Byla 2-3983-392/2015
Dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14 ir Nr. S-16215-14 pripažinimo iš dalies negaliojančiais, 2014 m. vasario 14 d. nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, 2014 m. kovo 14 d. trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-20 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ir kitų reikalavimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Gintė Vingytė, dalyvaujant ieškovo atstovui K. A., atsakovo BUAB „Prioritetas“ atstovui V. G., atsakovo PH INDUSTRIES SOLUTION GmbH atstovui R. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB „ERVIN“ ieškinį atsakovams UAB „KOMEKSIMAS“, PH INDUSTRIES SOLUTION GmbH, AB „Lietuvos geležinkeliai“, BUAB „Prioritetas“ ir antstoliui R. K. dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14 ir Nr. S-16215-14 pripažinimo iš dalies negaliojančiais, 2014 m. vasario 14 d. nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu, 2014 m. kovo 14 d. trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-20 nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu ir kitų reikalavimų

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė :

  1. pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktus Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14, Nr. S-16215-14 dalyje dėl geležinkelio kelio Nr.50 (Un.Nr. ( - )) pardavimo.
  2. pripažinti ieškovą UAB „Ervin“ skolininko pasiūlytu pirkėju, atitinkamai pakeisti turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktus.
  3. pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2014-02-14 geležinkelio kelio nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01, sudarytos tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Prioritetas“ nutraukimą;
  4. pripažinti neteistu ir negaliojančiu 2014-10-20 AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir BUAB „Prioritetas“ susitarimą SV(DK)-258 „Dėl 2014-03-14 trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-2014 „Dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią“ pakeitimo.

3Teismo posėdžio metu ketvirtojo savo reikalavimo nebepalaikė, tačiau jo neatsisakė.

4Ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB ,,Ervin“ ir BUAB „Prioritetas“ 2014-02-14 sudarė nuomos sutartį Nr. 2014/02/14/01, kurios pagrindu atsakovas BUAB „Prioritetas“ suteikė nuomininkui UAB „Ervin“ teisę valdyti ir naudotis susisiekimo komunikacijomis - geležinkelio privažiuojamuoju keliu Nr. 50, esančiu ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ). Šis unikalus numeris buvo vienodas 7 objektams (Nuo 2014-10-15 keliui Nr. 50 nustatytas atskiras Unikalus Nr. ( - )). Nuomos sutarties 5.1.1 punkte šalys susitarė, jog esminė sąlyga, nulemianti šios sutarties vykdymą bei nuomos kainos nustatymą yra ta aplinkybė, kad nuomininkas UAB „Ervin“ įsipareigoja savo lėšomis suremontuoti privažiuojamąjį kelią Nr. 50 ir priduoti AB Lietuvos Geležinkeliai techniniai komisijai mėnesio bėgyje. UAB „ERVIN“ atliko remonto darbus ir pridavė objektą eksploatacijai. Šių darbų suma sudaro 21615.12 EUR (73 066,47 Lt). Nuomos sutarties 2.3. punktu nustatyta: „... Sutarties galiojimo metu Nuomotojui nusprendus parduoti Turtą tretiesiems asmenims, Nuomininkas turi pirmenybės teisę įsigyti Turtą iš Nuomotojo“.

52104 rugpjūčio mėnesį ieškovas pateikė nuomos sutartį įregistruoti VĮ Registrų centro informacinėje bazėje. VĮ Registrų centras 2014-08-14 sprendimu atsisakė įregistruoti juridinį faktą, kadangi jau buvo įregistruoti turto areštai. Centrinė hipoteka pateikė ieškovui turto areštų registro išrašą, iš kurio matyti, kad BUAB „Prioritetas“ turtas areštuotas Šiaulių apygardos teismo sprendimu bei antstolių A. B. ir R. K. patvarkymais. Sudarant nuomos sutartį BUAB „Prioritetas“ veikė nesąžiningai ir nuslėpė sandoriui reikšmingą informaciją. Ieškovas UAB „Evin“ pradėjo derinti klausimą dėl išnuomoto turto išpirkimo galimybės. Į derybas buvo įtrauktas trečiasis asmuo, kuris pareiškė norą dalyvauti sandoryje kartu su ieškovu. Bet atsakovo BUAB „Prioritetas“ siūlymai netenkino derybų dalyvių. Pasiūlyta kaina trigubai viršijo visų penkių geležinkelio atšakų rinkos kainą. Todėl ieškovas sustabdė derybas, nusprendžiant laukti varžytinių.

62014-10-13 BUAB „Prioritetas“ pateikė pranešimą (datuotas 2014-10-07) dėl nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 vienašališko nutraukimo. Pranešimo tekste nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas – išnuomoto turto (susisiekimo komunikacijų) pardavimas per antstolį. Siekiant sužinoti turto perleidimo aplinkybes, UAB „Ervin“ pateikė užklausą antstolio A. B. kontorai ir gavo paaiškinimą, kad turtą pardavė antstolis R. K.. Antstolis A. B. persiuntė į ieškovo el.paštą antstolio R. K. 2014-08-28 pranešimo Nr. S-14459-14 kopiją apie tai, kad 2014-09-29 internetiniame portale www.varžytinės.lt bus paskelbtas pranešimas apie varžytines. Pranešime buvo nurodyti 5 geležinkelio privažiuojamieji keliai (un. Nr. ( - )) ir nustatyta jų pradinė kaina – 26000 Lt. Kadangi nustatytas varžytinių terminas negali būti mažesnis nei 30 dienų nuo jų paskelbimo dienos, norint dalyvauti varžytinėse, ieškovas UAB „Ervin“ nuėjo į varžytinių portalą bet jokios informacijos apie susisiekimo komunikacijų, esančių adresu ( - ), pardavimo iš varžytinių laikotarpyje nuo 2014-09-29 iki 2014-10-29 nesurado. 2014 m. spalio 21 d. ieškovas gavo VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio matyti, kad : 1/7 susisiekimo komunikacijų parduota pirkėjui UAB „KOMEKSIMAS“ pagal 2014-09-23 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15631-14 bei pagal 2014-10-03 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-16217-14. Įrašas galioja nuo 2014-10-13; 6/7 susisiekimo komunikacijų parduota pirkėjui PH INDUSTRIES SOLUTION GMBH pagal 2014-09-25 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15810-14 bei pagal 2014-10-02 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-16215-14. (įrašas 2014-10-03). Apie UAB „Prioritetas“ bankrutuojančios įmonės statusą ieškovas sužinojo atsitiktinai, kai 2015-01-20 patikrino VĮ Registrų centro informacinėje bazėje atsakovo buveinės adresą.

7Dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktų Nr. S-15631-14, Nr. S-16217-14, Nr. S-15810-14, Nr. S-16215-14 pripažinimo iš dalies negaliojančiais nurodė, kad LR CPK 602 str. numato atvejus, kai turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais: turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta civilinio proceso kodekso 718 straipsnyje nustatyta tvarka; turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. CPK 718 straipsnyje nurodyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų turto rinkos kainos. Turto arešto akte areštuoto turto kaina nenurodyta. Antstolio nustatytos turto pardavimo pradinės vertės (26 000 Lt) visiškai neužtenka įsiskolinimų padengimui. Šiuo atveju antstolis turėjo atsižvelgti į VĮ Registrų centras nustatytą rinkos kainą. Pagal 2014-08-12 VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą turto vidutinė rinkos vertė yra 43 100 Lt. Antstolis R. K. pardavė turtą (7 objektus) vos už 26 000 Lt, nors turto pradinė kaina negalėjo būti mažesnė nei 36 550 Lt. Neaišku kaip buvo atliktas turto įkainojimas. Nebuvo atsižvelgta į tai, kad ieškovas UAB „Ervin“ investavo į minėto turto remontą apie 80 000 Lt. Taip pat nėra atsakymo į klausimą: ar tinkamai suderinta su kreditoriais pradinė turto kaina? Todėl laikytina, kad turto pardavimas be varžytinių skolininko pasiūlytiems pirkėjams iš esmės pažeidė ieškovo teises. Sudarant ginčijamą sandorį, atsakovai pažeidė ieškovo kaip nuomininko teises bei ieškovo pirmenybės teisę išpirkti turtą. Ieškovas nebegali naudoti išnuomotą turtą savo verslui t.y. turto pardavimas be varžytinių pažeidė esminius UAB „Ervin“ interesus. Vadinasi yra pagrindo pripažinti turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktus negaliojančiais dalyje dėl geležinkelio kelio Nr.50 (Un.Nr. ( - )) nuosavybės teisės perleidimo. Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais, bet įstatymas numato, kad sandorio šalys gali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis, jeigu gali įrodyti šių asmenų nesąžiningumą. Akivaizdu, kad atsakovas PH INDUSTRIES SOLUTION GMBH negalėjo nežinoti apie sudarytą nuomos sutartį, nes pradiniame derybų dėl turto išpirkimo etape kartu dalyvavo atsakovų PH INDUSTRIES SOLUTION GMBH, BUAB „Prioritetas“ ir ieškovo UAB „Ervin“ atstovai. Ieškovui nebuvo žinoma apie kainos pakeitimus bei apie galimas varžytines. UAB „Prioritetas“, PH INDUSTRIES SOLUTION GMBH, UAB „Komeksimas“ veikė nesąžiningai, nes sąmoningai neinformavo ieškovą apie parduodamo turto kainos sumažinimą bei apie tai, kad turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Be to, antstolis R. K. netinkamai nustato iš varžytinių parduodamo turto vertę. Tai kad geležinkelio kelių antstolio nustatyta pardavimo kaina žymiai neatitinka realios rinkos kainos, patvirtina iškart po turto perleidimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams atliktas turto vertinimas. 2014-10-15 UAB korporacijos „Matininkai“ atliko vidutinės rinkos vertės nustatymą šiam turtui: Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 51 – Unikalus Nr. ( - ), Vidutinė rinkos vertė 26400 Lt; Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 50 – Unikalus Nr. ( - ), Vidutinė rinkos vertė 74900 Lt; Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 48 – Unikalus Nr. ( - ), Vidutinė rinkos vertė 13000 Lt; Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 46 – Unikalus Nr. ( - ), Vidutinė rinkos vertė 77600 Lt; Privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 47 – Unikalus Nr. ( - ), Vidutinė rinkos vertė 70700 Lt. T.y., nepraėjus mėnesiui po turto pardavimo jo kaina nuo 26 000 Lt padidėjo dešimteriopai iki 262 600 Lt. Atsižvelgtina į įvertinimų skirtumą: antstolio geležinkelio kelio Nr. 50 įvertinimas – 5 000 Lt (nustatyta pardavimo kaina 4 000 Lt), o matininkų šio kelio įvertinimas – 74 900 Lt. Ieškovo reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą tiek, kiek būtina jo reikalavimams patenkinti. Ieškovas pageidauja pripažinti ginčijamą sandorį iš dalies negaliojančiu tam, kad įgyvendinti nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 tęstinumą bei sutarties punkte 2.3. suderintą pirmenybės teisę įsigyti turtą iš nuomotojo.

8Dėl nuomos sutarties ir trijų šalių terminuoto susitarimo nutraukimo pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais nurodė, kad Pagal CK 6.217 straipsnį šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis jos neįvykdo arba įvykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Šalys sutartyje taip pat gali susitarti dėl jos nutraukimo pagrindų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei CK 6.217 straipsnį, laikytina kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis jos neįvykdo arba įvykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Šalys sutartyje taip pat gali susitarti dėl jos nutraukimo pagrindų. Pagal nuomos sutarties 8.1. punktą, nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, nesikreipiant į teismą tik jei nuomininkas naudoja turtą ne pagal paskirtį, tyčia ar dėl neatsargumo žymiai pablogina turto būklę, arba jeigu nuomininkas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti nuomos mokestį ar atlikti kitus mokėjimus pagal šią sutartį. Nagrinėjamu atveju nebuvo teisėtų pagrindų nuomos sutarties nutraukimui. Atsakovas BUAB „Prioritetas“, vykdant nuomos sutarties įsipareigojimą, privalėjo pasiūlyti antstoliui pirkėją UAB „Ervin“.

9Nuomos sutarties pagrindu 2014-03-14 buvo sudarytas trijų šalių terminuotas susitarimas Nr.SVV(95)-20. Pagal susitarimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ leido UAB „Ervin“ naudotis objektu savo verslo veiklai – gabenti bei perkrauti krovinius. 2014-10-20 buvo gautas pranešimas apie susitarimo nutraukimą nuo 2014-10-20 (susitarimas dėl sutarties Nr. 129V/SV(DK)-58 pakeitimo). Nutraukimą inicijavo atsakovas BUAB „Prioritetas“, bet susitarimo tekste nėra šios įmonės atstovo (generalinio direktoriaus A. V.) parašo. Be to, laikytina, kad 2014-10-20 susitarimas Nr . SV(DK)-258, kurio pagrindu nutrauktas trijų šalių terminuotas susitarimas Nr.SVV(95)-20, yra niekinis, kadangi BUAB „Prioritetas“ šio dokumento sudarymo metu jau prarado nuosavybės teises į išnuomotą turtą. Nutraukti trijų šalių susitarimą galėjo tik naujas turto savininkas, kuriam perėjo nuosavybės teisės ir su turto susiję įsipareigojimai.

10Atsakovas BUAB „Prioritetas“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepime ir teismo posėdžio metu per atstovą nurodė, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į vykdymo proceso šalių – išieškotojo ir skolininko, nuomones (CPK 681 str.). Įkainojant skolininko turtą, antstolis nenukrypo nuo jam keliamų reikalavimų maksimaliai ir objektyviai įvertinti areštuotą turtą. Antstolis nustatydamas parduodamo turto kainą rėmėsi valstybės įmonės Registrų centro duomenis, be to antstolis, atsižvelgė į turto nusidėvėjimą per dešimt eksploatacijos metų ir areštuotą turtą įkainojo realia kaina. Įkainojant turtą, antstolis vertino geležinkelio kelio būklę, jo ilgį, strateginę padėtį ir turimą techninį dokumentą ir nustatė, kad geležinkelio kelias Nr. 46 yra žymiai geresnės būklės nei kiti geležinkelio keliai, jis daugiau nei du kartus ilgesnis už kitus geležinkelio kelius ir vienintelis iš antstolio areštuotų geležinkelio kelių, turintis techninį pasą, todėl geležinkelio kelias Nr. 46 buvo įkainotas 12 500 Lt, o kiti keturi geležinkelio keliai su jiems priskiriamais dviem iešmais įkainoti po 5000 Lt. Nesutiktina ir su ieškovo teiginiu, kad skolininko turto pardavimas skolininko pasiūlytiems pirkėjams pažeidė ieškovo, kaip suinteresuoto asmens, teises. Atsakovo nuomone, ieškovas UAB „Ervin” su vykdymo procesu, išieškant skolas iš UAB „Prioritetas” VMI ir VSDFV naudai niekuo nesusijęs ir įvykęs turto pardavimas skolininko pasiūlytiems pirkėjams, jokių ieškovo teisių nepažeidė. Ieškovas savo teiginius, kad jo teisės buvo pažeistos, privalo pagrįsti įrodymais, tačiau tokių įrodymų UAB „Ervin” prie patikslinto ieškinio nepateikė.

11Atsakovas antstolis R. K. su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad antstolio R. K. kontoroje buvo vykdomos aštuonios vykdomosios bylos: Nr. 98-1239/2010, Nr. 98-249/12, Nr. 98-1085/2012, Nr. 98-1525/12, Nr. 98-25/2013, Nr. 98-566/2013, Nr. 98-3835/2013, Nr. 98-1035/2014 dėl bendros 2 370 707,36 Lt (686 604,31 eurų) skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Prioritetas“ išieškotojams VMI ir VSDFV Šiaulių skyriui ir vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui. Atliekant vykdymo veiksmus, skolininkui buvo taikytos priverstinio vykdymo priemonės; areštuotos piniginės lėšos bankų sąskaitose, o 2012-08-24 apribota valdymo, disponavimo, naudojimo teisė ir nekilnojamaisiais daiktais, tame tarpe ir susisiekimo komunikacijomis – geležinkelio privažiuojamaisiais keliais Nr. 46, 47, 48, 50 ir 51 bei iešmais Nr. 127, Nr. 129, unikalus Nr. 4400-0329-2502, esančiais adresu Pramonės g. 97, Vilniuje. Nors skolininkas skolą išieškotojams mokėjo dalimis, tačiau VMI pareikalavus imtis visų galimų teisėtų priemonių, kad sprendimai realiai ir greitai būtų įvykdyti, antstolis kreipėsi į VMI dėl sutikimo realizuoti areštuotą skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą – administracinį pastatą Pramonės g. 97, Vilnius. Atsakovas iš išieškotojo VMI prašomą sutikimą gavo, 2014-08-27 patikslino Turto arešto aktus ir pranešimu informavo skolininką UAB „Prioritetas“ ir išieškotojus VMI bei VSDFV Šiaulių skyrių, kad 2014-09-29 nuo 9.00 val. iki 14.00 val. bus skelbiamos pirmosios skolininkui priklausančio turto varžytynės, kurių metu bus parduodamas UAB „Prioritetas“ turtas, esantis Pramonės g.97, Vilnius, tai yra: gamybinė patalpa, unikalus Nr. ( - ) (vertė 2000 Lt), pardavimo kaina – 1600 Lt, pastatas, unikalus Nr. ( - ) (vertė 73 000 Lt) pardavimo kaina - 58 400 Lt, statinys (inžinerinis įrenginys) - susisiekimo komunikacijos; iešmai Nr. 127, Nr. 129 ir privažiuojamieji keliai Nr. 46, 47, 48, 50, 51, unikalus Nr. ( - ) (vertė 32 500,00 Lt), pardavimo kaina 26 000,00 Lt.

12UAB „Prioritetas“, gavęs 2014-08-27 pranešimą, elektroniniu paštu antstolį informavo, kad surado išvaržomo turto pirkėjus (CPK 704 str.1 d.) ir 2014-09-01 antstoliui pateikė prašymus raštu, kuriuose skolininkas nurodė turto arešto akte nurodytą turtą parduoti jo pasiūlytiems pirkėjams; UAB “Komeksimas“ ir PH Industries solution GmbH už turto arešto akte nurodytą kainą. Skolininko pasiūlyti turto pirkėjai 2014-08-29 ir 2014-09-01 į antstolio depozitinę sąskaitą už perkamus daiktus sumokėjo visą turto arešto akte nurodytą areštuoto turto vertę. Skolininkui pasinaudojus CPK 704 straipsnio 1 dalyje numatyta teise iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje surasti turto pirkėją ir nenustačius kitų aplinkybių, netenkinti tokių skolininko prašymų, 2014-09-09 antstolis priėmė patvarkymą dėl varžytynių nebevykdymo. 2014-09-23 antstolis surašė ir išdavė Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15631-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Komeksimas“, antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - gamybines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) ir nuosavybės teisę į privažiuojamąjį kelią Nr. 46, kuris sudaro nekilnojamojo turto objekto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) dalį. 2014-09-25 antstolis surašė ir išdavė Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr.S-15810-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui PH Industries solution GmbH antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ) ir nuosavybės teisę į privažiuojamuosius kelius Nr. 47, 48, 50, 51 bei šiems keliams priklausančius iešmus Nr. 127 ir Nr. 129, kurie sudaro nekilnojamojo turto objekto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - )dalį. Kadangi pirkėjams UAB “Komeksimas“ ir PH Industries solution GmbH parduoti daiktai - susisiekimo komunikacijos - du iešmai Nr. 127, Nr. 129 ir penki privažiuojamieji keliai Nr. 46, 47, 48, 50, 51 Nekilnojamojo turto Registro centriniame duomenų banke buvo įregistruoti vienu unikaliuoju Nr. 4400-0329-2502, įregistruojant įgytą nuosavybę pagal išduotus Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus, Registratorius pareikalavo akte patikslinti kiekvieno savininko nusipirktą nuosavybės dalį. 2014-10-02 antstolis išdavė patikslintą Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-16215-14, tikslinantį 2015-09-25 aktą Nr. S-15810-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui PH Industries solution GmbH“, antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį Pramonės ( - ) ir nuosavybės teisę į 6/7 dalis susisiekimo komunikacijų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), tai yra privažiuojamuosius kelius Nr. 47, 48, 50, 51 ir iešmus Nr. 127 ir Nr. 129. Antstolis 2014-10-03 išdavė patikslintą Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-16217-14, tikslinantį 2015-09-23 aktą Nr.S-15631-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Komeksimas“, antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - gamybines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) ir nuosavybės teisę į 1/7 dalį susisiekimo komunikacijų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), tai yra privažiuojamąjį kelią Nr. 46. 2014-12-17 nutartimi Vilniaus apygardos teismas skolininkui UAB „Prioritetas“ iškėlė bankroto bylą ir apie tai 2015-01-15 paskirtas bankroto administratorius UAB „Valnetas“ informavo antstolį. Gautos informacijos pagrindu, visos antstolio R. K. kontoroje vykdytos skolininko UAB „Prioritetas“ vykdomosios bylos 2015-01-16 patvarkymais buvo užbaigtos CPK 632 straipsnio1dalies 6 punkto pagrindu ir vykdomieji dokumentai grąžinti Vilniaus apygardos teismui.

13Ieškovas „Ervin“ patikslintame ieškinyje ir pats patvirtina, kad 2014-02-14 nuomos sutarties su UAB „Prioritetas“ Viešame registre neišviešino (CK 6.478 str.), nors pagal įstatymą tai buvo jo pareiga. Priverstinį turto pardavimą reglamentuoja specialios teisės normos, todėl nuomotojo UAB „Prioritetas“ įsipareigojimai nuomos sutartyje nuomininkui UAB „Ervin“ netaikomi ir nuomininkas neturi jokių pirmumo teisių į antstolio varžytynėse parduodamą turtą. Iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas žinojo, kad skolininkui priklausantis turtas yra areštuotas ir bus parduodamas varžytynėse ir kaip ieškovas pats pripažįsta, „nesusitarus dėl kainos, ieškovas derybas sustabdė ir nusprendė laukti varžytynių“. Tokie ieškovo veiksmai leidžia manyti, kad jis šiame vykdymo procese nebuvo aktyvus, nesidomėjo nei išvaržomo turto įkainojimu, nepasisiūlė skolininkui nupirkti jo turtą CPK 704 str. tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 602 straipsnis numato atvejus, kuriems esant, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais. Ieškovas reikalavimą grindžia CPK 602 str. 1 dalies 6 ir 7 punktais, tai yra tuo, kad turtas buvo parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 straipsnyje nustatyta tvarka ir tuo, kad turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Antstolio nuomone, nei viena šių teisės normų pažeista nebuvo. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į vykdymo proceso šalių - išieškotojo ir skolininko, nuomones (CPK 681 str.). Įkainojant skolininko turtą, antstolis nenukrypo nuo jam keliamų reikalavimų maksimaliai ir objektyviai įvertinti areštuotą turtą. Pagal Valstybės įmonės Registrų centro duomenis, turtui unikaliu Nr.4400-0329-2502 savininkas vertinimo iš viso nėra atlikęs. Susisiekimo komunikacijų – penkių geležinkelio privažiuojamųjų kelių ir dviejų iešmų nustatytoji vidutinė rinkos vertė 2004-06-10 duomenimis yra 43 100 Lt. Antstolis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą per dešimt eksploatacijos metų, areštuotą turtą unikaliu Nr.4400-0329-2502 įkainojo realia 32 500,00 Lt kaina. Įkainojant turtą, antstolis vertino geležinkelio kelio būklę, jo ilgį, strateginę padėtį ir turimą techninį dokumentą ir nustatė, kad geležinkelio kelias Nr. 46 yra žymiai geresnės būklės nei kiti geležinkelio keliai, jis daugiau nei du kartus ilgesnis už kitus geležinkelio kelius ir vienintelis iš antstolio areštuotų geležinkelio kelių, turintis techninį pasą, todėl geležinkelio kelias Nr. 46 buvo įkainotas 12500 Lt, o kiti keturi geležinkelio keliai su jiems priskiriamais dviem iešmais įkainoti po 5000 Lt. Nesutikdami su areštuoto turto įkainojimu, jį turi teisę ginčyti vykdymo proceso šalys - išieškotojas ir skolininkas. Dėl areštuoto skolininko UAB „Prioritetas“ turto įkainojimo nei išieškotojas, nei skolininkas antstoliui per įstatyme nustatytą terminą jokių prieštaravimų nepareiškė, o tai reiškia, kad su įkainojimu abi šalys visiškai sutiko. UAB „Ervin“ su vykdymo procesu, išieškant skolas iš UAB „Prioritetas“ VMI ir VSDFV naudai niekuo nesusijęs ir įvykęs turto pardavimas skolininko pasiūlytiems pirkėjams, jokių ieškovo teisių nepažeidė. Net ir tuo atveju, jei ieškovas tariamai pažeistas teises gintų remdamasis nuomos sutartimi su UAB „Prioritetas“ ir sutartį būtų išviešinęs Viešame registre, tai skolų išieškojimui iš skolininko jokios įtakos neturėtų. Antstolis, nepaisant tokiam įregistruotam faktui Registrų centre, vykdytų išieškojimą iš skolininko turto ir joks įstatymas nenumato privalomai informuoti areštuoto turto naudotojus apie antstolio vykdymo procese atliekamus veiksmus.

14Atsakovas PH Indusries Solution GmbH su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad ieškovo ir atsakovo BUAB „Prioritetas“ 2014-02-14 nuomos sutartis Nr. 2014/02/14/01, po sutarties sudarymo nebuvo įregistruota VĮ Registrų centre. CK 1.75 str. 2 d. aiškiai nustato, kad „Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais“. Be to, kaip ieškovas pats nurodė, turtas tuo laikotarpiu jau buvo areštuotas, todėl akivaizdu, kad atsakovas PH Industries Solution objektyviai niekaip negalėjo žinoti apie sudarytą nuomos sutartį. Ta aplinkybė, kaip nurodo ieškovas, kad neva tai atsakovo PH Industries Solution GmbH darbuotojai galimai matė, kad ieškovas perkrauna kurą iš cisternų, taipogi, kad atsakovas nusipirko gamybines patalpas šalia ieškovo, niekaip nepagrindžia fakto, kad atsakovas žinojo apie sudarytą nuomos sutartį. Ieškovas UAB „Ervin“ pats nurodė, kad po to, kai sužinojo apie turtui taikomą areštą, su atsakovu BUAB „Prioritetas“ pradėjo derinti klausimą dėl išnuomoto turto išpirkimo galimybės. Iš to matyti, kad ieškovas UAB „Ervin“ turėjo galimybę išsipirkti nuomotą ginčo turtą, priklausiusį atsakovui BUAB „Prioritetas“, tačiau dėl vienam ieškovui žinomų priežasčių ir neva tai atsakovo pasiūlytos trigubos rinkos kainos, ieškovas sustabdė derybas su atsakovu BUAB „Prioritetas“ ir nusprendė laukti turto pardavimo varžytinių. Kadangi ieškovas nepasinaudojo jam atsakovo suteikta teise ir pirmenybės teise išpirkti nuomojamą turtą, tai šiuo atveju ieškovo keliami reikalavimai, tame tarpe ir pripažinti jį BUAB „Prioritetas“ pasiūlytu pirkėju, yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl turi būti atmetami. CPK 704 str. 1 d. nustatyta, kad „Iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją“. Taigi pagal šią normą iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją arba pavesti tai padaryti kitiems asmenims. UAB „Ervin“ savanoriškai sustabdžius derybas su atsakovu BUAB „Prioritetas“ dėl nuomojamo turto išpirkimo ir laisva valia nusprendus laukti turto pardavimo varžytinėse, atsakovas BUAB „Prioritetas“ pagrįstai ir teisėtai, dar iki varžytinių paskelbimo internetiniame puslapyje pradžios (varžytinių paskelbimo data buvo numatyta 2014-09-29) surado kitus pirkėjus, kuriems ir buvo parduotas šis turtas. Aatsakovams UAB „KOMEKSIMAS“ bei PH Industries Solution GmbH nupirkus ginčo turtą (geležinkelio bėgių atšakas), nuomos sutartis vienašališkai buvo nutraukta pagrįstai. Tuo labiau, kad minėta nuomos sutartis nenumatė, jog perleidus turtą tretiesiems asmenims, sutartis lieka galioti, o ieškovui išlieka teisė naudotis išnuomotais daiktais. Be to, pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. „Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą: jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka“. Kadangi 2014-12-17 Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „Prioritetas“ iškėlimo jau yra įsiteisėjusi, tai akivaizdu, kad 2014-02-14 nuomos sutartis Nr. 2014/02/14/01 jau yra pasibaigusi ir nebegali būti vykdoma.

15Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad 2014 m. kovo 14 d. Terminuotas susitarimas dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią Nr. SVV(GS)-20 buvo sudarytas ne nuomos sutarties pagrindu, o 2014 m. kovo 6 d. Vežimų organizavimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutarties Nr. 129V/SV(DK)-85 pagrindu. Pagal šią sutartį bendrovė įsipareigojo savo lokomotyvu UAB „Prioritetas“ varyti vagonus iš Naujosios Vilnios geležinkelio stoties į privažiuojamojo kelio Nr. 50 krovos barus ir atgal į stotį. Sutarties 5.1 punkte numatyta, kad šios sutarties sąlygomis bendrovė gali teikti paslaugas ir subklientams, su kuriais sudaromas trišalis terminuotas susitarimas dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią, kuris pasirašomas bendrovės kliento ir subkliento. Vadovaujantis šia sutarties nuostata, 2014 m. kovo 14 d. tarp UAB „Prioritetas“, UAB „Ervin“ (ieškovo) ir bendrovės buvo pasirašytas susitarimas, kurio pagrindu UAB „Prioritetas“ leidžia UAB „Ervin“ (subklientui) atsiųstus į Naujosios Vilnios geležinkelio stotį vagonus su įvairiais kroviniais (arba tuščius) sutartyje nustatytomis sąlygomis varyti į privažiuojamąjį kelią, esantį jo teritorijoje. Svarbu tai, kad ne AB „Lietuvos geležinkeliai“, o UAB „Prioritetas“ sutarties ir susitarimo pasirašymo metu buvo geležinkelio privažiuojamojo kelio Nr. 50 savininkas. Įvertinus tai, kad ginčo objektas (geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 50) susitarimo pasirašymo momentu nuosavybės teise priklausė UAB „Prioritetas, iš šalių pasirašyto susitarimo 2 punkte įtvirtintos nuostatos matyti, kad UAB „Prioritetas“ ieškovui leido vagonus varyti jam nuosavybes teise priklausančiu geležinkelio privažiuojamuoju keliu, todėl nepagrįstais laikytini ieškovo argumentai, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ leido ieškovui naudotis objektu savo verslo veiklai – gabenti bei perkrauti krovinius. Nagrinėjamu atveju UAB „Prioritetas“ buvo šalis inicijavusi sutarties pasirašymą. Sutarties nutraukimą taip pat inicijavo ne bendrovė, o UAB „Prioritetas“. Sutarties nutraukimo motyvas – nuosavybės teisės į privažiuojamąjį kelią praradimas (privažiuojamasis kelias buvo parduotas iš varžytinių). Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad pasibaigus šios sutarties galiojimui arba ją nutraukus, galios netenka ir terminuoti susitarimai dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią. Pardavus UAB „Prioritetas“ priklausantį privažiuojamąjį kelią, pastarosios valia 2014 m. spalio 10 d. buvo nutraukta sutartis, todėl vadovaujantis paminėtos sutarties 5.2 punktu, neteko galios ir terminuotas susitarimas. Susitarime numatytas įsipareigojimas – leisti naudotis privažiuojamuoju keliu Nr. 50 negali būti vykdomas, t. y. ieškovas neturi teisės naudotis privažiuojamuoju keliu be naujo savininko (PH INDUSTRIES SOLUTION GMBH) sutikimo. Darytina išvada, kad sutartis (taip pat ir susitarimas, kuris yra sutarties priedas) nutraukta teisėtai ir pagrįstai, nes realiai be savininko sutikimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ negali ieškovui varyti vagonų į privažiuojamąjį kelią.

16Ieškinys atmestinas.

17Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad UAB ,,Ervin“ ir UAB „Prioritetas“ 2014-02-14 sudarė nuomos sutartį Nr. 2014/02/14/01, kurios pagrindu atsakovas šiuo metu bankrutuojanti UAB „Prioritetas“ suteikė nuomininkui UAB „Ervin“ teisę valdyti ir naudotis susisiekimo komunikacijomis - geležinkelio privažiuojamuoju keliu Nr. 50, esančiu Pramonės g. 97, Vilniuje, kurio unikalus Nr. ( - ). Šis unikalus numeris buvo vienodas 7 objektams. Nuo 2014-10-15 keliui Nr. 50 nustatytas atskiras Unikalus Nr. ( - ). Nuomos sutarties 5.1.1 punktu šalys susitarė, jog esminė sąlyga, nulemianti šios sutarties vykdymą bei nuomos kainos nustatymą yra ta aplinkybė, kad nuomininkas UAB „Ervin“ įsipareigoja savo lėšomis suremontuoti privažiuojamąjį kelią Nr. 50 ir priduoti AB Lietuvos Geležinkeliai techniniai komisijai mėnesio bėgyje. UAB „ERVIN“ atliko remonto darbus ir pridavė objektą eksploatacijai. Šių darbų kaina, ieškovo teigimu, sudaro 21615,12 EUR (73 066,47 Lt). Nuomos sutarties 2.3. punktu sutarta „... Sutarties galiojimo metu Nuomotojui nusprendus parduoti Turtą tretiesiems asmenims, Nuomininkas turi pirmenybės teisę įsigyti Turtą iš Nuomotojo“. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto skyrius 2014-08-14 sprendimu atsisakė įregistruoti nuomos sutarties juridinį faktą nekilnojamojo turto registre (raštas Nr. VILRS-1972), kadangi turtas buvo areštuotas.

18Antstolio R. K. kontoroje buvo vykdomos aštuonios vykdomosios bylos: Nr. 98-1239/2010, Nr. 98-249/12, Nr. 98-1085/2012, Nr. 98-1525/12, Nr. 98-25/2013, Nr. 98-566/2013, Nr. 98-3835/2013, Nr. 98-1035/2014 dėl bendros 2 370 707,36 Lt (686 604,31 eur) skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Prioritetas“ išieškotojams VMI ir VSDFV Šiaulių skyriui ir vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui. 2014-09-23 antstolis surašė ir išdavė Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15631-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB “Komeksimas“, antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - gamybines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) ir nuosavybės teisę į privažiuojamąjį kelią Nr. 46, kuris sudaro nekilnojamojo turto objekto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) dalį. 2014-09-25 antstolis surašė ir išdavė Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-15810-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui PH Industries solution GmbH antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ) ir nuosavybės teisę į privažiuojamuosius kelius Nr. 47, 48, 50, 51 bei šiems keliams priklausančius iešmus Nr. 127 ir Nr. 129, kurie sudaro nekilnojamojo turto objekto, esančio Pramonės g. 97, Vilnius, unikalus Nr. ( - ) dalį. Kadangi pirkėjams UAB “Komeksimas“ ir PH Industries solution GmbH parduoti daiktai - susisiekimo komunikacijos - du iešmai Nr. 127, Nr. 129 ir penki privažiuojamieji keliai Nr. 46, 47, 48, 50, 51 Nekilnojamojo turto Registro centriniame duomenų banke buvo įregistruoti vienu unikaliuoju Nr. ( - ), įregistruojant įgytą nuosavybę pagal išduotus Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus, Registratorius pareikalavo akte patikslinti kiekvieno savininko nusipirktą nuosavybės dalį. 2014-10-02 antstolis išdavė patikslintą Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-16215-14, tikslinantį 2015-09-25 aktą Nr. S-15810-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui PH Industries solution GmbH“, antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) ir nuosavybės teisę į 6/7 dalis susisiekimo komunikacijų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), tai yra privažiuojamuosius kelius Nr. 47, 48, 50, 51 ir iešmus Nr. 127 ir Nr. 129. Antstolis 2014-10-03 išdavė patikslintą Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. S-16217-14, tikslinantį 2015-09-23 aktą Nr. S-15631-14, kuriame nurodė, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Komeksimas“, antstolis pardavė skolininkui UAB „Prioritetas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - gamybines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ) ir nuosavybės teisę į 1/7 dalį susisiekimo komunikacijų, unikalus Nr. ( - ) , esančių ( - ), tai yra privažiuojamąjį kelią Nr. 46. 2014-12-07 nutartimi Vilniaus apygardos teismas skolininkui UAB „Prioritetas“ iškėlė bankroto bylą ir apie tai 2015-01-15 paskirtas bankroto administratorius UAB „Valnetas“ informavo antstolį. Gautos informacijos pagrindu, visos antstolio R. K. kontoroje vykdytos skolininko UAB „Prioritetas“ vykdomosios bylos 2015-01-16 patvarkymais buvo užbaigtos CPK 632 straipsnio1 dalies 6 punkto pagrindu ir vykdomieji dokumentai grąžinti Vilniaus apygardos teismui.

19Ieškovas ginčija pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus CPK 602 str. pagrindu, nes jo teigimu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta civilinio proceso kodekso 718 straipsnyje nustatyta tvarka ir turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų (ieškovo) teises. Teismas tokią ieškovo poziciją vertina kritiškai.

20Priverstinį turto pardavimą reglamentuoja specialios teisės normos, todėl nuomotojo UAB „Prioritetas“ įsipareigojimai nuomos sutartyje nuomininkui - ieškovui UAB „Ervin“ netaikomi ir nuomininkas neturi jokių pirmumo teisių į antstolio varžytynėse parduodamą turtą. Be to iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas žinojo, jog skolininkui priklausantis turtas yra areštuotas ir bus parduodamas varžytynėse, su atsakovais vedė darybas dėl jo įsigijimo. Antstolis, kaip tai numato CPK 681 str., atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą, areštuotą turtą unikaliu Nr. ( - ) įkainojo 32 500 Lt. Kadangi geležinkelio kelias Nr. 46 yra geresnės būklės nei kiti geležinkelio keliai, jis daugiau nei du kartus ilgesnis už kitus geležinkelio kelius ir vienintelis iš areštuotų geležinkelio kelių, turi techninį pasą, todėl geležinkelio kelias Nr. 46 buvo įkainotas 12500 Lt, o kiti keturi geležinkelio keliai su jiems priskiriamais dviem iešmais - po 5000 Lt. Nesutikdami su areštuoto turto įkainojimu, jį turi teisę ginčyti vykdymo proceso šalys - išieškotojas ir skolininkas. Dėl areštuoto skolininko UAB „Prioritetas“ turto įkainojimo nei išieškotojas, nei skolininkas antstoliui per įstatyme nustatytą terminą jokių prieštaravimų nepareiškė, o tai reiškia, kad su įkainojimu abi šalys visiškai sutiko.

21Ieškovas nėra vykdymo proceso dalyvis, išieškant skolas iš UAB „Prioritetas“ VMI ir VSDFV naudai, todėl vykdymo procesas ieškovo teisių pažeisti negalėjo. Be to geležinkelio kelio nuomos sutartis sudaryta tarp ieškovo ir UAB „Prioritetas“ nebuvo išviešinta Viešame registre todėl trečiųjų asmenų teisiųir pareigų neįtakoja. Tuo atveju jei laikyti, kad UAB „Prioritetas“ nesilaikė sutarties sąlygų suteikti ieškovui pirmumo teisę įsigyti geležinkelio kelią, ieškovas investavęs lėšas į nuomotojo turto pagerinimą, savo pažeistas turtines teises gali ginti pretenzijas reikšdamas BUAB „Prioritetas“ administratoriui.

22Pasisakant dėl 2014-10-13 pranešimo dėl vienašališko 2014-02-14 nuomos sutarties Nr. 2014/02/14/01 nutraukimo, konstatuotina, kad esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir atsakovams UAB „Komeksimas“ bei PH Industries Solution GmbH nupirkus ginčo turtą (geležinkelio bėgių atšakas), nuomos sutartis vienašališkai buvo nutraukta pagrįstai, nes pasikeitė nuomojamo turto savininkai. Be to LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. sakoma, kad „įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą: jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka“. Kadangi 2014-12-17 Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos UAB „Prioritetas“ iškėlimo jau yra įsiteisėjusi, turtas parduotas antstolio, tai akivaizdu, kad 2014-02-14 nuomos sutartis Nr. 2014/02/14/01 yra pasibaigusi ir nebegali būti vykdoma.

23Kadangi ieškovas savo reikalavimo pripažinti neteistu ir negaliojančiu 2014-10-20 AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir BUAB „Prioritetas“ susitarimą SV(DK)-258 „Dėl 2014-03-14 trijų šalių terminuoto susitarimo Nr. SVV(95)-2014 „Dėl vagonų varymo į privažiuojamąjį kelią“ pakeitimo teismo posėdžio metu nebepalaikė, teismas dėl jo atskirai nepasisako, nors jis, kaip išvestinis, atmetus kitus ieškovo reikalavimus, nebegalėtų būti tenkinamas.

24Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretorė Gintė... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė :
    3. Teismo posėdžio metu ketvirtojo savo reikalavimo nebepalaikė, tačiau jo... 4. Ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad UAB ,,Ervin“ ir BUAB... 5. 2104 rugpjūčio mėnesį ieškovas pateikė nuomos sutartį įregistruoti VĮ... 6. 2014-10-13 BUAB „Prioritetas“ pateikė pranešimą (datuotas 2014-10-07)... 7. Dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytiems pirkėjams aktų Nr. S-15631-14,... 8. Dėl nuomos sutarties ir trijų šalių terminuoto susitarimo nutraukimo... 9. Nuomos sutarties pagrindu 2014-03-14 buvo sudarytas trijų šalių terminuotas... 10. Atsakovas BUAB „Prioritetas“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepime ir teismo... 11. Atsakovas antstolis R. K. su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad... 12. UAB „Prioritetas“, gavęs 2014-08-27 pranešimą, elektroniniu paštu... 13. Ieškovas „Ervin“ patikslintame ieškinyje ir pats patvirtina, kad... 14. Atsakovas PH Indusries Solution GmbH su ieškiniu nesutiko, atsiliepime... 15. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepime... 16. Ieškinys atmestinas. ... 17. Iš bylos medžiagos ir šalių atstovų paaiškinimų matyti, kad UAB... 18. Antstolio R. K. kontoroje buvo vykdomos aštuonios vykdomosios bylos: Nr.... 19. Ieškovas ginčija pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus CPK 602... 20. Priverstinį turto pardavimą reglamentuoja specialios teisės normos, todėl... 21. Ieškovas nėra vykdymo proceso dalyvis, išieškant skolas iš UAB... 22. Pasisakant dėl 2014-10-13 pranešimo dėl vienašališko 2014-02-14 nuomos... 23. Kadangi ieškovas savo reikalavimo pripažinti neteistu ir negaliojančiu... 24. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str. teismas... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 d. skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per sprendimą...