Byla 2-803-266/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nuolatinės rūpybos nustatymo, bei nuolatinio rūpintojo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo ir ,-

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Rūtai Miškinytei , Atsakovei V. A. , Nedalyvaujant atsakovui D. J., Dalyvaujant trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams direktoriui Vaidui Niaurai, Ingai Lackuvienei, Nedalyvaujant institucijos, duodančios išvadą, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovui, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. A., D. J. , trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo nuolatinės rūpybos nustatymo, bei nuolatinio rūpintojo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo ir ,-

Nustatė

2Ieškovo atstovė paaiškino, jog atsakovai V. A. ir D. J. nevykdo tėvų pareigos visiškai nesirūpina ir neaugina savo dukters J. A. . Neigiami signalai apie atsakovės V. A. klajoklišką ir asocialų gyvenimo būdą buvo pradėti gauti 2004 metais. Tuomet ji gyveno ( - ) pas savo tėvus ir augino keturis vaikus, tame tarpe ir J. A., gim. ( - ). Atsakovė piktnaudžiavo alkoholiu, gydėsi Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje, valkatavo, kurį laiką gyveno su romų tautybės žmonėmis. Kartu su dukra J. A. elgetaudavo Anykščių, Ukmergės ir Panevėžio miestuose. Dėl tokio atsakovės elgesio, dukra J. negalėjo normaliai mokytis, vis keitė mokyklas, mokslas nesisekė. 2006m. gruodžio 20d., administracijos direktoriaus įsakymu atsakovė šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros. Atsakovė gyveno pas tėvus ir toliau girtavo, girtavo ir jos motina. 2007 metais atsakovė išvyko į ( - ) rajoną ir apsigyveno ( - ) ir ten gyvena kartu su sugyventiniu A. C.. ( - ) seniūnijos darbuotojai ne kartą fiksavo alkoholio vartojimo atvejus, tarpusavio konfliktus, mergaitės nepriežiūrą. Susipykusi su sugyventiniu, atsakovė atvykdavo į ( - ) pas tėvus, tačiau neužilgo vėl sugrįždavo pas sugyventinį. Išliko tos pačios problemos- girtavimas, konfliktai su sugyventiniu, jo smurtas prieš ją. Atsakovės dukra J. neapsikentusi tokio motinos elgesio, nebenorėjo gyventi kartu, dažnai išeidavo iš namų, ketinosi žudyti. 2012 m. atsakovė kreipėsi į teismą dėl tėvystės dukrai J. nustatymo ir teismo sprendimu buvo nustatyta, jog J. A. tėvas yra atsakovas D. J.. Nuo 2013m. vasario 21d., atsakovų dukra gyvena Aulelių vaikų globos namuose, kur ji buvo apgyvendinta pačios prašymu. Atsakovės V. A. gyvenimo būdas nepasikeitė ir šiuo metu ji išgeria, niekur nedirba. Atsakovas D. J. , būdamas nepilnametės dukters J. tėvu, visiškai nusišalino nuo pareigos ją rūpintis ir neketina vykdyti tėvo pareigos ir teisių . Visiškai nebendrauja su dukra ir neieško kontakto, jos nelanko ir neteikia jai jokio išlaikymo. Ieškovo atstovė prašė neterminuotai apriboti atsakovų valdžią jų dukrai nes situacija eilę metų nesikeičia. Prašė nustatyti J. A. nuolatinę rūpybą , jos rūpintoju ir paprastuoju jos turto administratoriumi prašė paskirti Aulelių vaikų globos namus. Atsižvelgus į atsakovė turtinę padėti, prašė iš jos priteisti išlaikymą dukrai po 200 litų kas mėnesį. Iš atsakovo D. J. išlaikymas dukrai jau yra priteistas teismo sprendimo, todėl iš jo priteisti išlaikymo , ieškovė atstovė neprašė.

3Atsakovė V. A. ieškinį pripažino visiškai . Paaiškino, jog ieškovo atstovė nurodė teisingus faktus ir aplinkybes, ir jų ji neginčija. Šiuo metu gyvena su sugyventiniu A. C., nes kitur neturi kur gyventi. Pripažino, jog sugyventinis smurtauja. Ji nedirba, pragyvena iš atsitiktinių darbų. Pripažino, jog girtauja , paskutinį kartą girtavo praėjusį penktadienį, kai kartu su kitomis moterimis kasė bulves, o po to gėrė degtinę. Su dukra bendrauja telefonu, kartais ją aplanko. Keisti nieko nenori.

4Atsakovas D. J. į teismo posėdį neatvyko. Jam teismo posėdžio vieta ir data žinomi. Atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl teismas konstatuoja, jog jis ieškinį pripažįsta ir bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, jog į vaikų globos namus Joana pateko jos pačios prašymu, nebegalėdama gyventi su girtaujančiais ir smurtaujančiais motina ir jos sugyventiniu. Atsakovės asocialus elgesys , jos gyvenimo būdas lėmė tai, kad paauglystės laikotarpiu J. A. turi rimtų psichinės sveikatos sutrikimų. Jai reikalinga nuolatinė psichologų ir psichiatrų priežiūra, medikamentinis gydymas. Vaikų globos namų specialistai stebi ją ir vertindami jos piešinius bei parašytą dienoraštį, įžvelgė jos elgesyje ketinimus nusižudyti, todėl ir toliau mergaitė būtina psichologų, psichiatrų pagalba ir vaikų globos namai tuo rūpinasi. Atsakovų dukra nenori gyventi pas motina, nes ten ji neturi ramybės, savo vietos. Šiuo metu ji yra apsiraminusi, lanko mokyklą ir papildomai lanko dailės mokyklą. Vaikų globos namų atstovė nurodė, jog su atsakove ji nėra bendravusi, o atsakovo iš viso nepažįsta. Išlaikymo dukrai nei vienas neteikia.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojos parodymais , bei atsakovų dukters J. A. paaiškinimais nustatyta, kad atsakovai V. A. ir D. J., būdami nepilnametės J. A., gim. ( - ), tėvais , vengia atlikti savo pareigą auginti dukrą. Atsakovė V. A. tokią pareigą vengia atlikti nuo 2004 metų . Ji girtavo, gyveno klajoklišką gyvenimą ir nesirūpino dukra . Atsakovui D,J. tėvystės nustatyta 2012m. gruodžio 6d., teismo sprendimu, tačiau atsakovas, nei iki teismo sprendimo , nei po jo nesirūpina dukra , visiškai nusišalinęs nuo tokių pareigų atlikimo ir neketina pasitaisyti. Nepilnametė atsakovų dukra J. A. nuo 2013m. vasario 21d., gyvena Aulelių vaikų globos namuose, kur ja tinkamai rūpinamasi, rūpinamasi jo sveikata. Teismui pateikta medžiaga rodo, jog atsakovų gyvenime pokyčių nenustatyta. Ir pati V. A. pripažįsta, jog girtauja, nedirba. Kadangi nėra duomenų , jog padėtis pasikeistų , todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią jų dukrai .

8Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovai V. A. ir D. J. yra kalti . LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos , kai ribojama tėvų valdžia , sąrašas baigtinis ir jos yra tada , kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia , ar žiauriai elgiasi su dukra . Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė eilė metų girtavo, gyveno amoraliai, girtauja ir dabar, gyvena su sugyventiniu, kuris smurtauja prieš ją , eilę metų nesirūpino dukters ugdymu, mokymusi , nesirūpino, jog laiku būtų nustatyta tėvystė dukrai J. Atsakovas D. J., būdamas biologinis J. A. tėvu, nesirūpina dukra ir visiškai nusišalinęs nuo tėvo teisių ir pareigų ir neketina tokių pareigų vykdyti. Todėl apribotina atsakovų tėvų valdžia jų dukrai.

9Teismas mano, jog atsakovų valdžia jų nepilnametei dukrai apribotina neterminuotai. Iš ieškovės atstovės paaiškinimų, atsakovės , trečiojo asmens paaiškinimų , liudytojos parodymų, pačios J. A. liudijimo teismui, bei esančių kitų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovė beveik 10 metų , o atsakovas apie metus laiko netinkamai vykdė savo pareigą auklėti ir prižiūrėti savo nepilnametę dukrą. Atsakovai iki šiol nedėjo jokių pastangų pasikeisti ir pradėti rūpintis savo dukra . Teismas nesurinko ir duomenų, jog padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti.

10LR CK 3.256 str. numato, jog nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Kadangi atsakovams teismo sprendimu apribotina jų valdžia dukrai J., tai nepilnametei J. A. nustatytina nuolatinė rūpyba . (LR CK 3.251 str.) Jos nuolatiniu rūpintoju skirtini Aulelių vaikų globos namai. Jie gi skirtina ir J. A. turto paprastuoju turto administratoriumi. Kitų asmenų, norinčių būti nepilnametės J. A. vaikų rūpintojais , nenustatyta.

11Pagal CK 3.194 straipsnio nuostatas , jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Atsakovė V. A. nesirūpina dukra, neteikia jai jokio išlaikymo , todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas dukrai po 200 litų kas mėnesį iki jos pilnametystės. Atsakovės neginčijo prašomos iš jos priteisti išlaikymo sumos. Kadangi iš atsakovo D. J. 2012m. gruodžio 6d., teismo sprendimu yra priteistas išlaikymas jo dukrai J., todėl iš atsakovo D. J. tęstinas išlaikymo išieškojimas. Išlaikymas iš atsakovės V. A. priteistinas nuo 2013m. liepos 11d., t.y. nuo ieškinio padavimo dienos.

12Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai.

13Sutinkamai su LR CPK 96 straipsnio reikalavimais, iš atsakovų į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis , nuo kurio sumokėjimo ieškovas , duodantys ieškinį į teismą, atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą , bei turėtos teismo pašto išlaidos.

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Neterminuotai apriboti V. A. , a.k. ( - ) valdžią jos dukrai J. A. , gim. ( - ).

17Neterminuotai apriboti D. J. , a.k. ( - ) valdžią jo nepilnametei dukrai J. A., gim. ( - ).

18Nustatyti J. A. , gim. ( - ) nuolatinę rūpybą, ir jos nuolatiniu rūpintoju paskirti Aulelių vaikų globos namus , ir ten nustatyti jos gyvenamąją vietą.

19Aulelių vaikų globos namus paskirti paprastuoju J. A. turto administratoriumi.

20Priteisti nuo 2013 m. vasario 21d., iš V. A. a.k. ( - ) išlaikymą jos dukrai J. A., ( - ), kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis po 200 litų iki jo pilnametystės , išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka , atsižvelgiant į infliaciją.

21Išieškoti iš V. A. į valstybės biudžetą 72 žyminio mokesčio , 72 žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą ir 18.80 Lt pašto išlaidų . ( sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300 įmokos kodas 5660)

22Išieškoti iš D. J. į valstybės biudžetą 72 Lt žyminio mokesčio ir 18.80 Lt pašto išlaidų. ( sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300 įmokos kodas 5660)

23Sprendimas per 30d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant... 2. Ieškovo atstovė paaiškino, jog atsakovai V. A. ir D. J. nevykdo tėvų... 3. Atsakovė V. A. ieškinį pripažino visiškai . Paaiškino, jog ieškovo... 4. Atsakovas D. J. į teismo posėdį neatvyko. Jam teismo posėdžio vieta ir... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė prašė ieškinį... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens... 8. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog... 9. Teismas mano, jog atsakovų valdžia jų nepilnametei dukrai apribotina... 10. LR CK 3.256 str. numato, jog nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų... 11. Pagal CK 3.194 straipsnio nuostatas , jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar... 12. Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo... 13. Sutinkamai su LR CPK 96 straipsnio reikalavimais, iš atsakovų į valstybės... 14. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-... 15. Ieškinį patenkinti.... 16. Neterminuotai apriboti V. A. , a.k. ( - ) valdžią jos dukrai J. A. , gim. ( -... 17. Neterminuotai apriboti D. J. , a.k. ( - ) valdžią jo nepilnametei dukrai J.... 18. Nustatyti J. A. , gim. ( - ) nuolatinę rūpybą, ir jos nuolatiniu rūpintoju... 19. Aulelių vaikų globos namus paskirti paprastuoju J. A. turto... 20. Priteisti nuo 2013 m. vasario 21d., iš V. A. a.k. ( - ) išlaikymą jos dukrai... 21. Išieškoti iš V. A. į valstybės biudžetą 72 žyminio mokesčio , 72... 22. Išieškoti iš D. J. į valstybės biudžetą 72 Lt žyminio mokesčio ir... 23. Sprendimas per 30d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...