Byla 2YT-11689-1028/2018
Dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų, suinteresuotas asmuo V. Č

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. E. skundą dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų, suinteresuotas asmuo V. Č.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundais, kuriais prašo padalinti solidarų ieškinį ir išieškojimą lygiomis dalimis tarp trijų nuteistųjų.

3Antstolis 2018-08-09 motyvuotu patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir vadovaudamasis CPK 510 str. 3 d., skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

4Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Skundas netenkintinas.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0159/18/01620 dėl neturtinės žalos ir advokato išlaidų išieškojimo iš skolininko V. E.. Solidariais skolininkais taip pat yra A. L. ir L. E..

7Pareiškėjas nesutinka su solidariu skolos iš jo išieškojimu. Pastebėtina, kad šis reikalavimas yra pavėluotas, kadangi ieškinio patenkinimo klausimas bei individualios ar solidarios atsakomybės pagal jį klausimas buvo sprendžiamas baudžiamojoje byloje Nr. 1-127-882/2017. Nesutikdamas su teismo nuosprendžiu pareiškėjas galėjo dėl jo teikti apeliacinį skundą.

8Pažymėtina, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (LR civilinio kodekso (toliau – CK) 6.279 str. 1 d.). Kaip galima matyti iš 2017-09-06 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-127-882/2017 visi trys nuteistieji nusikalstamą veiką V. Č. atžvilgiu atliko kartu, todėl ir neturtinė žala iš nuteistųjų priteista solidariai. Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu (CK 6.6 str. 3 d.). Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį (CK 6.9 str. 1 d.).

9Teisinis solidarios atsakomybės institutas skirtas užtikrinti, kad žalą patyrusiam asmeniui būtų užtikrintas kuo operatyvesnis bei visiškas žalos išieškojimas. Nagrinėjamu atveju tai, kad antstolis nukreipia visos priteistos sumos išieškojimą į kiekvieną iš nuteistų asmenų yra visiškai teisėtas, pagrįstas ir antstoliui netgi privalomas išieškojimo veiksmas. Tačiau tai nereiškia, kad antstolis išieškos daugiau, nei yra priteista. Vos tik bus išieškotos visos priteistos sumos, išieškojimas bus nutrauktas. Tuo tarpu sumų, kurios bus išieškotos iš kiekvieno nuteisto asmens, dydis priklausys tik nuo jų turtinės padėties. Jei iš pareiškėjo bus išieškota daugiau nei 1/3 dalis nuo priteistos 3000 Eur neturtinės žalos, pareiškėjas turės teisę reikšti atgręžtinį reikalavimą asmenims, su kuriais kartu įvykdė nusikaltimą, t. y. A. L. ir L. E..

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju skundžiami antstolio veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, todėl skundas netenkintinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjo V. E. skundo dėl antstolio Andriaus Liaškovo veiksmų netenkinti.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Ryšiai