Byla I-243-84/2007

1

2Šiauliai,

3

4Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija pirmininkaujant teisėjai Marytei Švažienei,

5kolegijos nariams Laisvutei Kartanaitei ir Donatui Daunui,

6sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,

7dalyvaujant V. A. ir jo atstovui advokatui E. Onaičiui,

8dalyvaujant atsakovo Šiaulių raj. savivaldybės administracijos atstovei J. Mickūnaitei

9dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui V. Č.,

10viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. A. pareiškimą dėl įpareigojimo Šiaulių raj. savivaldybę suderinti detalųjį planą,

Nustatė

11Pareiškėjas V. A. teismui pateikė prašymą administracinę bylą Nr.1-243-847/200 pagal jo pareiškimą dėl Šiaulių raj. savivaldybės įpareigojimo suderinti detaliuosius planus nutraukimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prašyme nurodoma, kad Šiaulių raj. administracija pilnai sutinka su pareiškimo reikalavimais, pripažįsta, kad nepagrįstai buvo atsisakyta derinti delatųjį planą ir atnaujino detaliojo plano derinimo procedūrą gera valia, todėl vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. atsisako nuo pareiškimo tolesnio reikalavimo narinėjimo teismo posėdyje. Kadangi bylos baigtis yra jo atžvilgiu teigiama iš atsakovo prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas sumoje 1770 lt.

12Atsakovo Šiaulių raj. savivaldybės administracijos atstovė J. Mickūnaitė su pareiškėjo prašymu sutinka iš dalies ir prašo administracinę bylą pareiškėjui prašant nutraukti, nes pareiškėjo keliamas reikalavimas atsakovui pripažįstamas pilnumoje ir pradėtas vykdyti. Iš dalies sutinka su prašomų priteisti pareiškėjui turėtų išlaidų suma. Manytų, kad teismas turėtų priteisti jas mažesnes.

13Tretysis suinteresuotas asmuo V. Č. su pareiškėjo atsisakymu nuo pareiškimo nesutinka, prašo bylą nagrinėti iš esmės, pats iškeldamas naujus reikalavimus nieko bendro neturinčius su pareiškėjo reikalavimais.

14Pareiškėjo atsisakymas nuo pareiškimo neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių teisių ir įstatymo saugomų interesų, todėl pareiškėjo V. A. atsisakymas nuo pareiškimo dėl Šiaulių raj. savivaldybės administracijos įpareigojimo suderinti detalųjį planą ir atstovavimo išlaidų priteisimo, priimtinas ir tenkintinas iš dalies. Pareiškėjo V. A. pareiškimo reikalavimas dalyje dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų sumoje 1770 lt. priteisimo tenkintinas iš dalies, nes kolegija mano, kad prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra per didelė, nes teismo posėdžiai vyko tik trys ir visi vyko labai trumpai, todėl prašymas dėl 1770 lt. priteisimo tenkintinas iš dalies, t.y. iš atsakovo Šiaulių raj. savivaldybės administracijos V. A. priteistina 1000 lt. teismo išlaidų suma. Kaip jau minėta pareiškėjas nuo pareiškimo atsisakė gera valia, ką patvirtina gautas jo prašymas.

15Esant tokioms aplinkybėms, kolegija,

16Vadovaudamasis LR ABTĮ 101 str.1d.3., 44 str.teismas,

Nutarė

17Administracinę bylą pagal V. A. pareiškimą dėl įpareigojimo Šiaulių raj. savivaldybės administraciją suderinti detalųjį planą nutraukti, pačiam pareiškėjui prašant ir priteisti 1000 lt. bylinėjimosi išlaidų.

18Ši nutartis per 7 d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai