Byla 2S-791-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų R. Janovičienės, H. Jaglinskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. IĮ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutarties, kuria panaikintas G. K. IĮ įtraukimas į procesą ir atmestas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį atsakovui UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra dėl įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo ir statinio atlaisvinimo, tretieji asmenys R. K., M. K. IĮ, BUAB „M.B.R.“, UAB „Vilniaus troleibusai“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, UAB „Praverba“, R. S. IĮ „( - )“, T. B. personalinė įmone, V. J. personalinė įmonė.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlaisvinti atvirojo tipo statinį (šaligatvį), esantį Geležinkelio g. 16, Vilniuje, išnuomotą UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūrai 1997-01-09 nuomos sutartimi ir perduoti jį bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“; įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis R. K., G. K. IĮ, M. K. IĮ, BUAB „M.B.R.“, UAB „Vilniaus troleibusai“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, UAB „Praverba“, R. S. IĮ „( - )“, T. B. personalinę įmonę, V. J. personalinę įmonę.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-11-17 nutartimi įtraukė į procesą trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų patikslintame ieškinyje nurodytus asmenis.

8Trečiojo asmens G. K. IĮ atstovė advokatė J. Rusteikaitė-Bakšienė kreipėsi į teismą prašydama priimti nutartį dėl G. K. IĮ ir jos savininko G. K. procesinės padėties šioje byloje ir panaikinti G. K. IĮ ir jos savininko G. K. įtraukimą į bylą trečiuoju asmeniu; priteisti iš ieškovo turėtas 900 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad G. K. IĮ byloje įtrauktas trečiuoju asmeniu be teisinio pagrindo, kadangi nėra šaligatvio naudotojas ir nėra paviljono, kurį ieškovas siekia atsakovą įpareigoti nukelti, savininkas ar dalies savininkas. Pažymi, kad yra įsiteisėjęs ir galiojantis apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuriuo pripažinta, kad ieškovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ nebuvo nuomos teisiniuose santykiuose su trečiuoju asmeniu G. K. IĮ ar jos savininku G. K..

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-01-21 nutartimi nelaikė G. K. IĮ tinkamu trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir panaikino jo įtraukimą į procesą; atmetė trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų G. K. IĮ prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo, jog tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų G. K. IĮ įtrauktas į procesą ieškovo iniciatyva ieškovui 2009-11-17 patikslinus ieškinį. Patikslinto ieškinio pateikimo metu Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-04-20 sprendimas nebuvo panaikintas, todėl ieškovas sąžiningai ir pagrįstai įtraukė į procesą G. K. IĮ, todėl nėra teisinio pagrindo atlyginti trečiojo asmens turėtų bylinėjimosi išlaidų.

10Atskiruoju skundu G. K. IĮ prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-01-21 nutartį toje dalyje, kurioje teismas atmetė G. K. prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš ieškovo G. K. šioje byloje turėtas išlaidas – 900 Lt. Apelianto teigimu, pagal CPK 47 str. 2 d. turi teisę gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atstovė susipažino su bylos medžiaga, surašė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, parengė priedus, surašė prašymą dėl G. K. kaip trečiojo asmens procesinės padėties panaikinimo, atstovavo teismo posėdyje. Visi atstovės atlikti veiksmai buvo būtini ir reikalingi, siekiant tinkamai atstovauti kliento interesus, todėl 900 Lt atlyginimas nelaikytinas neprotingu ar per dideliu. Nurodo, kad susijusioje Vilniaus m. 1 apylinkės teismo byloje 2009-04-20 sprendimas nebuvo įsiteisėjęs, todėl tai, kad šiuo sprendimu iš dalies buvo patenkinti ieškovo reikalavimai G. K., nereiškia, kad tuo metu, kai ieškovas įtraukė G. K. į nagrinėjamą bylą, ieškovas turėjo pagrįstą reikalavimą G. K.. Pažymi, kad ieškovo reikalavimai buvo nepagrįsti ir iki Vilniaus apygardos teismo 2009-11-24 sprendimo, kuriuo panaikintas 2009-04-20 sprendimas, priėmimo; ieškovo sąžiningumas vertintinas santykyje su faktu, kad ieškovas niekada neturėjo pagrįsto reikalavimo G. K.. Pažymi, kad kai ieškovas įtraukia į bylą tretįjį asmenį, prisiima riziką, jog priėmus ieškovui nepalankų sprendimą, jam gali tekti atlyginti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas patikslintą ieškinį, kuriuo G. K. įtraukė trečiuoju asmeniu, teismui pateikė tik 2009-11-17, t. y. tuo metu, kai jau žinojo, kad netrukus, 2009-11-24, bus skelbiamas Vilniaus apygardos teismo sprendimas. Atkreipia dėmesį, kad ieškovas pats nesikreipė dėl G. K. kaip trečiojo asmens procesinės padėties panaikinimo. Nurodo, jog nepagrįsta apriboti galimybes prisiteisti bylinėjimosi išlaidas vien už tai, kad ekonomiškai, sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai naudojosi savo procesinėmis teisėmis.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo palikti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-01-21 nutartį nepakeistą. Nurodo, jog tikslinant ieškinį dar nebuvo priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas, kuris būtų lėmęs G. K. IĮ neįtraukimą trečiuoju asmeniu. Atkreipia dėmesį, kad G. K. atstovė atstovavo ir kitoje byloje, kurios medžiaga identiška, į nagrinėjamą bylą ieškovas naujų įrodymų nepateikė, todėl neaišku su kokia bylos medžiaga atstovė turėjo susipažinti, dėl to ginčytinas bylinėjimosi išlaidų sumos pagrįstumas. Nurodo, jog ieškovas veikė sąžiningai, pagrįstai laikė G. K. statinio nuomos šalimi, pagrįstai įtraukė į procesą tikslindamas ieškinį pagal teismo nurodymą.

12Atskirasis skundas tenkinamas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo trečiajam asmeniui, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas, todėl skundžiama nutarties dalis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

14Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas procese. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, dalyvavimą byloje apsprendžia tai, jog jie, neturėdami materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, paprastai su viena iš šalių yra susiję tokiais materialiniais teisiniais santykiais, jog bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms (CPK 47 str. 1 d.). Paprastai šie asmenys nėra materialinio teisinio santykio, dėl kurio tarp šalių yra kilęs ginčas, subjektai, bet dalyvauja procese norėdami ateityje apsisaugoti nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos regresinį ieškinį, arba jie turi kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teisės moksle ir teismų praktikoje pripažįstama, jog įtraukti dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, būtina ir galima ne bet kokį asmenį, tačiau tik turintį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Teismas, įvertindamas situaciją, turi nustatyti potencialius civilinio proceso dalyvius, jų teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi buvimą ar nebuvimą ir nuspręsti, ar ateityje tam tikrų asmenų materialiosioms teisėms ir pareigoms teismo sprendimas gali turėti kokios nors įtakos, ar ne. Tai nustatytina atsižvelgus į trečiojo asmens santykių su kiekviena iš ginčo šalių arba ginčo objektu pobūdį, taip pat į faktinį ieškinio pagrindą. Jei teismas jau bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pastebi, jog į bylą yra įtrauktas nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų tretysis asmuo, jis turi teisę tokią klaidą ištaisyti ir nutartimi panaikinti minėtą tokio asmens procesinį statusą.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2009-11-24 sprendimui, kuriuo buvo pripažinta, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ nebuvo nuomos santykiuose su G. K. IĮ bei G. K. IĮ nesant prekybos paviljono savininku ir neturint jokių turtinių teisių į prekybos paviljoną, jis nelaikytinas trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir jo įtraukimas į procesą panaikintas. Tai padaryta paties trečiojo asmens G. K. IĮ prašymu. Kolegija pritaria atskirojo skundo argumentui, jog ieškovas patikslintą ieškinį, kuriuo G. K. IĮ įtraukė trečiuoju asmeniu, teismui pateikė tik 2009-11-17, t. y. tuo metu, kai jau žinojo, kad netrukus, 2009-11-24, bus skelbiamas Vilniaus apygardos teismo sprendimas. Kolegija sprendžia, jog žinant, kad pirmosios instancijos teismo 2009-04-20 sprendimas buvo neįsiteisėjęs, jo pagrindu įtraukti į bylą tretįjį asmenį buvo skubota, todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai ir G. K. IĮ į procesą įtraukė pagrįstai. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš ieškovo, nepagrįstai įtraukusio į bylą tretįjį asmenį, priteistinos pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

16CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

17Kolegija konstatuoja, jog užmokesčio už advokato suteiktą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme dydis neviršija rekomenduotino, bet vien tai nesuteikia teisės priteisti faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/08). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos nesudėtingumą, į tai, kad trečiojo asmens atstovei parengti atsiliepimą į ieškinį, prašymą bei atstovauti teismo posėdyje nebuvo būtinas specialus pasirengimas, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai ir dėl to advokato darbo sąnaudos nebuvo didelės, be to atstovauta ne visos bylos nagrinėjimo metu, o tik iki trečiojo asmens įtraukimo į bylą panaikinimo, laiko, jog G. K. IĮ prašomų priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 500 Lt.

18Iš ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 35,05 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį dalyje, kuria atmestas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų G. K. IĮ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, panaikinti.

21Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ G. K. IĮ naudai 500 Lt (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 35,05 Lt (trisdešimt penkis litus, 5 centus) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų R. Janovičienės, H. Jaglinskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu prašydamas įpareigoti... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-11-17 nutartimi įtraukė į procesą... 8. Trečiojo asmens G. K. IĮ atstovė advokatė J.... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010-01-21 nutartimi nelaikė 10. Atskiruoju skundu G. K. IĮ prašo panaikinti Vilniaus m.... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo palikti Vilniaus m. 1... 12. Atskirasis skundas tenkinamas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo... 16. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad teismas priteisia... 17. Kolegija konstatuoja, jog užmokesčio už advokato suteiktą teisinę pagalbą... 18. Iš ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ valstybės naudai priteistinos... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartį dalyje, kuria... 21. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ G. K.... 22. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 35,05 Lt (trisdešimt...