Byla 2-238/2007
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti ieškinį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti priimti ieškinį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas J. B. 2007 m. sausio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams K. B. , A. S. , B. S. , pareikšdamas ieškinio reikalavimus:

 1. Pripažinti planavimo organizatoriaus K. B. ir vyr. architekto A. S. Sudmantų k. Sendvario sen. Klaipėdos raj. žemės ūkio technikos sandėlio-angaro pertvaros rekonstrukciją neteisėta ir neturinčia juridinės galios.
 2. Pripažinti arkinio sandėlio valstybinį 2001 m. gruodžio 27 d. aktą iš dalies suklastotu, neturinčiu juridinės galios K. B. vardu.
 3. Pripažinti 1994 m. spalio 10 d. UAB „Burba ir Ko“ 51 000 Lt pakvitavimą suklastotu ir neturinčiu juridinės galios prieš buvusį individualios J. B. komercinės įmonės filialą ir fizinį asmenį J. B. .

4Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. sausio 31 d. nutartimi nustatė ieškovui J. B. terminą iki 2007 m. vasario 15 d. pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus. Teismas nurodė, kad teismui pateiktos ieškinio kopijos bei priedai yra nepasirašyti ir nepatvirtinti, trūksta vieno ieškinio priedų egzemplioriaus. Teismas nurodė, kad ieškovo nurodyta ieškinio suma yra 111 000 Lt, tačiau ieškinyje nėra nurodytas ieškinio sumos apskaičiavimas, įkainojimas ir pagrindimas. Teismo nuomone, ieškinyje nurodyti ieškinio reikalavimai nėra pakankamai aiškūs, todėl pagal jų suformulavimą negalima nustatyti ieškinio sumos, ar ieškinio reikalavimai yra turtiniai ar neturtiniai ir kokio dydžio žyminis mokestis turi būti apmokėtas. Teismas nurodė, kad nėra pakankamai aiškiai nurodytas kuris ieškinyje minimos sandėlio-angaro rekonstrukcijos sprendimas ar kitas dokumentas, ar rekonstrukcijos darbai reikalaujami pripažinti neteisėtais, ir kad ieškovas nepateikė duomenų, kad nurodytą ginčą sprendė neteismine tvarka, numatyta Statybos įstatymo 28 straipsnyje. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, reikšdamas reikalavimus dėl pertvaros rekonstrukcijos projekto pripažinimo neteisėtu ir dėl jam perduotų 51 000 Lt pakvitavimo nuginčijimo, nurodo, kad teisinės registracijos bei minėto sandorio teisėtumas jau buvo išnagrinėtas kitose civilinėse bylose Klaipėdos rajono apylinkės teisme, todėl ieškovas turėtų pateikti ieškinyje minimais klausimais anksčiau reikštų ieškinių ir juos išnagrinėjusių teismų įsiteisėjusių sprendimų kopijas. Teismas pažymėjo, kad ieškovas prašė prijungti civilines bylas, kuriose yra ieškinyje minimi dokumentai, tačiau ieškovas nenurodė priežasčių, kodėl pats negali gauti minėtų įrodymų. Teismas nurodė, kad ieškovas, pareikšdamas ieškinį, nurodė, jog ieškinio suma yra 111 000 Lt, todėl reiškiamas ieškinys turi būti apmokėtas 3 220 Lt dydžio žyminiu mokesčiu. Nors ieškovas sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokestį ir nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo prašo atleisti dėl sunkios turtinės padėties, tačiau ieškovas nepridėjo jo turtinę padėtį įrodančius dokumentus, todėl ieškovas turėtų pateikti nurodytus įrodymus arba pateikti duomenis apie apskaičiuoto žyminio mokesčio sumokėjimą.

5Ieškovas J. B. 2007 m. vasario 12 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame pareiškė ieškinio reikalavimus:

 1. Pripažinti planavimo organizatoriaus K. B. Sudmantų k. Sendvario sen. Klaipėdos raj. žemės ūkio technikos sandėlio-angaro pertvaros rekonstrukciją neteisėta ir neturinčia juridinės galios.
 2. Pripažinti planavimo organizatoriaus K. B. ir fiktyvios pertvaros rekonstrukcijos vykdytojo vyr. architekto A. S. , veikusio A. E. vardu nurodytą įrašą sandėlio pridavimo 2001 m. gruodžio 27 d. akte neteisėtu, o jų parašus neturinčiais juridinės galios.
 3. Pripažinti „J. B. žemės ūkio technikos prekybos ir aptarnavimo centro“ J. B. Sudmantų k. Klaipėdos raj. generalinį planą, sujungiant du sandėlius į vieną, patvirtintą Klaipėdos raj. savivaldybės 1995 m. gegužės 23 d. išduotame statybos leidime Nr. 27, registro Nr. 72, kurio pagrindu 1995 m. gegužės 30 d. yra pastatyti du arkiniai sandėliai su pertvara be nukrypimų, teisėtu.
 4. Įpareigoti VĮ Registrų centrą ištaisyti klaidą ir įteisinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Klaipėdos raj. išduotą 2001 m. liepos 20 d. pažymą Nr. 160, kurioje yra nurodytas sandėlio statytojas J. B. .
 5. Įpareigoti Klaipėdos apskrities viršininko administraciją tinkamai ištaisyti 2001 m. gruodžio 27 d. valstybinį sandėlio pridavimo 2001 m. gruodžio 27 d. aktą J. B. vardu.

6Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 20 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškovo J. B. ieškinį ir grąžinti ieškinį su priedais jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad patikslintame ieškinyje pareikšti reikalavimai nėra turtiniai ir nors patikslintame ieškinyje nurodyta ieškinio suma 150 857 Lt, tačiau dėl nurodytos sumos ieškinio reikalavimų nėra pareikšta. Teismas nurodė, kad vienu iš ieškinio reikalavimų prašoma pripažinti sandėlio-angaro rekonstrukciją neteisėta, tačiau iš ieškinio matyti, kad ieškovas iš esmės ginčija 1998 m. sandėlio-angaro rekonstrukcijos projektą. Teismas pažymėjo, kad ieškovas taip pat pareiškė kitus reikalavimus dėl statinio pridavimo akto, generalinio plano pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimų, kurie yra neturtinio pobūdžio. Teismas konstatavo, kad ieškinys nėra teismingas Klaipėdos apygardos teismui, kadangi apygardos teismas nagrinėja turtinius ginčus, kurių ieškinio suma yra didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, todėl pagal ieškinyje išdėstytus reikalavimus ieškovo ieškinys yra teismingas apylinkės teismui, kuriam ieškovas turi teisę paduoti ieškinį. Teismas pažymėjo, kad ieškovo reikalavimams dėl klaidų taisymo Nekilnojamojo turto registre ir daiktinių teisių registravimo į nekilnojamuosius daiktus numatyta išankstinė ginčų nagrinėjamo tvarka - ieškovas turi teisę kreipti su prašymu į teritorinį registratorių, jo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas centriniam registratoriui, o centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad ieškovas neištaisė visų ieškinio trūkumų - trūksta vieno ieškinio priedų egzemplioriaus. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, neturėdamas galimybės pagal įstatymo reikalavimus paruošti ieškinio, turi teisę pavesti ieškinio paruošimą advokatui arba, esant įstatyme numatytoms sąlygoms, kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo į Klaipėdos valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

7Atskiruoju skundu ieškovas J. B. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartį, nurodant priimti ieškinį, spręsti klausimus dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio bei dėl skubaus turto arešto, pasisakyti dėl trečiojo asmens Žemaitijos Visuomenės Parlamento, spręsti klausimą dėl kreipimosi atskirąja nutartimi į prokuratūrą dėl suklastotų turtinių dokumentų bei savavaldžiavimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

 1. Teismo išvada, kad ieškinys nėra turtinis, yra nepagrįsta, kadangi ieškinys buvo grindžiamas nurodant, jog buvo padaryta 150 857 Lt turtinė žala, kuri susidarė dėl neteisėtų sandėlio-angaro pertvaros rekonstrukcijos veiksmų.
 2. Teisėjas iš anksto buvo ir yra šališkas, netinkamai taikė teisės normas ir neteisėtai atsisakė priimti ieškinį.
 3. Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl prašomo taikyti turto arešto.
 4. Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio.

8Atskirasis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo civiliniame procese tvarką numato Civilinio proceso kodeksas, nustatantis atitinkamus reikalavimus teismui paduodamo pareiškimo formai ir turiniui. Kiekvienam į teismą besikreipiančiam asmeniui ši tvarka yra privaloma. Konstitucija ir kiti teisės aktai nustato ne tik teises, bet ir atitinkamas pareigas - nėra teisių be pareigų. Konstitucijos 28 straipsnis reikalauja, kad kiekvienas asmuo, įgyvendinantis savo teises, laikytųsi įstatymų. Asmens pateikiamas teismui ieškinys turi atitikti įstatymo nustatytus ieškinio turinio bei formos reikalavimus ir ieškinyje privalo būti aiškiai suformuluoti ieškinio dalykas ir pagrindas. Nesant ieškinio dalyko ar pagrindo, teisminis nagrinėjimas negalimas, nes nėra teisminio nagrinėjimo dalyko.

10Bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantis į ją asmuo aiškiai suformuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas. Tai reiškia, kad teismas negali tapti ieškovo advokatu ir už jį suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovas pats to nesugebėdamas padaryti, gali prašyti teisinės pagalbos advokato ar kito asmens. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus.

11Ieškinio dalykas yra ieškinio reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Civilinių teisių gynimo būdai nurodyti CK 1.138 straipsnyje. Todėl ieškinio dalykas (ieškinio reikalavimas) turi atitikti įstatymo nustatytą civilinių teisių gynimo būdą.

12Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos trūkumams pašalinti. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 2 , 3 d.).

13Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami Civilinio proceso kodekso nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (CPK 138 str.).

14Pirmosios instancijos teismas 2007 m. sausio 31 d. nutartimi teisėtai bei pagrįstai nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, kadangi ieškinys neatitiko įstatymo nustatytų ieškinio formos bei turinio reikalavimų ir ieškinio reikalavimai buvo suformuluoti nepakankamai aiškiai.

15Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

16Teisėjų kolegija pagal ieškovo J. B. dėl ieškinio trūkumų šalinimo pateiktame teismui patikslintame ieškinyje suformuluotus reikalavimus bei jų turinį konstatuoja, kad pareikšti visi ieškinio reikalavimai ne dėl turtinių (kitų) ginčų ir ieškinio suma mažesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, todėl ieškovo J. B. ieškinys teismingas pirmosios instancijos apylinkės teismui, bet ne pirmosios instancijos apygardos teismui (CPK 26 str., 27 str. 1 p., 80 str. 1 d. 1, 2 p., 85 str.). Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai atsisakė priimti ieškovo J. B. ieškinį.

17Turtiniai santykiai, su turtiniais santykiais susiję asmeniniai neturtiniai santykiai ir asmeniniai neturtiniai santykiai yra skirtingi. Ieškiniai turtiniuose ginčuose – tai tokie turtinio pobūdžio ieškiniai, kai turtinis interesas yra išreikštas pinigais, o ieškiniai kituose (ne turtiniuose) ginčuose – tai ieškiniai, kai turtinis interesas negali būti išreikštas pinigais, vadovaujantis CPK 85 straipsnyje nurodytomis taisyklėmis. Todėl atskirojo skundo argumentai, kad ieškovo J. B. ieškinyje pareikšti ieškinio reikalavimai dėl turtinių ginčų ir ieškinio suma yra 150 857 Lt, yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo J. B. ieškinyje nėra pagal įstatymo nustatytus ieškinio turinio ir formos reikalavimus suformuluoti ieškinio reikalavimai dėl nuostolių ar žalos atlyginimo.

18Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog ieškinio reikalavimams dėl klaidų taisymo Nekilnojamo turto registre ir daiktinių teisių registravimo į nekilnojamuosius daiktus įstatymo nustatyta tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka, teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą skundžiamas centriniam registratoriui, kurio sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, yra pagrįstos.

19Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo yra neįrodyti bei nepagrįsti.

20Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo teisės normų taikymo, kadangi atskirajame skunde neteisingai aiškinamos teisės normos.

21Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl turto arešto ir dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai atsisakė priimti ieškovo J. B. ieškinį. Teisėjų kolegija pažymi, kad sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis grąžinami suinteresuoto asmens pareiškimu ir įstatymo nustatytais atvejais (CPK 87 str.).

22Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui.

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas J. B. 2007 m. sausio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. sausio 31 d. nutartimi nustatė ieškovui... 5. Ieškovas J. B. 2007 m. vasario 12 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį,... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. vasario 20 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 7. Atskiruoju skundu ieškovas J. B. prašo apeliacinės instancijos teismą... 8. Atskirasis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta... 10. Bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti... 11. Ieškinio dalykas yra ieškinio reikalavimas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.).... 12. Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų... 13. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai... 14. Pirmosios instancijos teismas 2007 m. sausio 31 d. nutartimi teisėtai bei... 15. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui... 16. Teisėjų kolegija pagal ieškovo J. B. dėl ieškinio trūkumų šalinimo... 17. Turtiniai santykiai, su turtiniais santykiais susiję asmeniniai neturtiniai... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados, jog... 19. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atskirojo skundo... 20. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl... 21. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės pirmosios... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą....