Byla 2-580-71/2011
Dėl 104 670,04 Lt skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį atsakovei L. P., tretiesiems asmenims UAB “Elektrolina“, Aldonai O. M. dėl 104 670,04 Lt skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės L. P. 104 670,04 Lt skolos, 10,44 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2007-07-02 tarp banko ir kredito gavėjo UAB „Elektrolina" buvo sudaryta kredito linijos sutartis Nr. K-1400-2007-43, kurios pagrindu UAB „Elektrolina" buvo suteiktas 53 000 Lt dydžio kredito linijos limitas su kintama palūkanų norma terminui iki 2009-05-31 apyvartinėms lėšoms papildyti. Kredito linijos sutarties sąlygos buvo keičiamos 2008-03-07 Susitarimu Nr. K-1400-2007-43/1, pagal kurį kredito linijos limito suma padidinta iki 100 000 Lt, kredito gavėjui papildomai suteikiant 47 000 Lt kreditą. 2009-12-14 susitarimu Nr. K-1400-2007-43/2 nustatytas galutinis kredito linijos limito galiojimo ir kreditų grąžinimo terminas - 2010-11-30. Praleidus kredito linijos sutartyje nustatytus kreditų grąžinimo terminus UAB „Elektrolina" įsipareigojo mokėti bankui papildomas palūkanas, o už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį - 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Vadovaujantis kredito linijos sutarties specialiosios dalies 6 p., bendrosios dalies 17 p., UAB „Elektrolina" įsipareigojo mokėti 0,4 % metų palūkanų dydžio įsipareigojimo mokestį nuo nepaimtos kredito linijos limito sumos. Prievolių pagal 2007-07-02 kredito linijos sutartį Nr. K-1400-2007-43 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais įvykdymo užtikrinimui sudaryta 2009-12-14 laidavimo sutartis Nr. L-K-1400-2007-43/2 tarp banko ir laiduotojos L. P., kuria laiduotoja įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei kredito gavėjas UAB „Elektrolina" neįvykdys ar netinkamai įvykdys prievoles bankui. UAB „Elektrolina" 2007-07-02 kredito linijos sutartimi Nr. K-1400-2007-43 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t.y. nustatytais terminais nemokėjo palūkanų ir delspinigių bei kitų kredito linijos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. 2010-04-16 pranešimu Nr. 30.58.37/836 dėl sutarties sąlygų nevykdymo ir 2010-08-12 raštu Nr. 30.58.37/1702 „Dėl įsipareigojimų Bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo" kredito gavėjas ir laiduotojai buvo paraginti per raštuose nustatytą terminą pašalinti pažeidimus ir padengti susidariusį įsiskolinimą kartu įspėjant, kad to nepadarius kredito linijos sutartis vienašališkai nutraukiama. Kadangi įsiskolinimas nebuvo padengtas kredito linijos sutartis vienašališkai nutraukta jos bendrosios dalies 37 ir 40.1 punktų pagrindu. Laidavimo sutarties 1.1, 2.1.1 punktais, laiduotoja L. P. atsako bankui kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis už UAB „Elektrolina" prievolių įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad prievolių bankui pagal 2007-07-02 kredito linijos sutartį Nr. K-1400-2007-43 su visais vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais įvykdymas yra užtikrintas trečiajam asmeniui (A. O. M.) nuosavybės teise priklausančio turto įkeitimu bankas su 2010-11-26 pareiškimu yra kreipęsis į Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. 2007-07-02 kredito linijos sutarties Nr. K-1400-2007-43 bendrosios dalies 14 p. numatytas palūkanų dydis už pradelstas prievoles. Laiduotoja įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas. Todėl iš laiduotojos prašo priteisti 104 670,04 Lt skolą, kredito linijos sutarties bendrosios dalies 14 p. numatytas 10,44 proc. dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (32-35 b. l.).

4Atsakovei ieškinys įteiktas tinkamai (50 b. l.), tačiau atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių (32-35 b. l.), todėl atsakovų atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

6Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, kurių pagrindu nustatyta, kad 2007-07-02 kreditavimo sutartimi Nr. K-1400-2007-43 UAB „Elektrolina“ buvo suteiktas 53 000 Lt kreditas, o 2008-03-07 susitarimu Nr. K-1400-2007-43/1 kredito gavėjui papildomai suteiktas 47 000 Lt kreditas, o 2009-12-14 susitarimu Nr. K-1400-2007-43/2 nustatytas galutinis kreditų grąžinimo terminas (5-12 b. l.). Visos 104 670,04 Lt skolos (99 959,57 Lt negrąžinto kredito, 4670,94 Lt nesumokėtų palūkanų, 3053 Lt nesumokėtų delspinigių, 9 Lt įsipareigojimo mokesčio) sumą patvirtina ieškovo pažyma (16 b. l.), delspinigių skaičiuoklės (17 b. l.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovo AB DnB NORD bankas ir UAB „Elektrolina“ kreditavimo sutarties pagrindu atsirado sutartiniai teisiniai santykiai, paskolos gavėjui laiku nevykdant prisiimtų sutartinių įsipareigojimų atsirado prievolė grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui AB DnB NORD bankas (LR CK 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Laiduotoja L. P. atsako bankui kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis už UAB „Elektrolina“ prievolių įvykdymą (LR CK 6.81 str.). Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Įstatymas numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų ar sutartimi nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37, 6.210 str.). Šių argumentų pagrindu pripažintina, kad ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės skolą bei palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Ieškinį tenkinant, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas 3093,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.) ir 3025,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 19,99 Lt, šios išlaidos solidariai priteistinos valstybei iš atsakovų (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 263, 286 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti.

11Priteisti ieškovui AB DnB NORD bankui (įmonės kodas 112029270, buveinė

12J. Basanavičiaus g. 26, LT-03601, Vilnius) iš atsakovės L. P. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 104 670,04 Lt (vieną šimtą keturis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt litų, 4 centus) skolos, 10,44 procentų metines palūkanas nuo 104 670,04 Lt priteistos sumos nuo 2011-01-13 bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 3093,00 Lt (tris tūkstančius devyniasdešimt tris litus) žyminį mokestį ir 3025,00 Lt (trys tūkstančius dvidešimt penkis litus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

13Priteisti iš atsakovės L. P. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) valstybei 19,99 Lt (devyniolika litų, 99 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

14Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai