Byla 2A-255/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatei Vilijai Viešūnaitei, B. V. , atsakovo atstovams advokatui Tadui Kelpšui, advokatui Vaidotui Sviderskiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Maktransus“ ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vombatas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vombatas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Maktransus“ ir A. Š. dėl subnuompinigių priteisimo ir nuostolių atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas bankrutuojanti UAB „Vombatas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. Š. ir UAB „Maktransus“, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Maktransus 30 424,33 Lt subnuompinigių, 2 399,19 Lt už suvartotą elektros energiją, 742,27 Lt už nuomojamo ploto šildymą, 47,20 Lt už automobilių aikštelės elektroninę kortelę ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo A. Š. 44 763,50 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, jog UAB „Vombatas“, kurios vardu veikė įmonės vadovas A. Š. , 2003 – 2005 metais sudarytomis Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimis išsinuomojo iš UAB firmos „Elektronas“ 54 kv.m. biuro patalpas, esančias ( - ). Šalys susitarė dėl 1433,7 Lt dydžio nuomos mokesčio per mėnesį, kuris buvo padidintas iki 1593 Lt, o nuo 2007 m. gegužės mėnesio – ir iki 1640,20 Lt. Nuomos sutartis buvo nutraukta ir 2007 m. liepos 31 d. patalpų priėmimo-perdavimo aktu nuomotos patalpos grąžintos UAB firmai „Elektronas“. Atsakovas A. Š. , veikdamas UAB „Vombatas“ vardu, 2003 m. balandžio 14 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartimi subnuomojo minėtas biuro patalpas UAB „Maktransus“, kurios vienintelis akcininkas ir vadovas buvo pats A. Š. . Subnuomos sutartimi, kurios abi šalis atstovavo A. Š. , buvo nustatytas 590 Lt dydžio subnuomos mokestis arba, subnuomotojui sutinkant, numatyta galimybė už subnuomą atsiskaityti suteikiant subnuomotojui lygiavertės vertės paslaugas. Siekiant pratęsti subnuomos santykius, 2004 m. sausio 1 d. ir 2005 m. sausio 1 d. buvo sudarytos vėlesnės ginčo negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartys. Nepaisant to, jog nuo 2006 m. sausio 1 d. subnuomos santykiai nebuvo įforminti rašytinėmis sutartimis, jie ir toliau tęsėsi. Tai patvirtina ir UAB firmos „Elektronas“ 2006 m. sausio 1 d. sutikimas dėl patalpų subnuomos. Nurodė, jog atsakovo UAB „Maktransus“ įsiskolinimas, nesumokėjus subnuomos mokesčio ieškovui BUAB „Vombatas“ laikotarpiu nuo 2003 m. balandžio 14 d. iki 2007 m. liepos 31 d., sudaro 30 424,33 Lt, kuris turi būti priteistas iš atsakovo UAB „Maktransus“. Ieškovas taip pat nurodė, jog subnuomos sutartimis atsakovas UAB „Maktransus“ įsipareigojo subnuomotojui mokėti už energetines sąnaudas, viršijančias 1KWh vienam subnuomojamų patalpų kv.m. Kadangi nuomotojo ieškovui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų už sunaudotą elektros energiją suma lygi 2399,19 Lt, ši suma priteistina iš UAB „Maktransus“. Iš atsakovo UAB „Maktransus“ taip pat turi būti priteistos sumos, kurias apmokėjo UAB „Vombatas“ pagal UAB firmos „Elektronas“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras – 742,27 Lt už nuomojamo ploto šildymą ir 47,20 Lt už automobilių aikštelės elektroninę kortelę. Ieškovas BUAB „Vombatas“ savo ieškinio reikalavimą dėl 44 763,50 Lt nuostolių priteisimo iš atsakovo A. Š. grindė jo kaip UAB „Vombatas“ vadovo LR CK 2.87 straipsnio 1, 3, 5, 6 dalyse numatytų pareigų netinkamu vykdymu, pažeidus reikalavimą juridinio asmens atžvilgiu elgtis sąžiningai, vengti interesų konflikto, kas sąlygojo žalos ieškovui atsiradimą. Nurodė, jog ieškovui padarytą žalą sudaro skirtumas tarp subnuomos sutartyse numatytų subnuompinigių ir ieškovo UAB firmai „Elektronas“ faktiškai sumokėtų nuompinigių, kuris yra lygus 44 763,5 Lt.

6Atsakovai UAB „Maktransus“ ir A. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog už subnuomą su ieškovu buvo atsiskaityta suteikiant lygiavertes paslaugas – A. Š. PĮ (pertvarkyta į UAB „Maktransus“) perleidus ieškovui UAB „Vombatas“ savo narystę asociacijoje „Linava“ už 30 000 Lt. UAB „Maktransus“ buvo UAB „Vombatas“ akcininkas, įmonės dirbo glaudžiai bendradarbiaudamos, todėl ieškovo ir atsakovo A. Š. interesų konfliktas nebuvo galimas. Nurodė, jog ginčo patalpose pagrindinę veiklą vykdė UAB „Vombatas“, o UAB „Maktransus“ vykdoma veikla tik papildė ieškovo veiklą, šių įmonių darbuotojai sutapo. Todėl atsakovui UAB „Maktransus“ buvo netikslinga išlaikyti dar vienas patalpas.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovui BUAB „Vombatas“ iš atsakovo UAB „Maktransus“ 19 214,33 Lt subnuompinigių, 627,17 Lt už sunaudotą elektrą, iš viso – 19 841,50 Lt, o taip pat 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 19 841,50 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Teismas, nustatę, kad atsakovas UAB „Maktransus“ nesumokėjo subnuomos mokesčio pagal 2003 m. balandžio 14 d., 2004 m. sausio 1 d. ir 2005 m. sausio 1 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis, o byloje nėra leistinų įrodymų (buhalterinių dokumentų), patvirtinančių, kad už subnuomą buvo atsiskaityta lygiavertėmis paslaugomis, sprendė, kad atsakovas UAB „Maktransus“ už 2003-2005 metų laikotarpį yra skolingas ieškovui 19 214 33 Lt. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dalyje dėl subnuomos mokesčio laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2007 m. priteisimo, nes sprendė, jog byloje nėra įrodymų dėl ginčo patalpų subnuomos minėtu laikotarpiu. Nurodė, kad UAB firmos „Elektronas“ sutikimas, išduotas 2006 m. sausio 2 d. UAB „Maktransus“ dėl patalpų subnuomos, negali būti laikomas teisiniu pagrindu priteisti subnuomos mokestį, nes jis tegali būti pagrindas subnuomos sutarčiai sudaryti. Teismas, nustatęs, kad ieškovas patalpų savininkui AB firma „Elektronas“ subnuomos laikotarpiu nuo 2003 m. iki 2005 m. už elektros energiją sumokėjo 1254, 32 Lt, sprendė, kad atsakovas UAB „Maktransus“ privalo grąžinti ieškovui tik pusę šios sumos, t.y. 627,17 Lt, nes tuo pačiu metu ginčo patalpa naudojosi ir pats ieškovas. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 742, 27 Lt skolos už nuomojamo ploto šildymą bei 47,20 Lt už automobilių aikštelės elektroninę kortelę priteisimo, nes iš subnuomos sutarčių nustatė, jog šalys susitarė, kad subnuomininkas neprivalo mokėti už komunalines paslaugas bei vietas automobiliams stovėjimo aikštelėse. Ieškovas subnuomos sutarčių nustatyta tvarka nenuginčijo, todėl sutarties sąlygos šalims yra privalomos. Teismas atmetė ieškinio reikalavimą dėl 44 763,50 Lt negautų pajamų LR CK 2.87 straipsnio 7 dalyje įtvirtintu pagrindu priteisimo iš atsakovo A. Š. , nes sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra būtinų sąlygų ieškovo UAB „Vombatas“ vadovo civilinei atsakomybei atsirasti. Teismas nenustatė, kad UAB „Vombatas“ direktoriaus A. Š. veiksmai subnuomojant UAB „Maktransus“ patalpas buvo nesąžiningi, neteisėti ir kad dėl šių veiksmų ieškovui atsirado nuostoliai. Teismas iš atsakovo A. Š. paaiškinimų nustatė, kad patalpose, esančiose ( - ), buvo įsikūrusi tiek ieškovo UAB „Vombatas“, tiek atsakovo UAB „Maktransus“ buveinė, kad abiejų įmonių darbuotojai sutapo. UAB „Maktransus“ veikė ieškovo UAB „Vombatas“ interesais, glaudžiai bendradarbiaudamos, o atsakovas savarankiškos veiklos nevykdė. Teismas, nustatęs, kad atsakovas ieškovo išnuomotomis patalpomis naudojosi kartu su ieškovu, sprendė, jog atsakovui A. Š. kaip ieškovo vadovui nebuvo jokio pagrindo atsakovui UAB „Maktransus“ nustatyti nuomos mokesčio dydžio subnuomos mokestį, nes, priešingu atveju, būtų pažeistos atsakovo UAB „Maktransus“ teisės – jis mokėtų ir už ieškovo patalpų naudojimą.

9Atsakovas UAB „Maktransus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimą dalyje, kuria ieškovo BUAB „Vombatas“ ieškinys buvo patenkintas iš dalies ir ieškovui BUAB „Vombatas“ priteistas iš atsakovo UAB „Maktransus“ 19 214,33 Lt subnuompinigių ir 627,17 Lt už sunaudotą elektrą, ir ieškinį šioje dalyje atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas, iš dalies tenkindamas ieškinio reikalavimą dėl ieškovo turėtų išlaidų už sunaudotą elektros energiją priteisimo, neatsižvelgė į atsakovo nurodytą aplinkybę, jog jis nesinaudojo nuomojamomis patalpomis. Šią aplinkybę turėjo patvirtinti liudytojai, kuriuos prašė apklausti atsakovas. Kadangi šie liudytojai nebuvo apklausti dėl bylai svarbių aplinkybių, minėtos aplinkybės liko neištirtos.

112. Būtent liudytojai, tiesiogiai dalyvavę UAB „Vombatas“ veikloje (vyr. finansininkė), būtų galėję patvirtinti, kad ieškovas UAB „Vombatas“ atsakovui UAB „Maktransus“ sąskaitų už subnuomą neišrašinėjo ne tik dėl to, kad UAB „Maktransus“ subnuomojamose patalpose nevykdė jokios veiklos ir šiomis patalpomis nesinaudojo, bet ir dėl to, kad atsakovas perdavė ieškovui savo narystę asociacijoje „Linava“ ir ši paslauga buvo įvertinta 30 000 Lt. UAB „Maktransus“ nėra skolingas ieškovui, kadangi atsiskaitymas pagal subnuomos sutartį buvo galimas ir lygiavertėmis paslaugomis. Minėtos ūkinės operacijos nėra fiksuotos bahalterinės apskaitos dokumentuose, kadangi UAB „Vombatas“ ir UAB „Maktransus“ buvo labai susiję asmenys. Tokiomis aplinkybėmis sąskaitų už subnuomą išrašinėjimas, kai patalpos realiai nebuvo nuomojamos, galėjo būti įvertinta kaip siekis nepagrįstai susigrąžinti ir išskaidyti PVM, kas būtų neteisinga PVM įstatymo prasme.

12Ieškovas BUAB „Vombatas“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimą dalyje, kuria atmesti ieškinio reikalavimai ir priteisti iš atsakovo UAB „Maktransus“ ieškovui BUAB „Vombatas“ 7080 Lt subnuompinigių už 2006 metus ir 4130 Lt subnuompinigių už 2007 metus bei 1144,87 Lt išlaidas už elektros energiją, iš viso 12 354,87 Lt. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas skundžiamoje dalyje yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas netinkamai pritaikius ir išaiškinus materialinės teisės normas, pažeidus šalių rungimosi procese principą bei įrodymų vertinimo taisykles. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas UAB „Maktransus“ naudojosi ginčo patalpomis ir 2006-2007 metais. Todėl pirmosios instancijos teismas, padarydamas priešingą išvadą, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, nesivadovavo tikimybių pusiausvyros principu įrodymų vertinimo procese. Rašytinių sutarčių nebuvimas nepaneigia fakto, kad UAB „Maktransus“ naudojosi ginčo patalpomis. AB firmos „Elektronas“ 2006 m. sausio 1 d. sutikimas patalpų subnuomai patvirtina, kad A. Š. , būdamas UAB „Vombatas“ ir UAB „Maktransus“ vienasmeniu valdymo organu, siekė šias patalpas subnuomoti UAB „Maktransus“. Aplinkybę, kad subnuomininkas nepasinaudojo patalpų savininko sutikimu ir nesinaudojo ginčo patalpomis, turėjo įrodyti atsakovas, pateikdamas įrodymus, kur bendrovė vertėsi ūkine komercine veikla 2006-2007 metais. Tačiau atsakovas tokių įrodymų nepateikė ir neginčijo aplinkybės dėl ginčo patalpų subnuomos 2006-2007 metais. Aplinkybę dėl subnuomos santykių 2006-2007 metais patvirtina atsakovų atsiliepime į ieškinį išdėstyti argumentai, šią aplinkybę bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir pats A. Š. , o taip pat tai, jog UAB „Maktransus“ metinėje finansinėje atskaitomybėje už 2006 m. nurodė būtent ginčo patalpų adresą. Kita vertus, pats teismas pripažino, kad tiek UAB „Vombatas“, tiek UAB „Maktransus“ savo veiklą vykdė tose pačiose patalpose, sutapo įmonių darbuotojai.

142. Teismas aplinkybę dėl rašytinės sutarties nebuvimo subnuomojant patalpas 2006-2007 metais turėjo vertinti, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai nebuvo suinteresuoti šios sutarties sudarymu ir subnuomos mokesčio mokėjimu. Kadangi atsakovas A. Š. buvo tiek UAB „Vombatas“, tiek UAB „Maktransus“ vadovas, tik nuo jo priklausė subnuomos sutarties sudarymas. Atsakovas A. Š. , būdamas vienintelis atsakovo UAB „Maktransus“ akcininkas, buvo suinteresuotas mažinti šios bendrovės išlaidas. Net ir esant pasirašytoms subnuomos sutartims 2003-2005 metų laikotarpiu, A. Š. nepasirūpino, kad atsakovui būtų pateiktos PVM sąskaitos-faktūros už negyvenamųjų patalpų subnuomą.

153. Pripažinus, jog ginčo šalis subnuomos teisiniai santykiai siejo ir 2006-2007 metų laikotarpiu, iš atsakovo UAB „Maktransus“ turėjo būti priteistos išlaidos už elektros energiją.

164. Teismas, padarydamas išvadą, kad UAB „Vombatas“ ir UAB „Maktransus“ glaudžiai bendradarbiavo ir kad atsakovas A. Š. veikė UAB „Vombatas“ interesais, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Priešingą atsakovo A. Š. elgesį patvirtina tai, jog UAB „Vombatas“ apskaitoje nebuvo fiksuojamos subnuomos sutartys laikotarpiu nuo 2003 iki 2005 metų, jis nepranešė UAB „Vombatas“ visuotiniam akcininkų susirinkimui apie sudarytas sutartis su UAB „Maktransus“, nesiėmė priemonių išreikalauti UAB „Vombatas“ naudai sutartimis sulygtų subnuompinigių. Neveikimą išimtinai bendrovės ir jos akcininkų naudai patvirtina ir bankroto bylos UAB „Vombatas“ iškėlimas. Apeliantas nesutinka, kad UAB „Maktransus“ nevykdė jokios aktyvios veiklos, nes priešingą išvadą įrodo su apeliaciniu skundu pateikiama šios įmonės 2006 m. pelno (nuostolių) ataskaita.

17Ieškovas BUAB „Vombatas“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Maktransus“ apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimo skundžiamą dalį palikti nepakeistą. Atsakovo UAB „Maktransus“ apeliaciniame skunde nurodyti argumentai yra prieštaringi. Atsakovas, nurodydamas, kad jis nesinaudojo subnuomojamomis patalpomis, tuo pačiu patvirtina, jog jis nėra skolingas ieškovui dėl to, kad atsiskaitė su juo lygiavertėmis paslaugomis. Ieškovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog nagrinėjamu atveju buvo būtina apklausti atsakovo nurodytus liudytojus. Šie liudytojai yra suinteresuoti bylos baigtimi ir nebūtų patvirtinę daugiau naujų aplinkybių nei nurodė atsakovas A. Š. , o byloje esantys įrodymai leido teismui konstatuoti įrodymų pakankamumą.

18Apeliacinis procesas nutrauktinas.

19Vadovaujantis LR CPK 308 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jei yra LR CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. jei toks veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (LR CPK 308 str. 3 d.).

20Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliantų UAB „Maktransus“ ir BUAB „Vombatas“ atstovai pareiškė atsisakantys nuo apeliacinių skundų.

21Pažymėtina, jog apeliantai laiku pateikė apeliacinių skundų atsisakymus, jų atstovai pažymėjo, kad apeliantams yra žinomos apeliacinių skundų atsisakymo pasekmės (CPK 308 str. 3 d.). Teisėjų kolegija nenustatė, jog ieškovo BUAB „Vombatas“ ir atsakovo UAB „Maktransus“ paduotų apeliacinių skundų atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą, todėl apeliacinių skundų atsisakymas priimtinas. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, apeliacinis procesas nutrauktinas.

22Pagal LR CPK 87 straipsnio 2 dalį, atsisakius ieškinio, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Įstatymas nenumato žyminio mokesčio grąžinimo atsisakius apeliacinio skundo. Tačiau šiuo atveju taikytina LR CPK 87 straipsnio 2 dalies analogija. Atsižvelgiant į tai, apeliantui UAB „Maktransus“ grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (CPK 17 str.). Atsakovas UAB „Maktransus“ už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimo sumokėjo 595,25 Lt žyminio mokesčio (2 t., b.l. 174), todėl jam grąžintina 446 Lt. Iš ieškovo BUAB „Vombatas“ ir atsakovo UAB „Maktransus“ priteistina valstybei po 18 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (3 t., b.l. 6) (LR CPK 92 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 308 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

24Priimti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vombatas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Maktransus“ apeliacinių skundų atsisakymus.

25Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vombatas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Maktransus“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1484-30/2008, nutraukti.

26Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Maktransus“ iš valstybės biudžeto 446 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt šešis Lt) dydžio žyminio mokesčio, sumokėto 2008 m. lapkričio 4 d. mokėjimo nurodymu, dalį.

27Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vombatas“ (įmonės kodas ( - )) ir uždarosios akcinės bendrovės „Maktransus“ (įmonės kodas ( - )) į valstybės biudžetą po 18 Lt (aštuoniolika Lt) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Vombatas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Nurodė, jog UAB „Vombatas“, kurios vardu veikė įmonės vadovas A. Š. ,... 6. Atsakovai UAB „Maktransus“ ir A. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 8. Teismas, nustatę, kad atsakovas UAB „Maktransus“ nesumokėjo subnuomos... 9. Atsakovas UAB „Maktransus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Teismas, iš dalies tenkindamas ieškinio reikalavimą dėl ieškovo... 11. 2. Būtent liudytojai, tiesiogiai dalyvavę UAB „Vombatas“ veikloje (vyr.... 12. Ieškovas BUAB „Vombatas“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus... 13. 1. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovas UAB „Maktransus“... 14. 2. Teismas aplinkybę dėl rašytinės sutarties nebuvimo subnuomojant patalpas... 15. 3. Pripažinus, jog ginčo šalis subnuomos teisiniai santykiai siejo ir... 16. 4. Teismas, padarydamas išvadą, kad UAB „Vombatas“ ir UAB... 17. Ieškovas BUAB „Vombatas“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Maktransus“... 18. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 19. Vadovaujantis LR CPK 308 straipsnio 1 dalimi, apeliacinį skundą padavęs... 20. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, apeliantų UAB... 21. Pažymėtina, jog apeliantai laiku pateikė apeliacinių skundų atsisakymus,... 22. Pagal LR CPK 87 straipsnio 2 dalį, atsisakius ieškinio, grąžinama 75... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2... 24. Priimti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 25. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios... 26. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Maktransus“ iš... 27. Priteisti iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vombatas“...