Byla 2-1840-272/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant pareiškėjams J. D., V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. D. ir V. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjai J. D. ir V. M. prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į statinį – kiekvienam į 1/5 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamo turto registro Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) - pagal įgyjamają senatį faktą. Nurodė, kad jie gyvena gyvenamajame name adresu ( - ). Šiame name yra keturi butai, namo apšildymas - krosninis. Pareiškėja J. D. yra šiame name esančio buto Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkė. Butą ji privatizavo pagal Privatizavimo įstatymą 1992-05-20 pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta tarp jos ir Trakų rajono savivaldybės butų ūkio valdybos, notarinio registro Nr. 2-2691, Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ). Pareiškėjas V. M. minėtame name butą ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), nuosavybės teise valdo pagal 2008-05-28 dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. JK-3081), sudarytą tarp jo ir jo tėvo V. M.. Šį butą jo tėvas V. M. privatizavo pagal Privatizavimo įstatymą 1992-05-20 pirkimo pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 2-2699. Nurodė, kad, kadangi pareiškėjų butuose yra krosninis šildymas, jie naudojasi ir malkas laiko ūkiniame pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), žymėjimas plane ( - ), užstatytas plotas 58 kv. m, Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ). Šio ūkinio pastato adresas registre - ( - ). Jis padalytas atitvaromis į penkias dalis. 1/5 šio ūkinio pastato dalis priklauso Karaimų g. Nr. 1 butui, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), nes ta dalis ūkio pastato yra žemės sklype, priklausančiame namui ( - ). Abiejų pareiškėjų naudojamos ūkinio pastato dalys yra ( - ) gyvenamojo namo kieme ir įėjimas į jų valdomas ūkinio pastato dalis yra iš jų nuomojamo žemės sklypo pusės. Pareiškėjai paaiškino, kad ūkiniame pastate, unikalus ( - ), yra 5 sandėliukai, iš kurių vienu naudojasi pareiškėja J. D., kitu - V. M., dar vienas sandėliukas priklauso ( - ) namo gyventojai V. Z., o likę 2 sandėliukai yra nenaudojami, kadangi priklauso kažkokiai adresu ( - ), Trakų m. įkurtai įmonei, kuri negali privatizuoti šių sandėliukų, kadangi tokia galimybė yra tik 10 metų pragyvenus bute, kuriam priklauso ūkinio pastato dalis. Pareiškėjai nurodė, kad jiems niekada neteko girdėti jokių pretenzijų dėl jų naudojimusi minėto ūkinio pastato dalimi, į kurią jie prašo teismo nustatyti jiems nuosavybės teises pagal įgyjamąją senatį. Pareiškėjai paaiškino, kad 1992-05-20 privatizuodami butus pareiškėja J. D. ir pareiškėjo V. M. tėvas V. M. nepastebėjo, kad pirkimo – pardavimo sutartyse nepasisakyta dėl jiems prieklausančio ūkinio pastato dalių privatizavimo. Pareiškėja J. D. nurodė, jog nuo 1992-05-20, tai yra jau 19 metų, ji sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai ji kaip savo valdo aukščiau paminėto ūkinio pastato 1/5 dalį, todėl įgijo nuosavybės teisę į tą daiktą pagal įgyjamąją senatį. Pareiškėjas V. M. nurodė, jog jam ūkinio pastato 1/5 dalies valdymas perėjo iš jo tėvo V. M., kuris taip pat sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdė jį daugiau kaip 10 metų, įgydamas nuosavybės teisę į tą ūkinio pastato dalį. Kadangi minėto ūkinio pastato 1/5 dalies valdymas pareiškėjui perėjo iš jo tėvo, kai 2008-05-28 tėvas jam padovanojo butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), Trakų m., ir pareiškėjas toliau sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdo šį turtą kaip savo, jo tėvo V. M. ūkinio pastato 1/5 dalies valdymo laikas turi būti skaičiuojamas kartu su pareiškėjo šio ūkinio pastato valdymu. Pareiškėjai paaiškino, jog 2011-04-21 Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-1549 jiems pranešė, jog ūkiniai pastatai esantys ( - ), Trakuose, nuosavybės teise Trakų rajono savivaldybei nepriklauso. Tokiu būdu nėra jokių apribojimų nustatyti nuosavybės teisės į ūkinį pastatą įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Todėl pareiškėjai prašo prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į statinį – kiekvienam į 1/5 dalį ūkinio pastato, esančio Karaimų g. 1, Trakų m., unikalus Nr. ( - ), - pagal įgyjamają senatį faktą.

3Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

4Pareiškimas tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančio 2011-05-30 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nuorašo ir 1992-05-20 sutarties nuorašo matyti, jog pareiškėjai J. D. nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. ( - ) esantis adresu ( - ), Trakai (b. l. 7, 8).

6Iš byloje esančio 2007-05-11 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nuorašo matyti, jog butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu Kęstučio g. 3-1, Trakai, pagal 1992-05-20 pirkimo-pardavimo sutartį nuosavybės teise priklausė V. M., kuris 2008-05-28 dovanojimo sutartimi padovanojo šį butą savo sūnui pareiškėjui V. M. (b. l. 12, 9-11). Iš 2011-05-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nuorašo matyti, jog nuo 2008-05-28 buto, unikalus Nr. ( - ), savininkas yra pareiškėjas V. M. (b. l. 14).

7Iš byloje esančio 2011-04-21 Trakų rajono savivaldybės administracijos rašto Nr. AP3-1549 nuorašo matyti, jog ūkiniai pastatai, esantys ( - ), nuosavybės teise nepriklauso Trakų rajono savivaldybei (b. l. 17).

8Iš 2011-04-28 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nuorašo matyti, jog ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ), 1/5 priklauso butui Nr. ( - ), nuosavybės teisės į likusias šio ūkinio pastato 4/5 dalis nėra įregistruotos (b. l. 15-16).

9Byloje surinktais įrodymais – pareiškėjų paaiškinimais, byloje esančiais aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais, - visiškai patvirtinama, kad pareiškėja J. D. ir pareiškėjas V. M. kiekvienas po 1/5 dalį ūkinio pastato, esančio ( - ), sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai valdo iki šiol, t. y. ne mažiau kaip dešimt metų, šis turtas nėra įregistruotas kito asmens vardu, pareiškėjų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijami kitų asmenų, todėl pripažintina, kad pareiškėjai po dešimties metų įgijo nuosavybės teisę kiekvienas į 1/5 dalį šio nekilnojamojo turto įgyjamąja senatimi ir jiems nustatytinas nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį turtą įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas.

10Iš pareiškėjų valstybei lygiomis dalimis priteistina 15,52 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t.y. iš kiekvieno pareiškėjo po 7,76 Lt (CPK 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.68-4.71 str. str., CPK 5, 177-178, 270, 530-533 str. str., teismas

Nutarė

12pareiškimą patenkinti visiškai.

13Nustatyti faktą, kad J. D., a. k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į 1/5 dalį ūkinio pastato, ( - ).

14Nustatyti faktą, kad V. M., a. k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį į 1/5 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ).

15Priteisti iš J. D. ir V. M. iš kiekvieno po 7 Lt 76 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai