Byla 2-1798-570/2011
Dėl priverstinio skolos išieškojimo (žurnalo eilės Nr.071101139), rašytinio proceso tvarka

1Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėja Rūta Neveckienė, išnagrinėjusi 2011-06-01 gautą pareiškėjo Nordea Bank Finland Plc AB pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo (žurnalo eilės Nr.071101139), rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2R. S. (V.) a.k. ( - ), užtikrindama jai suteikto kredito grąžinimą sutartinės hipotekos lakštu kodas 07120070001423 kreditoriui Jungtinių Amerikos Valstijų ne pelno korporacijai Baltic-American Enterprise Fund, kuris 2007-09-13 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. EMV-5141 perleido savo reikalavimo teises į skolininką bankui Nordea Bank Finland Plc AB, įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą - butą su rūsiu ( - ), esantį ( - ),

3Kadangi skolininkas neįvykdė 2007-05-18 paskolos sutartį Nr. EMV-5141 - nustatytais terminais nemokėjo palūkanų, kitų eilinių mokėjimų, todėl kreditorius, apie tai 2011-01-25 raštu Nr. 887 įspėjęs skolininkę/įkeisto daikto savininkę, vienašališkai nuo 2011-02-16 nutraukė sutartį prieš terminą ir kreipėsi į hipotekos skyrių prie Marijampolės rajono apylinkės teismo, prašydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštą įkeistiems daiktams ir įspėti skolininką bei daikto savininkus, kad skolos negrąžinus per 1 mėnesį įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti administruoti kreditoriui.

42011-04-20 Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas minėtas įkeistas daiktas, įspėjant skolininkę/įkeistų daiktų savininkę, kad negrąžinus skolos per 1 mėnesį, įkeistas nekilnojamasis daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas kreditoriui administruoti. Ši nutartis skolininkei/daiktų savininkei įteikta 2011-04-26.

5Per nustatytą terminą skolininkė skolos negrąžino. R. S. (V.) kreditoriaus paskaičiavimu Nordea Bank Finland AB skolingi 5385,40 EUR paskolos, 226,75 EUR nesumokėtų palūkanų, 217,47 EUR nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų bei 135 Lt žyminio mokesčio, kurie iš skolininko išieškotini priverstinai.

6Be to, sutinkamai su LR CK 6.874 str.1d., 6.37 str.2d., 6.210 str., kreditorius prašo iš skolininkės išieškoti 5 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą skolą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2011-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Kadangi skolinis įsipareigojimas apsaugotas hipoteka, kreditorius gali įgyvendinti savo teises ne ginčo tvarka kreipdamasis į hipotekos teisėją ir prašydamas, kad įkeistas daiktas būtų parduotas iš viešųjų varžytynių ir iš gautų pinigų atlyginta jam priklausanti suma (CK 4.192 str.)

9Pagal CK 6.256 str.1d., 2d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo prievoles. Jeigu skolininkas prievolės neįvykdo, jis privalo atlyginti kreditoriui tuo padarytus nuostolius.

10Hipotekos teisėjai nustačius, kad skolininkė, būdama tinkamai įspėta, savo prievolių kreditoriui per vieną mėnesį neįvykdė, skolos negrąžino, hipotekos kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc AB reikalavimai tenkintini, išieškant iš įkeisto nekilnojamojo turto 5385,40 EUR paskolos, 226,75 EUR nesumokėtų palūkanų, 217,47 EUR nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, 135 Lt žyminio mokesčio ir įstatymines metines palūkanas, parduodant įkeistą nekilnojamąjį turtą iš varžytynių, apie tai pranešant visiems suinteresuotiems asmenims.

11Teisėja, vadovaudamasi LR CK 4.174 str. 1d., 4.192 str.1d., LR CPK 290, 291 str., 335 str. , 544 str., 545 str., 558 str.2d.

Nutarė

121. Priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį daiktą – butą su rūsiu ( - ), kv.m., turintį ( - ), bendro ploto u/n ( - ), esantį ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį R. S. (V) a.k. ( - ), gyv. ( - ),

132. Išieškoti ne ginčo tvarka iš skolininkės R. S. (V.) a.k. ( - ) kreditoriui Nordea Bank Finland Plc AB juridinio asmens kodas 112025592 5385,40 EUR (penkis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus, 40 ct) paskolos, 226,75 EUR (du šimtus dvidešimt šešis eurus, 75 ct) nesumokėtų palūkanų, 217,47 EUR (du šimtus septyniolika eurų, 47 ct) nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, 135 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už visą priteistą skolą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2011-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Išaiškinti kreditoriui, jog šią nutartį jis turi pateikti vykdyti pasirinktai antstolio kontorai pagal skolininkų turto buvimo vietą.

15Įpareigoti antstolį apie įvykdymą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigos filialui - Hipotekos skyriui prie Marijampolės rajono apylinkės teismo: pateikti turto pardavimo aktą, patvarkymą dėl gautų lėšų paskirstymo, o gautas lėšas pervesti į Centrinės hipotekos įstaigos filialo - Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. Nr.( - ), esančią “Swedbank”AB.

16Priteisti valstybei iš kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc AB 9,30 Lt (devynis litus, 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

17Nutarties nuorašą išsiųsti kreditoriui, skolininkei/įkeisto daikto savininkei bei CHĮ Filialui – hipotekos skyriui prie Marijampolės rajono apylinkės teismo žymos apie įkeisto turto pardavimą hipotekos registro duomenų bazėje padarymui.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai