Byla 2-584-543/2011
Dėl skolos ir delspinigiu už kolektyvine TV antena, remonto darbus, pastato eksploatacija ir administravima priteisimo

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja I. K., rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves UAB „Prienu butu ukis“ ieškini atsakovei M. T. del skolos ir delspinigiu už kolektyvine TV antena, remonto darbus, pastato eksploatacija ir administravima priteisimo,

3n u s t a t e:

4Ieškove UAB „Prienu butu ukis“ prašo iš atsakoves M. T. priteisti 183, 60 Lt už kolektyvine TV antena, 611,80 Lt už remonto darbus, 893,03 Lt už pastato eksploatacija, 585,54 Lt už pastato administravima, 120,01 Lt delspinigiu, 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakove M. T. gyvena daugiabuciame name, esanciame Stadiono g. 26-13, Prienuose, kuri administruoja ieškove. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi atsakove privalo apmoketi pagal ieškoves pateikta saskaita iki atsiskaitomojo menesio pabaigos už ieškoves, kaip daugiabucio namo administratoriaus, teikiamas paslaugas: kolektyvine TV antena, atliktus remonto darbus, pastato eksploatacija ir administravima. Atsakove nuo 2008 m. sausio menesio už suteiktas paslaugas moka nereguliariai arba išvis nemoka, i ieškoves ispejimus apmoketi už suteiktas paslaugas nereaguoja. Laikotarpiu nuo 2004 m. sausio menesio iki 2011 m. kovo menesio atsakove yra skolinga ieškovei – 2273,97 Lt. Atsakoves pareiga moketi už ieškoves suteiktas komunalines ir pastato administravimo ir remonto paslaugas numato CK 4.82 str. 3 d., kurioje numatyta, kad butu ir kitu patalpu savininkai privalo proporcingai savo daliai apmoketi išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, moketi mokescius, rinkliavas ir kitas imokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lešas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 str. 4 d. numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje. Kadangi ieškove, Prienu rajono valdybos 2001-06-27 sprendimu Nr. 149, administruoja gyvenamaji nama, kuriame gyvena atsakove, ir teikia komunalines paslaugas, ji turi teise gauti atlyginima už namo administravima ir teikiamas paslaugas, o atsakove turi pareiga moketi už suteiktas paslaugas. Atsakove, laiku neapmokejusi už suteiktas paslaugas, privalo moketi 0,03 % delspinigius nuo neapmoketos sumos už kiekviena uždelsta diena. Toki delspinigiu dydi numato 2010-12-08 Lietuvos Respublikos finansu ministro isakymas Nr. 1K-368 „Del delspinigiu dydžio nustatymo 2011 m. pirmajam ketvirciui“. Atsižvelgiant i atsakoves skola ir praleista temina atsiskaityti atsakove ieškovei turi sumoketi 120,01 Lt delspinigiu.

5Ieškinyje išdestytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškove grindžia buhalterine pažyma (b.l. 5-6), 2001-06-27 Prienu rajono savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 149 „Del daugiabuciu namu administratoriaus skyrimo ir administravimo nuostatu patvirtinimo“ (b.l. 15), Prienu miesto daugiabuciu namu perdavimo-priemimo aktu ir priedu (b.l. 16-19), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašais (b.l. 8, 20), Prienu rajono savivaldybes tarybos sprendimais del gyvenamuju patalpu eksploatavimo išlaidu nustatymo ir ju priedais (b.l. 21-32), gyvenamojo namo technines priežiuros žurnalu (b.l. 33-37), gyvenamojo namo apžiuros aktais (b.l. 38-45), daugiabucio gyvenamojo namo Stadiono g. 26, Prienai, gyventoju susirinkimo ir apklausos protokolu (b.l. 46-48), pažyma apie papildomu inašu paskaiciavima už stogo remonta (b.l. 49), atliktu darbu aktu Nr. 434 (b.l. 50-51), 2001-2010 m. ataskaitomis apie daugiabucio namo bendrasavininkiu lešu panaudojima (b.l. 52-63), valdybos protokolu išrašais ir ju priedais (b.l. 64-71).

6Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai iteikti bei apie atsakoves teise per 14 d. termina pateikti atsiliepima pranešta viešo paskelbimo budu 2011-07-02 laikraštyje „Krašto vitrina“ ir dienraštyje „Lietuvos žinios”. Terminas atsiliepimui pateikti baigesi 2011-07-16. Procesiniai dokumentai atsakovei iteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.). A. M. Tijuneliene per teismo nustatyta termina atsiliepimo i ieškini nepateike.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atsižvelgiant i tai, kad atsakove per nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini ir, esant ieškoves prašymui priimti sprendima už akiu, priimtinas sprendimas už akiu.

9Vadovaujantis ( - ) str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad patvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

10Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad atsakove M. T. yra buto, esancio Stadiono g. 26-13, Prienuose, savininke (b.l. 8, 20). Gyvenamajame name, esanciame Stadiono g. 26, Prienuose, kuriame gyvena atsakove, neisteigta nei gyvenamojo namo savininku bendrija, nei sudaryta jungtines veiklos sutartis. Jei butu ar kitu patalpu savininkai nera isteige gyvenamojo savininku bendrijos arba nera sudare jungtines veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektu administratorius, kuris veikia pagal savivaldybes mero (valdybos) suteiktus igaliojimus. Iš bylos duomenu matyti, kad 2001-06-27 Prienu rajono savivaldybes valdybos isakymu Nr. 149 „Del daugiabuciu namu administratoriaus skyrimo ir administravimo nuostatu patvirtinimo“ ieškove UAB „Prienu butu ukis“ paskirta daugiabuciu namu butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administratoriumi pagal pridedama namu saraša (b.l. 15). UAB „Prienu butu ukis“ administruojamu Prienu mieste daugiabuciu namu saraše yra nurodytas ir gyvenamasis namas, esantis Stadiono g. 26, Prienuose, kuriame yra atsakovei priklausantis gyvenamasis bustas (b.l. 16-19). 2001-07-18 Prienu rajono savivaldybes administracijos Ekonomines pletros, statybos ir ukio valdymo tarnyba ir ieškove pasiraše akta, kuriuo buvo perduoti administruoti daugiabuciai gyvenamieji namai pagal saraša (b.l. 16). Administravimo išlaidas apmoka butu ir kitu patalpu savininkai proporcingai ju daliai bendrojoje dalineje nuosavybeje (CK 4.84 str.). 2002-07-11 Nr. 413, 2004-05-13 Nr. 104, 2006-06-28 Nr. T3-150, 2009-01-29 Nr. T3-30 Prienu rajono savivaldybes taryba sprendimais „Del gyvenamuju patalpu eksploatavimo išlaidu nustatymo“ nustate daugiabuciu gyvenamuju namu bendro naudojimo elementu ir sistemu nuolatines technines privalomosios priežiuros darbu sarašus, eksploatavimo, bendrosios nuosavybes administravimo, nuolatines technines priežiuros tarifus pagal bendraji naudingaji plota, išlaidas už elektros energija - savininkams proporcingai ju bendros nuosavybes daliai (b.l. 21-32). UAB „Prienu butu ukio“ valdybos 2002-09-17 Nr. 16, 2004-03-18 Nr. 22, 2009-01-08 Nr. 1, 2009-12-02 Nr. 8, protokolais patvirtinti kolektyvines TV antenos priežiuros ikainiai (b.l. 64-71). Daugiabucio namo Stadiono g. 26 gyventoju susirinkimo ir apklausos protokolas, patvirtina, kad šio namo gyventojai nusprende atlikti stogo remonto darbus (b.l. 46-48). Atliktu darbu aktas patvirtina, kad ieškove atliko daugiabuciam gyvenamajam namui remonto darbus bei išsamu išlaidu aprašyma (b.l. 49-51). Daugiabucio gyvenamojo namo, esancio Stadiono g. 26, Prienuose, bendrasavininku lešu panaudojima patvirtina ieškoves pateiktos ataskaitos už 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ir 2010 metus (b.l. 52-63). Ieškoves 2011-03-15 buhalterineje pažymoje pateikti duomenys patvirtina, kad atsakove skolinga ieškovei per laikotarpi nuo 2004 m. sausio menesio iki 2011 m. kovo menesio 183,60 Lt už kolektyvine antena, 611,80 Lt už atliktus remonto darbus, 893,03 Lt už pastato eksploatacija, 585,54 Lt administravimo išlaidu, iš viso 2273,97 Lt, o už pradelsta apmokejima priskaiciuota 120,01 Lt delspinigiu (b.l. 5-6). Rašytiniais bylos duomenimis irodyta, kad ieškove administruoja gyvenamaji nama, kuriame gyvena atsakove, teises aktu nustatyta tvarka, todel ji turi teise reikalauti iš atsakoves išlaidu už teikiamas paslaugas, o atsakove turi pareiga atlyginti ieškovei jos turetas išlaidas, kadangi atsakove už teikiamas paslaugas su ieškove iki galo neatsiskaite, todel ieškovei iš atsakoves M. T. priteistina 2273,97 Lt už suteiktas paslaugas ir 120,01 Lt delspinigiu (CK 4.82 str., 4.84 str., 4.237 str., 6.1 str., 6.71 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gegužes 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintu „Butu ir kitu patalpu savininku bendrosios nuosavybes administravimo pavyzdiniu nuostatu“ 2.2 p., 2.3 p., 5.7 p., 8-9 p.). Iš atsakoves taip pat priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos nuo bylos iškelimo teisme dienos 2011-06-10 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškini patenkinus iš atsakoves priteistinos bylinejimosi išlaidos: 72,00 Lt sumoketo žyminio mokescio ir 86,88 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu viešo paskelbimo budu ieškoves naudai (CPK 93 str. 1 d.) bei 4,50 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

13Ieškini tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakoves M. T., asmens kodas ( - ) gyv. Stadiono g. 26-13, Prienuose, 183,60 Lt (viena šimta aštuoniasdešimt tris litus 60 ct) už kolektyvine TV antena, 611,80 Lt (šešis šimtus vienuolika litu 80 ct) už atliktus remonto darbus, 893,03 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt tris litus 3 ct) už pastato eksploatacija, 585,54 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 54 ct) už pastato administravima, 120,01 Lt (viena šimta dvidešimt litu 01 ct) delspinigiu, 5 (penkiu) procentu dydžio metines palukanas už priteista, 2393,98 Lt suma nuo 2011-06-10 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokescio ir 86,88 Lt (aštuoniasdešimt šešis litus 88 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu viešo paskelbimo spaudoje budu, ieškoves UAB „Prienu butu ukis“, i.k. 170609076, Kestucio g. 37, 59129, Prienai, a.s. Nr. ( - ), AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100, naudai.

15Priteisti iš atsakoves M. T., asmens kodas ( - ) gyv. Stadiono g. 26-13, Prienuose, 4,50 Lt (keturis litus 50 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. ( - ), esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokejimo dokumente nurodant imokos koda 5660.

16Šalis, del kurios buvo priimtas sprendimas už akiu, turi teise sprendima už akiu priemusiam teismui per 20 dienu nuo sprendimo priemimo dienos paduoti pareiškima, atitinkanti Lietuvos Respublikos ( - ) str. 2 ir 3 d. reikalavimus, del sprendimo už akiu peržiurejimo.

17Ieškini pateikusi šalis sprendima per 30 dienu gali apeliaciniu skundu apskusti Kauno apygardos teismui, paduodant skunda per Prienu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai