Byla PK-46-266/2017
Dėl žalos atlyginimo, kurį prašo patvirtinti, o procesą dėl jos skundo nutraukti

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , dalyvaujant nukentėjusiaji L. Z. , jos atstovei advokatei Dovilei Baniulei, nusikalstamos veikos padarymu kaltinamam asmeniui R. A. , viešame taikinamajame posėdyje nagrinėdamas nukentėjusiosios L. Z. skundą privataus kaltinimo tvarka, kuriuo R. A. , gim ( - ), gyv. ( - ), kaltinamas pagal LR BK 187 straipsnio 1dalį.

Nustatė

22017 m. birželio 8 d. pagal skundą buvo paskirtas taikinamasis posėdis. Jo metu nukentėjusioji L. Z. pateikė pareiškimą , kuriame ji su R. A. susitaikė ir teismui pateikė susitarimą dėl žalos atlyginimo, kurį prašo patvirtinti, o procesą dėl jos skundo nutraukti.

3LR BPK 413 straipsnio 2 d. numato, jog jei nukentėjusysis ir kaltinamasis taikinamajame posėdyje susitaiko, tai bylos procesas nutraukiamas. BK 413 straipsnio 3 dalis numato, jog nukentėjusysis ir asmuo, kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu , susitaikydami gali sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo. Pagal sutartį dėl žalos atlyginimo vėliau gali būti išduotas vykdomasis dokumentas.

4Esant tokioms aplinkybėms, procesas dėl skundo nutrauktinas nukentėjusiajai L. Z. susitaikius su nusikalstamos veikos padarymu kaltinamu asmeniu R. A.. Tvirtintinas susitarimas dėl žalos atlyginimo .

5Nukentėjusiajai L. Z. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu buvo suteikta antrinė teisinė pagalba . Ją atstovavo advokatė D.Baniulė ir jos užmokestis sudaro 253,53 eurai. Sutinkamai su LR baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio nuostatomis ši suma priteistina iš R. A. į valstybės biudžetą.

6Teismas, vadovaudamasis LR BPK 413 – 416 str.,

Nutarė

7Baudžiamąjį procesą privataus kaltinimo tvarka pagal nukentėjusiosios L. Z. skundą Nr. PK46-266/2017 nutraukti , nukentėjusiajai L. Z. ir nusikalstamos veikos padarymu kaltinamam asmeniui R. A. susitaikius.

8Patvirtinti nukentėjusiosios L. Z. ir R. A. susitarimą dėl žalos atlyginimo:

  1. Nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo R. A. šiuo įsipareigoja atlyginti nukentėjusiajai L. Z. padarytą 600 ( šešių šimtų) eurų turtinę žalą mokant ją dalimis kas mėnesį po 100 ( vieną šimtą) eutų , ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos
  2. Pirmąją dalį turtinės žalos iš visos 600 eurų sumos, kurią sudaro 100 ( vienas šimtas) eurų, nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo R. A. įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip iki 2017m. birželio 30d.
  3. Nukentėjusioji L. Z. ir nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo R. A. šiuo susitaria, kad jei nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo R. A. ilgiau kaip 5 dienas vėluos sumokėti bet kurią šio susitarimo 1 ir / ar 2 punkte nurodytą žalos dalį, nukentėjusioji L. Z. įgyja teisę išieškoti iš nusikalstamos veikos padarymu kaltinamo asmens R. A. visą neatlygintą turtinės žalos dalį priverstine tvarka pagal pagal teismo išduotą vykdomąjį dokumentą.
  4. Nukentėjusioji L. Z. ir nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas asmuo R. A. šiuo patvirtina, kad jiems yra žinomos ir suprantamos šio susitarimo nevykdymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 413 straipsnio 3 dalyje, t.y., kad jeigu visa ar dalis žalos nebus atlyginta šiame susitarime numatytais terminais, tai nukentėjusiajai L. Z. Anykščių rajono apylinkės teismo raštinėje bus išduotas vykdomasis dokumentas dėl visos ar dėl neatlygintos žalos dalies priverstinio išieškojimo.

9Išieškoti iš R. A. , a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 253, 53 eurus antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Išlaidas mokėti į valstybės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto surenkamąsias sąskaitas nurodant juridinio asmens kodą 188659752, įmokos kodą 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Surenkamosios sąskaitos: LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, arba LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, arba LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AB DNB bankas, arba LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank a/s Lietuvos filialas, arba LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB ,,Citadele“ bankas.

10Nutartis neskundžiama

Proceso dalyviai