Byla 2-1416-153/2010
Dėl perkanciosios organizacijos sprendimu pripažinimo negaliojanciais ir panaikinimo bei ipareigojimo vertinti pasiulyma, n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teiseja Galina Blaževic, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškoves uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ pateikta taikos sutartimi, išsprende taikos sutarties patvirtinimo klausima civilineje byloje pagal ieškoves uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ ieškini atsakovei Marijampoles savivaldybes administracijai, tretysis asmuo V. V. imone „Marsanta“, del perkanciosios organizacijos sprendimu pripažinimo negaliojanciais ir panaikinimo bei ipareigojimo vertinti pasiulyma, n u s t a t e :

2Ieškove UAB „Žemkasta“ ieškiniu praše: 1) pripažinti negaliojanciais ir panaikinti Marijampoles savivaldybes administracijos viešuju pirkimu komisijos sprendima, kuriuo atmestas UAB „Žemkasta“ Jungtines veiklos sutarties pagrindu pateiktas pasiulymas supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra Marijampoleje (Marijampoles miesto vandentiekio ir nuoteku tinklu pletra I, II, III dalys)“ bei sprendima, kuriuo atmesta pretenzija; 2) ipareigoti vertinti Jungtines veiklos sutarties pagrindu pateikta UAB „Žemkasta“ ir V. V. imones „Marsanta“ pasiulyma supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra Marijampoleje (Marijampoles miesto vandentiekio ir nuoteku tinklu pletra I, II, III dalys)“ konkurso salygu nustatyta tvarka (b. l. 4-10).

3Kauno apygardos teismo 2010-01-12 nutartimi atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemones – ji ipareigota sustabdyti pirkimo proceduras jos vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra Marijampoleje (Marijampoles miesto vandentiekio ir nuoteku tinklu pletra I, II, III dalys)“, atsakovei uždrausta atlikti bet kokius su viešuoju pirkimu susijusius veiksmus, deretis del sutarties salygu ir sudaryti sutarti iki teismo sprendimo šioje byloje isiteisejimo (b. l. 148-149).

4Ieškove UAB „Žemkasta“ pateike teismui patvirtinti jos su atsakove Marijampoles savivaldybes administracija 2010-02-12 sudaryta Taikos sutarti, kuria šalys, siekdamos taikiai išspresti kilusi ginca civilineje byloje Nr. 2-1416-153/2010 pagal ieškoves ieškini del atsakoves viešuju pirkimu komisijos sprendimo, kuriuo atmestas jungtines veiklos sutarties pagrindu ieškoves pateiktas pasiulymas supaprastintame atvirame konkurse ,,Vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra Marijampoleje (Marijampoles miesto vandentiekio ir nuoteku tinklu pletra I, II, III dalys)“ (toliau – Konkursas), sprendimo, kuriuo atmesta ieškoves pretenzija, pripažinimo negaliojanciais ir panaikinimo bei ipareigojimo vertinti ieškoves pasiulyma, sudare taikos sutarti šiomis salygomis:

 1. Isiteisejus teismo nutarciai del laikinuju apsaugos priemoniu, taikytu civilineje byloje, panaikinimo, atsakove tes viešojo pirkimo proceduras pagal Konkurso salygas;
 2. Šalys atsisako nuo visu byloje pateiktu reikalavimu ir / ar prašymu;
 3. Ieškove prisiima žyminio mokescio išlaidas bei išlaidas savo atstovo (advokato) pagalbai apmoketi. Kartu šia Taikos sutartimi šalys prašo teismo gražinti ieškovei priklausancia žyminio mokescio dali.
 4. Šalys patvirtina, kad tinkamai ivykdžius visas šios Taikos sutarties salygas jokiu reikalavimu ar pretenziju del byloje nagrinejamo ginco viena kitai neturi ir laikys ši teismini ginca visiškai išsprestu. Atsakove patvirtina, kad jokiu pretenziju ar reikalavimu, susijusiu su bylos pasekmemis, iskaitant, bet neapsiribojant, nuostoliu del Kauno apygardos teismo 2010-01-12 nutartimi byloje pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atlyginimu, ieškovei neturi ir nereikš;
 5. Šalims išaiškintos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos CPK 87, 293 straipsniuose, t. y.: rašytinis Šaliu pareiškimas, kad jos sudare taikos sutarti, prijungiamas prie bylos; byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos Šaliu sudarytos Taikos sutarties salygos;
 6. Šalys prašo teismo patvirtinti šia Taikos sutarti ir byla nutraukti, vadovaujantis CPK 293 straipsnio 5 punktu;
 7. Šia Taikos sutartimi Šalys prašo teismo panaikinti byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones, vadovaujantis CPK 150 straipsnio 1 dalimi;
 8. Šalys pareiškia, kad CPK 294 straipsnio 2 dalyje nustatytos pasekmes Šalims yra žinomos, t. y. žinoma, jog byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama;
 9. Šalys išreiškia savo supratima, kad pagal Civilinio kodekso 6.985 straipsni teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia ir tampa priverstinai vykdytinu dokumentu.

5Taikos sutartis tvirtintina.

6Pagal CPK 140 str. 3 d. šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti byla taikos sutartimi. Taikos sutarties sudarymas yra dispozityvumo principo civiliniame procese igyvendinimo išraiška, nes šalys esant ginco teisenai byla gali baigti taikos sutartimi. Teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismas gali atsisakyti tvirtinti šaliu Taikos sutarti, jei jos salygos prieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui. Pagal CPK 293 str. 5 p. patvirtinus Taikos sutarti, teismas nutraukia bylos nagrinejima, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

7Šaliu 2010-02-12 Taikos sutartis tvirtintina, nes jos salygos neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui.

8Šalims sudarius Taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus, bylos nagrinejimas nutrauktinas (CPK 293 str. 5 p.), vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleistina (CPK 294 str. 2 d.). Šalims Taikos sutartyje sutarus, šaliu turetos išlaidos nepriteistinos, išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu valstybes naudai lygiomis dalimis priteistinos iš ieškoves ir atsakoves (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 94 str. 2 d.). Ieškovei gražintini 75 procentai sumoketo žyminio mokescio (CPK 87 str. 2 d.) (b. l. 11). Teismo 2010-01-12 nutartimi atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemones naikintinos (CPK 150 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 3 d., 100 str., 152 str., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 295 str., 334 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškoves uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ (i. k. ( - ) , a. s. ( - ) , AB bankas „Swedbank“, b. k. ( - ) ) ir atsakoves Marijampoles savivaldybes administracijos (kodas ( - ) , buveine ( - ) , a. s. Nr. ( - ) , AB „SEB bankas“, b. k. ( - ) ) 2010-02-12 sudaryta Taikos sutarti, pagal kuria šalys ginca civilineje byloje Nr. 2-1416-153/2010 pagal ieškoves ieškini del atsakoves viešuju pirkimu komisijos sprendimo, kuriuo atmestas jungtines veiklos sutarties pagrindu ieškoves pateiktas pasiulymas supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuoteku tvarkymo infrastrukturos renovavimas ir pletra Marijampoleje (Marijampoles miesto vandentiekio ir nuoteku tinklu pletra I, II, III dalys)“ (toliau – Konkursas), sprendimo, kuriuo atmesta ieškoves pretenzija, pripažinimo negaliojanciais ir panaikinimo bei ipareigojimo vertinti ieškoves pasiulyma, išsprendžia tokia tvarka:

 1. Isiteisejus teismo nutarciai del laikinuju apsaugos priemoniu, taikytu civilineje byloje, panaikinimo, atsakove tes viešojo pirkimo proceduras pagal Konkurso salygas;
 2. Šalys atsisako nuo visu byloje pateiktu reikalavimu ir / ar prašymu;
 3. Ieškove prisiima žyminio mokescio išlaidas bei išlaidas savo atstovo (advokato) pagalbai apmoketi;
 4. Šalys patvirtina, kad tinkamai ivykdžius visas šios Taikos sutarties salygas jokiu reikalavimu ar pretenziju del byloje nagrinejamo ginco viena kitai neturi ir laikys ši teismini ginca visiškai išsprestu. Atsakove patvirtina, kad jokiu pretenziju ar reikalavimu, susijusiu su bylos pasekmemis, iskaitant, bet neapsiribojant, nuostoliu del Kauno apygardos teismo 2010-01-12 nutartimi byloje pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atlyginimu, ieškovei neturi ir nereikš.

11Civiline byla Nr. 2-1416-153/2010 nutraukti, išaiškinti šalims, kad byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama.

12Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010-01-12 nutartimi atsakovei Marijampoles savivaldybes administracijos (kodas ( - ) , buveine ( - ) , a. s. Nr. ( - ) , AB „SEB bankas“, b. k. ( - ) ) taikytas laikinasias apsaugos priemones. Nutartis del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo vykdoma isiteisejus šiai nutarciai.

13Priteisti iš ieškoves uždarosios akcines bendroves „Žemkasta“ (i. k.. ( - ) , buveine ( - ) , Marijampole, a. s. ( - ) , AB bankas „Swedbank“, b. k. ( - ) ) valstybes naudai 12,15 Lt (dvylika litu 15 ct) išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

14Priteisti iš atsakoves Marijampoles savivaldybes administracijos (kodas ( - ) , buveine ( - ) , a. s. Nr. ( - ) , AB „SEB bankas“, b. k. ( - ) ) valstybes naudai 12,15 Lt (dvylika litu 15 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

15Gražinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Žemkasta“ (i. k.. ( - ) , buveine ( - ) , a. s. ( - ) , AB bankas „Swedbank“, b. k. ( - ) ) 98,10 Lt (devyniasdešimt aštuonis litus 10 ct) žyminio mokescio.

16Žymini mokesti remdamasi šia nutartimi gražina Valstybine mokesciu inspekcija.

17Nutarties nuoraša išsiusti byloje dalyvaujantiems asmenims.

18Del nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai