Byla B2-362-577/2014
Dėl UAB „Magnifikus“ įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Magnifikus“ administratoriaus UAB „Ad acta“ įgalioto asmens Romando Sadecko prašymą dėl UAB „Magnifikus“ įmonės pabaigos,

Nustatė

3teisme gautas administratoriaus UAB „Ad acta“ įgalioto asmens Romando Sadecko prašymas dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorius teismui pateikė LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2013-10-07 pažymą Nr. VR-14.6-1531 (b.l. 96), taip pat teismui buvo pateikta vienintelio įmonėje buvusio turto - automobilio Opel Astra, pirkimo – pardavimo sutartis Nr. MAG/01 (b.l. 97). Administratorius teismui pateiktame prašyme nurodė, jog buvo atliktos visos įmonės likvidavimo procedūros, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl UAB „Magnifikus“ pabaigos. Administratorius prašo klausimą dėl įmonės pabaigos nagrinėti bankroto administratoriui nedalyvaujant, teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad apie posėdį buvo informuoti bankrutuojančios įmonės kreditoriai.

4Prašymas tenkintinas.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartimi UAB „Magnifikus“ buvo iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Ad acta“. Minėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. liepos 9 d. Teismas 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimis nutarė UAB „Magnifikus“ taikyti supaprastintą bankroto procesą. Taip pat Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „Magnifikus“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi buvo nutarta BUAB „Magnifikus“ pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Minėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 2 d.

6Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, įmonė turto neturėjo, išskyrus vienintelį automobilį Opel Astra, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 80, 82, 83), kuris 2013 m. spalio 9 d. Nevaržytinėse parduodamo turto pardavimo – pirkimo sutartimi Nr. MAG/01 buvo parduotas už 1 500 Lt (b.l. 97). Gautos piniginės lėšos buvo panaudotos administravimo išlaidoms padengti.

7Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2013-10-07 pažymoje Nr. VR-14.6-1531 nurodyta, kad Agentūra neturi duomenų, jog bankrutavusioje UAB „Magnifikus“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (b.l. 96).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos.

10Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai, ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. ir 5 d., CPK 259 str. – 268 str., teismas

Nutarė

12bankrutavusios UAB „Magnifikus“ bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“ įgalioto asmens Romando Sadecko prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

13Bankrutavusią UAB „Magnifikus“ (j.a.k. 144616895, Gražinos g. 13-3, Vilnius) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

14Pavesti bankrutavusios UAB „Magnifikus“ administratoriaus UAB „Ad acta“ įgaliotam asmeniui Romandui Sadeckui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai