Byla 2-920-440/2013
Dėl viešųjų pirkimų komisijos supaprastintame atvirame konkurse sprendimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo sudaryti prekių tiekimo sutartį

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Patikimas turtas“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam UAB „Sveikata Tau“ dėl viešųjų pirkimų komisijos supaprastintame atvirame konkurse sprendimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo sudaryti prekių tiekimo sutartį.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Patikimas turtas“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą prašydamas pripažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus komisijos sprendimą, kad pirkimą laimėjo UAB „Sveikata Tau“, pasiūliusi mažiausią kainą, neteisėtu. Pripažinti, kad pirkimą „Lauko treniruoklių pirkimas, su pristatymu ir montavimu“ laimėjo UAB „Patikimas turtas“ ir įpareigoti atsakovą pasirašyti su UAB „Patikimas turtas“ prekių tiekimo sutartį dėl „Lauko treniruoklių pirkimas, su pristatymu ir montavimu“ bei priteisti iš atsakovo teismo ir bylos vedimo išlaidas (1-6 b. l.).

4Ieškovas nurodo, kad dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbtame supaprastinto mažos vertės pirkime apklausos būdu. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai nepagrįstai priėmus sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, motyvuojant tuo, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų - konkurso sąlygų 2.2 punkto, t.y. kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai ne lietuvių kalba, ieškovas pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai su reikalavimu pakeisti priimtą sprendimą. Ieškovo manymu, UAB „Patikimas turtas“ nepažeidė minėto konkurso sąlygų 2.2 punkto, kadangi kartu su pasiūlymu pateiktas anglų ir vokiečių kalbomis sertifikatas yra oficialus dokumentas, todėl niekur nėra verčiamas. Teigė, kad visuose valstybiniuose biudžetiniuose konkursuose yra suteikiama galimybė pasitikslinti neaiškius klausimus ir netikslumus. Ieškovo nuomone, Mažeikių savivaldybės administracija, nusprendusi pretenzijos netenkinti, priėmė labai formalų ir neteisingą sprendimą. Ieškovas nurodė, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus komisija neteisėtai pripažino, kad pirkimą laimėjo UAB „Sveikata Tau“, kaip pasiūliusi mažiausią kainą, kadangi sprendimas priimtas grubiai pažeidžiant supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygas. Ieškovo teigimu, konkursą laimėjusios UAB „Sveikata Tau“ pasiūlymas neatitiko supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygų 4.1. punkto reikalavimų, kad lauko treniruokliai su pristatymu ir montavimu apie 22 vnt. turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą priede Nr. 1. Be to, UAB „Sveikata Tau“ nepateikė įrodymų, kad turi TUV sertifikatą, t.y. kad turi galimybę pagaminti iš karšto cinkavimo ar karšto galvanizavimo būdu pagaminto plieno, stovų skersmuo nuo 140 mm iki 150 mm, sienelių storis nuo 3 mm iki 5 mm. Ieškovo teigimu, remiantis UAB „Sveikata Tau“ interneto svetainėje pateiktais duomenimis, konkursą laimėjusi UAB „Sveikata Tau“ turi galimybę pagaminti treniruoklius kitokio diametro ir padengtus antikoroziniu gruntu, kurio sudėtyje yra cinko, kas neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Priešingai, ieškovas UAB „Patikimas turtas“ yra pateikęs atsakovui įrodymus patvirtinančius TUV NORD sertifikatą anglų ir vokiečių kalbomis. Šis sertifikatas įrodo, kad treniruokliai, skirti naudoti lauko sąlygomis, pagaminti iš karšto cinkavimo ar karšto galvanizavimo būdu pagaminto plieno, stovų skersmuo nuo 140 mm iki 150 mm, sienelių storis nuo 3 mm iki 5 mm. Kadangi UAB „Sveikata Tau“ kvalifikacija ir (arba) pirkimo objekto dalys neatitiko mažos vertės pirkimo sąlygose pateiktų reikalavimų, todėl atsakovas privalėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti.

5Teismui pateiktame dublike bei dubliko papildyme ieškovas papildomai nurodė, kad nesutinka su atsakovo argumentu dėl pretenzijos turinio ir teigia, kad iš pradžių atsakovas 2013-06-10 raštu Nr. R8-2.39-2581 nurodė, kad UAB „Patikimas turtas“ pretenziją išnagrinėjo ir jos netenkino, o tos pačios dienos kitu raštu Nr. VP4-849 pranešė, kad ieškovas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau jo nelaimėjo dėl pasiūlytos kainos. Todėl ieškovas supratęs, kad dėl pretenzijoje nurodytų argumentų ginčo nebėra, dėl ginčo iš esmės kreipėsi į teismą. Ieškovo manymu pateikdami pretenziją atsakovui, tokiu būdu įvykdė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 93 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus. Teigia, kad ieškinio ir pretenzijos reikalavimas ir pagrindas nesutampa, nes kreipimosi į atsakovą metu, ieškovui nebuvo žinoma, kad atsakovas pripažins, jog UAB „Patikimas turtas“ atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, o Viešųjų pirkimų komisija 2013-06-10 vertins ir UAB „Patikimas turtas“ pasiūlymą, todėl dėl šių aplinkybių pretenzijoje ieškovas nepasisakė (2 t. 8-14 b.l.). Taip pat pažymėjo, kad UAB „Sveikata Tau“ pateiktos gaminių deklaracijos terminas baigėsi 2013-06-30. Be to, ieškovo teigimu, konkursą laimėjusios įmonės pateikta atitikties deklaracija ir kiti dokumentai neįrodo, kad UAB „Sveikata Tau“ gaminiai yra galvanizuoti karštuoju būdu, ko reikalauja šio viešojo konkurso techninės specifikacijos 2 punktas. Nurodo, kad jeigu nebūtų reikalavimo gaminius galvanizuoti karštuoju būdu, tai UAB „Patikimas turtas“ pasiūlymo kaina būtų ženkliai mažesnė už UAB „Sveikata Tau“ pasiūlytą kainą, kadangi karštasis galvanizacijos gamybinis procesas yra labai brangus (2 t., 55-56 b.l.).

6Atsikirtimu į UAB „Sveikata Tau“ atsiliepimą į ieškinį ieškovas nurodė, kad aplinkybė, jog AB „Šiaulių atletas“ neturi gamybinių pajėgumų ir sąlygų jau suvirintą ir surinktą įrenginį galvanizuoti karštuoju būdu, nereiškia, kad tokios technologijos nėra kitur, t.y. Turkijoje. Pažymi, kad UAB „Sveikata Tau“ pateikta deklaracija EN 1176 ir TUV sertifikatai yra du skirtingi dokumentai gamybos proceso ir gaminio kokybės atžvilgiu. Konkurso sąlygose aiškiai apibrėžta, kad turi būti TUV sertifikatas. UAB „Sveikata Tau“ siūlo lauko treniruoklius pagamintus iš storesnių, stipresnių 160 (mm) skersmens pagrindinių konstrukcijų vamzdžių, nors konkurso sąlygos numato, kad treniruoklių pagrindinės konstrukcijos turi būti pagamintos iš 140 (mm) skersmens. Sąlygų 8.1 punkte numatyta, kad alternatyvūs pasiūlymai negalimi. Dėl didesnės pasiūlymo kainos ieškovas papildomai nurodė, kad lauko treniruoklių gaminimas pagal TUV standartus yra žymiai brangesnis negu nurodomas UAB „Sveikata Tau“, taip pat pažymi, kad transportavimo kaštus kompensuoja mažesni darbo jėgos kaštai Turkijoje ir „Cemer“ gamyklos apimtys ir pajėgumai (2 t. 65-67 b.l.).

7Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime ir triplike prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą, kadangi ieškovo nurodyti motyvai prieštarauja tiek LR VPĮ nuostatoms, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai (1 t., 69-71 b. l.). Atsakovas nurodė, kad ieškovo nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turi sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, tačiau atsakovas tokio turinio pretenzijos iš ieškovo nėra gavęs. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad konkursą laimėjusi UAB „Sveikata Tau“ neturės galimybės pagaminti treniruoklių atitinkančių konkurso techninėje specifikacijoje nustatytų r4eikalavimų pagal TUV standartus. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, neturėdama jokių patikimų duomenų apie tai, kad ieškovo siūloma prekė atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, turėjo pakankamą pagrindą ieškovo pasiūlymo nevertinti bei atmesti pirkimo sąlygų 2.2 punkte bei LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu pagrindu. Pažymėjo, kad UAB „Patikimas turtas“ pretenzijoje pateiktas reikalavimas priimti dokumento vertimą, nėra reikalavimas dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, negali leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

8Triplike atsakovas papildomai nurodė, kad iš 2013-06-10 rašto Nr. VP4-849 matyti, kad pasiūlymų eilėje buvo nurodytas tik vienas tiekėjas – UAB „Sveikata Tau“, ieškovas iš vis nebuvo įtrauktas į eilę, todėl ieškovas subjektyviai mano, kad ginčo dėl pateiktų pasiūlymo dokumentų neatitikimo lietuvių kalbai nėra. Ieškovas nenurodė svarbių priežasčių, kurios jam sutrukdė kreiptis į perkančiąją organizaciją su pretenzija dėl to, kad jo nuomone UAB „Sveikata Tau“ negalėjo laimėti konkurso ir pažeisdamas įstatymo nustatytą tvarką kreipėsi į teismą. Atsakovas laiko, kad ieškovo ieškinys teisme nenagrinėtinas ir civilinė byla nutrauktina, todėl nepasisako dėl ieškovo nurodytų motyvų, kad konkursą laimėjusi UAB „Sveikata Tau“ neatitinka supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygų reikalavimų (2 t., 62-63 b.l.). Tokios pat pozicijos atsakovas laikėsi ir išreikšdamas nuomonę į ieškovo atsikirtimą (2 t., 76 b.l.).

9Trečiasis asmuo UAB „Sveikata Tau“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad UAB „Sveikata Tau“ nepažeidė jokių konkurso taisyklių ir teisėtai buvo paskelbtas laimėtoja. Teigia, kad priešingai nei nurodo ieškovas, UAB „Sveikta Tau“ priklausančiame tinklapyje www.globalpark.lt nurodyta, kad lauko treniruokliai yra galvanizuojami. Pažymi, kad konkurso sąlygose negali būti griežtai apibrėžta sąlyga turėti TUV sertifikatą, todėl atsižvelgiant į tai, kad visose Europos Sąjungos šalyse vaikų žaidimų aikštelių ir sporto įrenginiai privalo atitikti Europos Sąjungos standartą – turėti sertifikatą EN 1176. UAB „Sveikta Tau“ pateikė iki 2013-06-30 galiojantį sertifikatą EN 1176, nes pasiūlymo galutinis terminas buvo iki 2013-05-30. Šiuo metu sertifikatas EN 1176 galiojimas yra pratęstas iki 2016-06-30. UAB „Sveikata Tau“ nurodo, kad konkurso sąlygose negali būti griežtai apibrėžti įrengimų dydžių, matmenų reikalavimai, todėl UAB „Sveikata Tau“ siūlo lauko treniruoklius pagamintus iš storesnių, stipresnių pagrindinių konstrukcijų vamzdžių 160 (mm) skersmens. Ieškovo ir atsakovo pasiūlymų kainų skirtumas pasireiškia tuo, kad UAB „Sveikata Tau“ lauko treniruokliai yra pigesni dėl transportavimo kaštų, kadangi UAB „Sveikata Tau“ atstovauja UAB „Atletas‘, kuri gamina lauko treniruoklius Šiauliuose, o UAB „Patikimas turtas“ lauko treniruoklius veža iš Turkijos „Cemer“ kompanijos (2 t. 32-33 b.l.).

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais buvo atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų ir pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Sveikata Tau“, teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Patikimas turtas“ dalyvavo atsakovo skelbtame supaprastintame pirkime „Lauko treniruoklių pirkimas, su pristatymu ir montavimu“ (toliau – pirkimas) (1 t., 73-95 b. l.). Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-05-31 raštu Nr. VP4-805 elektroniniu paštu atsiuntė ieškovui informaciją, kad konkursui buvo pateikti du pasiūlymai, atplėšiami vokai buvo užklijuoti ir mechaniškai nepažeisti. Pasiūlymus pateikė du tiekėjai – UAB „Patikimas turtas“ ir UAB „Sveikata Tau“ (1 t., 101 b. l.). 2013-06-06 Mažeikių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. VP4-834 elektroniniu paštu išsiuntė UAB „Sveikata Tau“ prašymą ištaisyti aritmetines pasiūlymo klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos bei patvirtinti, kad pasiūlyme pateikta lauko treniruoklių kokybės ir saugumo atitikties deklaracija yra lygiavertė Europos Sąjungos TUV kokybės ir saugumo standartui (1 t., 139 b.l.). Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-06 raštu Nr. VP4-836 elektroniniu paštu išsiuntė ieškovui informaciją, kad konkursui pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 2.2 punkto reikalavimų - kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai ne lietuvių kalba (1 t., 35 b. l.).

13Ieškovas UAB „Patikimas turtas“ 2013-06-06 pateikė atsakovui pretenziją, reikalaudamas pakeisti priimtą sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Nurodė, kad nepažeidė konkurso sąlygų 2.2 punkto, kadangi sertifikatas yra oficialus dokumentas, kaip ir pasas, todėl niekur nėra verčiamas. Pažymėjo, kad vertimą gali pateikti skubiai, o UAB „Patikimas turtas“ eliminavimas iš konkurso tik dėl vertimo nebuvimo, yra nepriimtinas ir neteisingas (1 t., 33-34 b. l.).

14Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-06 raštu Nr. VP4-842 elektroniniu paštu informavo ieškovą, kad tol, kol bus išnagrinėta pretenzija, nuspręsta sustabdyti pirkimo procedūrą (1 t., 160 b. l.).

15Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-10 raštu Nr. R8-2.39-2581 nurodė, kad pretenziją išnagrinėjo ir jos netenkino, nes anglų kalba pateiktas dokumentas yra pasiūlymo dalis ir sudaro pasiūlymo dokumentų visumą, todėl turėjo būti pateiktas lietuvių kalba (padarytas vertimas), be to, vadovaujantis LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, ieškovo pretenzijoje išdėstytas reikalavimas nelaikytinas reikalavimu dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (1 t., 162 b. l.).

16Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-10 raštu Nr. VP4-848 elektroniniu paštu informavo, kad priėmė sprendimą tęsti pirkimo procedūras (1 t., 40 b. l.), 2013-06-10 raštu Nr. VP4-849 elektroniniu paštu atsiuntė ieškovui pranešimą dėl pasiūlymo eilės, laimėjusio pasiūlymo ir atidėjimo termino dėl pirkimo pardavimo sutarties sudarymo, kuriame nurodė: „Dėkojame už dalyvavimą konkurse „Lauko treniruoklių pirkimas, su pristatymu ir montavimu“. Pranešame, kad atitinkate Konkurso sąlygų reikalavimus. Viešųjų pirkimų komisija 2013-06-10 įvertinus Konkurso sąlygose nurodyta tvarka, nustatė pasiūlymų eilę. Pasiūlymų eilė nustatyta kainų didėjimo tvarka. Tiekėjai pasiskirstė taip: 1. UAB „Sveikata Tau“ . 94380 Lt“ (1 t., 166-167 b. l.). Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygomis, patvirtino pasiūlymų eilę ir priėmė sprendimą, kad pirkimą laimėjo UAB „Sveikata Tau“, pasiūliusi mažiausią kainą (1 t., 166 b.l.).

172013-06-19 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti atsakovo sprendimą, kad pirkimą laimėjo UAB „Sveikata Tau“ neteisėtu ir pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „Patikimas turtas“ (1 t., 1-7 b.l.)

18Bylos nagrinėjimo metu ieškovas remdamasis tuo, kad atsakovas nemotyvavo kokių kriterijų pagrindu buvo nustatytas UAB „Sveikata Tau“ atitikimas pirkimo sąlygoms bei kokiu būdu nustatyta, kad UAB „Sveikata Tau“ turi galimybę treniruoklius pagaminti pagal TUV standartus, 2013-07-05 pateikė patikslintą pretenziją atsakovui (1 t., 171-174 b.l.).

19Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato LR VPĮ. LR VPĮ V skyrius reglamentuoja viešųjų pirkimų metu kilusių ginčų nagrinėjimą, taikinimą bei žalos atlyginimą. Šio įstatymo 93 straipsnyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų, o toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime, nesvarbu, dėl ko vėliau kyla ginčas. Nagrinėjant ginčus, kilusius vykdant viešuosius pirkimus, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra labai svarbi ir tuo, kad ji apibrėžia ginčo ribas, kas vėliau leidžia efektyviai ir operatyviai išnagrinėti ginčą teisme, jei į teismą nusprendžia kreiptis pretenziją Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio nustatyta tvarka pateikęs viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis tiekėjas. Operatyvus ginčų, kilusių dėl viešųjų pirkimų, nagrinėjimas taip pat yra svarbus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą. Taigi efektyvi teisminė gynybą ir teisingumo vykdymas yra teismo pareiga, kurią teismas tinkamai įvykdyti gali tik tada, kai ginčo šalys joms suteiktomis teisėmis naudojasi pagal nustatytas taisykles, protingai ir sąžiningai (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).

20Pagal LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

21Remiantis LR CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalimis, LR VPĮ V skyriaus nuostatomis bei kasacinio teismo formuojama praktika, ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Priešingas įstatymų, ypač LR VPĮ, nuostatų aiškinimas, tai yra galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus (šiuo atveju – konkurso rezultatus), kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti konkurso rezultatus po to, kai jo pasiūlymas dėl neatitikties konkurso sąlygoms nebuvo vertinamas, arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas, nesutikdamas su jo pasiūlymo atmetimu, 2013-06-06 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Patikimas turtas“ nepažeidė konkurso sąlygų 2.2 punkto ir reikalavo pakeisti priimtą sprendimą (1 t. 33-34 b.l.). 2013-06-19 pateikė teismui ieškinį prašydamas pripažinti atsakovo sprendimą, kuriuo UAB „Sveikta Tau“ pripažinta pirkimo laimėtoja neteisėtu bei pripažinti, kad pirkimą laimėjo ieškovas (1 t., 1-7 b.l.). 2013-07-05 ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai patikslintą pretenziją, kurioje teigė, kad UAB „Sveikata Tau“ neatitiko supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygų. Ieškovas 2013-07-05 pretenzijoje pažymėjo, kad atsakovas nenurodė kokių kriterijų pagrindu buvo nustatytas UAB „Sveikata Tau“ atitikimas pirkimo sąlygoms, dėl šios priežasties UAB „Patikimas turtas“ negalėjo anksčiau pareikšti pretenzijos dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo viešojo konkurso sąlygoms. ( 1 t., 171-174 b.l.).

23Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2013-06-06 pretenzijoje kelia reikalavimą atsakovui panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimo skyriaus sprendimą atmesti UAB „Patikimas turtas“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų techninę specifikaciją, ir pagrindiniu motyvu nurodo formalų perkančiosios organizacijos požiūrį į ne lietuvių kalba pateiktų dokumentų vertimo nebuvimą. Pretenzijoje nėra keliami klausimai susiję su trečiojo asmens pateikto pasiūlymo vertinimu ar pirkimo nugalėtojo paskelbimu (1 t. 33-34 b.l.). Pagrindiniu ir esminiu ieškinio argumentu ieškovas nurodo aplinkybę, kad UAB „Sveikata Tau“ pasiūlymas neatitiko Supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygų (neatitiko techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų), todėl Mažeikių savivaldybės administracija neteisėtai pirkimo laimėtoja pripažino UAB „Sveikata Tau“ (1 t. 1-7 b.l.). Ieškovas akcentuoja, kad nors techninėje specifikacijoje buvo nurodyta, kad treniruokliai turi būti pagaminti pagal TUV griežtai reglamentuojančius visame pasaulyje standartus, tačiau konkursą laimėjusi UAB „Sveikata Tau“ nepateikė įrodymų, kad turi TUV sertifikatą (1 t. 5 b.l., 1 t. 172 b.l.; 2 t. 12 b.l.).

24Ieškovas teismui pateiktame dublike nurodo, kad, atsakovui 2013-06-10 raštu Nr. VP4-849 informavus, kad UAB „Patikimas turtas“ pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau nelaimėjo dėl pasiūlytos kainos, ieškovas suvokė, jog ginčo dėl pretenzijoje nurodytų argumentų nebėra ir dėl ginčo iš esmės kreipėsi į teismą (2 t. 10 b.l.). Ieškovas laikosi pozicijos, kad remiantis minėtu atsakovo raštu, perkančioji organizacija priėmė sprendimą pripažinti, kad UAB „Patikimas turtas“ atitinka konkurso sąlygas ir vertino pateiktą pasiūlymą, todėl ieškinyje nebeturėjo pagrindo ginčyti atsakovo sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo.

25Teismas sprendžia, kad nurodyti ieškovo argumentai yra nepagrįsti bei neatitinkantys faktinių bylos aplinkybių. Pažymėtina, kad 2013-06-10 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. VP4-849 pasiūlymo eilėje buvo nurodyti tik vieno tiekėjo – UAB „Sveikata Tau“ duomenys (1t. 37 b.l., 1 t. 166 b.l.), todėl ieškovas, kaip jis pats teigė atsakovui pateiktoje pretenzijoje, turėdamas 7 metų patirtį dirbant su valstybinių įstaigų ir organizacijų organizuojamais viešaisiais konkursais (1 t. 33 b.l.), neturėjo teisėto pagrindo manyti, kad UAB „Patikimas turtas“ pasiūlymas, kuris net neįtrauktas į pasiūlymų eilę, atitiko konkurso sąlygas. Atsakovas teismui pateiktame triplike taip pat remiasi šia aplinkybe ir papildomai nurodo, kad ieškovas nepagrįstai manė, kad ginčo dėl pateiktų dokumentų neatitikimo lietuvių kalbai nėra, be to ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos 2013-06-10 sprendimu pirkimo laimėtoja paskelbti UAB „Sveikata Tau“, turėjo ir galėjo LR VPĮ nustatyta tvarka kreiptis su pretenzija į perkančiąją organizaciją (2 t. 62-63 b.l.). Su šiais atsakovo motyvais teismas sutinka, nes teismo nuomone, ieškovas būdamas verslininku ir vadovaudamasis bonus pater familias standartu, t.y. būdamas pakankamai apdairus, rūpestingas bei suinteresuotas jam palankiu perkančiosios organizacijos sprendimu, gavęs neigiamą atsakovo atsakymą į pretenziją bei perkančiosios organizacijos pranešimą apie pirkimo laimėtoją, iškilus abejonėms bei papildomiems reikalavimams turėjo kreiptis į atsakovą dėl informacijos pateikimo arba teikti pretenziją dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo LR VPĮ įstatymo nustatyta tvarka ir laikytis ikiteisminės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo 2013-06-10 pranešimas dėl pasiūlymų eilės, laimėjusio pasiūlymo ir atidėjimo termino dėl pirkimo sutarties sudarymo (1 t. 166 b.l.) elektroniniu paštu ieškovui išsiųstas 2013-06-11 (1 t. 167 b.l.). Vadovaujantis LR Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 4231 straipsnio 3 dalimi, įteikiant procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena.

26Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovas skundė (teikė pretenziją) atsakovo sprendimą pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „Sveikata Tau“. Taip pat ieškovas nenurodė svarbių priežasčių, kurios jam sutrukdė kreiptis į perkančiąją organizaciją su pretenzija dėl to, kad jo nuomone UAB „Sveikata Tau“ negalėjo laimėti konkurso, todėl spręstina, kad ieškovas nenurodė pagrįstų priežasčių, kodėl dėl ieškinyje nurodytų reikalavimų nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos.

27Dėl patikslintos ieškovo pretenzijos pateikimo atsakovui (1 t. 171 b.l.), kaip jau buvo minėta, perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti pirkimo laimėtoja UAB „Sveikata Tau“ buvo priimtas 2013-06-10, todėl ieškovas teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai turėjo per 5 dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, tačiau bylos duomenimis, ieškovas pretenzijos dėl minėto sprendimo neteikė, o patikslintą pretenziją atsakovui pateikė tik 2013-07-05, t.y. ženkliai praleidus LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą. Pažymėtina, kad remiantis susiformavusia teismų praktika, pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo klausimo sprendimas yra perkančiosios organizacijos teisė. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatymuose, kituose teisės aktuose, sutartyse arba neteisminių institucijų nustatyti laikotarpiai veiksmams atlikti įvairiose neteisminėse institucijose vykstančiose procedūrose laikytini procedūriniais terminais. Procedūrinis terminas tiesiogiai susijęs tik su tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės prievarta užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme. LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytas 5 dienų terminas savo teisine prigimtimi atitinka procedūrinio termino požymius: šis terminas nustatytas pretenzijai perkančiajai organizacijai pateikti, su šio termino praleidimu įstatyme nesiejamas tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimas. Perkančioji organizacija įstatymo įgaliota nagrinėti tiekėjo pateiktas pretenzijas, iš to išplaukia jos teisės spręsti, ar tiekėjo pateikta pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-539/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-35/2009). Atsižvelgiant į išdėstytą bei į tai, kad nagrinėjamoje byloje nėra keliamas reikalavimas atnaujinti terminą pretenzijos pateikimui bei neskundžiami su tuo susiję perkančiosios organizacijos sprendimai, teismas šiuo aspektu plačiau nepasisako.

28Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teismas daro išvadą, kad ieškovas UAB „Patikimas turtas“ nagrinėjamoje byloje savalaikiai nereiškė pretenzijų bei iškėlė bylą teisme, nesilaikydamas išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos.

29Atsakovas teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovo ieškinys teisme nenagrinėtinas ir civilinė byla nutrauktina, kadangi ieškovas nesilaikė privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos (1 t. 69-71 b.l., 2 t. 62-63 b.l., 2 t. 75 b.l.)

30Nors ir vertinama, kad ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, tačiau siekdamas užtikrinti viešąjį interesą, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi viešųjų pirkimų principų, tikslinga vertinti šalių, trečiojo asmens nurodytus argumentus dėl viešojo pirkimo.

31Pagal LR VPĮ 2 straipsnio nuostatas, viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (LR VPĮ 2 straipsnio 32 dalis). LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (LR VPĮ 32 straipsnio 1 dalis).

32Pagal LR VPĮ 24 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

33Pagal LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Minėta LR VPĮ nuostata atkartota konkurso sąlygų 5.2 punkte (1t., 76 b. l.).

34Nagrinėjamoje byloje yra pateiktos supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygos lauko treniruoklių pirkimui, su pristatymu ir montavimu (1 t. 76-80 b.l.). Šių sąlygų 2.2 punkte numatyta, kad tiekėjo pasiūlymas turi būti parašytas lietuvių kalba aiškiai ir konkrečiai, atsakant į visus šio dokumento klausimus (1 t. 76 b.l.). Pagal sąlygų 5.1 punktą, jeigu tiekėjo kvalifikacija ir pirkimo objekto dalys atitinka mažos vertės pirkimo sąlygose pateiktus reikalavimus, tiekėjų pasiūlymo vertinimo kriterijus – mažiausia pasiūlyta kaina, galimos derybos, o remiantis 5.2 punktu, jei tiekėjo kvalifikacija ir (arba) pirkimo objekto dalys neatitinka mažos vertės pirkimo sąlygose pateiktų reikalavimų, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. Vadovaujantis sąlygų 8.1 punktu, alternatyvūs pasiūlymai negalimi (1 t., 76-90 b.l.).

35Taigi perkančioji organizacija nustatė konkretų, aiškų ir nedviprasmišką reikalavimą tiekėjų pasiūlymams, ir tiekėjai, pateikdami savo pasiūlymus, privalėjo pasiūlymus teikti lietuvių kalba.

36Bylos duomenimis, nei ieškovas, nei trečiasis asmuo neprašė patikslinti ar paaiškinti konkurso sąlygų (1 t., 2 t.). Ieškovas dalį pasiūlymo dokumentų pateikė vokiečių ir anglų kalbomis, šių dokumentų vertimo kartu su pasiūlymu nepateikė (1 t. 133-136 b.l.). Trečiasis asmuo UAB „Sveikata Tau“ su pasiūlymu pateiktos ne lietuvių kalba atitikties deklaracijos vertimą perkančiajai organizacijai pateikė (1 t. 126-129 b.l.).

37Vadovaujantis LR VPĮ 2 straipsnio 19 punktu, pasiūlymu laikoma tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Remiantis minėta nuostata, teismas sutinka su atsakovės išdėstytu argumentu, kad ieškovo ne lietuvių kalba pateikti dokumentai sudarė pasiūlymo dalį, todėl turėjo atitikti konkurso sąlygų 2.2 punkto reikalavimus (1 t. 70 b.l.).

38Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2013-06-04 posėdžio protokolo (1 t., 137-138 b. l.) matyti, kad dokumentų vertimų nebuvimas sutrukdė perkančiajai organizacijai tinkamai įvertinti pateiktą pasiūlymą.

39Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo pasiūlymą sudarė 7 lapai, iš jų tik pasiūlymas, užpildytas pagal perkančiosios organizacijos pateiktą formą (3 lapai), pateiktas lietuvių kalba (1 t. 130-132 b.l.), likusieji dokumentai, pasiūlyme įvardinti TUV NORD sertifikatais (1 t. 132 b.l.), pateikti ne lietuvių kalba (1 t. 133-136 b.l.).

40Remiantis teismų praktika, kai konkurso sąlygos aiškiai numato, kad tiek pasiūlymas, tiek visi kiti teikiami dokumentai turi būti tinkamai išversti į lietuvių kalbą šio reikalavimo nesilaikymas vertinamas kaip pasiūlymo neatitikimas konkurso sąlygų reikalavimams (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio mėn. 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2282/2012).

41Teismas atsižvelgdamas į išdėstytą, sutikdamas su atsakovo nurodyta aplinkybe, jog atsakovas vertindamas ieškovo ne lietuvių kalba pateiktus dokumentus neturėjo jokių patikimų duomenų apie tai, kad ieškovo siūloma prekė atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (1 t. 71 b.l.) ir nesutikdamas su ieškovo argumentais, kad dokumentų vertimų nepateikimas turi būti vertinamas tik kaip procedūrinis pažeidimas, nesudarantis pagrindo atmesti pasiūlymą (1 t. 34 b.l.), sprendžia, kad daugiau nei pusės pasiūlymo dokumentų vertimų į lietuvių kalbą nebuvimas objektyviai sutrukdė perkančiajai organizacijai tinkamai įvertinti pateiktą pasiūlymą.

42Ieškovas pretenzijoje teigia, kad ne lietuvių kalba pateiktų pasiūlymo dokumentų vertimo pateikimas negali būti traktuojamas kaip pasiūlymo pagerinimas, nes išvertus sertifikatą pasiūlymo esmė nepasikeičia ir įtakos konkurso rezultatams neturi (1 t. 33 b.l.). Atsakovas su šiuo argumentu nesutinka ir nurodo, kad reikalavimas pasiūlymą pateikti lietuvių kalba nėra reikalavimas dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės (1 t. 162 b.l.). Teismas pritaria atsakovo išdėstytiems argumentams, su nurodytu ieškovo motyvu nesutinka dėl toliau išdėstytų priežasčių.

43Pirma, LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija tokį neatitinkantį reikalavimų pasiūlymą turi atmesti. Ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose ir LR VPĮ nustatytų reikalavimų, kurie negali būti laikomi formalaus pobūdžio. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, ar pateikę pasiūlymus tiekėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus, turi patikrinti, ar pateikti visi perkančiosios organizacijos prašomi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pasiūlymo pateikimo momentu, visiems dalyviams bei kandidatams kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti iki nustatyto termino pasiūlymams pateikti pabaigos ir negalima leisti po šio termino pasibaigimo vienam iš konkurso dalyvių įgyti reikiamą kvalifikaciją ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

44Antra, LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

45Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, teismas sprendžia, kad ieškovo pateikto TUV sertifikato (1 t. 133-136 b.l.) vertimas į lietuvių kalbą laikytinas ieškovo pasiūlymo keitimu, kuriuo neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų pasiūlymas, taptų atitinkančiu pirkimo sąlygas. Iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, bet atitinkančiu jis galėjo tapti tik ieškovui, po pasiūlymo atmetimo, pateikus TUV sertifikato vertimą, t.y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

46Pažymėtina, kad aplinkybę, jog 2013-06-06 Mažeikių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. VP4-834 elektroniniu paštu išsiuntė UAB „Sveikata Tau“ prašymą ištaisyti aritmetines pasiūlymo klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos bei patvirtinti, kad pasiūlyme pateikta lauko treniruoklių kokybės ir saugumo atitikties deklaracija yra lygiavertė Europos Sąjungos TUV kokybės ir saugumo standartui (1 t., 139 b.l.), teismas vertina kaip nepažeidžiančią LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas, kadangi atsakovas prašė paaiškinti UAB „Sveikata Tau“ pateiktą pasiūlymą, o ne pateikti informaciją dėl kurios pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

47Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis bei įstatymo normomis, teismas sprendžia, kad ieškovo argumentas, jog pateikiamas TUV sertifikato vertimas nekeičia pasiūlymo esmės ir įtakos konkurso rezultatams neturi (1 t. 33 b.l.), laikytinas nepagrįstu. Teismo nuomone, ieškovo kartu su pasiūlymu pateiktas TUV sertifikato vertimas laikytinas esminiu neatitikimu konkurso sąlygoms ir atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 2.2 punkto bei Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų.

48Ieškovas tiek ieškinyje, tiek dubliko bei dubliko papildyme ir atsikirtime į UAB „Sveikata Tau“ atsiliepimą laikosi pozicijos, kad UAB „Sveikata Tau“ neatitiko konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų (1 t. 1-7 b.l., 2 t. 8-14 b.l., 2 t. 53-54 b.l.).

49Iš bylos duomenų matyti, kad pagal supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1, 2 ir 3 punktus, be kitų techninių reikalavimų, perkančioji organizacija nustatė reikalavimus, kad treniruokliai turi būti pagaminti pagal TUV griežtai reglamentuojančius visame pasaulyje standartus, gaminiai turi būti apsaugoti nuo vandalizmo, pagaminti iš galvanizuoto metalo karštuoju būdu vamzdžių (ne lakštų), ergonomiški, treniruoklių pagrindinės konstrukcijos turi būti pagamintos iš 140 mm skersmens diametro ir 5 mm storio galvanizuoto metalo vamzdžio (1 t. 78 b.l.).

50Trečiojo asmens UAB „Sveikata Tau“ pateiktame pasiūlyme gaminio techninėse charakteristikose nurodyta, kad sporto įrenginiai gaminami iš 5 mm storio, 160 mm skersmens storio galvanizuoto metalo vamzdžių, gaminiai atitinka Europos Sąjungos EN 1176 standartus (1 t. 110-118 b.l.). Pateikė atitikties deklaraciją EC direktyvos normoms EN 957 ir EN 1176 (1 t., 126-129 b.l.) bei atsakovei paprašius, papildomai pateikė atitikties deklaraciją, kuria deklaravo, kad visų vienuolika lauko treniruoklių kokybės ir saugumo atitikties deklaracija yra lygiavertė Europos Sąjungos TUV kokybės ir saugumo standartui (1 t. 147 b.l.).

51Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė anglų ir vokiečių kalba dokumentus, nurodydamas, kad tai yra TUV NORD sertifikatai, papildomų dokumentų ar paaiškinimų kartu su pasiūlymu nepateikė (1 t. 9-15 b.l.).

52Trečiasis asmuo nurodė, kad jų pateikta atitikties deklaracija yra lygiavertė Europos Sąjungos TUV kokybės ir saugumo standartui (1 t. 147 b.l.) ir šios aplinkybės byloje nėra paneigtos.

53Teismo manymu, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlyga, kad treniruokliai turi būti pagaminti pagal TUV griežtai reglamentuojančius visame pasaulyje standartus, kurie garantuotų: maksimalų saugumą sportuojant, kad projektuojant įrenginius būtų atsižvelgta į kūno ir raumenų sandarą ir jų atitikimą fiziologiniams kūno judesiams, nėra pakankamai aiški, konkreti. 2013-06-06 Mažeikių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. VP4-834 elektroniniu paštu išsiuntė prašymą patvirtinti, kad pasiūlyme pateikta lauko treniruoklių kokybės ir saugumo atitikties deklaracija yra lygiavertė Europos Sąjungos TUV kokybės ir saugumo standartui (1 t., 139 b.l.). Iš byloje trečiojo asmens UAB „Sveikata Tau“ pateiktos deklaracijos, rašytinių įrodymų, yra pagrindo išvadai, kad ji yra lygiavertė Europos Sąjungos kokybės ir saugumo standartams, joje nurodoma, kad trečiojo asmens įranga atitinka keliamus Europos Sąjungos kokybės ir saugumo standartų EN 957 ir EN 1176 reikalavimus.

54Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kuriais remiantis teismas galėtų daryti išvadą, kad trečiojo asmens UAB „Sveikata Tau“ pateikta atitikties deklaracija (1 t. 127 b.l.) neatitinka TUV standartų.

55Teismas atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja dispozityvumo principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (LR CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant viešųjų pirkimų bylas. Tai, kad viešųjų pirkimų bylos turi viešąjį interesą, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad ne proceso šalys, o teismas turi įrodinėjimo naštą. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę su viešaisiais pirkimais susijusias aplinkybes pateikia ieškovas ieškinyje bei atsakovas atsikirtimuose, taip pat tretieji asmenys savo procesiniuose dokumentuose (LR CPK 4233 straipsnio 1 dalis, 4235 straipsnio 1 ir 2 dalys. Remdamasis šių asmenų pateiktais duomenimis, teismas sprendžia ieškinio dėl viešųjų pirkimų klausimą. Viešąjį interesą turinčioje viešųjų pirkimų byloje spręsdamas klausimus susijusius su viešųjų pirkimų pažeidimais, teismas yra aktyvus ir gali įpareigoti proceso šalis pateikti konkrečius įrodymus, rinkti įrodymus savo iniciatyva tam, kad būtų išsiaiškinta, ar yra pagrindas ieškinį tenkinti (atmesti). Tačiau, kaip minėta, teismas neturi ir negali vykdyti įrodinėjimo naštos už proceso šalis, ir teismo teisė savo iniciatyva rinkti įrodymus neatleidžia šalių nuo pareigos teikti įrodymus. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (LR CPK 7 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nepateikė neginčytinų įrodymų, kad trečiasis asmuo neturi galimybės pagaminti treniruoklius pagal TUV standartus, teismas neturi pagrindo šį ieškovo argumentą pripažinti pagrįstu. Be to, teismas sutinka su UAB „Sveikata Tau“ argumentu, kad konkurso sąlygose negali būti griežtai apibrėžta, kad turi būti tik TUV sertifikatas, nes vadovaujantis LR VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 4 punktu, kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus. Ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos techninės specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.

56Pagal LR VPĮ 25 straipsnio 8 punktą, apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

57Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę. Perkančiajai organizacijai leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (pvz. 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

58Teismas atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo suformuotą praktiką, sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „Sveikata Tau“ pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus. Be to, remiantis išdėstytu, akivaizdu, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dėl šios priežasties pasiūlymo vertinimo metu ieškovo pasiūlymas objektyviai negalėjo būti vertinamas dėl ne lietuvių kalba pateiktų dokumentų, todėl pirkimų komisija negalėjo ieškovo pasiūlymą pripažinti atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jį vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų. Be to, vertinti tiekėjų pasiūlymus priklauso pirkimų komisijos diskrecijai.

59Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nuoseklus laikymasis viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų yra vienas iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio elementų.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų pirkimų principų aiškinimu ir taikymu, yra pažymėjęs, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, jog atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Išvardintų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Taigi, viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų LR VPĮ 3 straipsnio nuostatų laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-425/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1167/2012).

61Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises.

62Teismas, atsižvelgdamas į kasacinio teismo išaiškinimus, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras (pvz., aiškinant sąlygų turinį), tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant, sprendžia, jog viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos.

63Vienas iš viešųjų pirkimų principų yra skaidrumo principas, bendriausia prasme suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras. Šio principo pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė. Vertinant šį principą paskelbtų viešųjų pirkimų sąlygų kontekste, skaidrumo principo pažeidimu laikytini tokie perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo.

64Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė skaidrumo principo pažeidimų ir daro išvadą, kad perkančioji organizacija Mažeikių rajono savivaldybės administracija pirkimo procedūrų metu laikėsi nustatytų ir paskelbtų supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu sąlygų.

65Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti. Taikant lygiateisiškumo principą, siekiama užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją.

66Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos

67Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą, jeigu būtų nustatyta, kad perkančioji organizacija, spręsdama dėl ieškovo UAB „Patikimas turtas“ ir UAB „Sveikata Tau“ pasiūlymų atitikties konkurso sąlygų reikalavimams, nesilaikė patvirtintų konkurso sąlygų ir tiekėjams taikė skirtingus kriterijus. Tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė.

68Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų priemonių derinimas – šių priemonių adekvatumo tikslams vertinimas.

69Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovui pripažinus ieškovo pasiūlymą atitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, visų pirma, būtų pažeistos konkurso sąlygos, nes pasiūlymas turėjo būti pateiktas lietuvių kalbą. Antra, atsakovas paneigtų savo pareigas – tinkamai įvertinti tiekėjų pasiūlymus, kadangi pirkimo sąlygos įpareigojo ją tikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Trečia, būtų paneigti LR VPĮ principai – lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai, kurie reiškia pareigą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Arnold André, C-434/02, Rink. 2004, p. 11825).

70Kaip jau minėta, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos draudžiama tiekėjams leisti atlikti tokius veiksmus, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantys pasiūlymai padaromi tinkamais. Jeigu ieškovui būtų leista ar paprašyta pateikti ne lietuvių kalba pateiktų dokumentų vertimą, būtų pažeidžiamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principas kitų tiekėjų atžvilgiu.

71Atsižvelgiant į pateiktus rašytinius įrodymus bei nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas, vykdydamas supaprastintą mažos vertės lauko treniruoklių pirkimą su pristatymu ir montavimu, apklausos būdu, vadovavosi galiojančiais teisės aktais ir visas pirkimo procedūras atliko teisėtai ir teisingai, nepažeisdama ieškovo teisių ir teisėtų interesų, paslaugos pirkimas buvo konkurencingas, skaidrus ir nediskriminuojantis viešojo pirkimo dalyvių.

72Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (LR CPK 98 straipsnio 3 dalį).

73Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „Sveikata Tau“ nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių turėjus išlaidų, todėl šios išlaidos jiems nepriteistinos (LR CPK 98 straipsnio 1 dalis).

74Ieškinį atmetus ieškovui bylinėjimosi išlaidos (1 t. 8 b.l., 1 t. 54 b.l.) nepriteistinos.

75Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.

76Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

77Atmesti ieškovo UAB „Patikimas turtas“ ieškinį dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus komisijos sprendimo, kad pirkimą laimėjo UAB „Sveikata Tau“, pasiūliusi mažiausią kainą, pripažinimo neteisėtu.

78Atmesti prašymą dėl pripažinimo, kad pirkimą „Lauko treniruoklių pirkimas, su pristatymu ir montavimu“ laimėjo UAB „Patikimas turtas“ ir įpareigojimo atsakovą pasirašyti su UAB „Patikimas turtas“ prekių tiekimo sutartį dėl „Lauko treniruoklių pirkimas, su pristatymu ir montavimu“.

79Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

80Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „Patikimas turtas“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos... 4. Ieškovas nurodo, kad dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 5. Teismui pateiktame dublike bei dubliko papildyme ieškovas papildomai nurodė,... 6. Atsikirtimu į UAB „Sveikata Tau“ atsiliepimą į ieškinį ieškovas... 7. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime ir... 8. Triplike atsakovas papildomai nurodė, kad iš 2013-06-10 rašto Nr. VP4-849... 9. Trečiasis asmuo UAB „Sveikata Tau“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais buvo... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Patikimas turtas“ dalyvavo... 13. Ieškovas UAB „Patikimas turtas“ 2013-06-06 pateikė atsakovui pretenziją,... 14. Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-06 raštu Nr. VP4-842... 15. Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-10 raštu Nr.... 16. Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2013-06-10 raštu Nr. VP4-848... 17. 2013-06-19 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti... 18. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas remdamasis tuo, kad atsakovas nemotyvavo... 19. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 20. Pagal LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją... 21. Remiantis LR CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalimis, LR VPĮ V skyriaus nuostatomis... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas, nesutikdamas su jo pasiūlymo... 23. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2013-06-06 pretenzijoje kelia... 24. Ieškovas teismui pateiktame dublike nurodo, kad, atsakovui 2013-06-10 raštu... 25. Teismas sprendžia, kad nurodyti ieškovo argumentai yra nepagrįsti bei... 26. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad byloje... 27. Dėl patikslintos ieškovo pretenzijos pateikimo atsakovui (1 t. 171 b.l.),... 28. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis teismas daro išvadą, kad ieškovas UAB... 29. Atsakovas teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovo... 30. Nors ir vertinama, kad ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo nagrinėjimo... 31. Pagal LR VPĮ 2 straipsnio nuostatas, viešasis pirkimas – perkančiosios... 32. Pagal LR VPĮ 24 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija pirkimo... 33. Pagal LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, perkančioji organizacija... 34. Nagrinėjamoje byloje yra pateiktos supaprastinto mažos vertės pirkimo... 35. Taigi perkančioji organizacija nustatė konkretų, aiškų ir nedviprasmišką... 36. Bylos duomenimis, nei ieškovas, nei trečiasis asmuo neprašė patikslinti ar... 37. Vadovaujantis LR VPĮ 2 straipsnio 19 punktu, pasiūlymu laikoma tiekėjo... 38. Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 39. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo pasiūlymą sudarė 7 lapai, iš jų... 40. Remiantis teismų praktika, kai konkurso sąlygos aiškiai numato, kad tiek... 41. Teismas atsižvelgdamas į išdėstytą, sutikdamas su atsakovo nurodyta... 42. Ieškovas pretenzijoje teigia, kad ne lietuvių kalba pateiktų pasiūlymo... 43. Pirma, LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia daryti pakeitimus, dėl kurių... 44. Antra, LR VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija... 45. Atsižvelgiant į išdėstytas įstatymo nuostatas, teismas sprendžia, kad... 46. Pažymėtina, kad aplinkybę, jog 2013-06-06 Mažeikių rajono savivaldybės... 47. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis bei įstatymo normomis, teismas... 48. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek dubliko bei dubliko papildyme ir atsikirtime į... 49. Iš bylos duomenų matyti, kad pagal supaprastinto mažos vertės pirkimo... 50. Trečiojo asmens UAB „Sveikata Tau“ pateiktame pasiūlyme gaminio... 51. Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė anglų ir vokiečių kalba dokumentus,... 52. Trečiasis asmuo nurodė, kad jų pateikta atitikties deklaracija yra... 53. Teismo manymu, perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sąlyga, kad... 54. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kuriais remiantis teismas... 55. Teismas atkreipia dėmesį, kad civiliniame procese vyrauja dispozityvumo... 56. Pagal LR VPĮ 25 straipsnio 8 punktą, apibūdinant pirkimo objektą,... 57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad perkančiajai... 58. Teismas atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą,... 59. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi perkančioji... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje, susijusioje su viešųjų... 61. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios... 62. Teismas, atsižvelgdamas į kasacinio teismo išaiškinimus, kad viešųjų... 63. Vienas iš viešųjų pirkimų principų yra skaidrumo principas, bendriausia... 64. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė skaidrumo principo pažeidimų ir daro... 65. Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje... 66. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir... 67. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti... 68. Proporcingumo principo turinį sudaro siekiamų tikslų ir jiems pasirenkamų... 69. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovui pripažinus ieškovo... 70. Kaip jau minėta, po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos draudžiama... 71. Atsižvelgiant į pateiktus rašytinius įrodymus bei nurodytas aplinkybes,... 72. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 73. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo... 74. Ieškinį atmetus ieškovui bylinėjimosi išlaidos (1 t. 8 b.l., 1 t. 54 b.l.)... 75. Laikinosios apsaugos priemonės byloje netaikytos.... 76. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 77. Atmesti ieškovo UAB „Patikimas turtas“ ieškinį dėl Mažeikių rajono... 78. Atmesti prašymą dėl pripažinimo, kad pirkimą „Lauko treniruoklių... 79. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 80. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....