Byla e2-292-775/2016
Dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kamilit“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai L. T. – Misiūnienei,

4atsakovui A. K.,

5nedalyvaujant atsakovui J. M. ir trečiojo asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kamilit“ atstovui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordea Finance Lithuania“ ieškinį atsakovams A. K. ir J. M. dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Kamilit“.

7Teismas

Nustatė

8Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 6 766,15 Eur skolą ir nuostolius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 4–7).

9Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog su UAB „Langų stilius“ 2012 m. spalio 19 d. ir 2012 m. spalio 22 d. sudarė finansinės nuomos sutartis, pagal kurias ieškovė įsigijo automobilius Honda CR-V bei VW Touareg ir perdavė juos naudotis ir valdyti finansinės nuomos būdu UAB „Langų stilius“. Šios įmonės prašymu 2013 m. liepos 2 d. susitarimais dėl skolos perkėlimo, turtas bei teisės ir pareigos pagal minėtas sutartis buvo perleistos trečiajam asmeniui UAB „Kamilit“. Už šio asmens įsipareigojimų tinkamą ir visišką įvykdymą 2013 m. liepos 2 d. laidavimo sutartimis laidavo atsakovas A. K. ir atsakovas J. M.. Trečiasis asmuo nevykdė įsipareigojimų pagal finansinės nuomos sutartis, todėl ieškovė 2014 m. rugsėjo 2 d. išsiuntė UAB „Kamilit“ raštą dėl susidariusios skolos apmokėjimo, raštas buvo išsiųstas ir atsakovams. Per nustatytą terminą trečiasis asmuo skolos nesumokėjo, įsipareigojimų nevykdė ir atsakovai, todėl 2014 m. rugsėjo 17 d. sutartys su trečiuoju asmeniu buvo nutrauktos, turtas grąžintas ieškovei. 2014 m. lapkričio 5 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Kamilit“ iškelta bankroto byla. Bankroto byloje ieškovė pateikė 17 466,15 Eur kreditorinį reikalavimą. 2015 m. kovo 4 d. turtas, prieš tai atlikus oficialų vertinimą, buvo parduotas, todėl ieškovė sumažino savo reikalavimą parduoto turto kaina, patikslintas reikalavimas – 6 766,15 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai laidavo už trečiojo asmens įsipareigojimų pagal finansinės nuomos sutartis tinkamą vykdymą iki visiško sutarčių įvykdymo, atsakovai turi atsakyti dėl 6 766,15 Eur įsiskolinimo pagal sutartis ieškovei sumokėjimą.

10Atsakovas A. K. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 117–118), su ieškiniu nesutiko.

11Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, jog nebegalint mokėti įmokų, automobiliai buvo grąžinti ieškovei, tuometinė automobilių rinkos kaina ženkliai viršijo UAB „Kamilit“ skolą, tačiau ieškovė turtą pardavė už bet kokią kainą, o dabar reikalauja atsakovus apmokėti susidariusį skirtumą. Toks skubėjimas rodo ieškovės nesąžiningumą. Be to, atsakovas apie pusę metų už abu automobilius įmokas mokėjo iš savo asmeninių lėšų, kokiu laikotarpiu tai buvo daroma posėdžio metu pasakyti negalėjo. BUAB „Kamilit“ turi skolininkų, kai įmonei skolos būtų grąžintos, ieškovė įsiskolinimą galėtų išsiieškoti iš trečiojo asmens. Atsakovas su ieškovės atstovu buvo kalbėjęs, kad jam bus leista išsipirkti automobilį geresnėmis sąlygomis, atsakovas siūlė 20 000 Lt, tačiau ieškovės atstovas su tokia suma nesutiko, nurodė, jog automobilį Honda CR-V ketina parduoti už 25 000 – 27 000 Lt. Atsakovas liko apgautas, o dabar norima iš jo išsiieškoti nepagrįstai didelę sumą.

12Atsakovas J. M. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jis informuotas tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 103).

13Atsakovas J. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jis informuotas tinkamai (b. l. 193), neatvykimo priežastys nežinomos, byla nagrinėtina atsakovui J. M. nedalyvaujant.

14Trečiasis asmuo BUAB „Kamilit“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jis informuotas tinkamai (b. l. 104).

15Trečiojo asmens BUAB „Kamilit“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką trečiasis asmuo informuotas tinkamai (b. l. 195). Teisme gautas trečiojo asmens atstovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 196), byla nagrinėtina trečiojo asmens BUAB „Kamilit“ atstovui nedalyvaujant.

16Ieškinys tenkintinas.

17Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012 m. spalio 19 d. ieškovė UAB „Nordea Finance Lithuania“ su UAB „Langų stilius“ sudarė finansinės nuomos sutartį Nr. 20127454, šia sutartimi ieškovė iš UAB „Inchcape Motors“ įsigijo automobilį Honda CR-V (b. l. 20–27). 2012 m. spalio 19 d. daikto perdavimo priėmimo naudotis ir valdyti aktu automobilis buvo perduotas naudotis UAB „Langų stilius“ (b. l. 19). Lizingo gavėjas UAB „Langų stilius“ turėjo mokėti įmokas pagal sudarytą grafiką, įskaitant palūkanas bei kitus mokesčius (b. l. 28–29). 2012 m. spalio 22 d. ieškovė su UAB „Langų stilius“ sudarė finansinės nuomos sutartį Nr. 20127542, kuria ieškovė iš UAB „Moller Auto“ įsigijo automobilį VW Touareg (b. l. 31–39). Automobilis lizingo gavėjui perduotas 2012 m. spalio 23 d. daikto perdavimo priėmimo naudotis ir valdyti aktu (b. l. 30), atitinkamai lizingo gavėjas turėjo mokėti grafike nustatytus dalinius atsiskaitymus (b. l. 40–41). 2013 m. liepos 2 d. susitarimais dėl skolos perkėlimo skolininkės UAB „Langų stilius“ įsipareigojimus perėmė UAB ‚Kamilit“ (b. l. 58–59, 67–68), automobiliai turto perdavimo aktais perduoti naujai skolininkei (b. l. 57, 66). Atsakovai A. K. ir J. M. 2013 m. liepos 2 d. pasirašė laidavimo sutartis, kuriomis neatšaukiamai ir besąlygiškai visu savo turtu laidavo ieškovei už 2012 m. spalio 19 finansinės nuomos sutarties su papildymais ir pakeitimais bei 2012 m. spalio 22 finansinės nuomos sutarties su papildymais ir pakeitimais įvykdymą, laidavimo sutartys galioja iki lizingo gavėjo ir laiduotojų tinkamo prievolių įvykdymo dienos (b. l. 60–62, 63–65, 69–71, 72–74). UAB „Kamilit“ buvo siunčiamos PVM sąskaitos faktūros (b. l. 10–18, 50, 53, 55–56). Pateikiamos sąskaitos nebuvo apmokamos, trečiasis asmuo ir atsakovai nesilaikė finansinės nuomos sutartyse nustatytų mokėjimo grafikų. Ieškovė 2014 m. rugsėjo 2 d. UAB „Kamilit“, J. M. ir A. K. siuntė raštus dėl skolos sumokėjimo, nurodė, jog, nustatytu terminu neapmokėjus skolos, bus kreiptasi į teismą (b. l. 8–9, 42–43, 51–52). UAB „Kamilit“ buvo iškelta bankroto byla, ieškovė pateikė kreditorinį reikalavimą dėl 17 466,15 Eur sumos bankroto byloje, toks įsiskolinimas buvo paskaičiuotas 2014 m. lapkričio 5 d. (b. l. 44–45). UAB „Baltijos realizacijos centras“ 2014 m. lapkričio 27 d. atliko automobilio Honda CR-V vertinimą, nustatyta, kad šio automobilio vertė vertinimo dieną – 8 022,47 Eur, greito realizavimo (likvidacinė) kaina – 4 923,54 Eur (b. l. 158–178). 2014 m. gruodžio 1 d. buvo atliktas automobilio VW Touareg vertinimas, nustatyta, jog šio automobilio rinkos vertė vertinimo dieną buvo 6 603,34 Eur, greito realizavimo (likvidicinė) kaina – 4 344,30 Eur (b. l. 136–157). 2015 m. sausio 13 d. automobilį VW Touareg ieškovė pardavė už 4 900 Eur sumą (b. l. 179–180), o 2015 m. sausio 23 d. – automobilį Honda CR-V už 5 800 Eur (b. l. 181–182). 2015 m. kovo 4 d. ieškovė patikslino kreditorinį reikalavimą bankroto byloje, sumažino reikalavimą parduoto turto verte, nurodė, jog BUAB „Kamilit“ ieškovei skolinga 6 766,15 Eur sumą (b. l. 54). Ieškovė teismui pateikė skolos detalizavimo lentelę: neapmokėtų sąskaitų suma siekia 394,38 Eur, delspinigių suma – 88,77 Eur, nuostolis iš parduoto turto – 6 283 Eur, bendras įsiskolinimas – 6 766,15 Eur (b. l. 75).

18Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas, įskaitant ir įvykdymo termino praleidimą, reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis (CK 6.205 str.). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga sutarties šalims tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

19Nagrinėjamu atveju pagal finansinės nuomos sutarčių bendrųjų sąlygų 8.3.14.3 punktą, lizingo davėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei lizingo gavėjas laiku nesumoka arba sumoka ne visą grafike numatytą mokėjimą, kitus mokėjimus pagal sutartį, kurių mokėjimo terminai yra suėję, netesybas ir nepadengia įsiskolinimo per 20 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai suėjo mokėjimo terminas. Atsakovas A. K. teismo posėdžio metu patvirtino, kad UAB „Kamilit“ susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl to jis už abu automobilius ieškovei apie pusę metų mokėjo iš savo asmeninių lėšų, vėliau ir jam ši našta pasidarė per sunki. Byloje neginčijama aplinkybė, jog mokėjimo terminai pagal finansinės nuomos sutartis buvo praleisti. Ieškovė laikėsi sutarčių bendrosiose sąlygose nustatytų reikalavimų, prieš nutraukdama sutartis raštu informavo lizingo gavėją bei laiduotojus apie sutarties sąlygų pažeidimą, nurodė, jog reikalauja prievolę įvykdyti per 14 kalendorinių dienų (b. l. 8–9, 42–43, 51–52).

20Byloje nėra ginčo, kad pagal finansinės nuomos sutartis (grafiką, b. l. 28–29, 40–41) ir ieškovės teiktas PVM sąskaitas-faktūras (10–18, 50, 53, 55–56), nutraukus sutartis BUAB „Kamilit“ liko nesumokėjusi įmokų ir turto pardavimo kainos skirtumo (6 283 Eur) bei neapmokėtų sąskaitų sumos (394,38 Eur) (b. l. 75). Nors po sutarčių nutraukimo turtas buvo grąžintas ieškovei, tačiau ieškovė sugrąžintą turtą 2015 m. sausio mėnesį pardavė UAB „Baltijos realizavimo centras“ mažesne kaina nei turto rinkos vertė (b. l. 136, 158), tačiau didesne nei greito realizavimo (likvidacine) kaina, atitinkamai automobilį VW Touareg – už 4 900 Eur sumą, o automobilį Honda CR-V – už 5 800 Eur sumą (b. l. 179–180, 181–182). Pajamos iš turto pardavimo nepadengė susidariusio įsiskolinimo iki sutarčių nutraukimo. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl susidariusio įsiskolinimo ir nuostolių priteisimo pagrįstas ir tenkintinas.

21UAB „Kamilit“ įsipareigojimų pagal finansinės nuomos sutartis tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas atsakovų J. M. ir A. K. su ieškove sudarytomis laidavimo sutartimis (b. l. 61–62, 63–65, 69–71, 72–74). Bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str.). Atsakovų J. M. ir A. K. su ieškove sudarytos laidavimo sutartys yra rašytinės formos, jų sąlygos aiškios, įstatymo nustatyta tvarka nenuginčytos (CK 6.82 str.), laidavimo sutartyse nustatyta solidari laiduotojų atsakomybė ieškovei (CK 6.81 str.; laidavimo sutarčių 1.2 p.). Įstatymo pagrindų, dėl kurių šie sandoriai galėtų būti pripažinti niekiniais ex officio, byloje nenustatyta (CK 1.78 str.), o pagal įstatymą, galiojančios sutartys jų šalims turi įstatymo galią ir turi būti vykdomos (CK 6.79 str., 6.189 str., 6.200 str.). Sugrąžintą turtą ieškovei perdavus, laidavimo sutartimis užtikrinta prievolė nesibaigė. Pajamos iš turto pardavimo nepadengė susidariusio įsiskolinimo, vadinasi, prievolės pagal finansinės nuomos sutartis po turto perdavimo UAB „Baltijos realizacijos centras“ nesibaigė, nes nebuvo pilnai įvykdytos. Laidavimo sutarčių 4.4 punktais ieškovė ir atsakovai aiškiai susitarė, jog šios sutartys įsigalioja nuo pasirašymo ir galioja iki lizingo gavėjo ir laiduotojo tinkamo prievolių pagal sutartis įvykdymo dienos. Laikytina, kad atsakovų laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa juo užtikrinta prievolė. Esant šioms aplinkybėms, minėta įsiskolinimo ir delspinigių suma ieškovei iš laiduotojų priteistina solidariai.

22Atsakovo A. K. argumentai, kad ieškovė per greitai ir per maža kaina pardavė ginčo automobilius, atmestini kaip nepagrįsti. Kaip posėdžio metu pažymėjo ieškovės atstovė, ieškovė yra suinteresuota atgauti kuo didesnę įsiskolinimo sumą. Turtas buvo parduotas už mažesnę nei turto vertinimo ataskaitose nurodytos rinkos kainos, tačiau už didesnę nei ataskaitose nurodytos likvidacinės kainos. Finansinės nuomos sutartys su UAB „Kamilit“ buvo nutrauktos 2014 m. rugsėjo mėn., nutraukus sutartis automobiliai buvo grąžinti ieškovei. Sutartys dėl automobilių pardavimo UAB „Baltijos realizacijos centras“ pasirašytos 2015 m. sausio mėn., t. y. praėjus 4 mėnesiams nuo turto grąžinimo ieškovei. Svarbu pabrėžti, kad bėgant laikui transporto priemonių vertė krenta, todėl laukti ilgiau, kol atsiras pirkėjas, siūlantis atsakovo nuomone tinkamą kainą, gali būti rizikinga. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Pažymėtina, jog atsakovai į bylą neteikė jokių rašytinių įrodymų, leistinais rašytiniais įrodymais atsakovas A. K. nepagrindė savo argumentų, jog su ieškovės atstovu buvo susitaręs vieną automobilį nupirkti pats, be to, nepateikė įrodymų, kad, kaip nurodė posėdžio metu, apie pusę metų lizingo davėjai už abu automobilius mokėjo iš savo asmeninių lėšų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas šioje byloje laiko įrodyta, kad ieškovė pardavė automobilius už pagrįstą kainą, o skirtumą tarp BUAB „Kamilit“ skolos ieškovei ir parduoto turto kainos turi atlyginti už trečiojo asmens prievolių tinkamą įvykdymą laidavę solidarūs skolininkai atsakovai J. M. ir A. K..

23Teismas taip pat atmeta atsakovo A. K. argumentus, kad šioje byloje būtina nagrinėti, kokių skolininkų turi trečiasis asmuo BUAB „Kamilit“, ir tik išsiieškojus skolas iš kitų asmenų, jei kreditorinis ieškovės reikalavimas nebūtų padengtas, atsakovai privalėtų dengti susidariusį įsiskolinimą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog laidavimo teisiniai santykiai grindžiami įstatyme nustatyta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija, kuri yra bendrosios taisyklės, kad, esant skolininkų daugetui, jų prievolė yra dalinė, išimtis (CK 6.5 str., 6.6 str. 1 d.). Solidarioji laiduotojo pareiga ypatinga tuo, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.). Priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, kad BAUB „Kamilit“ savo pareigos tinkamai nevykdė, atsakovai laidavo už tinkamą trečiojo asmens prievolių įvykdymą, ieškovė pasirinko skolą išsiieškoti iš solidarių skolininkų – atsakovų. Pažymėtina, jog atsakovai, įvykdę savo prievoles pagal laidavimo sutartis, turės galimybę reikšti kreditorinius reikalavimus trečiajam asmeniui ir toje byloje aiškintis, kiek ir kokių skolininkų turi bankrutavęs juridinis asmuo.

24Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.72 straipsnio pagrindu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarčių bendrųjų sąlygų 14.1 punktų pagrindu lizingo gavėjas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną ieškovei mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo sumų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurias atsakovas įsiskolino pagal sutartis (b. l. 27, 39). PVM sąskaitos – faktūros, kurių pagrindu prašoma priteisti iš atsakovų skolą, išrašytos dar 2014 metais (10–18, 50, 53, 55–56), jos pradelstos apmokėti, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimą dėl 88,77 Eur dydžio delspinigių priteisimo už laikotarpį iki bankroto bylos UAB „Kamilit“ iškėlimo (delspinigių paskaičiavimas b. l. 75).

25CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

26Patenkinus ieškinį, ieškovės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis – po 76 Eur – priteistinas 152 Eur žyminis mokestis (b. l. 76; CPK 79 str., 93 str. 1 d.). Ieškovė taip pat prašo iš atsakovų priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas. Ieškovė nurodo, jog turėjo 394,22 Eur išlaidas už ieškinio parengimą, 306,61 Eur išlaidas už pasirengimą ir bylos nagrinėjimą 2016 m. sausio 18 d. teismo posėdyje, 65,70 Eur išlaidas už prašymo surašymą, susipažinimą su atsiliepimu, dokumentų pateikimą, 525,66 Eur išlaidas už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir bylos nagrinėjimą 2016 m. kovo 2 d. teismo posėdyje, iš viso – 1 292,19 Eur.

27Vertinant ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas, susijusias su ieškovės atstovavimu teismo posėdžiuose bei pasirengimu bylos nagrinėjimui, pažymėtina, jog prašoma priteisti 832,27 Eur suma viršija 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nurodytas maksimalias sumas už atstovavimą teisme. Rekomendacijų 8.19 punktas numato, jog už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą priteistina maksimali suma negali viršyti 0,1 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių) (2015 m. III ketv. – 735,1 Eur). Įvertinus ieškovės prašymą priteisti 525,66 Eur sumą už dalyvavimą 2016 m. kovo 2 d. teismo posėdyje ir pasirengimą bylos nagrinėjimui, pažymėtina, jog prieš tai paskirtas parengiamasis teismo posėdis buvo atidėtas, bylos nagrinėjimas iš esmės nebuvo pradėtas, ieškovės atstovas rengėsi bylos nagrinėjimui prieš ankstesnį posėdį, naujų rašytinių rodymų ar paaiškinimų iki 2016 m. kovo 2 d. posėdžio į bylą nebuvo teikta, todėl iš atsakovų ieškovei gali būti priteisiama tik dalis prašomos 525,66 Eur sumos už posėdį ir kelyje sugaištą laiką. Teismas laiko, kad ieškovės atstovė šios bylos nagrinėjimui galėjo sugaišti iš viso 4 valandas, ir, atsižvelgiant į tai, kad už advokato padėjėjo paslaugas gali būti priteisiama tik 80 proc. Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, iš atsakovų priteistina 235,23 Eur suma už pasirengimą bylai ir ieškovės atstovės dalyvavimą 2016 m. kovo 2 d. posėdyje (735,10 Eur x 0,1 x 4 x 0,8). Bendra ieškovei iš atsakovų priteistina ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas suma – 1 001,76 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 267 straipsniais, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti.

30Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordea Finance Lithuania“, įmokės kodas 111667277, buveinė Vilniuje, Lvovo g. 25, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, solidariai iš atsakovų J. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ir A. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 6 766,15 Eur (šešių tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt šešių eurų 15 ct) skolą ir nuostolius bei 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6 766,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-08-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordea Finance Lithuania“, įmokės kodas 111667277, buveinė Vilniuje, Lvovo g. 25, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, iš atsakovų J. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ir A. K., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), po 576,88 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai L. T. – Misiūnienei,... 4. atsakovui A. K.,... 5. nedalyvaujant atsakovui J. M. ir trečiojo asmens bankrutavusios uždarosios... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai... 9. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog su UAB „Langų... 10. Atsakovas A. K. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.... 11. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, jog nebegalint mokėti įmokų,... 12. Atsakovas J. M. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 13. Atsakovas J. M. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 14. Trečiasis asmuo BUAB „Kamilit“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 15. Trečiojo asmens BUAB „Kamilit“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 16. Ieškinys tenkintinas.... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012 m. spalio 19 d. ieškovė UAB... 18. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 19. Nagrinėjamu atveju pagal finansinės nuomos sutarčių bendrųjų sąlygų... 20. Byloje nėra ginčo, kad pagal finansinės nuomos sutartis (grafiką, b. l.... 21. UAB „Kamilit“ įsipareigojimų pagal finansinės nuomos sutartis tinkamas... 22. Atsakovo A. K. argumentai, kad ieškovė per greitai ir per maža kaina... 23. Teismas taip pat atmeta atsakovo A. K. argumentus, kad šioje byloje būtina... 24. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 25. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 26. Patenkinus ieškinį, ieškovės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis – po... 27. Vertinant ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovų bylinėjimosi... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 29. Ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordea Finance... 31. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordea Finance... 32. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...