Byla 2-692-474/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, esant ieškovo prašymui dėl sprendimo priėmimo už akių ir atsakovui per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nes

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ir atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, priėmė sprendimą už akių pagal ieškovo Uždarosios akcinės bendrovės „Gotartas“ ieškinį atsakovei J. S., dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, esant ieškovo prašymui dėl sprendimo priėmimo už akių ir atsakovui per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, nes

Nustatė

2Teismas formaliai ištyręs rašytinius įrodymus nustatė, kad 2010-06-07 J. S. iš UAB „Gotartas“ įsigijo 1,198 t C klasės dyzelino skirto žemės ūkiui. Ieškovas 2010 m. birželio 07 d. pristatė C klasės dyzelinį kurą skirtą žemės ūkiui bei 2010-06-07 d., pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Serija GOT Nr. 022448, 5666,01 Lt sumai. Ieškovas atsakovės įsigytą kurą pristatė adresu Kumpikių k., Darbėnų sen., Kretingos r.

3Atsakovė dėl pristatyto kuro pretenzijų nepareiškė bei priėmė ieškovo išrašytą PVM sąskaitą -faktūrą, ant kurios pasirašė atsakovės sutuoktinis R. S..

4Pažymi, kad Lengvatinės kuro kortelės ūkininkams yra išduodamos kiekvienam ūkiui ir ūkininkui individualiai - vienam ūkiui - viena kortelė, todėl remiantis LR Finansų ministerijos viršininko patvirtintomis taisyklėmis, daro prielaidą, kad atsakovė su savo sutuoktiniu veda ir yra įregistravę atskirus ūkius.

5Kadangi atsakovė, neatsiskaitė už jai pristatytą kurą, ieškovas siekdamas gauti jam teisėtai priklausantį atlyginimą, žodžiu kreipėsi į atsakovę primindamas apie susidariusį įsiskolinimą ir prašydamas jį grąžinti, tačiau atsakovė tai padaryti, kategoriškai atsisakė.

6Siekdamas atgauti skolą 2013-02-06 kreipėsi į skolų išieškojimo ir teisines paslaugas teikiančią įmonę UAB „EU-RUS Law Service“ su prašymu padėti atgauti skolą iš atsakovės.Atsakovė pripažįsta įsiskolinimą, tačiau vis delsia atsiskaityti, nereaguoja į priminimus bei raginimus.

7Vadovaujantis ieškovo pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytais atsiskaitymo terminais atsakovė įsipareigojo apmokėti patvirtintas PVM sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Atsakovė PVM sąskaitoje faktūroje nurodyto apmokėjimo termino nesilaikė ir pilnai nepadengė susidariusio įsiskolinimo. Vadovaujantis LR CK 6.210 str. 1 d., nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

8Pažymi, kad atsakovė iki šios dienos nėra pilnai atsiskaičiusi su ieškovu 5666,01 Lt ( penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši litai ir 01 ct) sumai už įsigytą kurą ir 708,25 Lt (septyni šimtai aštuoni litai ir 25 ct) metinių palūkanų. Atsakovė ne kartą buvo raginama likviduoti susidariusį įsiskolinimą, tačiau pažeisdamas atsiskaitymo terminus, delsia atsiskaityti už įsigytą C klasės dyzelinį kurą.

9Ieškovas prašo iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 5666,01 Lt (penkis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt šešis Lt 01 ct) skolos bei 708,25 Lt (septyni šimtai aštuoni Lt 25 ct) metinių palūkanų, viso 6374,26 Lt, kurie remiantis LR CK 6.38 str. ir 6.37 str., iš atsakovės priteistini ieškovo naudai, o vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d. ir CK 6.210 str. iš atsakovės priteistina 191,00 Lt žyminio mokesčio, 605,00 Lt teisnių paslaugų išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 5666,01 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-03 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2013-05-08, įpareigojant ją per 20 dienų pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

11Vadovaudamasis LR CPK 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 5666,01 Lt skolos, 708,25 Lt metinių palūkanų, viso 6374,26 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt keturis Lt 26 ct), 191,00 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt vieną Lt) žyminio mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 5666,01 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-03 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 605,00 Lt (šešis šimtus penkis Lt 00 ct) už suteiktas teisines paslaugas, ieškovo, UAB „Gotartas“, buveinės adresas Gamyklos g. 15-63, Mažeikiai, į.k. 166738275, a.s. Nr. ( - ), b.k. 70440, naudai.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kretingos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai