Byla e2A-108-828/2020
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys A. B., V. G

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyginto Mažuikos (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Nijolės Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės, veikdama Vilniaus apygardos teismo vardu,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ ieškinį atsakovui A. K. dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys A. B., V. G..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ prašė priteisti iš atsakovo A. K. 16 819,76 Eur, 5 proc. dydžio palūkanas, apskaičiuotas nuo šios sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad atsakovas nuo 2002-05-27 iki 2015-06-10 buvo Asociacijos prezidentu. Atsakovas atsistatydino po to, kai Asociacijos revizijos komisija, atlikusi Asociacijos finansinės veiklos už 2013 metus patikrinimą, nustatė galimai neteisėtus prezidento A. K. ir buvusio generalinio sekretoriaus R. M. veiksmus, įgaliojimų viršijimą ir piktnaudžiavimą savo užimamomis pareigomis, nepagrįstai išlaidaujant, sudarant aiškiai Asociacijai žalingus sandorius ir kt. VMI atliko patikrinimą už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31 ir paaiškėjo, kad Asociacija iš viso yra sumokėjusi 10 852,86 Eur sumą už atsakovo ir jo šeimos narių poilsines keliones ir su šiomis kelionėmis susijusias išlaidas. Be to, Asociacija nuo atsakovui suteiktų pajamų natūra (už apmokėtas atsakovo ir jo šeimos narių poilsinių kelionių išlaidas) iš viso papildomai yra sumokėjusi 1 627,93 Eur gyventojų pajamų mokesčio sumą (15 proc. nuo 10 852,86 Eur sumos) ir 4 338,97 Eur PSD ir VSD įmokų (39,98 proc. nuo 10 852,86 Eur). Taigi dėl nesąžiningų ir neteisėtų A. K. veiksmų iš viso Asociacija yra sumokėjusi į valstybės ir Sodros biudžetus 5 966,90 Eur sumą. Tokiu būdu, bendra dėl atsakovo neteisėtų veiksmų Asociacijai padaryta žala sudaro 16 819,76 Eur.

93.

10Ieškovo įsitikinimu, atsakovas A. K., Asociacijos vardu užsakydamas kelionių organizatorių įmonėse poilsines keliones, viešbučius ir lėktuvo bilietus sau ir savo šeimos nariams bei pateikdamas Asociacijai apmokėti atitinkamų savo ir šeimos narių atitinkamų poilsinių kelionių išlaidas, puikiai suvokė, ką daro, ir sąmoningai siekė sau finansinės naudos, t. y. neteisėtai pasipelnyti Asociacijos sąskaita, Asociacijai perkeliant savo paties ir savo šeimos narių poilsinių kelionių išlaidas, nesusijusias su Asociacijos veikla ir atsakovo Asociacijoje užimamų pareigų vykdymu.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovui 683,65 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 8,76 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

145.

15Teismas nustatė, kad ieškovė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios teisinė forma – asociacija. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas – kongresas, kuris tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę. Asociacijos kolegialus organas yra prezidiumas, o asociacijos vienasmenis valdymo organas yra generalinis sekretorius. Prezidento kompetencijai priskirta: atstovauti Asociaciją santykiuose su kitomis organizacijomis; organizuoti prezidiumo darbą ir jam vadovauti; rengti ir teikti kongresui Asociacijos veiklos ataskaitas, siūlyti prezidiumui sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir/ar laikinas komisijas, komitetus, tarybas, sekcijas, ar kitokias darbo grupes bei siūlyti jų vadovus; siūlyti prezidiumui patvirtinti generalinį sekretorių; pasirašyti sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su prezidiumo nariais bei prezidiumo skiriamais sekretoriato vadovais. Generalinis sekretorius vadovauja patvirtinto biudžeto ribose Asociacijos veiklai šalyje ir užsienyje. Asociacijos finansinę veiklą tikrina revizijos komisija, kurią renka kongresas, ir ši komisija privalo tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinius buhalterinės veiklos dokumentus, artimiausiame kongrese arba prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, kongrese raštu pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

166.

17Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015-02-12 Patikrinimo akte Nr. (4.64) – FR 0680-105 nurodoma, kad 2007-2011 m. pagal Asociacijos vadovo pasirašytus tarnybinių komandiruočių įsakymus buvo įformintas kai kurių darbuotojų išvykimas iš nuolatinės gyvenamosios vietos į ( - ) ir kt., tačiau komandiruočių tikslui pagrįsti nepateikti atitinkami dokumentai. Įvertinus 2009-2011 m. pateiktus kelionių organizatorių dokumentus nustatyta, kad be Asociacijos darbuotojų, Asociacija apmokėjo ir darbuotojų šeimos narių bei nedirbančių Asociacijoje asmenų kelionių išlaidas.

187.

19Teismas sprendė, kad šiame akte nepasisakoma dėl atsakingų asmenų, dėl kurių neteisėtų veiksmų nustatyti minėti trūkumai. Iš paties akto turinio nėra aišku, kieno ir kokiu tikslu šis patikrinimas atliktas. VMI atlikdama patikrinimą, negalėjo vertinti ginčo kelionių tikslingumą ir jų atitikimą asociacijos interesams. Todėl teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad teismui pateikti įrodymai pakankamai pagrindžia ieškovės nurodomas aplinkybes, jog atsakovas A. K. atliko neteisėtus veiksmus (tiek neveikimu), susijusius su ginčo kelionėmis, dėl kurių buvo padaryta žala ieškovei.

208.

21Pažymėjo, jog ginčo laikotarpis yra 2009-2011 metai, tačiau nenustatė byloje, kad atitinkamai 2010-2012 metais Asociacijos finansinę veiklą tikrinusi revizijos komisija būtų nustačiusi pažeidimus, kad kongresas būtų nepritaręs šios komisijos parengtoms ataskaitoms. Todėl teismas darė išvadą, kad ginčo kelionėms buvo pritarta ir visuotinio Asociacijos narių susirinkimo (kongreso). Teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog minimos kelionių išlaidos yra nepagrįstos ir neteisėtos, t. y. prieštaraujančios Asociacijos interesams.

229.

23Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad byloje neįrodyta, jog atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio nuostatas ar atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių buvo padaryta ginčo žala, todėl reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

2410.

25Taip pat sutiko su atsakovo argumentu, kad reikalavimui dėl 10 852,86 Eur dydžio žalos pareikšti yra praleistas 3 metų ieškinio senaties terminas, nes apie padarytą žalą turėjo ir galėjo būti žinoma ne vėliau kaip atitinkamai 2010-2012 metų visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose, o ieškinys teisme gautas – 2018-02-28. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo skaičiuoti senaties termino pradžią nuo 2015-02-12 Patikrinimo akto gavimo dienos. Byloje nėra objektyvių duomenų apie klastojimo, vilkinimo ar kitus veiksnius, kurie galėjo įtakoti ieškovės (ne)žinojimą apie žalos padarymą.

2611.

27Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteisė atsakovui 683,65 Eur advokato pagalbai apmokėti, į valstybės biudžetą - 8,76 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2912.

30Apeliaciniu skundu ieškovė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3113.

32Apeliantas nesutinka su teismo argumentacija, kad teismui pateikti įrodymai nepakankamai pagrindžia ieškovės nurodomas aplinkybes, jog atsakovas A. K. atliko neteisėtus veiksmus (tiek neveikimu), susijusius su ginčo kelionėmis, dėl kurių buvo padaryta žala ieškovei. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau - CK) nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti jam lojalus, vengti situacijos, kai jo asmeninai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti savo ir juridinio asmens turto ir jo nenaudoti savo ar kitų asmenų naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo ir pan. (CK 2.87 straipsnio 1-4 dalys). Pažeidęs šias fiduciarines pareigas, valdymo organo narys privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Asociacijos įstatų 9.10. punktas numato, kad prezidentas atsako dėl atlyginimo asociacijai padarytų nuostolių, padarytų veikimu ar neveikimu pažeidžiant asociacijos įstatus, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus.

3314.

34Nurodo, kad CK įtvirtintų fiduciarinių pareigų atsakovas nepaisė ir akivaizdžiai veikė savo asmeniniais interesais, naudojosi Asociacijos turtu, kaip savu turtu, savo ir šeimos asmeniniams interesams tenkinti. Tokiais atsakovo veiksmais Asociacijai buvo padaryti 16 819,76 Eur dydžio nuostoliai, už kuriuos yra atsakingas atsakovas, kaip tuometis Asociacijos kolegialaus valdymo organo (prezidiumo) narys - prezidentas. Jeigu atsakovas savo ir šeimos narių poilsinių atostogų išlaidas būtų susimokėjęs pats, Asociacija nebūtų patyrusi 16 819,76 Eur nuostolių, t. y. Asociacijai nebūtų tekę apmokėti atsakovo ir jo šeimos narių kelionių išlaidų ir mokesčių, apskaičiuotų nuo sumokėtų sumų. Taigi nuostolius Asociacija patyrė dėl atsakovo neteisėtų veiksmų.

3515.

36Apeliantės manymu, atsakovas, Asociacijos vardu užsakydamas kelionių organizatorių įmonėse poilsines keliones, viešbučius ir lėktuvo bilietus sau ir savo šeimos nariams bei pateikdamas Asociacijai apmokėti atitinkamų savo ir šeimos narių atitinkamų poilsinių kelionių išlaidas, puikiai suvokė, ką daro, ir sąmoningai siekė sau finansinės naudos, t. y. neteisėtai pasipelnyti Asociacijos sąskaita, Asociacijai perkeliant savo paties ir savo šeimos narių poilsinių kelionių išlaidas, nesusijusias su Asociacijos veikla ir Atsakovo Asociacijoje užimamų pareigų vykdymu.

3716.

38Aplinkybę, jog atsakovas vyko būtent į poilsines keliones, o ne į komandiruotes, patvirtina tai, jog VMI, atlikdama ieškovės mokestinį patikrinimą, nerado jokių dokumentų bei kitų duomenų, pagrindžiančių, kad atsakovo kelionės buvo susijusios su pareiginių funkcijų vykdymu. VMI pastarąją aplinkybę užfiksavo patikrinimo akte. Pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad už ginčo kelionių nepagrindimą ieškovei buvo nustatyta mokestinė nepriemoka, ieškovė buvo suinteresuota pagrįsti atsakovo keliones, tačiau to objektyviai negalėjo padaryti, nes jokie dokumentai ar kiti įrodymai, jog atsakovas į ginčo keliones vyko asociacijos interesais, neegzistuoja.

3917.

40Mano, jog VMI Patikrinimo aktas atitinka visas kasacinio teismo praktikoje nurodytas įrodymo pripažinimo oficialiuoju rašytiniu įrodymu sąlygas. Todėl VMI Patikrinimo akte konstatuota aplinkybė, jog atsakovas vyko į poilsines keliones, turėjo būti laikoma konstatuota bei įrodyta, o jos paneigimo įrodinėjimo našta turėjo būti perkeliama atsakovui. Tačiau teismas sprendime įrodinėjimo naštą paskirstė netinkamai, nepagrįstai nurodydamas, kad būtent ieškovas turėjo įrodyti aplinkybę, kad atitinkamos atsakovo kelionės neatitiko Asociacijos interesų.

4118.

42Mano, jog teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas niekaip nepagrindė, kad atsakovas, vykdamas į ginčo keliones, atliko neteisėtus veiksmus ir ieškovui sukėlė žalą. Jei atsakovas būtų tinkamai vykdęs jam įstatymu nustatytas fiduciarines pareigas, jis nebūtų naudojęs ieškovės lėšų savo bei savo šeimos narių asmeninių interesų tenkinimui.

4319.

44Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad ji yra praleidusi ieškinio senaties terminą ieškiniui pateikti. Ieškovė apie jam atsakovo neteisėtais veiksmais padarytą žalą sužinojo 2015 m. vasario 27 d., gavusi VMI patikrinimo aktą, kuriame buvo konstatuota, kad atsakovas ieškovės lėšas panaudojo asmeniniams bei savo šeimos interesams tenkinti, už jas vykdamas į poilsines keliones.

4520.

46Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovė apie atsakovo neteisėtais veiksmais sukeltą žalą neva turėjo žinoti jau 2010 - 2012 metų laikotarpiu. Tuo metu atsakovas vis dar buvo Asociacijos prezidentas, todėl akivaizdu, jog būdamas ieškovės kolegialaus valdymo organo pirmininku, atsakovas nebūtų inicijavęs bylos dėl žalos Asociacijai atlyginimo, sukeltos jo paties veiksmais. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Asociacijos valdymo struktūrą Asociacijos generalinis sekretorius iš esmės yra pavaldus prezidiumui, darytina išvada, jog nepagrįsta tikėtis, kad tuometinis generalinis sekretorius būtų inicijavęs žalos atlyginimo bylą prieš atsakovą, kuris buvo generalinį sekretorių bet kada galinčio atšaukti valdymo organo primininkas.

4721.

48Mano, kad, realus ieškovo interesų gynimas tapo įmanomas tik tada, kai pasikeitė Asociacijos valdymo organų sudėtis ir kiti valdymo organų nariai, gavę VMI Patikrinimo aktą, sužinojo, kad atsakovas neteisėtai naudojo Asociacijos lėšas.

4922.

50Todėl daro išvadą, jog ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, nes apie ieškovės teisių pažeidimą sužinota tik 2015 m. vasario 27 d. gavus VMI patikrinimo aktą, o ieškinys teismui pareikštas 2018 m. vasario 27 d., t. y. nepraleidus trijų metų ieškinio senaties termino.

5123.

52Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. K. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, jog teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovė neįrodė, kad atsakovas atliko kokius nors neteisėtus veiksmus susijusius su ginčo kelionėmis, dėl kurių buvo padaryta žala ieškovei. Atsižvelgiant į ieškovės įstatuose atribotas valdymo organų kompetencijas darytina išvada, kad už asociacijos veiklą yra atsakingas generalinis sekretorius, t. y. jis atlieka asociacijos vadovo funkciją. Tuo tarpu prezidentas nėra išskirtas kaip vienasmenis valdymo organas, o kolegialaus valdymo organo prezidiumo narys į kurio kompetenciją nepatenka disponavimas asociacijos lėšomis, sprendimų priėmimas dėl sandorių sudarymo asociacijos vardu jos veikloje, sandorių sudarymas su kitais asmenimis, įmonėmis ir panašiai. Prezidentas ir / ar prezidiumas neatlieka vadovui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų. Tai reiškia, kad dėl ieškovės nurodytų kelionių apmokėjimo sprendė ne atsakovas kaip prezidentas, ne prezidiumas, o generalinis sekretorius ar jo įgalioti asmenys, todėl atsakovas neatliko ir negalėjo atlikti jokių neteisėtų veiksmų kaip kolegialaus valdymo organo narys.

5324.

54Tai, kad atsakovas nesprendė dėl VMI Patikrinimo akte nurodytų komandiruočių, jų apmokėjimo ir pan., teisme paaiškino ir ginčo laikotarpiu Asociacijos vadovu - generaliniu sekretoriumi buvęs V. G.. Asociacijos įstatų 9.10. punktas aiškiai numato solidarią prezidento ir prezidiumo atsakomybę dėl Asociacijai padarytų nuostolių. Taigi, prezidentas nėra vienasmenis valdymo organų narys, ir pagal atsakomybę priklauso kolegialiam valdymo organui - prezidiumui.

5525.

56Atsakovas pagal kompetenciją net negalėjo spręsti dėl ieškovės nurodomų aplinkybių, kurios iš esmės buvo sutartys su kelionių organizatoriais, sąskaitų apmokėjimas iš Asociacijos lėšų ir pan., o tokių jo nurodymų būtų neturėję teisės vykdyti kiti valdymo organai ir / ar Asociacijos darbuotojai. Teismas teisingai nustatė, kad VMI Patikrinimo akte nėra pasisakoma dėl kurių asmenų neteisėtų veiksmų nustatyti mokestiniai pažeidimai. Patikrinimo akte yra nurodyti tik asmenys vadovavę Asociacijai tarp kurių nėra atsakovo A. K., todėl jo veiksmus turėjo įrodyti ieškovė.

5726.

58Ieškovė nei bylos nagrinėjimo metu, nei apeliaciniame skunde nenurodė nei vieno atsakovo neteisėto veiksmo (ar neveikimo) kurį jis, veikdamas kaip Asociacijos prezidentas, atliko dėl minimų komandiruočių. Pažymėjo, kad ieškovė išvis nenurodė jokių atsakovo veiksmų (pvz. sprendimų priėmimo, sutarčių pasirašymo, nurodymų darbuotojams ir pan.), net ir teisėtų, susijusių su ginčo aplinkybėmis. Tai, kad atsakovas vyko į komandiruotes kurias VMI traktavo kaip asmenines keliones nereiškia, kad jis priėmė sprendimus dėl jų organizavimo ir / ar apmokėjimo. Ieškovė taip pat neįrodė savo teiginių, kad ieškinyje pagal VMI Patikrinimo aktą nurodyti asmenys yra kaip nors susiję su atsakovu, t. y. yra jo šeimos nariai ir pan., kadangi šių aplinkybių atsakovas niekada nepatvirtino.

5927.

60Atsakovas pažymi, kad vykdavo tik į su Asociacijos interesais susijusias keliones, kurios vykdavo skirtingais formatais, skirtinguose miestuose (įskaitant kurortus), kartais jį lydėdavo asmenys turintys būti pagal galiojantį vykstančio renginio protokolą. Atsakovas niekada nespręsdavo nei dėl savęs, nei dėl kitų VMI Patikrinimo akte nurodytų asmenų, nepriimdavo sprendimų nei dėl pačių renginių, kelionės būdo, valstybės į kurią vykstama, apgyvendinimo sąlygų, apmokėjimo ir pan., o tai spręsdavo atitinkami Asociacijos valdymo organai bei administracijos darbuotojai kurių kompetencijai tai buvo priskirta.

6128.

62Teismas teisingai nustatė, kad Asociacijos sandorius ir finansinę veiklą tikrina revizijos komisija, kuri nenustatė jokių pažeidimų ginčo laikotarpiu. Teismas pagrįstai sprendė, kad labiau tikėtina, jog tokioms kelionėms pritarė ieškovės Asociacijos kongresas, kuris yra visuotinis visų Asociacijos narių susirinkimas.

6329.

64Kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų kurie leistų manyti, kad atsakovas atliko kokius nors neteisėtus veiksmus susijusius su ginčo kelionėmis, VMI Patikrinimo akte nėra net užsiminta apie atsakovą ir kokius nors jo veiksmus, pagal Asociacijos įstatus atsakovas nebuvo ieškovės vienasmenis valdymo organas vadovaujantis kasdieniai jos veiklai, jos vardu sudarantis sandorius ir pan., todėl teismas pagrįstai sprendė, kad neįrodyta, jog atsakovas pažeidė CK 2.87 straipsnio nuostatas ar atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių buvo padaryta ginčo žala, todėl reikalavimas dėl žalos atlyginimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

6530.

66Atsakovas sutinka ir su tuo, kad teismas sprendė jog ieškovė praleido trijų metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo pareikšti. Ieškovei apie ginčo keliones buvo žinoma dar 2009 m. - 2011 m., o ieškinys teisme gautas 2018-02-28. Tai, kad atsakovas iki 2015 m. buvo ieškovės prezidiumo narys ir prezidentas, niekaip negalėjo riboti ieškovei ginti savo teises, kadangi pagal įstatus generalinis sekretorius atstovauja Asociaciją teisme.

67Teismas

konstatuoja:

68Apeliacinis skundas netenkinamas.

69IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7031.

71Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas ribų, nustatytų apeliaciniu skundu (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo peržengti šios bylos ribas, nustatytas ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ apeliaciniu skundu, be to absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

7232.

73Byloje kilo ginčas dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovė įrodinėjo, kad asociacija patyrė nuostolius, nes atsakovas asociacijos vardu užsakė kelionių organizatorių įmonėse poilsines keliones, viešbučius ir lėktuvo bilietus sau ir savo šeimos nariams, kurias asociacija apmokėjo, tokiu būdu pasipelnė asociacijos sąskaita bei nurodė, kad šias aplinkybes patvirtina 2015-02-12 VMI patikrinimo aktas, kuriame nurodyta, kad asociacija 2009 – 2011 m. laikotarpiu apmokėjo darbuotojų ir jų šeimos narių bei nedirbančių pas ieškovę asmenų kelionių išlaidas. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinio netenkino, pripažino, kad VMI patikrinimo aktas neįrodo, jog ieškovė patyrė žalą dėl atsakovo veiksmų, taip pat nenustatė aplinkybių, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus susijusius su ginčo kelionėmis. Teismas pripažino, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, nes asociacija apie apmokamas keliones turėjo žinoti jas apmokėdama. Apeliantė, nesutikdama su teismo išvadomis, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

7433.

75Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (toliau – Asociacijų įstatymas). Asociacija yra viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi CK, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir savo veiklą grindžia savo įstatais (Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis). Asociacijoje turi būti valdymo organas (vienasmenis ar (ir) kolegialus (Asociacijų įstatymo 7 straipsnio 5 dalis)); joje gali būti sudaromi kiti organai (7 straipsnio 6 dalis)); asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose (7 straipsnio 7 dalis). Asociacijų įstatyme nėra atribota vienasmenio bei kolegialaus valdymo organų kompetencija.

7634.

77Ginčo metu ieškovės veiklą reglamentavo asociacijos „Linava“ XVII kongreso 2007-05-18 nutarimu Nr. 17-01 priimti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ įstatai. Įstatų 8.1 punktas nustato, kad asociacijos kolegialus valdymo organas yra prezidiumas. Vienasmenis valdymo organas yra generalinis sekretorius. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp kongresų vadovauja prezidiumas (įstatų 9.1 punktas), o prezidiumą sudaro prezidentas ir 10 prezidiumo narių (įstatų 9.2 punktas). Remiantis įstatų 10.3 punktu, prezidentas: atstovauja asociaciją santykiuose su kitomis organizacijomis; organizuoja prezidiumo darbą ir jam vadovauja; rengia ir pateikia kongresui asociacijos veiklos ataskaitą; siūlo prezidiumui sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir/ar laikinas komisijas, komitetus, tarybas, sekcijas ar kitokias darbo grupes bei siūlo jų vadovus; siūlo prezidiumui generalinio sekretoriaus kandidatūrą; pasirašo sudaromą bei nutraukiamą darbo sutartį su prezidiumo paskirtu generaliniu sekretoriumi, sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su prezidiumo nariais bei prezidiumo skiriamais sekretoriato vadovais.

7835.

79Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. gegužės 12 d. tarp ieškovės ir atsakovo sudaryta darbo sutartis Nr. 325, pagal kurią, atsakovas priimtas dirbti į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento pareigas. Kaip jau minėta anksčiau, pagrindinės atsakovo funkcijos apibrėžiamos kaip prezidiumo darbo organizavimas ir vadovavimas jam, asociacijos nuomonės santykiuose su kitomis organizacijomis reprezentavimas bei kitos pareigos įtvirtintos asociacijos įstatuose. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė atsakovo teisinį statusą asociacijoje - atsakovas asociacijoje nėra išskirtas kaip vienasmenis valdymo organas, jis yra tik kolegialaus valdymo organo narys, į kurio kompetenciją nepatenka asociacijos kasdieninės veiklos organizavimas, disponavimas asociacijos lėšomis, sprendimai dėl sudaromų sandorių asociacijos vardu jos veikloje ir pan.

8036.

81Nagrinėjamu atveju ieškinys yra grindžiamas fiduciarinių pareigų pažeidimu, teigiant, kad atsakovas pažeidė rūpestingumo ir lojalumo pareigas asociacijai, kadangi jis naudojo asociacijos turtą savo reikmėms. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu. CK 2.87 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu. Šios normos iš esmės reiškia, kad asociacijos valdymo organo narys turi fiduciarines pareigas asociacijai. Už šių pareigų pažeidimą asociacijos valdymo organo narys atsako asociacijai pagal civilinės atsakomybės taisykles. Civilinė asociacijos valdymo organo nario atsakomybė kyla pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, kurioje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Taisyklė, kad asociacijos valdymo organo – prezidiumo – narys (taip pat ir prezidentas) turi pareigas pačiai asociacijai, kaip savarankiškam teisės subjektui, įtvirtinta ir asociacijos „Linava“ įstatų 9.10 punkte, nustatančiame, kad prezidentas ir prezidiumo nariai solidariai atsako dėl atlyginimo asociacijai padarytų nuostolių, padarytų veikimu ar neveikimu pažeidžiant asociacijos įstatus, Asociacijų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar teisės aktus.

8237.

83Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. vasario 12 d. surašė Patikrinimo aktą Nr. (4.64) – FR 0680-105, kuriame nurodoma, kad 2007-2011 m. pagal Asociacijos vadovo pasirašytus tarnybinių komandiruočių įsakymus buvo įformintas kai kurių darbuotojų išvykimas iš nuolatinės darbo vietos į ( - ) ir kt. Pateiktuose įsakymuose nurodomi tikslai: dalyvavimas seminaruose, konferencijose, darbinėse kelionėse į tarptautines parodas ir kt. Mokesčių administratorius surašė nurodymus pateikti dokumentus, susijusius su komandiruotėmis, tačiau ieškovė nepateikė VMI kitų įrodymų, kurie pagrįstų minėtas komandiruotes (pvz. kvietimų į seminarus, susirašinėjimų su organizatoriais, bilietų į parodas ir pan.), t. y. nepateikė jokių papildomų įrodymų, kad organizuotos komandiruotės buvo susijusios su asociacijos interesais. Kadangi asociacija už 2007 m. – 2011 m. nepateikė patvirtinančių dokumentų, kad kai kurių asociacijos darbuotojų komandiruotės tiesiogiai susijusios su Asociacijos ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu, darbo funkcijų atlikimu, todėl VMI darė išvadą, kad darbuotojai į keliones vyko asmeniniais tikslais. Taip pat, patikrinimo metu įvertinus 2009-2011 m. pateiktus kelionių organizatorių dokumentus, nustatyta, kad be Asociacijos darbuotojų, Asociacija apmokėjo ir darbuotojų šeimos narių bei nedirbančių Asociacijoje asmenų kelionių išlaidas.

8438.

85Kaip jau minėta, pagal Asociacijos įstatus, vienasmenis valdymo organas yra generalinis sekretorius, kuris ir atlieka asociacijos vadovo funkcijas. Pagal asociacijos įstatų 12 straipsnį vienasmenio valdymo organo - generalinio sekretoriaus - kompetencijai buvo priskirta: asociacijos vardu vadovauti patvirtinto biudžeto ribose asociacijos veiklai šalyje bei už jos ribų; asociacijos vardu, vadovaujantis kongreso ir / ar asociacijos valdymo organų sprendimais ir nutarimais, sudaryti sandorius bei atstovauti asociaciją įmonėse, įstaigose, organizacijose, kitose institucijose bei teisme, ir kt. Iš byloje esančių trijų įsakymų dėl tarnybinių komandiruočių matyti, jog būtent generalinis sekretorius sprendė dėl atsakovo vykimo į komandiruotes bei šių komandiruočių finansavimo klausimus. Tuo tarpu prezidentas, kaip jau minėta ankščiau, yra kolegialaus valdymo organo prezidiumo narys, į kurio kompetenciją nepatenka disponavimas asociacijos lėšomis, sprendimų priėmimas dėl sandorių sudarymo asociacijos vardu jos veikloje, sandorių sudarymas su kitais asmenimis ir pan. Taigi pagal kompetenciją atsakovas net negalėjo priimti sprendimų dėl ieškovės nurodytų kelionių finansavimo.

8639.

87Pažymėtina ir tai, kad, kolegijos vertinimu, ieškovės nurodyti nuostoliai (išlaidos kelionėms) priežastiniu ryšiu (CK 6.247 str.) turi būti siejami ne su vykimu į keliones, kelionių dokumentų pateikimu apmokėti, kaip juos procesiniuose dokumentuose sieja ieškovė, tačiau su pačiais sprendimais keliones apmokėti ir jų apmokėjimu, kaip pagrįstai nurodo atsakovo atstovas. Taigi ir neteisėtais veiksmais (CK 6.246 str.), reikalaujant ieškinyje nurodytų išlaidų kaip nuostolių atlyginimo, kolegijos vertinimu, galėtų būti laikomi būtent sprendimai apmokėti galimai su asociacijos interesais nesusijusių kelionių išlaidas, jų apmokėjimas. Kaip minėta, atsakovas tokių sprendimų (dėl kelionių apmokėjimo) pagal kompetenciją priimti negalėjo, o jei ir būtų priėmęs - asociacija negalėjo jų vykdyti. Todėl atsakovas, nepriėmęs sprendimų apmokėti keliones, nedavęs dėl to jokių nurodymų kt. asociacijos darbuotojams (jokių įrodymų apie tai byloje nėra), negali būti atsakingas už ieškovės reikalaujamus nuostolius, nesant neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.246, 6.247 str.).

8840.

89Nepagrįsta apeliantės pozicija ir apie tai, jog 2015-02-12 VMI patikrinimo aktas įrodo, kad vykstama buvo į poilsines, su asociacijos veikla nesusijusias keliones, ir dėl to šios aplinkybės byloje besąlygiškai įrodytos. Kolegijos vertinimu, vien nurodyto akto nepakanka minėtoms aplinkybėms konstatuoti. Tokia išvada daroma dėl to, jog akto tiesioginė paskirtis ne kelionių tikslų nustatymas, o asociacijos buhalterinės apskaitos tvarkymo teisingumas už atitinkamą laikotarpį. Todėl remtis vien aktu, siekiant nustatyti tikslią kelionių paskirtį, tikslus, jų sąsajas su asociacijos interesais, kolegijos vertinimu, nepagrįsta. Ir kadangi dėl tam tikrų kelionių yra atitinkami asociacijos generalinio sekretoriaus įsakymai, kelionės iš tikrųjų buvo apmokėtos asociacijos, apmokėjimui neprieštaravo ir asociacijos finansinę veiklą tikrinusi revizijos komisija, atsakovas patvirtino, kad į visas keliones vyko tik asociacijos interesais, sprendžiama, jog byloje nėra neginčijamai ir neabejotinai įrodyta, jog į keliones, kurių išlaidas ieškovė reikalauja atlyginti kaip nuostolius, buvo vykstama ne asociacijos interesais. Tokiu būdu byloje neįrodyti ir nuostoliai kaip civilinės atsakomybės sąlyga (CK 6.249 str.).

9041.

91Pagal Asociacijos įstatų 14.1 punktą asociacijos finansinę veiklą tikrina revizijos komisija, kuri privalo tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus bei pranešti kongrese arba prezidiumo posėdyje apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus (Asociacijos įstatų 14.2.1, 14.2.3 punktai). Be to, Revizijos komisija privalo kongrese raštu pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą (Asociacijos įstatų 14.2.4 punktas). Duomenų, jog komisija būtų nustačiusi kokius tai pažeidimus, apmokant už ieškovės nurodytas keliones, kad būtų pareiškusi kokių tai pastabų dėl kelionių, byloje nėra. Tai t.p. leidžia daryti išvadą, kad apie ginčijamas keliones ieškovės kongresas žinojo ir joms pritarė. Taigi tai dar labiau patvirtina, jog labiau tikėtina yra tai, kad įvairiais formatais vykusios kelionės, į kurias vyko atsakovas, vis tik vienaip ar kitaip buvo susijusios su asociacijos interesais.

9242.

93Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovės reikalaujama civilinė atsakomybė atsakovui negali būti taikoma, nesant jos sąlygų.

9443.

95Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad ji nėra praleidusi ieškinio senaties termino. CK 1.125 straipsnio 8 dalis nustato, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatytą reglamentavimą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovei apie ginčo keliones turėjo būti žinoma ne vėliau kaip atitinkamai 2010-2012 metų visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose (dėl nutarties 41 punkte aptarto reglamentavimo). Kadangi ieškinys teisme gautas 2018-02-28, todėl laikytina, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą.

9644.

97Apeliantė teigia, jog ji galėjo ieškinį pareikšti tik tada, kai atsakovas pasitraukė iš prezidento pareigų, kadangi asociacijos generalinis sekretorius pavaldus prezidiumui. Tokia pozicija, kolegijos vertinimu, t.p. nepagrįsta. Nors prezidiumas turi teisę atšaukti sekretorių, tačiau tokį sprendimą galima priimti tik kolegialiai. Be to įstatuose nenumatytas ir tiesioginis generalinio sekretoriaus pavaldumas prezidiumo vadovui. T.p. pagal Asociacijos įstatų 12.1.2 punktą, Asociaciją teisme atstovauja generalinis sekretorius. Todėl, jei kongresas būtų nepritaręs ginčytinoms kelionėms ar kitaip nustatęs galimą atsakovo piktnaudžiavimą, kongreso pavedimu generalinis sekretorius turėjo visas galimybes ginti galimai pažeistas asociacijos teise, tame tarpe ir kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Senaties termino pabaiga t.p. yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.131 str. 1 d.).

9845.

99CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Kaip matyti, atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija nurodytose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio (8.11 punktas), atmetus apeliacinį skundą iš ieškovės yra priteistinos 689,70 Eur išlaidos.

10046.

101Dėl paminėtų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai aiškino ir taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas bei priėmė motyvuotą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

102Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

103Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

104Priteisti iš ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“, j. a. k. ( - ), atsakovui A. K., a. k. ( - ) 689,70 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacija... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovas nuo 2002-05-27 iki 2015-06-10 buvo Asociacijos... 9. 3.... 10. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas A. K., Asociacijos vardu užsakydamas... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad ieškovė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais... 16. 6.... 17. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015-02-12 Patikrinimo... 18. 7.... 19. Teismas sprendė, kad šiame akte nepasisakoma dėl atsakingų asmenų, dėl... 20. 8.... 21. Pažymėjo, jog ginčo laikotarpis yra 2009-2011 metai, tačiau nenustatė... 22. 9.... 23. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad byloje neįrodyta, jog atsakovas... 24. 10.... 25. Taip pat sutiko su atsakovo argumentu, kad reikalavimui dėl 10 852,86 Eur... 26. 11.... 27. Ieškinį atmetus, iš ieškovės priteisė atsakovui 683,65 Eur advokato... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 29. 12.... 30. Apeliaciniu skundu ieškovė Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais... 31. 13.... 32. Apeliantas nesutinka su teismo argumentacija, kad teismui pateikti įrodymai... 33. 14.... 34. Nurodo, kad CK įtvirtintų fiduciarinių pareigų atsakovas nepaisė ir... 35. 15.... 36. Apeliantės manymu, atsakovas, Asociacijos vardu užsakydamas kelionių... 37. 16.... 38. Aplinkybę, jog atsakovas vyko būtent į poilsines keliones, o ne į... 39. 17.... 40. Mano, jog VMI Patikrinimo aktas atitinka visas kasacinio teismo praktikoje... 41. 18.... 42. Mano, jog teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas niekaip nepagrindė,... 43. 19.... 44. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad ji yra praleidusi ieškinio... 45. 20.... 46. Teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovė apie atsakovo neteisėtais veiksmais... 47. 21.... 48. Mano, kad, realus ieškovo interesų gynimas tapo įmanomas tik tada, kai... 49. 22.... 50. Todėl daro išvadą, jog ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, nes... 51. 23.... 52. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. K. prašo ieškovės... 53. 24.... 54. Tai, kad atsakovas nesprendė dėl VMI Patikrinimo akte nurodytų... 55. 25.... 56. Atsakovas pagal kompetenciją net negalėjo spręsti dėl ieškovės nurodomų... 57. 26.... 58. Ieškovė nei bylos nagrinėjimo metu, nei apeliaciniame skunde nenurodė nei... 59. 27.... 60. Atsakovas pažymi, kad vykdavo tik į su Asociacijos interesais susijusias... 61. 28.... 62. Teismas teisingai nustatė, kad Asociacijos sandorius ir finansinę veiklą... 63. 29.... 64. Kadangi ieškovė nepateikė jokių įrodymų kurie leistų manyti, kad... 65. 30.... 66. Atsakovas sutinka ir su tuo, kad teismas sprendė jog ieškovė praleido trijų... 67. Teismas... 68. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 69. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 70. 31.... 71. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 72. 32.... 73. Byloje kilo ginčas dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovė įrodinėjo, kad... 74. 33.... 75. Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimą, valdymą,... 76. 34.... 77. Ginčo metu ieškovės veiklą reglamentavo asociacijos „Linava“ XVII... 78. 35.... 79. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014 m. gegužės 12 d. tarp ieškovės ir... 80. 36.... 81. Nagrinėjamu atveju ieškinys yra grindžiamas fiduciarinių pareigų... 82. 37.... 83. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių... 84. 38.... 85. Kaip jau minėta, pagal Asociacijos įstatus, vienasmenis valdymo organas yra... 86. 39.... 87. Pažymėtina ir tai, kad, kolegijos vertinimu, ieškovės nurodyti nuostoliai... 88. 40.... 89. Nepagrįsta apeliantės pozicija ir apie tai, jog 2015-02-12 VMI patikrinimo... 90. 41.... 91. Pagal Asociacijos įstatų 14.1 punktą asociacijos finansinę veiklą tikrina... 92. 42.... 93. Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovės... 94. 43.... 95. Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad ji nėra praleidusi ieškinio... 96. 44.... 97. Apeliantė teigia, jog ji galėjo ieškinį pareikšti tik tada, kai atsakovas... 98. 45.... 99. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 100. 46.... 101. Dėl paminėtų motyvų, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 102. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 103. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 28 d. sprendimą palikti... 104. Priteisti iš ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais...