Byla 2-310-267/2009

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės atstovui advokatui Aisčiui Damulevičiui, administratoriaus UAB „Tytus“ atstovui Viktorui Gvozdui, atsakovui E. B. ir jo atstovui advokatui Žygimantui Rutkauskui, trečiajam asmeniui L. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ ieškinį atsakovui E. B., tretiesiems asmenims V. Ž., L. Ž. ir V. Ž. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, 10000 Lt ir penkių procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas bankrutuojanti V. Ž. transporto paslaugų įmonė 2008-12-10 pareiškė ieškinį teisme atsakovui E. B., prašydamas pripažinti 2007 m. gruodžio 6 d. tarp ieškovo V. Ž. transporto paslaugų įmonės ir atsakovo E. B. sudarytą paskolos sutartį Nr. 1206/1 nesudaryta, priteisti 10000 Lt, kuriuos atsakovas E. B. įgijo iš V. Ž. transporto paslaugų įmonės be jokio teisinio pagrindo, priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo to momento, kai atsakovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą, t. y. nuo 2008 m. balandžio 4 d., kas ieškinio padavimo dieną sudarė 337,50 Lt bei priteisti įstatymines 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį grindė LR CK 6.237 str., 6.240 str. 2 d. ir 6.37 str. 2 d., 6.251 str., 6.870 str., 6.875 str., LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR buhalterinės apskaitos 1 ir 2 str., LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 3 ir 10 punktais. Nurodė, kad įmonėje nėra jokių paskolos teisinius santykius tarp ginčo šalių pagrindžiančių dokumentų, o tai įrodo, kad paskolos dalykas nebuvo perduotas ieškovui (b. l. 1-6).

52009-01-22 parengiamajame teismo posėdyje buvo priimtas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio pagrindo pakeitimo. Nekeisdamas pareikšto ieškinio dalyko (priteisti iš atsakovo 10000 Lt), ieškovas pakeitė ieškinio pagrindą ir reikalavimą grindė LR CK 6.66 straipsnio nuostatomis. Nurodė, kad įmonės savininkas V. Ž., grąžindamas paskolą prieš pat bankroto bylos iškėlimą (grąžino 2008-04-04, nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2008-04-26) iš esmės įmonei esant nemokiai, pažeidė imperatyvias Lietuvos Respublikos laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 str. bei LR CK 6.66 str. 1 dalies nuostatas. Toks įmonės savininko veiksmas neabejotinai pažeidė kitų pirmumo teisę gauti savo kreditorinio reikalavimo patenkinimą turinčių kreditorių interesus (pvz., įmonės darbuotojų), todėl yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu. Pakeitęs ieškinio pagrindą, ieškovas LR CK 6.66 straipsnyje numatytu pagrindu (actio Pauliana) ginčija V. Ž. veiksmą (vienašalį sandorį) – paskolos grąžinimą, kuriuo, V. Ž. transporto paslaugų įmonei esant nemokiai, atsakovui buvo suteikta privilegijuota padėtis ir pirmenybė kitų įmonės kreditorių atžvilgiu, nesant tam jokio pagrindo. Ieškovas įrodinėja, jog yra visi LR CK 6.66 str. dispozicijoje įtvirtinti ginčijamo veiksmo (vienašalio sandorio) negaliojimo pagrindai ir sąlygos: 1) kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. Vadovaudamasis LR CK 6.66 straipsnio 4 dalies nuostatomis ieškovas prašė taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovo E. B. ginčo objektą – 10000 Lt (b. l. 43-49).

62009-01-05 Šiaulių apygardos teisme buvo gautas atsakovo atsiliepimas į ieškinį dėl sandorio pripažinimo nesudarytu ir nepagrįsto praturtėjimo, kuriame atsakovas E. B. nurodė, kad 2007 m. gruodžio 6 d. buvo sudaręs su V. Ž. įmone paskolos sutartį Nr. ( - ). Kartu su atsiliepimu atsakovas pateikė pinigų perdavimo faktą patvirtinantį 2007-12-06 kasos pajamų orderio kvitą ŽTP Nr. ( - ) (b. l. 26-28).

72009-04-10 atsiliepime į pakeistą ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su jam pareikštais reikalavimais, nes jie nepagrįsti, neteisėti ir ieškinį prašė atmesti. Paaiškino, kad 2007 m. gruodžio 6 d. su V. Ž. transporto paslaugų įmone buvo sudaręs paskolos sutartį (įmonė pasiskolino 30000 Lt), šiai įmonei skolino lėšas, kurios buvo reikalingos įmonės veiklai, apyvartai, lizingui dengti. Atsakovas patvirtino, kad 10000 Lt paskola jam buvo grąžinta 2008-04-04 pervedant pinigus į jo asmeninę sąskaitą, o likusi paskolos dalis negrąžinta iki šiol. Aplinkybę, kad iš atsakovo gautieji pinigai 30000 Lt buvo panaudoti įmonės veiklai patvirtina ir grynųjų pinigų priėmimo kvitas, kurį atsakovas pateikė teismui kartu su atsiliepimu į ieškinį. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiais apie neva V. Ž. įvykdytą vienašalį sandorį, nes taip ieškovas iškreipia ir jam naudinga prasme traktuoja, kas yra vienašalis sandoris. Atsiliepime nurodoma, jog V. Ž. transporto paslaugų įmonė, sugrąžindama 10000 Lt, tik įvykdė paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – sugrąžinti skolą visiškai (b. l. 64, 65 ).

8Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės atstovas advokatas A. Damulevičius prašė ieškinį tenkinti, pripažinti 2008-04-04 sandorį negaliojančiu ir priteisti iš E. B. 10000 Lt, 5 procentų metines palūkanas. Bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės administratoriaus UAB „Tytus“ atstovas Viktoras Gvozdas prašė ieškinį tenkinti, priteisti iš E. B. 10000 Lt, pripažinti 2008-04-04 sandorį negaliojančiu.

9Teismo posėdžio metu atsakovas E. B. ir jo atstovas advokatas Žygimantas Rutkauskas prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad byloje nėra įrodytas atsakovo nesąžiningumas ir LR CK 6.66 str. taikymas neturi teisinio pagrindo. V. Ž. įmonė grąžindama paskolą įvykdė sutartinį įsipareigojimą ir nėra jokių duomenų, kad E. B. buvo nesąžiningas, atgaudamas paskolintus pinigus.

10Tretysis asmuo L. Ž. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad E. B. 2007-12-06 paskolino pinigus, norėdamas padėti įmonei, nes reikėjo dengti įsiskolinimą už autobusą bankui. Tretysis asmuo nurodė, kad minėtus pinigus jis įmokėjo UAB „SEB VB lizingui“ 2008-01-07 pagal grynųjų pinigų priėmimo kvitą, kuris pateiktas byloje.

11Ieškinys atmestinas.

12Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės:

13Atsakovas E. B. 2007 m. gruodžio 6 d. sudarė su V. Ž. transporto paslaugų įmone paskolos sutartį ir paskolino paskolos gavėjui 30000 Lt vieno mėnesio terminui. Dalis paskolos atsakovui buvo grąžinta 2008-04-04, pervedant į E. B. sąskaitą 10000 Lt. Šiuos teisinius faktus patvirtina bylos dokumentai: 2007-12-06 sutartis (b. l. 11, 12), kasos pajamų orderio kvitas serija ŽTP Nr. ( - ) (b. l. 28), išrašo iš V. Ž. transporto paslaugų įmonės sąskaitos duomenys apie 10000 Lt pervedimą E. B. 2008-04-04 (b. l. 9).

14Teismas nustatęs, kad ginčo šalys pripažįsta šiuos teisinius faktus ir, atsižvelgdamas į tai, kad 2009-01-21 pareiškimu ieškovas pakeitė ieškinio pagrindą, plačiau neanalizuoja pirminiame ieškinyje nurodytų aplinkybių (LR CPK 182 str. 5 p., 187 str., 265 str. 2 d.).

15Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad 2007-12-06 pasirašytos sutarties pagrindu tarp E. B. ir V. Ž. transporto paslaugų įmonės susiklostė paskoliniai teisiniai santykiai. Šios sutarties pagrindu viena šalis prisiimtus sutartinius įsipareigojimus įvykdė: paskolos davėjas E. B. 2007-12-06 perdavė pinigus, o kita sutarties šalis - paskolos gavėjas V. Ž. transporto paslaugų įmonė 2008-04-04 grąžino dalį, t.y. 10000 Lt paskolos. Ginčas nagrinėjamoje byloje kyla ne dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, o dėl paskolos dalies grąžinimo teisėtumo. Šalys skirtingai vertina paskolos grąžinimo teisinį santykį. Ieškovas tai įvardija kaip vienašalį V. Ž. transporto paslaugų įmonės savininko sudarytą sandorį, kuris turi būti pripažintas negaliojančiu, vadovaujantis LR CK 6.66 straipsniu, kaip pažeidžiantis nemokios įmonės kreditorių interesus. Atsakovas tvirtina, jog paskolos grąžinimas - tai sutartinės prievolės įvykdymas, kuris negali būti vertinamas kaip vienašalis sandoris.

16Teismas konstatuoja, jog pagal LR CK 1.63, 1.136, 6.1, 6.2, 6.36, straipsnių nuostatas, paskolos grąžinimas nagrinėjamu atveju yra iš dvišalio sandorio, t. y. 2007-12-06 paskolos sutarties, atsiradusios piniginės paskolos gavėjo (V. Ž. transporto paslaugų įmonės) prievolės – grąžinti paskolą paskolos davėjui (E. B.) dalinis įvykdymas.

17Savo prigimtimi skolininko veiksmai vykdant prievolę yra valiniai. Tik tuo atveju, kai skolininko veiksmai vykdant sutartinę prievolę yra teisėti, atitinka įstatymo arba sutarties reikalavimus, šie veiksmai yra juridiniai faktai, su kuriais siejama prievolės pabaiga. Teisinėje literatūroje yra teigiama, kad skolininko veiksmai, vykdant sutartinę prievolę, taip pat yra sandoriai, kuriems taikomi bendrieji visiems sandoriams keliami reikalavimai. Šie teiginiai neprieštarauja LR CK 1.63 straipsnio nuostatoms. Todėl reikia sutikti su ieškovo teiginiais, kad paskolos grąžinimo teisinis santykis nagrinėjamu atveju turi būti vertinamas kaip sandoris, kuris, ginant bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, gali būti ginčijamas Actio Pauliana instituto pagalba (CK 1.63 str. 1 d., 6.66 str.).

18 Lietuvos Respublikos CK 1.63 straipsnyje skiriami vienašaliai ir dvišaliai (daugiašaliai) sandoriai. Vienašaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies valios. Iš vienašalio sandorio paprastai atsiranda prievolė (pareigos) jį sudariusiam asmeniui. Pagal LR CK 6.123 straipsnio nuostatas tinkamai įvykdyta prievolė pasibaigia. LR CK 6.65 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, jog tinkamas prievolės įvykdymas turi būti užfiksuotas. Kreditorius, priimdamas prievolės įvykdymą, privalo duoti skolininkui pakvitavimą apie visišką ar dalinį prievolės įvykdymą. Tokio pakvitavimo forma nėra nustatyta, tačiau dėl to, kad prievolės įvykdymas yra laikomas sandoriu, darytina išvada, jog pakvitavimui turi būti taikomos bendros rašytinę sandorių formą reglamentuojančios taisyklės (CK 1.73 str.). Jei kreditorius atsisako duoti pakvitavimą, grąžinti skolos dokumentą arba pažymėti pakvitavime, kad negali šio dokumento grąžinti, skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą iki jam bus išduotas dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą (CK 6.64 str., 6.65 str. 3 d.).

19Nagrinėjamoje byloje kreditoriaus pakvitavimui apie prievolės įvykdymą prilygsta rašytinis įrodymas - 2008-04-04 V. Ž. transporto paslaugų įmonės 2008-04-04 sąskaitos išrašo duomenys, kurie patvirtina, kad paskolos gavėjo sutartinė prievolė įvykdyta dalinai (b. l. 9). Paskolos dalies grąžinimo faktą teisme patvirtino sutartį sudarę E. B. ir V. Ž. transporto paslaugų įmonės direktorius L. Ž.. Todėl negalima sutikti su ieškovo teiginiais, kad ginčijamas sandoris (paskolos grąžinimas) yra vienašalis sandoris, nes tinkamam paskolos grąžinimo teisinio santykio įgyvendinimui būtina abiejų paskolos sutarties šalių suderinta valia.

20 Ieškovas ginčija 10000 Lt paskolos grąžinimą, remdamasis LR CK 6.66 straipsniu, reglamentuojančiu kreditoriaus interesų gynimą, pareiškiant Pauliano ieškinį. Šio civilinės teisės instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimų patenkinimą. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį nuginčyti sandorį pareiškiant Pauliano ieškinį galima esant šioms sąlygoms:

211.

22Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio;

232.

24Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, t.y. dėl tokio sandorio skolininkas tapo nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės, pavyzdžiui, skolininko turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies;

253.

26Skolininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises;

27Bylos dokumentai patvirtina ieškovo argumentus, kad skolininkas (V. Ž. įmonės savininkas) žinojo, jog 10000 Lt paskolos grąžinimas atsakovui E. B. pažeidė kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teises, nes ginčijamo sandorio pasekmėje sumažėjo skolininko V. Ž. transporto paslaugų įmonės mokumas ir ši įmonė jei ne visiškai, tai bent iš dalies prarado galimybę patenkinti kreditorių, kuriuos šioje byloje atstovauja bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės administratorius UAB „Tytus“, reikalavimus. Ši aplinkybė, teismo vertinimu, yra akivaizdus kreditoriaus teisių pažeidimas ir ji įrodyta teismui pateiktais įrodymais, t.y. 2008-04-16 Šiaulių apygardos teismo nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo V. Ž. transporto paslaugų įmonei (b. l. 13-14), išrašo iš V. Ž. transporto paslaugų įmonės sąskaitos duomenimis (b. l. 9);

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriaus teisių pažeidimu laikytinas ne tik visiškas įmonės nemokumas, bet ir sumažėjęs skolininko mokumas, kai kreditorius praranda galimybę visiškai ar iš dalies patenkinti savo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Automašinų verslo centras“ v. UAB „Baltijos realizacijos centras“, bylos Nr. 3K-3-473/2004).

29Nors 2008-04-04 sąskaitos išraše yra duomenys, kad ir po paskolos grąžinimo įmonės sąskaitoje liko 25017,88 Lt, vertinant 2008-04-16 Šiaulių apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei duomenis, galima sutikti ir su ieškovo teiginiais, kad skolininkas neturėjo sudaryti ginčijamo sandorio, nes tai prieštarauja 1999 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Laikinųjų mokėjimų eilės tvarkos įstatymo nuostatoms. Tačiau CK 6.66 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises. Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo prezumpcijos principas (CK 1.5 straipsnis), kuris reiškia, kad kiekvienas asmuo yra laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Įrodinėjimo požiūriu kiekvienam asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo, jeigu įstatymas nepreziumuoja konkretaus asmens nesąžiningu. Sąžiningumas gali būti nuginčytas, nes tai nuginčijamoji prezumpcija (CK 4.26 straipsnio 2 dalis). Asmens nesąžiningumą turi įrodyti asmuo, tai teigiantis (CPK 178 straipsnis). Be to, LR CK 6.66 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, jog sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas.

30Nagrinėjamoje byloje ieškovas teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose neįrodinėjo dalį paskolos atgavusio atsakovo E. B. nesąžiningumo ir pareikšto reikalavimo negrindė nei vienu LR CK 6.67 straipsnyje išvardytu nesąžiningumo prezumpcijos atveju, nereiškė reikalavimo sutartį sudariusiam bankrutuojančios įmonės savininkui, V. Ž., galimai pažeidusiam 1999 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Laikinųjų mokėjimų eilės tvarkos įstatymo Nr. VIII-1463 nuostatas. Dėl šių aplinkybių ieškinio argumentai, susiję su minėto įstatymo pažeidimu, teismo vertinami kaip nereikšmingi ginčo santykio kvalifikavimui ir dėl jų teismas nepasisako.

31Todėl teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo suformuluotus reikalavimus, kurių ribų neturėjo pagrindo peržengti, sprendžia, kad byloje nebuvo nustatytos visos sąlygos, numatytos LR CK 6.66 str., kurios būtinos pripažinti sandorį negaliojančiu ir taikyti restituciją pagal pareikštą Pauliano ieškinį (LR CPK 265 str. 2 d.).

32Teismas, atmesdamas ieškinį, įvertina ir tai, kad net ir ginčo sandorio pripažinimo negaliojančiu atveju, nepaneigus atsakovo, paskolos davėjo E. B., sąžiningumo prezumpcijos, iš E. B. negali būti išreikalautas ginčo turtas (pinigai).

33Nagrinėjant bylą teisme ieškovo atstovai, išeidami už pareikšto ieškinio ribų, tvirtino, kad atsakovas E. B., priimdamas paskolos grąžinimą buvo nesąžiningas, nes, dirbdamas įmonėje turėjo žinoti apie įmonei gresiantį bankrotą. Atsakovas teismui paaiškino, jog skolindamas pinigus, susipažino su įmonės finansine padėtimi, įvertino, kad debitorinis įsiskolinimas viršija įmonės skolas ir, siekdamas padėti draugo vadovaujamai įmonei įveikti laikinus finansinius sunkumus, paskolino pinigus. Jokių šias aplinkybes paneigiančių įrodymų ieškovas nepateikė. Todėl atsakovo sąžiningumas, įvertinus bylos aplinkybes, teismui nekelia abejonių.

34Išdėstytų aplinkybių pagrindu, teismas daro išvadą, kad byloje pareikštas ieškinys atsakovui E. B. yra nepagrįstas, neįrodytas ir negali būti tenkinamas (CK 6.66 str., CPK 178 str.).

35Vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos ir teismui pateiktais dokumentais įrodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti - 1000 Lt (b. l. 29).

362008-12-12 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str.) .

37Vadovaujantis LR CPK 150 str., 258-270 str., str. teismas

Nutarė

39Ieškinį atmesti.

40Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės (įmonės kodas 171479244, buveinės adresas Šaltinio gatvė 48, Šeduva, Radviliškio rajonas, atsiskaitomoji sąskaita ( - )) atsakovui E. B. (asmens kodas ( - ) 1000 Lt (tūkstantį Lt) atstovavimo išlaidų.

412008-12-12 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

42Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas bankrutuojanti V. Ž. transporto paslaugų įmonė 2008-12-10... 5. 2009-01-22 parengiamajame teismo posėdyje buvo priimtas ieškovo pareiškimas... 6. 2009-01-05 Šiaulių apygardos teisme buvo gautas atsakovo atsiliepimas į... 7. 2009-04-10 atsiliepime į pakeistą ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka... 8. Nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo bankrutuojančios V. Ž. transporto... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas E. B. ir jo atstovas advokatas Žygimantas... 10. Tretysis asmuo L. Ž. teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti. Paaiškino,... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės:... 13. Atsakovas E. B. 2007 m. gruodžio 6 d. sudarė su V. Ž. transporto paslaugų... 14. Teismas nustatęs, kad ginčo šalys pripažįsta šiuos teisinius faktus ir,... 15. Bylos medžiaga leidžia teismui spręsti, kad 2007-12-06 pasirašytos... 16. Teismas konstatuoja, jog pagal LR CK 1.63, 1.136, 6.1, 6.2, 6.36, straipsnių... 17. Savo prigimtimi skolininko veiksmai vykdant prievolę yra valiniai. Tik tuo... 18. Lietuvos Respublikos CK 1.63 straipsnyje skiriami vienašaliai ir dvišaliai... 19. Nagrinėjamoje byloje kreditoriaus pakvitavimui apie prievolės įvykdymą... 20. Ieškovas ginčija 10000 Lt paskolos grąžinimą, remdamasis LR CK 6.66... 21. 1.... 22. Skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio;... 23. 2.... 24. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, t.y. dėl tokio sandorio skolininkas... 25. 3.... 26. Skolininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus... 27. Bylos dokumentai patvirtina ieškovo argumentus, kad skolininkas (V. Ž.... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriaus teisių... 29. Nors 2008-04-04 sąskaitos išraše yra duomenys, kad ir po paskolos... 30. Nagrinėjamoje byloje ieškovas teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose... 31. Todėl teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo suformuluotus... 32. Teismas, atmesdamas ieškinį, įvertina ir tai, kad net ir ginčo sandorio... 33. Nagrinėjant bylą teisme ieškovo atstovai, išeidami už pareikšto ieškinio... 34. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, teismas daro išvadą, kad byloje... 35. Vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. iš ieškovo priteistinos atsakovo... 36. 2008-12-12 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos... 37. Vadovaujantis LR CPK 150 str., 258-270 str., str. teismas... 39. Ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios V. Ž. transporto paslaugų įmonės... 41. 2008-12-12 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...