Byla 2-1922-804/2014
Dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo kredito unijos „Vievio taupa“ skundą suinteresuotam asmeniui Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notarų biuro notarui Česlovui Tomaševičiui dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl notaro veiksmų prašydamas įpareigoti notarą Česlovą Tomaševičių atlikti vykdomąjį įrašą dėl hipoteka, kurios kodas ( - ) užtikrinto reikalavimo 150000 litų patenkinimo pagal hipotekos kreditoriaus kredito unijos „Vievio taupa“ prašymą, pateiktą notarui 2014-04-17.

3Pareiškėjas savo skunde nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notarų biuro notaras Česlovas Tomaševičius atsisakė atlikti vykdomąjį įrašą dėl hipoteka užtikrinto reikalavimo patenkinimo pagal hipotekos kreditoriaus-kredito unijos „Vievio taupa“ 2014-04-17 prašymą. Pareiškėjas notarui šį prašymą pateikė tuo pagrindu, kad skolininkas S. R., a. k. ( - ) ( - ) sudarė hipotekos sandorį su hipotekos kreditoriumi kredito unija „Vievio taupa“, kurį įregistravo Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo Hipotekos skyriuje. Hipotekos kodas ( - ), prievolės dydis 150 000 litų, prievolės įvykdymo terminas ( - ). Hipotekos sandoriu įkeistas dviejų kambarių butas su rūsiu, turintis 46,14 kv.m. bendro ploto, esantis ( - ). Įkeičiamo daikto savininkas S. R.. Sudarius hipotekos sandorį kredito unija „Vievio taupa“ ( - ) su skolininku S. R. sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ) ir išdavė jam paskolą 150 000 litų, kurią S. R. panaudojo sumokėjimui už hipoteka įkeistą perkamą butą Skolininkas S. R. ( - ) mirė. Dėl jo palikimo priėmimo pas notarą kreipėsi tik S. R. sutuoktinė pagal bažnytinę santuoką, N. H., a.k. ( - ) kuri prašė pripažinti ją velionio palikimo ir skolų perėmėja. Kredito unija „Vievio taupa“ sutiko, kad N. H. būtų perleistas velionio S. R. hipoteka įkeistas kredito unijai butas ir šio buto pirkimui gautos, bet dar negrąžintos paskolos likutis. Tačiau notaras atsisakė atlikti notarinius veiksmus, motyvuodamas tuo, kad Trakų rajono apylinkės teismas atmetė N. H. prašymą pripažinti ją S. R. įpėdine, nes jų bažnytinė santuoka nebuvo įregistruota civilinės metrikacijos įstaigoje. N. H. ieškojo santuokos registravimo dokumentų, tačiau jų iki šiol nesurado. Hipoteka įkeistame bute nuo 2007 m. iki šiol faktiškai gyvena mirusio S. R. sugyventinė N. H., jos sūnus E. H., a.k( - ) a.k., jos duktė J. H., a.k. ( - ) dukters sugyventinis A. V. a.k( - ) Jie prižiūri butą ir moka už jį komunalinius mokesčius. Atsižvelgiant į faktiškai susidariusią padėtį hipotekos kreditorius-kredito unija „Vievio taupa“ 2014-04-17 prašė notarą atlikti vykdomąjį įrašą dėl hipoteka užtikrinto reikalavimo patenkinimo. Tuo tikslu pateikė notarui dokumentą, įrodantį kad hipoteka įkeisto buto draudimo sutartis nutrūkusi ir yra negaliojanti

4Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notarų biuro notaras Česlovas Tomaševičius pateikdamas atsiliepimą į pareikštą skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, nes jis yra nepagrįstas, nes dauguma skunde pateiktų argumentų, aplinkybių ir faktų nesusiję su ginčo dalyku, o kai kurie susiję tik iš dalies, tačiau neturi jokios juridinės reikšmės. Notaras prašo teismo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Skundas atmestinas.

6Išnagrinėjus pateiktą skundą ir susipažinus su byloje pateiktais dokumentais nustatyta, kad ( - ) tarp S. R. ir kredito unijos „Vievio taupa“, buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 7-9). Prievolės įvykdymui skolininkas įkeitė jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą su rūsiu, esantį ( - ) unikalus Nr. ( - ), 150000 Lt vertės (b.l. 6). Skolininkas S. R. ( - ) mirė (b. l. 10). Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notarų biuro notaras Česlovas Tomaševičius 2013-01-03 kredito unijai „Vievio taupa“ pateikė atsakymą Nr. S-0004/13 „Dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą“ kurio informuoja, kad atsisako atilikti prašomą notarinį veiksmą – pripažinti N. H. įpėdine ir perimti palikimą pagal įstatymą, kadangi jis neatitinka CK 5.11 str. nustatytų reikalavimų, t. y. į notarą kreipėsi ne įpėdinis pagal įstatymą arba testamentą, o suinteresuotas asmuo (b. l. 11). Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notarų biuro notaras Česlovas Tomaševičius 2013-01-03 raštu Nr. S-0003/13 „Dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą“ N. H. informavo, kad atsisako pripažinti ją įpėdine ir priimti palikimą pagal įstatymą kadangi N. H. notariniam veiksmui atlikti nepateikė būtinų giminystės ryšį įrodančių dokumentų.

7Trakų rajono apylinkės teismo 2013-03-26 nutartimi atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjos N. H. skundą dėl notaro Česlovo Tomaševičiaus veiksmų (atsisakymo pripažinti N. H. palikėjo S. R. įpėdine).

8Pagal Notariato įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos ypatybes, nustatytas minėtame įstatyme, lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.192 str. 4 d. nustato, kad notaras, patikrinęs, ar hipotekos kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registro duomenis, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, skolininkui išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką ir vykdomojo įrašo formą nustato teisingumo ministras (CK 4.192 str. 1 d.). LR Teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1R-144 Dėl vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 7 punktas nustato, kad notaras priimdamas kreditoriaus prašymą atlikti vykdomąjį įrašą patikrina, ar: prašymą atlikti vykdomąjį įrašą pateikia asmuo, kuris yra kreditorius; kreditoriaus prašyme atklikti vykdomąjį įrašą nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas. Tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, – ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos (įkeitimo) sandoryje.

10Tais atvejais, kai asmens teisės yra ginčijamos ar faktinės aplinkybės nėra aiškios, įstatymas nesuteikia teisės notarui tvirtinti tokias teises ar juridinius faktus, todėl atsižvelgiant į Notariato įstatymo apibrėžtas notarų funkcijas bei aukščiau paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, darytina išvada, jog notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą esant net menkiausioms abejonėms dėl tokio veiksmo teisėtumo, todėl įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, teismas sprendžia jog notaras pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjo prašomą veiksmą, pasielgė teisėtai, kadangi skolininkas yra miręs, o jo turto paveldėtojai dar nenustatyti, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str.)

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153 straipsniu, 511-513 straipsniais, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12atmesti pareiškėjo kredito unijos „Vievio taupa“ skundą dėl Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notarų biuro notaro Česlovo Tomaševičiaus veiksmų, atsisakant atlikti notarinį veiksmą, t.y. išduoti vykdomąjį įrašą dėl hipoteka, kurios kodas ( - ) užtikrinto reikalavimo 150000 Lt patenkinimo.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai