Byla 2S-2025-538/2012
Dėl sutuoktinio kaltės

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis apeliacine rašytine proceso tvarka išnagrinėjęs T. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovei T. P., trečiajam asmeniui AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, išvadą teikiančiai institucijai – Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisų apsaugos skyriui dėl tėvystės nuginčijimo ir santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nuginčijimo ir santuokos nutraukimo dėl sutuoktinės kaltės. Ieškovas prašė nutraukti tarp šalių sudarytą santuoką dėl sutuoktinės kaltės, priteisti iš atsakovės 10 000 Lt neturtinę žalą, padalyti santuokoje įgytą turtą, panaikinti nepilnamečio vaiko gimimo akto įraše žinias apie vaiko tėvą.

3Atsakovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti ieškovui priklausantį automobilį Mitsubishi 3000, butą, esantį adresu ( - ), taip pat priteisti iš ieškovo nepilnamečio sūnaus laikiną išlaikymą po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-07 nutartimi atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, į tai, kad atsakovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to nepradėtas bylas nagrinėjimas, neišklausytos šalių nuomonės, padarė išvadą, kad teismo sprendimo įvykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, negali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Atsakovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės –prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Mano, kad teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimo teismo sprendimo suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą. Teigia, kad ieškovas be jos žinios pardavė automobilį, iš buto išsivežė daug aparatūros, be to nuo 2012 m. vasario mėnesio visiškai neteikia išlaikymo savo sūnui.

6Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovė priešieškinio nepateikė, todėl nėra pagrindo taikyti atsakovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teigia, kad nėra atsakovės vaiko tėvas, todėl neturi pareigos teikti išlaikymo atsakovės sūnui. Atsakovė neįrodė, jog būsimo teismo sprendimo pagal ieškinį vykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl negalima paskirti tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios konkrečiu atveju neturi jokios įtakos teismo sprendimo įvykdymui ar nėra susijusios su būsimo teismo sprendimo įvykdymu.

9Nagrinėjamu atveju atsakovė šioje byloje nėra pareiškusi ieškovui jokio reikalavimo dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, taigi nepateikė tinkamai įforminto procesinio dokumento –priešieškinio (CPK 110, 143 straipsniai), kurio reikalavimų įvykdymui užtikrinti būtų teisinis pagrindas teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – numatytas CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose iki įsiteisės sprendimas šioje byloje. Pažymėtina, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas. Jis visada susijęs su vienu iš teisių gynimo būdu – ieškiniu (priešieškiniu) ir yra papildomo pobūdžio, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra papildomas procesas pagrindinės bylos proceso atžvilgiu, todėl jis negali būti taikomas pats savaime, nepareiškus ar neturint tikslo pareikšti ieškinį (priešieškinį). Laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos nei ieškovo, nei atsakovo interesams patenkinti, jų paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Be to, iš byloje esančių įrodymų apie atliktą DNR ekspertizę galima daryti prielaidą, kad ieškovas galimai nėra atsakovės sūnaus tėvas, todėl jam būtų sudėtinga susigrąžinti sumokėtas periodines išmokas laikinai nepilnamečiam vaikui išlaikyti. CK 6.241 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, jog negali būti išreikalaujama kaip be pagrindo įgytos sumos, išmokėtos išlaikymui, jeigu gavėjas veikė sąžiningai.

10Pažymėtina, kad teismui sprendžiant klausimą dėl santuokos metu įgyto turto padalijimo, bus dalijamas visas šalių santuokos metu įgytas turtas, todėl net ir nesant realiai turtui, į šio turto vertę dalijant santuokos metu įgytą turtą bus atsižvelgta (CK 3.116, 3.127 straipsniai). Be to, iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovas automobilį, kurį prašo areštuoti atsakovė, prašo priteisti jam.

11Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą, kad teismo sprendimo įvykdymas, nepritaikius atsakovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, negali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-07 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

13Vadovaudamasi CPK 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai