Byla 2-249-839/2010
Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas G. K., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus ieškinį atsakovui G. R. (Rogov) dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 735,11 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka už nukentėjusiajam A. L., kuriam sveikatą sutrikdė atsakovas, išmokėtą ligos pašalpą. Prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl priimamas teismo sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (A. L. prašymo skirti ligos pašalpą (5 b.l.), nedarbingumo pažymėjimų (6, 7 b.l.), sprendimų dėl A. L. teisės į ligos pašalpą (8, 9 b.l.), Utenos rajono apylinkės teismo 2009-11-17 nuosprendžio (10-11 b.l.), raginimo atsakovui sumokėti žalos atlyginimą (12 b.l.)) vertinimą, tenkintinas visiškai, nes pasitvirtinus šių rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą ir iš atsakovo ieškovui priteisti 735,11 Lt žalos atlyginimą regreso tvarka.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o pagal šio straipsnio 2 d.- žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Pagal LR CK 1.136 str. 2d. 5p. nuostatas, prievolės atsiranda iš žalos padarymo, o prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ir draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.38 str., 6.59 str.). Vadovaujantis LR Vyriausybės 1991-12-05 nutarimo Nr. 530 26 punktu, įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis LR CK nustatyta tvarka.

6LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo IX-2535 18 str. 1 d. nustato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Pagal LR CK 6.249 str. 1 d. žala pripažįstamos turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). LR CK 6.290 str. 3 d. nustato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

72009-11-17 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu G. R. buvo pripažintas kaltu nesunkiai sutrikdęs A. L. sveikatą. Kadangi VSDFV išmokėjo nukentėjusiajam 735,11 Lt ligos pašalpą, vadovaujantis LR CK 6.290 str. 3 d., ieškovas turi atgręžtinio reikalavimo teisę į G. R. tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti 735,11 Lt sumą iš atsakovo yra pagrįstas, todėl tenkintinas (LR 6.249 str., 6.251 str., 6.290 str. ).

8Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas – 65,00 Lt žyminis mokestis ir 3,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo G. R. (Rogov), asmens kodas ( - ) ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus, kodas 193322893, naudai 735,11 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka.

12Priteisti iš atsakovo G. R. (Rogov), asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 65,00 Lt žyminio mokesčio ir 3,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (šias sumas mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikti teismui).

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai