Byla 2S-296-173/2012
Dėl neteisėtų antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Evekas“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Evekas“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Audronei Adomaitienei, AB „SEB lizingas“ dėl neteisėtų antstolio veiksmų ,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Evekas“ teismui pateikė skundą, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais, nepagrįstais ir panaikinti antstolės Audronės Adomaitienės 2011-08-08 patvarkymus, pakeičiančius 2011-08-03 patvarkymus Nr.0036/09/05003 areštuoti lėšas ir jas saugoti, priimtus vykdomojoje byloje Nr.0036/09/05003 (b.l.3-6). Nurodo, kad skundžiamus patvarkymus antstolė priėmė vykdydama 2009-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2-7264-178/2009, tačiau dar 2009-11-03 antstolė yra areštavusi pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, ( - ), kurio rinkos vertė 2.473.000,-Lt, ir ji viršija nutartimi nustatytą leistino pareiškėjo turto arešto mastą (2.286.000,-Lt); kadangi nutartis areštui jau yra įvykdyta, tai papildomi pareiškėjo turto areštai yra pertekliniai ir nepagrįsti, juolab, kad piniginių lėšų areštas taikomas išimtiniais atvejais – tik esant nepakankamai kito turto ir tuo areštu ženkliai nesutrikdant kasdienės įmonės veiklos, o pareiškėja turi ir kito registruotino nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kurio vertė ženkliai viršija nutartimi nustatytą arešto mastą. Skundžiamais antstolės patvarkymais yra pažeista įsiteisėjusi, galutinė ir neskundžiama 2009-11-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2-24940-129/2009, kuria yra uždrausta AB „SEB lizingas“ pradėti išieškojimą iš UAB „Evekas“ vykdymo procese bei neteisminį išieškojimą, įskaitant inkaso operacijų vykdymą, bei UAB „Evekas“ iš AB „SEB lizingas“ turimo išpirkti turto perdavimą AB „SEB lizingas“, o UAB „Evekas“ leista vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus AB „SEB lizingas“; 2009-11-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis antstolei buvo žinoma, nes šią nutartį antstolės A.Adomaitienės prašymu Vilniaus apygardos teismas išaiškino 2010-12-21 nutartimi, nurodydamas, jog 2009-10-21 nutartis negali būti vykdoma daugiau negu ji buvo įvykdyta iki 2009-11-09.

3Suinteresuotas asmuo antstolė Audronė Adomaitienė su skundu nesutiko, prašė jo netenkinti. Nurodė, kad skundžiami 2011-08-08 patvarkymai buvo priimti, nes nebuvo pilnai įvykdyta nutartis dėl UAB „Evekas“ turto arešto, o ši nutartis nėra panaikinta, ji įsiteisėjusi ir turi būti vykdoma. 2009-11-03 areštuota ½ dalis 19,000 ha bendro ploto žemės sklypo, esančio ( - ), kurios rinkos vertė 2.473.000,-Lt, tačiau visas šis sklypas yra įkeistas hipoteka, o ja užtikrinta daugiau nei 6.000.000,-Lt dydžio prievolė. Kitas pareiškėjui UAB „Evekas“ priklausantis nekilnojamas turtas – sklypas, esantis ( - ), taip pat beveik visos UAB „Evekas“ turimos transporto priemonės yra įkeisti hipoteka, o neįkeistų transporto priemonių – Iveco, valstybinis Nr.( - ) dviejų priekabų T. T., valstybinis ( - ) , ir Krone, valstybinis ( - ), vertė yra nepakankama apsaugoti AB „SEB lizingas“ kreditorinius reikalavimus. Duomenų apie kitą UAB „Evekas“ kilnojamąjį turto nėra. 2011-08-03 patvarkymais buvo areštuota ir pavesta kredito įstaigoms saugoti pinigines lėšas, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei bei atsiskaitant su ieškovu. 2011-08-08 buvo išsiųsti nauji patvarkymai, pakeičiantys 2011-08-03 dienos patvarkymus, leidžiant skolininkui UAB „Evekas“ vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus išieškotojui AB „SEB lizingas“, kaip numatyta 2009-11-09 nutartyje civilinėje byloje Nr.2-24940-129/2009.

4Suinteresuotojo asmens AB „SEB lizingas“ atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundo netenkinti. Nurodo, kad 2009-10-21 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.2-7264-178/2009 taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo pareiškėjo UAB „Evekas“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias UAB „Evekas“ banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, ne didesnei kaip 2.286.000,-Lt sumai, leidžiant daryti privalomus mokėjimus į valstybės biudžetą, mokėti atlyginimus darbuotojams, kt. AB „SEB lizingas“ prašymu antstolė A.Adomaitienė areštavo UAB „Evekas“ turtą ½ dalį žemės sklypo ( - ), kurio rinkos vertė 2.116.000,-Lt, tačiau šio turto areštas neužtikrina AB „SEB lizingas“ reikalavimų, kurių užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes visas UAB „Evekas“ priklausantis nekilnojamasis turtas (be minėto sklypo UAB „Evekas“ turi 57.565,-Lt vertės žemės sklypą ( - ) yra įkeistas hipotekomis, užtikrinant bendroje sumoje 9,4 milijonus litų įsipareigojimus AB „Ūkio bankas“ ir UAB „Simobila“, daugiau nei 4 kartus viršijančius įkeistų žemės sklypų vertę. 2011-08-08 antstolės patvarkymai dėl piniginių lėšų arešto neprieštarauja 2009-11-09 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčiai civilinėje byloje Nr.2-24940-129/2009, nes šia nutartimi buvo taikomas draudimas AB „SEB lizingas“ pradėti išieškojimą iš UAB „Evekas“ vykdymo procese bei neteisinius išieškojimus (įskaitant inkaso operacijų vykdymą bei UAB „Evekas“ iš AB „SEB lizingas“ turimo išpirkti turto perdavimą AB „SEB lizingas“), o antstolės priimti patvarkymai yra dėl UAB „Evekas“ piniginių lėšų arešto ir jie atitinka 2009-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutartį.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nutartyje nurodė, jog UAB „Evekas“ nuosavybės teise turimam žemės sklypui ( - ), kurį pats pareiškėjas 2010-02-22 vertino 6.800.000,-Lt, yra įregistruota priverstinė hipoteka (kreditorius UAB „Simbola“, reikalavimo suma 6.800.000,-Lt), o 2011-03-28 įregistruotos taip pat ir 4 sutartinės hipotekos (kreditorius AB Ūkio bankas, bendra prievolių suma 3.964.128,-EUR), todėl nerealu tikėtis, jog šio nekilnojamojo turto po hipotekos kreditorių reikalavimų patenkinimo užteks išieškotojo AB „SEB lizingas“ reikalavimams patenkinti (CPK 177, 185 str., 754 str. 1d., b.l.80,104-108); iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog yra neįkeistos tik 4 pareiškėjo turimos transporto priemonės, o duomenų apie jų vertės pakankamumą išieškotojo AB „SEB lizingas“ reikalavimų užtikrinimui pareiškėjas nepateikė (CPK 177, 178 str., b.l.80-104,111,112). Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad antstolė pažeidė įsiteisėjusią 2010-12-21 Vilniaus apygardos teismo nutartį, nes: 1) 2009-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2-7264-178/2009, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Evekas“ ieškovo UAB (dabar AB) „SEB lizingas“ reikalavimų užtikrinimui 2.285.298,18 Lt sumai, kuria leista areštuoti UAB „Evekas“ pinigines lėšas, nesant pakankamai atsakovo UAB „Evekas“ nekilnojamojo, kilnojamojo turto ar turtinių teisių, nėra panaikinta ar pakeista, o įrodymų, kad atsakovas UAB „Evekas“ turi pakankamai nekilnojamojo, kilnojamojo turto ar turtinių teisių, kuriais galėtų užtikrinti jam pareikšto AB „SEB lizingas“ ieškinio reikalavimus, nepateikta. Priešingai – byloje pateikta informacija iš viešų registrų rodo, jog UAB „Evekas“ turimas turtas apsunkintas hipotekomis ir ne hipotekos kreditoriui tikėtis išieškojimo iš to turto nerealu (CPK 177, 178, 185 str.); 2) 2009-11-09 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.2-224940-129/2009, kuri 2010-05-18 Vilniaus apygardos teismo nutartimi palikta galioti, ir kurioje jau UAB „Evekas“ pareiškus ieškinį AB „SEB lizingas“, buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – AB „SEB lizingas“ buvo uždrausta pradėti išieškojimą iš UAB „Evekas“ vykdymo procese bei neteisminius išieškojimus, tačiau skundžiami antstolės A.Adomaitienės patvarkymai nėra susiję nei su išieškojimu vykdymo procese, nei su UAB „Evekas“ turimo išsipirkti iš AB „SEB lizingas“ turto perdavimu AB „SEB lizingas“, nes antstolė vykdo teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinant AB „SEB lizingas“ ieškinį (CPK 185 str., b.l.20-24). Kaip matyti iš minėtos teismo nutarties turinio, jokių kitokių ribojimų ar draudimų šioje nutartyje nenurodyta; 3) 2010-12-21 Vilniaus apygardos teismas nutartimi išaiškino antstolei A.Adomaitienei 2009-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalį – dėl perdavimo saugoti ieškovui (AB „SEB lizingas“) atsakovo (UAB „Evekas“) pagal lizingo sutartis valdomą turtą iki teismo sprendimo priėmimo. Taigi, minėta nutartimi teismas išaiškino ne visą 2009-10-21 teismo nutartį, bet tik tos nutarties rezoliucinės dalies trečią pastraipą, kuri antstolei buvo neaiški. Teismas nurodė, kad nei 2010-12-21 Vilniaus apygardos teismo nutartis, nei kuris nors kitas byloje pateiktas dokumentas nepakeitė ir nepanaikino UAB „Evekas“ atžvilgiu teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tai, paaiškėjus, jog aprašyto turto nepakanka užtikrinti ieškovo UAB (dabar AB) „SEB lizingas“ ieškinio reikalavimams civilinėje byloje Nr.2-7264-178/2009, antstolė A.Adomaitienė pagrįstai priėmė patvarkymus dėl lėšų arešto ir jų saugojimo (CPK 177, 178, 185, 675, 677 str.).

6Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Evekas“ nesutinka su Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį, Kauno miesto apylinkės teisme neteisėtai ir nepagrįstai interpretavo išaiškinančią nutartį bei neatsižvelgė į ribojančia nutartimi nustatytus draudimus antstolės veiksmams, to išdavoje priimdamas neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą nutartį. Skundžiamoje nutartyje Kauno miesto apylinkės teismas neteisėtai ir nepagrįstai nurodė, jog antstolei buvo išaiškinta tiktai dalies nutarties Areštui - transporto priemonių perdavimo saugoti suinteresuotam asmeniui - vykdymo galimybes. Išaiškinančioje nutartyje (nei jos rezoliucinėje, nei motyvuojamojoje dalyse) nėra pasisakyta, jog išaiškinanti nutartis taikytina tiktai nutarties areštui dalies išaiškinimui. Išaiškinanti nutartis nenumato galimumo vykdyti nutartį areštui dalyje (tokios vykdytinos nutarties areštui dalies neišskiria), ir aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, kad visa nutartis areštui negali būti vykdoma daugiau, nei ji buvo įvykdyta iki ribojančios nutarties įsiteisėjimo dienos, kaip nurodyta išaiškinančios nutarties motyvuojamojoje dalyje - „nepaisant antstolės argumentų apie galimus AB „SEB lizingas“ turtinius praradimus“, kuriais grindžiama ir skundžiama nutartis. Pareiškėjo skundžiami antstolės patvarkymai yra priimti vykdomojoje byloje, pradėtoje suinteresuoto asmens iniciatyva vykdant nutartį areštui, kuri, vadovaujantis CPK 152 straipsnio 6 dalimi (iki 2011 m. spalio 1 d. - 4 dalimi), vykdytina teismų sprendimams nustatyta tvarka, t.y. kaip vykdomasis dokumentas. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas ne tik netinkamai aiškino galutinius ir neskundžiamus procesinius sprendimus - ribojančią nutartį ir išaiškinančią nutartį -draudžiančius antstolei pagal suinteresuoto asmens prašymus atlikti bet kokius vykdymo veiksmus mūsų bendrovės atžvilgiu, tačiau ir priėmė minėtiems galutiniams, neskundžiamiems ir visuotinai privalomiems procesiniams sprendimams prieštaraujančią skundžiamą nutartį, tuo pačiu pakartotinai išspręsdamas jau galutinai išspręstą klausimą, kas prieštarauja bendriesiems proceso teisės principams, tarp jų įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo (nutarties) visuotinio privalomumo principui (CPK 18 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes pareiškėjas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - pripažinti neteisėtais, nepagrįstais ir panaikinti antstolės Audronės Adomaitienės 2011 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymus, pakeičiančius 2011-08-03 patvarkymus Nr. 0036/09/05003 areštuoti lėšas ir jas saugoti, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0036/09/05003 (tenkinti pareiškėjos UAB „Evekas“ skundą).

7Suinteresuotas asmuo AB „SEB lizingas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą nesutinka su juo ir prašo skundą atmesti. Nurodo, kad antstolė Audronė Adomaitienė atitinkamus patvarkymus dėl UAB „Evekas“ piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, arešto, priėmė vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2009-10-21 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7264-178/2009, kuria UAB „Evekas" atžvilgiu buvo pritaikytos šios laikinosios apsaugos priemonės: 1) ne daugiau nei pareikšto ieškinio sumai (t. y. 2.286.000 Lt) buvo areštuotas skolininko UAB „Evekas“ nekilnojamasis, kilnojamasis turtas ir turtinės teisės, o šio turto nesant ar esant nepakankamai - pinigines lėšos, esančios UAB „Evekas“ banko ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant UAB „Evekas“ daryti privalomus mokėjimus į valstybės biudžetą, mokėti atlyginimus darbuotojams, kt.;2) UAB „Evekas“ buvo įpareigotas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti - perduoti saugoti ieškovui atsakovo valdomą turtą pagal finansinio lizingo sutartis, paliekant šį turtą saugoti AB „SEB lizingas“ iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Kitoje civilinėje byloje, vėliau pradėtoje pagal UAB „Evekas“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“, 2009-11-09 Vilniaus m. 1 apylinkės teismas pagal UAB „Evekas“ prašymą priėmė kitą nutartį civilinėje byloje Nr. 2-24940-129/2009 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria uždraudė atsakovui AB „SEB lizingas“ pradėti išieškojimą iš ieškovo UAB „Evekas“ vykdymo procese ir neteisminių išieškojimų (įkaitant inkaso operacijų vykdymą, bei ieškovo (t.y. UAB „Evekas“) turimo išpirkti iš atsakovo turimo išpirkti turto perdavimą atsakovui (t.y. AB „SEB lizingas“). Antstolė Audronė Adomaitienė, vykdydama pirmąją, t.y. 2009-10-21 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bei sužinojusi apie vėlesnės bei pirmai nutarčiai iš dalies prieštaraujančios 2009-11-09 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutarties priėmimą, taip pat remdamasi Civilinio proceso kodekso 589 str. 1 d., kuri numato, jog esant neaiškiai teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarkai, antstolis gali kreiptis į teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką, antstolė Audronė Adomaitienė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl paminėto išaiškinimo pateikimo. Iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties akivaizdu, jog Vilniaus apygardos teismo išaiškinimas yra pateiktas tik dėl vienos iš kelių ta pačia teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių - lizinguoto turto perdavimo AB „SEB lizingas“ - bei būtent šios laikinosios apsaugos priemonės tolimesnis taikymas negali būti vykdomas. Tuo tarpu nei paminėtoje, nei kitose nutartyse teismas visiškai neanalizavo bei bepasisakė dėl UAB „Evekas“ turto arešto, todėl skundžiami antstolės patvarkymai, kuriais buvo areštuotas UAB „Evekas“ turtas (piniginės lėšos) yra teisėti, pagrįsti bei neprieštarauja UAB „Evekas“ nurodytoms teismo nutartims. Skundžiami 2011-08-08 antstolės patvarkymai, priimti dėl UAB „Evekas“ piniginių lėšų arešto, negali būti prilyginti išieškojimo veiksmams, kuriuos draudžia 2009-11-09 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartis, kadangi jokios pinigų sumos iš UAB „Evekas“ nėra išieškomos, o tik laikinai areštuojamos iki kol bus išspręstas tarp šalių iškilęs ginčas.

8Suinteresuotas asmuo antstolė A.Adomaitienė nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti. Nurodo, jog turto perdavimai ar piniginių lėšų išieškojimas iš UAB „Evekas“, AB „SEB lizingas“ naudai niekada nebuvo vykdomi. UAB „Evekas“ neturi pakankamai nekilnojamojo turto ir transporto priemonių 2286000,00 Lt sumos AB „SEB lizingas“ reikalavimų užtikrinimui, kurios nebūtų įkeistos hipoteka, todėl mano, kad pagrįstai priėmė patvarkymus dėl lėšų arešto ir jų saugojimo. 2011 m. rugpjūčio 8 d. patvarkymais buvo leista UAB „Evekas“ vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (Darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus išieškotojui AB „SEB lizingas“. Šiuos patvarkymus pareiškėjas teikia kaip priedus, todėl darytina išvada, jog su jais yra susipažinęs ir tyčia klaidina teismą. Šie patvarkymai areštuoti pinigines lėšas ir jas saugoti neprieštarauja Vilniaus m. 1 apylinkės teismo priimtai 2009 m. lapkričio 9 dienos nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-24940-129/2009.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

12Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

13Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 21 d. civilinėje byloje Nr. 2-7264-178/2009 priėmė nutartį, kuria nutarė ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Evekas“ nekilnojamąjį turtą, iš esmės neviršijant prašomos priteisti sumos - 2 286 000 Lt, uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims. Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovo UAB „Evekas“ kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonės kasoje, neviršijant prašomos priteisti sumos - 2 286 000 Lt, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonės kasoje esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei bei atsiskaitant su ieškovu. Įpareigoti atsakovą UAB „Evekas“ atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti - perduoti saugoti ieškovui atsakovo valdomą turtą pagal finansinio lizingo sutartis Nr( - )., Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) , Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), paliekant turtą saugoti ieškovui iki kol bus priimtas teismo sprendimas (b.l. 17-19)

14Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. civilinėje byloje Nr. 2-224940-129/2009 priėmė nutartį, kuria nutarė uždrausti atsakovui UAB „SEB lizingas“ pradėti išieškojimą iš ieškovo UAB „Evekas“ vykdymo procese bei neteisminių išieškojimų (įskaitant inkaso operacijų vykdymą, bei ieškovo iš atsakovo turimo išpirkti turto perdavimą atsakovui). Leisti ieškovui UAB „Evekas“ vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus atsakovui UAB „SEB lizingas“( b.l. 20).

15Antstolė A.Adomaitienė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pateikdama prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - perduoti saugoti ieškovui atsakovo pagal lizingo sutartis valdomą turtą saugoti iki teismo sprendimo priėmimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Antstolė nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. priėmė kitą nutartį, kuria uždraudė ieškovui pradėti išieškojimą vykdymo procese bei vykdyti neteisminį išieškojimą. Todėl prašė išaiškinti, ar UAB „Evekas“ privalo perduoti AB „SEB lizingas“ saugoti turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21d. nutartį. Šiuo klausimu Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. priėmė nutartį, kuria išaiškino, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartis tiek, kiek ji nebuvo įvykdyta iki Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-224940-129/2009 įsiteisėjimo, negali būti vykdoma (b.l. 25).

16Vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartį dėl skolos išieškojimo UAB „SEB lizingas“ naudai, antstolė A.Adomaitienė vykdomojoje byloje Nr.0036/09/05003 priėmė patvarkymus areštuoti lėšas ir jas saugoti – 2011-08-03 adresuotus Ūkio bankui, AB SEB bankui, AB DnB NORD bankui, Danske bankui, o 2011-08-05 adresuotą SWEDBANK, kuriais areštavo skolininkui UAB „Evekas“ priklausančias lėšas 2.286.250Lt sumai, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei bei atsiskaitant su ieškovu (b.l.7-11).

172011-08-08 antstolė A.Adomaitienė vykdomojoje byloje Nr.0036/09/05003 priėmė patvarkymus, pakeičiančius 2011-08-03 patvarkymus vykdomojoje byloje Nr.0036/09/05003 areštuoti lėšas ir jas saugoti, adresuotus Ūkio bankui, AB SEB bankui, AB DnB NORD bankui, Danske bankui, ir patvarkymą, pakeičiantį 2011-08-05 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr.0036/09/05003 areštuoti lėšas ir jas saugoti, adresuotą SWEDBANK, kuriais areštavo skolininkui UAB „Evekas“ priklausančias lėšas 2.286.250Lt sumai, leidžiant skolininkui UAB „Evekas“ vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus išieškotojui UAB „SEB lizingas (b.l.12-16).

18Iš aukščiau paminėtos aiškinamosios Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties dėstomosios bei rezoliucinės dalių matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis tiek, kiek ji nebuvo įvykdyta iki vėliau priimtos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutarties įsiteisėjimo, negali būti vykdoma. Teismas nurodė, kad esant įsiteisėjusiai tokiai apeliacinės instancijos nutarčiai, pirmos instancijos teismas 2009 m. spalio 21 d. nutarties vykdymo tvarkos aiškinti kitaip, nepaisant antstolės argumentų apie galimus AB „SEB lizingas“ turtinius praradimus, neturi pagrindo. Taigi, aiškinamoji nutartis taikyta visai areštuoto turto apimčiai.

19Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nors 2009 m. lapkričio 3 d. buvo areštuota viena antroji 19,0000 ha bendro ploto sklypo, esančio ( - ), kurio rinkos vertė 2 473 000,00 Lt, tačiau minėtas turtas yra įkeistas hipoteka (b.l.75-76). Sutartine hipoteka užtikrintos prievolės dydis yra 1758859,49 EUR t.y. daugiau nei šeši milijonai litų (b.l.80). Vadovaujantis Lietuvos teismų praktika, įkeistas turtas ar turtas, kuriam yra nustatyta hipoteka, yra apsunkintas ir nėra laikomas kaip galintis užtikrinti galimai palankaus ieškovui sprendimo realų įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1441/2009). Pažymėtina ir tai, kad beveik visos UAB „Evekas“ transporto priemonės yra įkeistos hipoteka (b.l.80). Taip pat įkeistas hipoteka ir kitas nekilnojamas turtas priklausantis UAB „Evekas“, esantis ( - ), rinkos vidutinė vertė 57565,00Lt (b.l.77-79). Taigi, matyti, jog pareiškėjo turimas turtas neužtikrina galimai palankaus ieškovui sprendimo realų įvykdymą, todėl, kaip ir numato įstatymai, buvo išsiųsti apribojimai į kredito įstaigas, dėl piniginių lėšų areštavimo ir jų saugojimo.

20Iš skundžiamų antstolės patvarkymų (b.l. 7-16) matyti, jog 2011 n. rugpjūčio 3 dienos patvarkymais antstolė buvo areštavus ir pavedus saugoti kredito įstaigoms pinigines lėšas, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, įmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei bei atsiskaitant su ieškovu. 2011 m. rugpjūčio 8 dieną buvo išsiųsti nauji patvarkymai, pakeičiantys 2011 m. rugpjūčio 3 dienos patvarkymus, leidžiant skolininkui UAB „Evekas“ vykdyti einamuosius mokėjimus darbuotojams (darbo užmokesčio mokėjimus), tiekėjams (pardavėjams) bei rangovams (subrangovams), privalomuosius mokėjimus biudžetui ir fondams, taip pat mokėjimus išieškotojui AB „SEB lizingas“, kaip ir numatyta 2009 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-224940-129/2009. Tai reiškia, jog 2011 m. rugpjūčio 8 d. antstolės patvarkymai, padaryti vykdant Vilniaus miesto 1 –ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį ir atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį, kuria buvo išaiškinta nutarčių vykdymo tvarka. Todėl sprendžiama, kad pareiškėjo skundžiami 2011-08-03 ir 2011-08-08 antstolės patvarkymai, kuriais buvo areštuotas UAB „Evekas“ turtas (piniginės lėšos) yra teisėti ir pagrįsti.

21Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog 2011-08-08 antstolės patvarkymais dėl UAB „Evekas“ piniginių lėšų arešto nėra išieškojimas, tik šių piniginių sumų atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės iki bus išspręstas civilinėje byloje tarp šalių kilęs ginčas.

22Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl priimtos teismo nutarties naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo ir ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24atskirąjį skundą atmesti.

25Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. Pareiškėjas UAB „Evekas“ teismui pateikė skundą, kuriuo prašė... 3. Suinteresuotas asmuo antstolė Audronė Adomaitienė su skundu nesutiko,... 4. Suinteresuotojo asmens AB „SEB lizingas“ atstovas su pareiškėjo skundu... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi prašymą... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Evekas“ nesutinka su Kauno miesto... 7. Suinteresuotas asmuo AB „SEB lizingas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 8. Suinteresuotas asmuo antstolė A.Adomaitienė nesutinka su atskiruoju skundu ir... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 13. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, kad Vilniaus apygardos teismas 2009... 14. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. civilinėje byloje... 15. Antstolė A.Adomaitienė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pateikdama... 16. Vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 21 d. nutartį dėl skolos... 17. 2011-08-08 antstolė A.Adomaitienė vykdomojoje byloje Nr.0036/09/05003... 18. Iš aukščiau paminėtos aiškinamosios Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 19. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog nors 2009 m.... 20. Iš skundžiamų antstolės patvarkymų (b.l. 7-16) matyti, jog 2011 n.... 21. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog... 22. Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 24. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti...