 Eur (tris šimtus devyniasdešimt tris eurus ir 71 ct) delspinigių, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (2 073,47 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 265 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

23Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

24Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

25Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

26Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai