Byla e2-14622-748/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“, tretieji asmenys UAB „Veduta“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vakarinė šviesa“ ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“, tretieji asmenys UAB „Veduta“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, išnagrinėjo šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3Kauno apylinkės teismas 2016-12-08 sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovui iš atsakovo skolą 16671,53 Eur, delspinigius 1267,04 Eur, nuostolius dėl ikiteisminio skolos išieškojimo 336,08 Eur, 8,05 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (18274,65 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 1665,91 Eur; priteisė valstybei iš atsakovo pašto išlaidas 6,66 Eur.

4Teisme gautas šalių, ieškovo ir atsakovo, prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

5Prašymas tenkintinas.

6Šalims sudarius taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikus ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia (CPK 140 str. 4 d.).

7Taikos sutartis teisme gauta 2017-01-10, nepasibaigus teismo 2016-12-08 sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui, kuris suėjo 2017-01-10.

8Atsakovas 2017-03-03 pateikė teismui duomenis, patvirtinančius, kad 2017-01-31 pilnai atsiskaitė su ieškovu pagal Taikos sutartį pervesdamas 26900,72 Eur (2017-01-31 mokėjimo nurodymas Nr. 10858) ir 2017-03-08 apmokėjo Kauno apylinkės teismo 2016-12-08 sprendimu iš atsakovo valstybei priteistas pašto išlaidas 6,66 Eur (2017-03-08 mokėjimo nurodymas Nr. 03080922).

9Teismas, susipažinęs su taikos sutarties turiniu, konstatuoja, kad šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl taikos sutartis priimtina ir tvirtintina, sprendimas naikintinas, civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str., 140 str. 4 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str.). Šalys taikos sutartyje nurodė, jog joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės (CPK 294 str.).

10Byloje šalims sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.).

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei atlygintos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 str.,

Nutarė

13Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Vakarinė šviesa“ (juridinio asmens kodas 300552980, buveinės adresas: Vilnius, Ateities g. 10A, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0558 2425, bankas AB „SEB“, banko kodas 70440) ir atsakovo UAB „Vilniaus inžineriniai projektai“ (juridinio asmens kodas 302836132, buveinės adresas: Kaunas, Europos pr. 122, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT51 7400 0425 3922 3810, bankas AB „Danske“, banko kodas 74000) 2017-01-06 sudarytą Taikos sutartį tokiomis sąlygomis (atitinkamai ieškovas ir atsakovas toliau sutartyje kartu - Šalys):

141. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi, Šalys susitaria sutartinių teisinių santykių pagrindu atsiradusį teisminį ginčą civilinėje byloje Nr. e2-14622 748/2016 tarp ieškovo ir atsakovo dėl skolos ir delspinigių priteisimo užbaigti Taikos sutartimi;

151.1. Visus ginčytinus klausimus Šalys išsprendžia žemiau nurodytomis sąlygomis:

16Šia Taikos sutartimi atsakovas įsipareigoja iki 2017-01-31 pavedimu į ieškovo banko sąskaitą sumokėti ieškovui 20536,32 Eur kompensaciją, kurią sudaro 16671,53 Eur pagrindinė skola, 633,52 Eur delspinigiai, 336,08 Eur nuostoliai dėl ikiteisminio, 1665,91 Eur bylinėjimosi išlaidos ir 1229,28 Eur dydžio procesines palūkanos, apskaičiuotos iki 2017-01-31;

171.2. Ieškovas patvirtina, kad atsakovui laiku sumokėjus Taikos sutarties 1.1 p. nurodytą kompensacijos sumą, bus laikoma jog atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus ir ieškovas įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų dėl tokių sumų sumokėjimo;

181.3. Atsakovui Taikos sutarties 1.1 punkte Šalių sutartu terminu nesumokėjus pilnos Taikos sutarties 1.1 punkte nurodytos kompensacijos sumos, atsakovas besąlygiškai ir nedelsiant privalo sumokėti ieškovui 3500 Eur baudą, kuri bus laikoma minimaliais ir neįrodinėtinais ieškovo nuostoliais.

192. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai keiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

203. Šalys susitaria prašyti Kauno apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti Taikos sutartį.

214. Kiekviena Taikos sutarties Šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad: ne viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų Taiko sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Taikos sutartyje; visos Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Taikos sutarties sąlyga; Taikos sutartis nepažeidžia atsakovo kreditorių interesų; Taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

225. Atsakovas turi teisę grąžinti skolą ieškovui ir anksčiau nustatyto termino.

236. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Kauno apylinkės teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

247. Teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

258. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp Šalių, susijusio su Taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

269. Atsakovui pažeidus Taikos sutarties sąlygas, 1.1 punkte nustatytas grafikas netenka galios, o ieškovas kreipsis į Kauno apylinkės teismą, jog būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio Taikos sutarties vykdymo, t. y. visos nesumokėtos skolos ir Taikos sutartyje numatytos baudos išieškojimo iš atsakovo.

2710. Taikos sutartis Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti Šalių valią, pasirašyta trimis egzemplioriais, iš kurių po vieną egzempliorių paliekama kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius pateikiamas teismui.

28Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-12-08 sprendimą.

29Nutraukti civilinę bylą.

30Grąžinti ieškovui UAB „Vakarinė šviesa“ (juridinio asmens kodas 300552980, buveinės adresas: Vilnius, Ateities g. 10A, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0558 2425, bankas AB „SEB“, banko kodas 704400 sumokėto žyminio mokesčio dalį 75 procentus - 308 Eur (tris šimtus aštuonis eurus).

31Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. Kauno apylinkės teismas 2016-12-08 sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir... 4. Teisme gautas šalių, ieškovo ir atsakovo, prašymas rašytinio proceso... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Šalims sudarius taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikus ją teismui... 7. Taikos sutartis teisme gauta 2017-01-10, nepasibaigus teismo 2016-12-08... 8. Atsakovas 2017-03-03 pateikė teismui duomenis, patvirtinančius, kad... 9. Teismas, susipažinęs su taikos sutarties turiniu, konstatuoja, kad šalių... 10. Byloje šalims sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai... 11. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292... 13. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „Vakarinė šviesa“ (juridinio asmens kodas... 14. 1. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi,... 15. 1.1. Visus ginčytinus klausimus Šalys išsprendžia žemiau nurodytomis... 16. Šia Taikos sutartimi atsakovas įsipareigoja iki 2017-01-31 pavedimu į... 17. 1.2. Ieškovas patvirtina, kad atsakovui laiku sumokėjus Taikos sutarties 1.1... 18. 1.3. Atsakovui Taikos sutarties 1.1 punkte Šalių sutartu terminu nesumokėjus... 19. 2. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme... 20. 3. Šalys susitaria prašyti Kauno apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka... 21. 4. Kiekviena Taikos sutarties Šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad: ne... 22. 5. Atsakovas turi teisę grąžinti skolą ieškovui ir anksčiau nustatyto... 23. 6. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Kauno apylinkės teismo... 24. 7. Teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo... 25. 8. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra... 26. 9. Atsakovui pažeidus Taikos sutarties sąlygas, 1.1 punkte nustatytas... 27. 10. Taikos sutartis Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti Šalių... 28. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-12-08 sprendimą.... 29. Nutraukti civilinę bylą.... 30. Grąžinti ieškovui UAB „Vakarinė šviesa“ (juridinio asmens kodas... 31. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos...