Byla I-3581-596/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Pačiolio prekyba“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Į teismo posėdį, kuris įvyko 2015 m. kovo 10 d. 15 val. 30 min., proceso dalyviai neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jiems buvo pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

3Pareiškėja UAB „Pačiolio prekyba“ skunde prašė teismo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2014-03-18 sprendimą Nr. (23.31-08)-327-2203 ir patvirtinti 38 534,56 Lt PVM nepriemokos sumokėjimo lygiomis dalimis išdėstymą iki 2014-12-05 (b. l. 1-4).

4Pateiktame atsiliepime atsakovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 28-31). Atsakovė 2015-03-05 raštu informavo teismą, kad pareiškėjos prašoma išdėstyti nepriemoka yra sumokėta.

5Pareiškėja 2015-03-10 pateikė teismui prašymą, kuriame nurodo, kad atsiima skundą ir prašo grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, kadangi mokestinę prievolę pilnai įvykdė ir šis ginčas pareiškėjai jau nebėra aktualus.

6Nors pareiškėja prašyme ir nurodo, kad atsiima skundą, tačiau, kaip galima suprasti iš pareiškėjos prašyme išdėstytų argumentų, pareiškėja skundo atsisako, kadangi mokestinę prievolę, dėl kurios išdėstymo kreipėsi į VMI prie FM su prašymu ir kuris ginčijamu sprendimu nebuvo patenkintas, sumokėjo. Pažymėtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., skundo atsiėmimas galimas tik iki jo priėmimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas pareiškėjos prašymą vertina kaip atsisakymą nuo skundo.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Pareiškėja skundo atsisakė, skundo atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės pareiškėjai yra žinomos. Kadangi kitų priežasčių, dėl kurių teismas neturėtų priimti pareiškėjo atsisakymo nuo skundo, nėra, atsisakymas nuo skundo priimamas, byla nutraukiama. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.).

8Pareiškėja prašo grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 str. nustato baigtinį žyminio mokesčio grąžinimo pagrindų sąrašą ir nenumato, kad žyminis mokestis gali būti grąžintas bylą nutraukus, kai pareiškėjas atsisako skundo, todėl prašymas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį negali būti tenkinamas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 79 str. 5 d.,101 str. 3 p., 102 str., 105 str. 1 d., 149 str. 2 d.,

Nutarė

10Administracinę bylą Nr. I-3581-596/2015 nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

11Priimti pareiškėjos UAB „Pačiolio prekyba“ atsisakymą nuo skundo atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir administracinę bylą Nr. I-3581-596/2015 nutraukti.

12Pareiškėjo prašymo grąžinti žyminį mokestį netenkinti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai