Byla T-XX-48-09

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinėjusi Panevėžio apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo V. R. skundą atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, Panevėžio rajono 1-ajam notaro biurui, Panevėžio rajono 2-ajam notaro biurui, G. L., dėl pažymos panaikinimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Panevėžio savivaldybės administracijos Vadoklių seniūnijos 2008 m. balandžio 18 d. išduotą pažymą Nr.S-203, kurioje nurodyta, kad, sutinkamai su Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos namų ūkio knyga Nr.14, namų ūkio Nr.390 P. R., mirusio ( - ), ir S. R., mirusios ( - ), vardu yra įrašytas gyvenamasis namas su priklausiniais, esantis ( - ), Vadoklių seniūnijoje, Panevėžio rajone.

4Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamą pažymą trečiasis suinteresuotas asmuo G. L. pateikė valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui ir šios pažymos pagrindu S. R. vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į 1/2 dalį pastatų, esančių ( - ), Panevėžio rajone. Tačiau ši pažyma yra klaidinga, joje nurodyti duomenys neatitinka tikrovės ir ja yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės į palikimą. Pareiškėjas nurodė, kad pažymoje nurodytas gyvenamasis namas su priklausiniais, esantis ( - ), Panevėžio rajone, buvo pastatytas 1923 ir 1925 metais. Šį namą nuosavybės teise valdė pareiškėjo tėvas P. R.. Pareiškėjo tėvas 1949 metais susituokė su pareiškėjo motina B. R. ir šioje santuokoje 1950 metais gimė pareiškėjas. Pareiškėjo tėvas su pareiškėjo motina išsituokė 1966 metais. Po santuokos nutraukimo pareiškėjas su savo motina išvyko gyventi kitur, o pareiškėjo tėvas 1970 metais susituokė su S. R., kuri yra G. L. motina. Pareiškėjo tėvas P. R. ir jo antroji sutuoktinė S. R., gyvendami kartu, vedė bendrą ūkį, tačiau naujų pastatų nepastatė, bendro nekilnojamojo turto neužgyveno.

5Panevėžio apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Panevėžio apygardos administracinis teismas nurodo, kad šiuo atveju ginčas iš esmės kyla dėl nuosavybės teisės į statinius pripažinimo, pareiškėjas ginčija pažymoje užfiksuotus duomenis dėl statinių priklausymo S. R.. Ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Nors pareiškėjas savo skundu prašo panaikinti viešojo administravimo subjekto išduotą pažymą, tačiau pažymos panaikinimą jis traktuoja kaip tiesioginį savo civilinių teisių gynimo būdą. Pareiškėjas nekelia ginčo administraciniu teisiniu aspektu. Jis savo skundu iš esmės siekia paneigti savo mirusio tėvo antrosios sutuoktinės nuosavybės teises į ginčo gyvenamąjį namą su priklausiniais ir tokiu būdu apginti savo teises į didesnį palikimą, t. y. į visą ginčo gyvenamąjį namą su priklausiniais. Todėl pareiškėjo ginčijama pažyma bei jos teisėtumas šiame ginče turės būti vertinami civilinių teisinių santykių kontekste, bet ne grynai administraciniu teisiniu požiūriu.

9Taigi keliamame ginče dominuoja civiliniai teisiniai aspektai, todėl jis turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio

101 dalis, 25 straipsnis, 26 straipsnio 2 dalis).

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

122-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjo V. R. skundą atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, Panevėžio rajono 1-ajam notaro biurui, Panevėžio rajono 2-ajam notaro biurui, G. L., dėl pažymos panaikinimo perduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai