Byla 2-8219-328/2011
Dėl teismo sprendimo nevykdymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Linai Ramonaitei, dalyvaujant pareiškėjai antstolei Vidai Daugirdienei, suinteresuotiems asmenims N. P., suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei I. V., suinteresuoto asmens VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovei A. B., teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims N. P., O. C., Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai, VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centrui dėl teismo sprendimo nevykdymo,

Nustatė

2antstolė Vida Daugirdienė kreipėsi į teismą, prašydama spręsti klausimą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-15 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2071-642/2011 ir 2011-05-11 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7501-563/2011 nevykdymo. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimo minėtoje civilinėje byloje pagrindu užvesta vykdomoji byla dėl J. C. globos nustatymo, turto administravimo. 2011-04-15 teismo nutartį, kuria buvo nustatyta J. C. perdavimo globoti N. P. laikas ir tvarka, surašius aktą apie tai, kad teismo vykdomasis dokumentas per nustatytus terminus neįvykdytas, 2011-05-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismui buvo pateiktas antstolio pareiškimas dėl teismo nutarties nevykdymo. 2011-05-11 nutartimi skolininkui už sprendimo nevykdymą paskirta 1000,00 Lt bauda ir nustatytas naujas terminas sprendimui įvykdyti t.y. iki 2011-05-18 18 val.

3Teismo posėdžio metu antstolė palaikė pareiškimą, prašė skirti O. C. baudą.

4Suinteresuotas asmuo N. P. prašė pareiškimą tenkinti, kadangi ji yra paskirta J. C. globėja, tačiau negali vykdyti globėjos pareigų.

5Suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros atstovė I. V. prašė pareiškimą tenkinti, kad J. C. yra senyvo amžiaus, ligotas, jam būtina būtina užtikrinti tinkamą jo priežiūrą ir slaugą.

6Suinteresuoto asmens VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovė A. B. prašė pareiškimą tenkinti, kadangi J. C. yra tinkamai prižiūrimas. Neveiksniam asmeniui būtini medikamentai, nuolatinė medikų priežiūra.

7Pareiškimas tenkintinas /CPK 771 str. 5,6 d/.

8Iš byloje esančių duomenų bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2071-642/2011 neveiksniam asmeniui J. C. nustatyta globa, jo globėja ir turto administratore paskirta N. P.. Vykdant šią teismo nutartį, 2011-04-15 teismo nutartimi išduotas vykdomasis raštas ir taikyta laikinoji apsaugos priemonė – O. C. įpareigotas perduoti N. P. globoti suinteresuotą asmenį J. C., nustatyta perdavimo tvarka ir terminai. Nustatytais terminais teismo nutartis nebuvo įvykdyta, todėl antstolė surašė aktą apie teismo nutarties neįvykdymą. 2011-05-11 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutatimi O. C. paskirta 1000,00 Lt bauda, jis įpareigotas iki 2011-05-18 17 val. įvykdyti 2011-04-15 teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2071-642/2011 ir perduoti N. P. globoti neveiksniu pripažintą asmenį J. C.. Įpareigojimas pakartotinai neįvykdytas, todėl antstolė 2011-05-19 surašė aktą apie teismo nutarties nevykdymą ir pareiškimu pakartotinai kreipėsi į teismą . Dalyvaujančių byloje asmenų parodymais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad neveiksnus asmuo J. C. nuo 2011-07-19 iki 2011-08-26 gydytas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, šiuo metu jis gydomas globos ligoninėje.

9CPK 771 straipsnio 5 dalis, kurios pagrindu antstolė kreipėsi į teismą, bei CPK 771 straipsnio 6 ir 7 dalys reglamentuoja sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tik pats skolininkas, per teismo nustatytą terminą neįvykdymo pasekmes. Teismas nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti (CPK 771 straipsnio 5 dalis).

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad suinteresuotas asmuo O. C. pakartotinai teismo nustatytais terminais nutarties neįvykdė ir neperdavė neveiksnaus J. C. paskirtai globėjai N. P..

11Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus faktinę J. C. būklę ir buvimo vietą, pareiškėjos antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimas tenkintinas, skirtina 1000 Lt bauda ir nustatytinas naujas terminas 2011-04-15 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2071-642/2011 įvykdymui įpareigojant O. C. perduoti N. P. globoti neveiksniu pripažintą asmenį J. C. (CPK 771 straipsnio 5 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 771 straipsniais, teismas

Nutarė

13antstolės Vidos Daugirdienės pareiškimą patenkinti.

14Suinteresuotam asmeniui O. C. už 2011-04-15 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties neįvykdymą skirti 1000,00 Lt baudą suinteresuoto asmens N. P. naudai.

15Įpareigoti suinteresuotą asmenį O. C. iki 2011-09-09 1200 val. įvykdyti 2011-04-15 teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2071-642/2011 kuria O. C. įpareigotas perduoti N. P. globoti neveiksniu pripažintą asmenį J. C. jo faktinėje buvimo vietoje.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai