Byla 2A-1082-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

2Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų

3Romualdos Janovičienės ir Virginijos Volskienės

4sekretoriaujant

5A. D.

6dalyvaujant ieškovo atstovui

7Mindaugui Žibeliui

8atsakovams

9E. G. ir P. G.

10teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ir atsakovės R. M. apeliacinius skundus dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams E. G. , P. G. , R. M. , VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui dėl žalos atlyginimo. Tretysis asmuo byloje Širvintų rajono savivaldybės administracija.

11Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

12ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai pareiškė teisme ieškinį. Patikslintais reikalavimais prašė priteisti iš atsakovų žalos atlyginimą: iš atsakovės E. G. – 577,97 Lt, iš atsakovės R. M. – 735,52 Lt, iš atsakovo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro – 571,70 Lt, iš atsakovo P. G. 727,69 Lt, iš viso 2612,88 Lt, o taip pat bylinėjimosi išlaidas bei 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos. Ieškinyje nurodė, kad 2005 m. gegužės 31 d. tikrinant elektros apskaitos prietaisus daugiabučio namo, esančio Kiauklių kaime, Širvintų rajone, laiptinėje, kurioje yra keturi butai, , buvo nustatyta, kad į šios laiptinės rūsį yra pajungta elektros energija nuo laiptinės įvadinio apskaitos skydo įvadinių gnybtų be elektros apskaitos prietaiso ir tokiu būdu minėto namo rūsyje naudojamasi neapskaitine elektros energija. Apie tai buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 002403. Minėto namo laiptinėje butas Nr. 3 su 7,56 kv.m. rūsiu priklausė E. G. , butas Nr. 4 su 9,62 kv. m. rūsiu priklausė R. M. , butas Nr. 7 su 7,48 kv.m. rūsiu priklausė Širvintų rajono savivaldybės administracijai, kuriuo pagal panaudos sutartį naudojosi VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, butas Nr. 8 su 9,52 kv.m. rūsiu priklausė P. G. . Vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (patvirtintos LR Ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398, galiojusios akto surašymo metu, toliau tekste Taisyklės) 64, 67.4 punktais, ieškovas perskaičiavo atsakovų gyvenamojo namo rūsyje laikotarpiu nuo 2004-05-31 iki 2005-05-31 suvartotą elektros energijos kiekį, o iš atsakovų prašomas priteisti sumas nustatė atsižvelgdamas jiems priklausančias rūsio patalpas ir į bendrą rūsio plotą.

13Atsakovai ir tretysis asmuo su ieškiniu nesutiko.

14Širvintų rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 31 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad patikrinimo metu galiojusių Taisyklių 48 p. yra nustatyta ieškovo pareiga savo lėšomis įrengti elektros energijos skaitiklius ir juos prižiūrėti, o Taisyklių 49 p. nustatyta, kad daugiabučiuose gyvenamuose namuose turi būti įrengiami apskaitos prietaisai atsiskaityti už elektros energiją, suvartotą bendroms namo reikmėms (laiptinėms ir rūsiams apšviesti). Kadangi ieškovas atsakovų atžvilgiu neįvykdė pareigos įrengti apskaitos prietaiso jų rūsiui, teismas padarė išvadą, kad ieškovas nuostolius patyrė dėl savo kaltės t.y. dėl netinkamo pareigų atlikimo. Teismas sprendime pažymėjo, kad Taisyklėse tiksliai nustatyti neteisėto elektros energijos naudojimo atvejai, o vienas iš jų, kurį nurodo ir ieškovas atsakovų atžvilgiu, yra fizinio asmens, nesudariusio sutarčių, savavališkas prijungimas elektros energijos įrenginių prie elektros tinko ir elektros energijos vartojimas. Kadangi atsakovai sutartis dėl elektros energijos tiekimo yra sudarę, teismas padarė išvadą, kad ieškovas yra įsipareigojęs apšviesti ir šias bendro naudojimo patalpas - rūsius. Teismas atkreipė dėmesį į liudytojo A. P. parodymus, kad tokiuose namuose, kurie ankščiau priklausė kolūkiams, buvo sudarytos sutartys su kolūkiais dėl mokesčio už bendro naudojimo patalpas. Kadangi name nėra įrengta apskaita bendro naudojimo patalpai - rūsiui, o elektra rūsyje visada buvo, teismas laikė galimu daryti išvadą, kad būtent toks elektros energijos pajungimas - be apskaitos, name buvo nuo senų laikų. Todėl apkaltinti atsakovus neteisėtais veiksmais - energijos pajungimu be apskaitos, teismo nuomone, nėra pagrindo ir jie negali būti atsakingi už ieškovo patirtus nuostolius. Teismas atkreipė dėmesį, kad Taisyklių 67.7 p. nurodyta, jog už elektros energiją, suvartotą daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėms su operatoriumi pagal sudarytą sutartį ir įvadinių elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis atsiskaito bendrija, jungtinės veiklos sutarties įgaliotas atstovas ar bendrosios nuosavybės administratorius, tačiau ne tiesiogiai butų savininkai, šiuo atveju atsakovai.

152007 m. rugpjūčio 6 d. atsakovė R. M. padavė apeliacinį skundą. Nurodė, kad teismas, priimdamas sprendimą, nesilaikė LR CPK 93 str. 1 d. nuostatų ir atmesdamas ieškinį nepriteisė jai iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad už teisinę pagalbą advokatui ji sumokėjo 800 Lt, o paduodama apeliacinį skundą sumokėjo 50 Lt žyminio mokesčio. Prašė priteisti iš ieškovo 850 Lt bylinėjimosi išlaidų.

162007 m. rugpjūčio 14 d. Širvintų rajono apylinkės teismas priėmė papildomą sprendimą, kuriuo iš ieškovo atsakovei R. M. priteisė 400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas vadovavosi LR CPK 93 str. 1 d., tačiau nurodė, kad atsakovės prašoma priteisti 800 Lt atstovavimo išlaidų suma yra pernelyg didelė ir, atsižvelgdamas į bylos apimtį bei sudėtingumą, priteisiamą sumą sumažino iki 400 Lt.

172007 m. rugsėjo 3 d. apylinkės teisme gautas ieškovo apeliacinis skundas dėl 2007 m. liepos 31 d. sprendimo. Ieškovas Prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir nauju sprendimu ieškinį patenkinti. Apeliantas nurodo, kad teismo išvada, jog ieškovas nuostolius patyrė dėl savo veiksmų, kadangi neįrengė tinkamo elektros tiekimo į namo rūsį nepagrįstas, nes pagal LR Elektros energetikos įstatymo 21 str. 6 p. skirstomųjų tinklų operatorius vartotojus prijungia tik pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas. Apeliantas nurodo, jog daugiabučio namo gyventojai, pageidaujantys apšviesti rūsius, privalo kreiptis į elektros energijos tiekėją su atitinkamu prašymu, tačiau atsakovai tokio prašymo nepateikė. Apelianto nuomone teismo išvada, kad namo rūsyje elektros pajungimas be apskaitos buvo „nuo senų laikų“ prieštarauja liudytojos L. M. parodymams apie tai, jog 2001 m. namo rūsyje elektros nebuvo. Ieškovas skunde pažymi, kad atsakovai elektros energiją rūsyje vartojo neteisėtai, nes dėl jos tiekimo į rūsį nesikreipė, tokio leidimo nebuvo gavę, atitinkamų sutarčių nesidarė.

18Atsakovai R. M. , VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir tretysis asmuo Širvintų rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimus, kuriais prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

19Sprendimas paliekamas nepakeistas.

20Dėl ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai apeliacinio skundo.

21Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuostolius jis patyrė ne dėl atsakovų, o dėl savo paties kaltės - netinkamo pareigų atlikimo. Ieškovas, remdamasi LR CK 6.248 str., Taisyklėmis ir teismų praktika teigia, kad nustačius savavališko elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo ir elektros energijos vartojimo faktą, skolininkų kaltė yra preziumuojama. Tačiau tokia prezumpcija nėra absoliuti. Šiuo atveju ieškovas apsiriboja faktu, kad į namo laiptinės, kurioje yra atsakovų butai, rūsį yra pajungta elektros energija nuo laiptinės įvadinio apskaitos skydo įvadinių gnybtų be elektros apskaitos prietaiso. Spręsdamas ieškinį pirmosios instancijos teismas išsamiai išaiškino visas bylos aplinkybes ir ieškovo, kaip elektros energijos tiekėjo, elgesį nagrinėjamoje situacijoje pagrįstai įvertino nepalankiai. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad remiantis LR Elektros energetikos įstatymo 21 str. 6 p., Taisyklių 49 p. elektros energija į namo (laiptinės) rūsį galėtų būti pajungta tik atsakovams pateikus atitinkamą prašymą elektros energijos tiekėjui. Tokiu atveju, apelianto teigimu, pagal Taisyklių 8 p. atsakovai būtų laikomi naujaisiais vartotojais. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad elektra namo rūsyje buvo įvesta dar iki 1992 metų t.y. iki atsakovams tampant butų savininkais (t.1, b.l. 10-21). Šią aplinkybę patvirtina liudytojų A. P. , L. M. parodymai. Liudytoja L. M. patvirtino, kad nuo 1992 m. iki 2001 m. elektra rūsyje buvo, dėl vėlesnio laikotarpio liudytoja paaiškinti negalėjo. Liudytojas A. P. parodė, kad „kolūkio laikais“ name bendroms reikmėms naudojamos elektros energijos apskaitos nebuvo, jos kaina buvo skaičiuojama kartu su buto nuomos mokesčiu. Liudytojas taip pat parodė, kad tokią tvarką likvidavo „elektros tinklai“. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į liudytojos L. M. parodymus ir daroma išvada, kad būtent atsakovai po 2001 metų savavališkai prisijungė elektros energiją į rūsį. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, kad atsakovai negali būti laikomi naujais vartotojais elektros naudojimo namo rūsyje atžvilgiu. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas paminėtų aplinkybių neginčijo. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų paneigiančių liudytojo A. P. parodymus, nėra įrodymų apie tai, kada ir kokiu būdu ieškovas, kaip elektros energijos tiekėjas priėmė daugiabutį namą, esantį Kiauklių kaime, Širvintų rajone, koks priėmimo metu buvo elektros prijungimas į namo rūsį, kaip šis prijungimas buvo pertvarkytas (arba panaikintas ar priimtas be pakeitimų), ar pasirašant su atsakovais (ar kitais tuometiniais butų savininkais) elektros energijos tiekimo sutartis jiems buvo pasiūlyta susitarti ir dėl elektros energijos tiekimo bendroms namo reikmėms tenkinti. Kitaip tariant ieškovas byloje neįrodinėja, kad pats, kaip elektros energijos tiekėjas, atsakovų atžvilgiu tinkamai atliko savo prievoles. Esant tokioms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas tvarkingai eksploatavo elektros tinklą, jį prižiūrėjo, o atsakovai, nesudarę sutarties prie šio tinklo savavališkai prijungė elektros energijos įrenginius ar imtuvus. Kitaip tariant ieškovas neįrodė Taisyklių 8 p. a) p.p. apibrėžto neteisėto elektros energijos naudojimo fakto. Neįrodžius šio fakto ieškovo nurodoma skolininko kaltės prezumpcija negali būti taikoma. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad nuostolius ieškovas patyrė ne dėl atsakovų kaltės. Tokią teismo išvadą netiesiogiai patvirtina ir kitos bylos aplinkybės. Ieškovas iš atsakovų žalai atlyginti prašo priteisti 2612,88 Lt. Žalos dydis apskaičiuotas vadovaujantis Taisyklių 67.4 p. – pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę. Tačiau sutartis dėl elektros tiekimo į namo rūsį sudaryta nebuvo, o 1.0 kw galia, kurios pagrindu apskaičiuota prašoma priteisti žala, ieškovo atstovo paaiškinimu yra leistinoji galia visai laiptinei. Kita vertus, byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai nesuteikė ieškovo darbuotojams galimybės nustatyti namo rūsyje veikusių elektros energijos imtuvų galios ir žalą apskaičiuoti pagal šią galią. Todėl negali būti pripažinti nepagrįstais atsakovų argumentai dėl pernelyg didelio apskaičiuotos žalos dydžio, juolab, kad iš byloje esančios atsakovo P. G. atsikaitymo knygelės matyti, jog jis už bute sunaudotą elektros energiją privalėjo mokėti po 2 – 8 Lt per mėnesį.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas, pagrįstai netenkino ieškinio ir šioje dalyje skundžiamas sprendimas turi būti paliktas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Dėl atsakovės R. M. apeliacinio skundo. Atsakovė skunde teisingai nurodo, kad teismas 2007 m. liepos 31 d. sprendimu išsprendęs civilinę bylą iš esmės, nepaskirstė bylinėjimosi išlaidų. Tai prieštarauja LR CPK 93 str., 98 str. ir 270 str. 5 d. 3 p. nuostatoms. Tačiau toks sprendimo trūkumas gali būti ištaisytas LR CPK 277 str. nustatyta tvarka – papildomu sprendimu, kuris gali būti priimtas ir teismo iniciatyva. Tokį papildomą sprendimą apylinkės teismas, tinkamai pranešęs dalyvaujantiems byloje asmenims, priėmė 2007 m. rugpjūčio 14 d. ir jame išsprendė atsakovės apeliaciniame skunde keliamą klausimą. Įvertinęs išnagrinėtos civilinės bylos apimtį, sudėtingumą, advokato darbo krūvį (LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“) teismas visiškai pagrįstai atsakovės prašytų priteisti atstovavimo išlaidų sumą sumažino iki 400 Lt. Išsprendus bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą papildomu sprendimu neliko teisinio pagrindo tenkinti atsakovės apeliacinį skundą.

24Atsakovė taip pat prašė priteisti iš atsakovo 50 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą. Tačiau reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra ne materialinio, o procesinio teisinio pobūdžio, kuris neatsiejamai susijęs su nagrinėjama civiline byla ir gali būti sprendžiamas tik toje pačioje byloje. Tuo tarpu CPK 80 straipsnio, išvardijančio procesinius dokumentus, už kuriuos turi būti mokamas žyminis mokestis, prasme žyminiu mokesčiu apmokestinami tokie dalyvaujančių byloje asmenų pareikšti procesiniai dokumentai, kuriais reiškiami materialiniai teisiniai reikalavimai. Vadinasi apeliacinio skundo reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų žyminiu mokesčiu neapmokamas. Sumokėtas įstatymo nenumatytas žyminis mokestis grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui (LR CPK 3 str. 6 d., 87 str. 1 d. 1 p.). Atsakovei R. M. grąžinama 50 Lt žyminio mokesčio sumokėto paduodant apeliacinį skundą.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

26Širvintų rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Atsakovei R. M. grąžinti 50 Lt (penkiasdešimt litų) sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų... 3. Romualdos Janovičienės ir Virginijos Volskienės... 4. sekretoriaujant... 5. A. D.... 6. dalyvaujant ieškovo atstovui... 7. Mindaugui Žibeliui... 8. atsakovams... 9. E. G. ir P. G.... 10. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB Rytų skirstomieji... 11. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai pareiškė teisme ieškinį.... 13. Atsakovai ir tretysis asmuo su ieškiniu nesutiko.... 14. Širvintų rajono apylinkės teismas 2007 m. liepos 31 d. sprendimu ieškinį... 15. 2007 m. rugpjūčio 6 d. atsakovė R. M. padavė apeliacinį skundą. Nurodė,... 16. 2007 m. rugpjūčio 14 d. Širvintų rajono apylinkės teismas priėmė... 17. 2007 m. rugsėjo 3 d. apylinkės teisme gautas ieškovo apeliacinis skundas... 18. Atsakovai R. M. , VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros... 19. Sprendimas paliekamas nepakeistas.... 20. Dėl ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai apeliacinio skundo.... 21. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nuostolius jis... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 23. Dėl atsakovės R. M. apeliacinio skundo. Atsakovė skunde teisingai nurodo,... 24. Atsakovė taip pat prašė priteisti iš atsakovo 50 Lt žyminio mokesčio,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str.... 26. Širvintų rajono apylinkės teismo 2007 m. liepos 31 d. sprendimą palikti... 27. Atsakovei R. M. grąžinti 50 Lt (penkiasdešimt litų) sumokėto žyminio...