Byla e2-3012-584/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį, pareikštą atsakovei J. D. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, ir

Nustatė

2ieškovė prašė įpareigoti atsakovę įsileisti jos darbuotojus į butą, ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, sprendimo neįvykdžius skirti 100 Eur baudą už kiekvieną mėnesį iki teismo sprendimo įvykdymo; atsakovei gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti ieškovės darbuotojus į butą, ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovės darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą namų valdą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ir (arba) šiuo adresu gyvenančių asmenų sutikimo; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-5).

3Atsakovei adresuoti ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu (b. l. 21) (CPK 130 str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo nepateikė.

4Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka (b. l. 9-10).

5Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei esant ieškovės prašymui dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Atlikus formalų byloje ieškovės pateiktų įrodymų, pagrindžiančių, jog atsakovė, būdama buto, ( - ), savininkė bei vartodama ieškovės tiekiamas gamtines dujas, už jas nemoka, neįleidžia ieškovės darbuotojų į butą tam, kad jie galėtų patikrinti vidaus dujų sistemos techninę būklę bei nutraukti gamtinių dujų teikimą, - vertinimą, yra pagrindas ieškinį patenkinti įpareigojant atsakovę per 10 kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojus į butą, ( - ), sudaryti jiems sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui (CPK 285, 286 str., CK 6.38 str., 6.383 str. 1 d., 6.390 str. 3 d., Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintų Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių (TAR, 2014-10-15, Nr. 2014-14190) 98-99 p.).

8CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovė turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 straipsnio 3 dalis). Atsakovei neįvykdžius įpareigojimo per 10 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovės darbuotojus į atsakovei priklausantį butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, jai skirtina 100 Eur bauda už kiekvieną įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo mėnesį (CPK 273 straipsnio 3 dalis, 771 straipsnio 2 dalis). Ieškinį tenkinus, iš atsakovės priteistinas ieškovei žyminis mokestis – 31,00 EUR (CPK 93 str. 1 d.).

9Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 279 str. 2 d.,

Nutarė

10Ieškinį tenkinti.

11Įpareigoti atsakovę J. D., a. k. ( - ) gyv. vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimo, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įleisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, darbuotojus į butą, vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimo, ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

12Per nustatytą terminą neįvykdžius nurodyto įpareigojimo, atsakovei J. D., a. k. ( - ) skirti 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą už kiekvieną įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo mėnesį.

13Išaiškinti atsakovei J. D., a. k. ( - ) kad gera valia per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo, įleisti ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, darbuotojus į butą, vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimo, dėl vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimo ir gamtinių dujų tiekimo nutraukimo, ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimo bei gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

14Priteisti iš atsakovės J. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376, buveinė Aguonų g. 24, Vilniuje, naudai 31,00 Eur (trisdešimt vieno euro) žyminį mokestį.

15Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, bei apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė ir trečiasis asmuo turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai