Byla 2-10564-800/2017
Dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės atsakovui E. Č., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė “Renginių centras“, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atstovei G. K.,

4atsakovui E. Č., bei jo atstovui advokato padėjėjui Donatui Dužinui,

5išvadą teikiančios institucijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotai atstovei Živilei Poželienei,

6nedalyvaujant trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ atstovui uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ atstovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ patikslintą ieškinį dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės atsakovui E. Č., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė “Renginių centras“, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

8Teismas

Nustatė

9ieškovė prašo išnagrinėti ginčą iš esmės pripažįstant UAB „TIKETA“ teisę negrąžinti pinigų už bilietus į neįvykusį renginį atsakovui E. Č. bei panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. 10-179 „Dėl E. Č. prašymo“.

10Reikalavimą grindžia tuo, jog 2017 m. vasario 8 d. buvo priimtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas, kuriuo buvo įpareigota grąžinti vartotojui už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (t. y. grąžinti pinigus už bilietą į atšauktą renginį) 61,34 Eur. Vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsniu 1 dalimi reiškia šį ieškinį dėl ginčo išsprendimo iš esmės, kadangi ieškovė yra bilietų platinimo paslaugą teikiantis asmuo, o ne renginio organizavimo paslaugos teikėjas ir pareigos grąžinti pinigus už bilietą atsakovui neturi. Remiantis 2008 m. rugsėjo 9 d. tarp „Tiketos“ ir UAB „Renginių centras“, sudaryta bilietų platinimo sutartimi Nr. RC-20080909, „Tiketa“ platino bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuotus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone. 2016 m. rugpjūčio 9 d. „Tiketos“ darbuotojai gavo renginio organizatoriaus pranešimą apie tai, jog renginys „Karklė Live Music Beach – 2016“ yra atšaukiamas / perkeliamas į 2017 m. vasarą ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus. Pranešime renginio organizatorius nurodė, jog „Dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas Karklės organizatorius - kompanija „Renginių Centras“. <...> informaciją apie galimą bilietų grąžinimą jie paskelbs artimiausiu metu.“ Bilietų grąžinimo renginio organizatorius taip ir nepradėjo. Atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus besikreipusiems bilietų pirkėjams, visuomet pateikdami vienintelę savo poziciją - UAB „Renginių centras“ yra renginio „Karklė Live Music Beach -2016“ organizatorius ir jis yra atsakingas prieš bilietų pirkėjus dėl pinigų už bilietus grąžinimą. Iš viso į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ buvo parduoti 8456 bilietai, už kuriuos buvo surinkta 182647,04 Eur. UAB „Tiketa“ už išplatintus bilietus renginio organizatoriui UAB „Renginių centras“ pinigus buvo įsipareigojusi pervesti kas savaitę (bilietų platinimo paslaugų teikimo sutarties 1.5 punktas). Sumos, gautos už išplatintus bilietus, kiekvieną trečiadienį buvo pervedamos UAB „Renginių centras“. Paskutinis mokėjimas pagal Sutartį (įskaitant susitarimus prie Sutarties) buvo atliktas 2016 m. liepos 31 d., o vėliau, 2016 m. rugpjūčio mėnesį buvo gautas antstolio A. S. patvarkymas, kuriuo buvo areštuotos pas UAB „Tiketa“ esančios UAB „Renginių centras“ priklausančios lėšos ir UAB „Tiketa“, antstolio nurodymu, visą likusią už parduotus bilietus surinktą sumą pervedė antstoliui. 2016 m. lapkričio mėnesį UAB „Tiketa“ gavo Tarnybos raštą dėl E. Č. prašymo, kuriuo vartotojas kreipėsi dėl pinigų už bilietus į nukeltą renginį grąžinimo. Vartotojas paslaugų teikėju nurodė ne UAB „Tiketa“, o būtent renginio organizatorių - UAB „Renginių centras“. Šis faktas akivaizdžiai atskleidžia aplinkybę, jog vartotojui nekilo jokių abejonių dėl to, kas yra renginio organizatorius ir kas yra atsakingas už renginio organizavimo paslaugos nesuteikimą - t. y. UAB „Renginių centras“. Savo ruožtu Tarnyba, siūlydama ginčą išspręsti taikiai arba pateikti paaiškinimus, išsiuntė vartotojo prašymą tiek renginio organizatoriui, tiek UAB „Tiketa“, kaip bilietų platintojui. Negavusi paaiškinimų iš UAB „Renginių centras“, Tarnyba 2017 m. vasario 8 d. priėmė nutarimą dėl E. Č. prašymo, kuriuo, visiškai palikdama nuošalyje renginio organizatorių ir visiškai paneigdama jo atsakomybę prieš vartotoją, įpareigojo UAB „Tiketa“ grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį. Įsigydamas bilietą į renginį, vartotojas sudarė renginio organizavimo paslaugų teikimo sutartį su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, dalyvaujant atsiskleidusiam tarpininkui – UAB „Tiketa“, kurį renginio organizatorius pasitelkė papildomai paslaugai (prie renginio organizavimo paslaugos), t. y. bilietų platinimo paslaugai, teikti. Informacija apie tai, kad renginio organizatorius yra ne UAB „Tiketa“, o UAB „Renginių centras“, atsakovui buvo pateikiama tiek prie renginio aprašymo internete – UAB „Tiketa“ interneto tinklapyje nenurodyti renginio organizatoriaus sistemiškai yra neįmanoma, tiek UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklėse (su kuriomis yra supažindinamas kiekvienas asmuo (padedant varnelę), prieš sudarant jam galimybę įsigyti bilietus internetu). Atsakovas, įsigydamas bilietus, buvo informuotas apie tai, kad UAB „Tiketa“ renginio organizavimo paslaugų neteikia, nėra atsakinga už renginio kokybę, taigi ir jo įvykimą ar neįvykimą, ir už pinigų už bilietus grąžinimą renginio atšaukimo atveju neatsako. Taigi visa viešai prieinama ikisutartinė informacija bylojo apie tai, jog 1) renginio organizatorius yra UAB „Renginių centras“ ir apie tai, kad 2) UAB „Tiketa“ nėra renginio organizatorius, o veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas. Pagrindinis Tarnybos argumentas, dėl ko ši priėmė sprendimą atsakomybės subjektu pasirinkti renginio organizatoriaus papildomų paslaugų teikimui (bilietų platinimui) pasitelktą asmenį – UAB „Tiketa“, yra tai, jog renginio organizatoriaus pavadinimas nebuvo nurodytas ant bilieto į renginį. Pabrėžia, jog ši aplinkybė jokiais būdais nepaneigia fakto, kad UAB „Tiketa“ renginio organizavimo paslaugų neteikia, bei fakto, kad vartotojas, prieš įsigydamas bilietą, buvo apie tai informuotas. Bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį, tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos prie renginio aprašymo bei UAB „Tiketa“ taisyklėse, kur labai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, jog UAB „Tiketa“ nėra renginio organizatorius, o yra atsiskleidęs tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Parduodama bilietą, UAB „Tiketa“ neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo paslaugų - šias paslaugas įsipareigoja suteikti renginio organizatorius, o UAB „Tiketa“ jis pasitelkia tik papildomai paslaugai - bilietų išplatinimui - suteikti. Savo paslaugą - bilietų platinimo paslaugą – UAB „Tiketa“ suteikė tinkamai, o už paslaugas, kurių neteikia, neatsako ir negali atsakyti.

11Renginio organizatorius nė karto neneigė savo atsakomybės dėl atsakovo E. Č. (ir apskritai visų vartotojų) partirtų nuostolių dėl nesuteiktos renginio organizavimo paslaugos - atsakymuose vartotojui tai puikiai atskleidžiama (kaip ir pranešimuose žiniasklaidai, laiškuose UAB „Tiketa“ ir t.t). Parduodama bilietą UAB „Tiketa“ neįsipareigoja suteikti renginio organizavimo paslaugų – šias paslaugas įsipareigoja teikti renginio organizatorius, o UAB „Tiketa“ jis pasitelkia tik papildomai paslaugai – bilietų išplatinimui – suteikti. Savo paslaugą - bilietų platinimo paslaugą – UAB „Tiketa“ suteikė tinkamai, o už paslaugas, kurių neteikia, neatsako ir negali atsakyti – apie tai vartotojai informuojami iš anksto, prieš perkant bilietą. Apie tai, kad UAB „Tiketa“ veikia kaip renginio organizatoriaus tarpininkas pagrindžia ir Sutarties 5 punktas. Organizatoriaus pareiga grąžinti bilietų pirkėjams pinigus, jeigu renginys neįvyksta, yra įtvirtinta Sutarties 15 punkte. Visos sąskaitos – faktūros, išrašytos to pageidavusiems pirkėjams, buvo išrašomos renginio organizatoriaus vardu, kadangi vienintelis renginio organizavimo paslaugų teikėjas yra būtent renginio organizatorius uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“. Renginio organizatorius, neįvykdęs sutarties, turi pareigą atlyginti atsakovui jo patirtus nuostolius. Dėl neįvykusio renginio vartotojas patiria žalą, į ją įskaičiuojama ne tik bilietų kaina, bet ir bilietų suformavimo/spausdinimo mokestis. Kadangi vartotojas bilietų spausdinimo mokestį mokėjo tam, kad įsigytų bilietus į renginį, o už neįvykusį renginį yra atsakingas renginio organizatorius, renginio organizatorius turi atlyginti vartotojui visą patirtą žalą – grąžinti pinigus ir už bilietus ir už bilietų suformavimą / spausdinimą. Nors atsakovas E. Č. už paslaugas sumokėjo ne tiesiogiai paslaugų teikėjui (renginio organizatoriui uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centras“), o pasitelktam asmeniui – UAB „Tiketa“ kaip tarpininkui t. y. bilietų platintojui, tačiau atsakovas buvo supažindintas su informacija apie tai, kas yra perkamų paslaugų teikėjas ir apie tai, kad ieškovė renginio organizatoriaus paslaugų neteikia ir už jų suteikimą ar nesuteikimą neatsako.

12Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovės atstovė patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir palaikė reikalavimus.

13Atsakovas E. Č. pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, kad 2016-07-27 iš UAB „Tiketa“ internetu įsigijo elektroninį bilietą (unikalus Nr. 58505574) į renginį „Karklė 2016 Live Music Beach“, kuris turėjo vykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis. UAB „Tikėta“ 2016-07-27 pavedimu sumokėjo už bilietą 58,00 Eur, už paslaugas 2,34 Eur ir papildomą mokestį 1,00 Eur (iš viso 61,34 Eur). Kadangi renginys neįvyko, atsižvelgdamas į taisykles, nurodytas ant bilieto, kad „tuo atveju, jeigu renginio organizatorius atšaukia ar nukelia renginį ir nusprendžia grąžinti pinigus už bilietus, e-bilietai grąžinami tik bilietų platintojo svetainėje“, paprašė renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ grąžinti pinigus už bilietą. Renginio organizatoriui atsisakius tai padaryti, nustatyta tvarka 2016-10-24 kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, dėl pinigų, sumokėtų už bilietą už neįvykusį renginį grąžinimo. UAB „Tiketa“ 2017-02-13 gavo VVTAT nutarimą, kuriuo buvo įpareigota grąžinti pinigus (61,34 EUR) už bilietus į atšauktą renginį. Iki šiol pinigai nebuvo grąžinti, ir jo kaip vartotojo teisės buvo pažeistos. Nesutinka su UAB „Tikėta“ ieškiniu pripažinti UAB „Tiketa“ teisę negrąžinti pinigų už bilietus į neįvykusį renginį. Remiantis Civilinio kodekso nuostatomis, įsigydamas bilietą į renginį iš UAB „Tiketa“, sudarė atlygintinos paslaugos sutartį su UAB „Tiketa“, o ne su UAB „Renginių centras“. Jo ir UAB „Renginių centras“ prievoliniai teisiniai santykiai nesieja. UAB „Tiketa“ ir UAB „Renginių centras“ tarpusavio sutartiniai santykiai neturi įtakos tarp jo ir UAB „Tiketa“ sudarytai bilieto pirkimo sutarčiai. Pagal minėtą atlygintinų paslaugų sutartį savo įsipareigojimus įvykdė, o UAB „Tiketa“ savo įsipareigojimo (suteikti paslaugą) neįvykdė. Negavęs to, ką nusipirko, patyrė nuostolius. Kadangi bilieto pirkimo sutartį sudarė su UAB „Tiketa“, laikytina, kad ji yra atsakomybės subjektas už iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymą, todėl atsakinga už pinigų, sumokėtų už neįvykusi renginį, grąžinimą. Pažymi, kad Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad „sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas“. Įvertinus aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, kad reikalavimas grąžinti už paslaugą UAB „Tiketa“ sumokėtus pinigus (61,34 EUR) yra teisėtas ir pagrįstas (b. l. 97-95).

14Teismo posėdžio metu atsakovas ir jos atstovas patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes.

15Išvadą teikiančios institucijos atstovė atsiliepime į ieškinį, bei teismo posėdžio metu nurodė, kad viena iš Tarnybos funkcijų, įtvirtintų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, yra vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Atsižvelgdama į tai ir gavusi vartotojo E. Č. prašymą, Tarnyba 2017 m. vasario 7 d. priėmė nutarimą Nr. 10-179 „Dėl E. Č. prašymo“, kuriuo išsprendė tarp vartotojo ir bendrovės kilusį ginčą. Tarnyba, ne teismo tvarka spręsdama šį ginčą, vertino ginčo šalių pateiktus rašytinius įrodymus (dokumentus), paaiškinimus, esamą teisinį reglamentavimą bei aktualią teismų praktiką ir priėmė jais pagrįstą sprendimą, t. y. vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, pripažino E. Č. reikalavimą - grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (61,34 Eur) – pagrįstu (b. l. 92).

16Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ atsiliepimo nepateikė. Uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ atstovei uždarajai akcinei bendrovei „Vadybos apskaita“ pranešimas įteiktas tinkamai.

17Ieškinys tenkintinas.

18Nustatyta, kad ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ 2008 m. rugsėjo 9 d. yra sudariusios Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartį RC-20080909, pagal kurią ieškovė teikė trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Reginių centras“ bilietų platinimo, rezervavimo ir grąžinimo paslaugą bei kitas paslaugas (sutarties 7, 7.1. punktas, b. l. 24-42). 2016 m. liepos 27 d. atsakovas už 61,34 Eur iš ieškovės įsigijo bilietą į renginį „Karklė Live Music Beach - 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis (b. l. 78, 96-97). Renginį organizavo trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“. Renginys neįvyko, todėl atsakovas 2016 m. rugpjūčio 10 d. elektroniniu laišku kreipėsi į uždarąją akcinę bendrovę „Renginių centras“ dėl pinigų grąžinimo (b. l. 75-76). 2016 m. spalio 24 d. atsakovas kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kadangi atsakymo iš uždarosios akcinės bendrovės “Renginių centras“ negavo (b. l. 75). 2017 m. vasario 8 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba priėmė nutarimą, kuriuo tenkino atsakovo reikalavimą grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (61,34 Eur) ir įpareigojo ieškovę įvykdyti šį nutarimą iki 2017 m. kovo 08 d. (b. l. 79-84). Šis nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti , jeigu nei viena ginčo šalis per 30 dienų nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Ieškovė nesutiko su priimtu nutarimu, todėl ir kreipėsi į teismą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės.

19Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti esminį dalyką – kas yra subjektas, turintis pareigą grąžinti atsakovui pinigus, sumokėtus įsigyjant bilietus į renginį „Karkle Live Music Beach-2016“, kuris neįvyko. Tam būtina nustatyti tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, kurie jų dalyviams suteikia atitinkamas teises ir pareigas.

20Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnį vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybėn arba suteikti paslaugas vartotojui , o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Kiekvieno asmens apsisprendimą įsigyti bilietą į kultūros ar pramoginį renginį paprastai sąlygoja informacija apie to renginio pobūdį, programą. Informaciją apie tai, kas yra renginio organizatorius atsakovui turėjo būti žinoma iš viešai skelbiamos informacijos bei UAB „Tiketa“ bilietų platinimo paslaugų teikimo taisyklių (b. l. 97). Ieškovės pateikti išrašai iš viešai skelbtos informacijos iš jos internetinio puslapio patvirtina šią aplinkybę (b. l. 54-62). Pagal Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 2.2.punktą bilietas – tai dokumentas, įskaitant elektroninį, kuriuo patvirtinamas vartotojo ir paslaugos teikėjo ar jo įgalioto asmens sutarties sudarymas ir atsiskaitymas už paslaugą. Tai reiškia, kad bilietas išduodamas klientui jau įsigijus paslaugą, t. y. jau sudarius paslaugų teikimo sutartį, tokiomis sąlygomis, kurios yra nurodytos prie renginio aprašymo ir ieškovės taisyklėse, kur labai aiškiai ir konkrečiai įvardijama, jog ieškovė nėra renginio organizatorius, o tik tarpininkas, veikiantis organizatoriaus vardu ir interesais. Be informacijos prie renginio aprašymo internete, kur vienareikšmiškai įvardijamas renginio organizatorius ir kurio nenurodyti yra neįmanoma, asmuo, pageidaujantis įsigyti bilietus internetu yra supažindinamas su UAB „Tiketa“ Paslaugų teikimo taisyklėmis pažymėdamas tai varnele. Taisyklių 2.1.punktas reglamentuoja: „kadangi Bendrovė parduoda bilietus, abonementus, dovanų kuponus, nuolaidų korteles ir t. t. (toliau- „bilietai“), paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo/paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų“. 5.4.punkte nustatyta, kad: „Jeigu paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo“ (b. l. 64)

21Byloje neginčijama aplinkybė, jog festivalį, į kurį atsakovas įsigijo bilietus, organizavo UAB “Renginių centras“. Tai reiškia, kad įsigijęs bilietus į pramoginį renginį atsakovas, kaip vartotojas suėjo į teisinius vartojimo santykius su nematerialaus pobūdžio pramogų paslaugą turėjusia suteikti UAB “Renginių centras“, o ieškovė šiuose santykiuose veikė tik kaip atsiskleidęs tarpininkas, platinęs bilietus į festivalį, bet jo neorganizavęs.

22Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo 2017 m. vasario 8 d. nutarimą Nr. 10-179 grindė aplinkybe, kad biliete buvo nurodytas tik renginio pavadinimas „Karklė Live Music Beach -2015“, bilieto kairiajame kampe yra UAB „Tiketa“ ženklas, todėl vartotojas neturėjo esminės informacijos kas yra renginio organizatorius.

23Iš byloje pateikto bilieto nustatyta, kad iš UAB „Tiketa“ įgytame biliete iš tiesų nėra įvardintas renginio organizatorius, t. y. paslaugos teikėjas, kaip tai numato Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių 11.1.punktas, tačiau vien dėl to ieškovei negali atsirasti pareiga grąžinti vartotojui pinigus už paslaugą, kurios ieškovė vartotojui nebuvo įsipareigojusi suteikti. Ieškovė jokiais savo veiksmais ar sprendimais nesudarė pagrindo manyti, kad tai ji teikia renginio organizavimo paslaugą (CPK 178, CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

24Kaip jau buvo minėta, atsakovas turėjo galimybę sužinoti kas yra renginio organizatorius dar prieš įsigydamas bilietus, nes bilietas įsigyjamas tik po to, kai asmuo apsisprendžia dėl norimos gauti kultūros ar pramogų paslaugos. Šiuo atveju akivaizdu ir tai, kad atsakovo apsisprendimą pirkti bilietą į festivalį sąlygojo noras dalyvauti renginyje bei patenkinti savo tam tikrus poreikius pramogoms ir apsisprendimui jokios įtakos neturėjo aplinkybė kas yra norimo aplankyti renginio organizatoriumi. Įsigydamas bilietą į festivalį atsakovas, nors ir sumokėjo pinigus ieškovei, tačiau renginio organizavimo paslaugų sutartį sudarė būtent su renginio organizatore uždarąja akcine bendrove „Renginių centras“, o ne su ieškove, todėl aplinkybė, jog bilietuose nebuvo įrašytas renginio organizatorius jokiu būdu nekeičia teisinių santykių esmės, pobūdžio ir šalių (CK 6.716 straipsnio 1 dalis).

25Manytina, kad tarp ieškovės veiksmų, nenurodant parduodamuose bilietuose, kad renginio organizatore yra uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ ir atsakovo patirtų nuostolių neatgavus pinigų už nupirktą į festivalį bilietą, nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis). Renginį atšaukė jį organizavusi uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“, o ne ieškovė. Renginio organizatoriaus nenurodymas biliete niekaip nesusijęs su tuo, kad renginys buvo atšauktas, todėl būtent uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centras“, nutraukusiai renginio organizavimo paslaugų sutartį, atsirado pareiga grąžinti atsakovui pinigus ne tik už nesuteiktą paslaugą, bet ir atlyginti bilietų suformavimo/ spausdinimo išlaidas, kurias teisėtai ir pagrįstai gavo bilietus spausdinusi ir platinusi ieškovė (CK 6.222 straipsnis 1 dalis, 6.721 straipsnio 2 dalis). Priešingas susiklosčiusios situacijos vertinimas neatitiktų civilinėje teisėje visuotinai pripažintų bendrųjų teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų.

26Atkreiptinas dėmesys, jog ir pats atsakovas žinojo ir suprato, kad atsakomybė už paslaugų sutarties nevykdymą tenka ne ieškovei, o renginį organizavusiai byloje trečiuoju asmeniu įtrauktai uždarajai akcinei bendrovei „Renginių centas“ – 2016 m. rugpjūčio 10 d. jis pateikė pareiškimą dėl pinigų grąžinimo būtent šiai bendrovei. Negavęs atsakymo 2016 m. spalio 24 d. atsakovas kreipėsi su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą nurodydamas, kad uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ negrąžina jam pinigų už dėl organizatoriaus kaltės neįvykusį festivalį (b. l. 74).

27Neįvykus festivaliui renginio organizatorė uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“ ne kartą pasisakė viešojoje erdvėje, visuomet įvardindama save renginio organizatoriumi ir asmeniu, atsakingu už pinigų už bilietų grąžinimą.

28Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, darytina išvada, jog ieškovė nėra atsakinga už pinigų grąžinimą į trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ organizuotą renginį – festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ atsakovui.

29Atsižvelgiant į išdėstytą, teisiškai ydingas yra reikalavimo atsakovui kėlimas, nes atsakovą siejo sutartiniai teisiniai santykiai su renginio organizatoriumi, o ne su bilietų į renginį platintoju, kuris veikė kaip renginio organizatoriaus atstovas jam suteiktų įgalinimų ribose. Pripažinus, kad nėra ieškovės atsakomybės dėl pinigų grąžinimo atsakovui, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. 10-179, pripažintinas negaliojančiu.

30Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178, 185 straipsnis, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 28 straipsnis).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

32Teikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 20,00 eurų dydžio žyminį mokestį. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklę iš atsakovo šios išlaidos turėtų būti priteisiamos ieškovės naudai. Tačiau CPK 93 straipsnio 4 dalyje yra numatyta galimybė teismui nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių taikymo atsižvelgiant į procesinį šalių elgesį ir įvertinant priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

33Konstatuotina, jog atsakovo veiksmai jam reiškiant reikalavimą grąžinti pinigus į neįvykusį renginį nebuvo šio teisminio proceso atsiradimo pagrindu – atsakovas tik įstatymo sureguliuota tvarka gynė savo, kaip vartotojo pažeistas teises, todėl bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš atsakovo neatitiktų visuotinai pripažintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, kuriais teismas, taikydamas civilinio proceso normas, privalo vadovautis (CPK 3 straipsnio 1 dalis).

34Bylą inicijavo ieškovė, kurią Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įpareigojo grąžinti pinigus atsakovui už bilietus į neįvykusį renginį. Ieškovė nelaikė savęs tinkamu subjektu, kuriai ši prievolė, renginiui neįvykus, atsirado ir teismas nustatė, jog iš tiesų ieškovė nėra atsakinga dėl pinigų už bilietą grąžinimą. Tačiau įvertintina ir tai, jog nagrinėjamo ginčo atsiradimą iš dalies sąlygojo ir pačios ieškovės padarytas pažeidimas – nenurodymas biliete kas buvo festivalio „Karklė Live Music Beach -2016“ organizatorius. Pati ieškovė nereiškia reikalavimo patirtas išlaidas priteisti, todėl nurodytų motyvų pagrindu iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos nei ieškovei (žyminis mokestis), nei valstybei ( pašto išlaidos).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

36patikslintą ieškinį tenkinti.

37Pripažinti, jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė “Tiketa“ juridinio asmens kodas 300037717 nėra atsakinga už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį - festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“ grąžinimą atsakovui E. Č., asmens kodas ( - )

38Pripažinti negaliojančiu 2017 m. vasario 8 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimą Nr. 10-179.

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atstovei G.... 4. atsakovui E. Č., bei jo atstovui advokato padėjėjui Donatui Dužinui,... 5. išvadą teikiančios institucijos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 6. nedalyvaujant trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Renginių... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovė prašo išnagrinėti ginčą iš esmės pripažįstant UAB... 10. Reikalavimą grindžia tuo, jog 2017 m. vasario 8 d. buvo priimtas Valstybinės... 11. Renginio organizatorius nė karto neneigė savo atsakomybės dėl atsakovo E.... 12. Teismo posėdyje dalyvavusi ieškovės atstovė patvirtino ieškinyje... 13. Atsakovas E. Č. pateikė atsiliepimą kuriame nurodė, jog su ieškiniu... 14. Teismo posėdžio metu atsakovas ir jos atstovas patvirtino atsiliepime... 15. Išvadą teikiančios institucijos atstovė atsiliepime į ieškinį, bei... 16. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Nustatyta, kad ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Renginių centras“... 19. Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti esminį dalyką – kas yra subjektas,... 20. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnį vartojimo... 21. Byloje neginčijama aplinkybė, jog festivalį, į kurį atsakovas įsigijo... 22. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba savo 2017 m. vasario 8 d.... 23. Iš byloje pateikto bilieto nustatyta, kad iš UAB „Tiketa“ įgytame... 24. Kaip jau buvo minėta, atsakovas turėjo galimybę sužinoti kas yra renginio... 25. Manytina, kad tarp ieškovės veiksmų, nenurodant parduodamuose bilietuose,... 26. Atkreiptinas dėmesys, jog ir pats atsakovas žinojo ir suprato, kad... 27. Neįvykus festivaliui renginio organizatorė uždaroji akcinė bendrovė... 28. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, darytina... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisiškai ydingas yra reikalavimo atsakovui... 30. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas kaip visiškai... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. ... 32. Teikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 20,00 eurų dydžio žyminį mokestį.... 33. Konstatuotina, jog atsakovo veiksmai jam reiškiant reikalavimą grąžinti... 34. Bylą inicijavo ieškovė, kurią Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-270... 36. patikslintą ieškinį tenkinti.... 37. Pripažinti, jog ieškovė uždaroji akcinė bendrovė “Tiketa“ juridinio... 38. Pripažinti negaliojančiu 2017 m. vasario 8 d. Valstybinės vartotojų teisių... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...