Byla 2S-1077-603/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Lipnickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų R. V., Z. V., UAB „Infoverslas, Ellora 4522899 Ltd. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Skomė“ (toliau – pareiškėjas) pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, kad kreipėsi su skundu į antstolį, kuriuo prašo panaikinti 2013-02-27 ir 2013-03-01 antstolio V. M. patvarkymus, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, dėl išieškotų lėšų paskirstymo, kadangi pareiškėjas su kreditoriumi yra visiškai atsiskaitęs, todėl Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimo vykdymas minėtoje vykdomojoje byloje yra negalimas ir antstolis neturėjo pagrindo priimti ginčijamus patvarkymus. Pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas dėl šio skundo dėl antstolio veiksmų, kadangi nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjui galimai palankaus šioje byloje teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino: sustabdė išieškojimą vykdymo procese (vykdymo veiksmus) vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio V. M. 2013-02-27 ir 2013-03-01 priimtų patvarkymų paskirstyti išieškotas lėšas panaikinimo ir priimtas procesinis sprendimas įsiteisės. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas prašo panaikinti antstolio 2013-02-27 ir 2013-03-01 patvarkymus dėl išieškotų lėšų paskirstymo motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas su kreditoriumi yra visiškai atsiskaitęs. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į tai, jog įstatymas numato pakankamai trumpus terminus skundų dėl antstolių veiksmų išnagrinėjimui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje nepažeis šalių interesų pusiausvyros, operatyvumo, ekonomiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, todėl siekiant užtikrinti padėties, esančios skundo nagrinėjimo metu, stabilumą (status quo), yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki bus išnagrinėtas šis skundas dėl antstolio veiksmų ir priimtas procesinis sprendimas įsiteisės.

4Atskirajame skunde suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas, Ellora 4522899 Ltd. (toliau – suinteresuoti asmenys) prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti; nukreipti nutartį dėl 2013-03-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties panaikinimo vykdyti skubiai; skirti pareiškėjui 20 000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, dėl žinomai melagingų paaiškinimų ir galimai suklastotų dokumentų pakartotinio pateikimo teismui priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui (( - ) 300 straipsniai); priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skundžiama nutartis yra be motyvų, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos pareiškėjo skunde nurodytai sumai, todėl skundžiama nutartis pažeidžia šalių procesinę pusiausvyrą. Pareiškėjas nenurodė jokių motyvų, kodėl antstolio patvarkymai naikintini, išskyrus vienintelį, kad jis tariamai sumokėjo skolą, išieškomą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254. Tačiau ginčas dėl prievolės įvykdymo nagrinėjamas ne ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, o Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013. Pareiškėjo teiginiai dėl galimo jam palankaus teismo procesinio sprendimo įgyvendinimo apsunkinimo yra ne tik nepagrįsti, bet ir žinomai melagingi, apeliantų finansinė padėtis nėra sunki. UAB „Infoverslas“ yra UAB „Skomė“ akcininkas, kurio 10825 UAB „Skomė“ akcijų vertė yra 378 875,00 Lt; R. V. yra UAB „Skomė“ akcininkė, kurios 47880 UAB „Skomė“ akcijų vertė yra 1 675 800,00 Lt; Z. V. nuosavybės teise valdomų UAB „FF Lizingas“ akcijų paketas yra vertas apie 15-17 mln. Lt. Pareiškėjo skundų teismui teikimas vertintinas kaip siekis laikinųjų apsaugos priemonių taikymu vengti vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl lėšų pasisavinimo Development Win Limited naudai, t.y. kaip akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas antstoliui pateikė pareiškėjo direktoriaus J. M. žinomai melagingą elektroninį susirašinėjimą su Ellora Ltd. direktore ir galimai suklastotus Ellora Ltd. dokumentus.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašė atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismui priėmus galimai palankų pareiškėjui procesinį sprendimą, jo įvykdymas pasunkėtų arba būtų neįmanomas, nes iš apeliantų nebūtų galima susigrąžinti išmokėtų sumų. Išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 sustabdytas pagrįstai, kadangi Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013 vienas iš reikalavimų yra reikalavimas pripažinti, kad pareiškėjas įvykdė prievolę pagal pareiškėjo visuotinių akcininkų susirinkimo 2008-06-11 sprendimą ir, kad 2011-04-26 sumokėjo apeliantui Ellora 4522899 Ltd. 562 500,00 Lt sumažinto įstatinio kapitalo dalį. Būtent šios sumos dalis – 300 000,00 Lt buvo priteista iš pareiškėjo Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010, kurio pagrindu 2012-06-27 išduotas vykdomasis raštas vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis V. M. su atskiruoju skundu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-328-798/10, kurį 2012-06-27 išdavė Vilniaus apygardos teismas dėl 300 000,00 Lt skolos, 13 068,49 Lt palūkanų, 3 565,00 Lt žyminio mokesčio, 872,96 Lt vertimo išlaidų, 400,00 Lt už antstolio atliktus veiksmus ir 6 proc. metinių palūkanų įvykdymo, išieškojimo vykdomojoje byloje, kurioje skolininkas – UAB „Skomė“, išieškotojai – Ellora 4522899 Ltd, R. V., Z. V., UAB „Infoverslas, UAB „FF lizingas“. Pareiškėjo UAB „Skomė“ skundai vykdomojoje byloje grindžiami vienintele aplinkybe – tariamu prievolės pagal aukščiau nurodytą vykdomąjį raštą įvykdymu tarptautinio mokėjimo pavedimu Nr. 211001 sumokant visą įstatinio kapitalo sumažinimo sumą, t.y. 162911,26 eurų (562 500,00 Lt) išieškotojo Ellora 4522899 Ltd. nurodytam asmeniui Development Win Limited. Pareiškėjas pateikė antstoliui rašytinius įrodymus, turėjusius pagrįsti skolos apmokėjimą, t.y. elektroninio susirašinėjimo laiškus, užfiksuotus antstolio R. V. 2011-05-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 128-11-498, laiškų vertimą į lietuvių kalbą, 2011-04-26 tarptautinio mokėjimo nurodymo Nr. 211001 kopiją. 2013-02-14 išieškotojai Z. V., R. V., UAB „Infoverslas, Ellora 4522899 Ltd. pateikė rašytinius įrodymus apie šios prievolės neįvykdymą, t.y. 2011-02-21 ir 2012-06-04 Ellora 4522899 Ltd. direktorės pareiškimų, pasirašytų notaro akivaizdoje, kopijas. Šiuose dokumentuose nurodyta, kad Ellora 4522899 Ltd. direktorė S. G. P.-L. tvirtina, kad niekada nesinaudojo tam tikrais elektroninio pašto adresais, nekontaktavo su UAB “Skomė“ ir jos direktoriumi J. M.. Ellora 4522899 Ltd., atstovaujama direktorės S.G. P.-L., niekada nepasirašė su UAB „Skomė“ ir nesiuntė jai nei skolų suderinimo akto, nei kitų dokumentų. Antstolio vertinimu, pareiškėjas nepagrindė prievolės įvykdymo, ypač atsižvelgiant į tai, kad tarptautinio mokėjimo pavedimas buvo atliktas ne vykdomosios bylos Nr. 0013/12/01254 išieškotojams, o Development Win Limited. Skundžiama nutartimi yra pažeista išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyra, nes UAB „Skomė“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos pagrįstas vien prielaidomis apie galimai palankų teismo sprendimą Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu kartu patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai).

9Pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 00123/12/01254, kuri buvo pradėta remiantis vykdomuoju raštu, išduotu įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010, pagrindu. Vilniaus apygardos teismas 2010-12-28 procesiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 iš ieškovo atsakovui Ellora 4522899 Ltd. priteisė 300 000,00 Lt dydžio sumažinto ieškovo įstatinio kapitalo dalį, 13 068,49 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Išieškojimą pagal šio sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą vykdomojoje byloje Nr. 00123/12/01254 vykdo antstolis V. M.. Suinteresuotas asmuo Ellora 4522899 Ltd. reikalavimo teises į Vilniaus apygardos teismo 2010-12-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 iš ieškovo priteistas sumas yra perleidęs suinteresuotiems asmenims Z. V., UAB „Infoverslas“ , R. V. ir UAB „FF lizingas“.

10Iš prašymo sustabdyti išieškojimą vykdomoje byloje matyti, kad pareiškėjas kreipėsi su skundu į antstolį V. M., kuriuo prašė panaikinti 2013-02-27 ir 2013-03-01 antstolio patvarkymus, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 dėl išieškotų lėšų paskirstymo motyvuodamas tuo, kad antstolio patvarkymai neteisėti, nes su kreditoriumi yra atsiskaityta visiškai, t.y. pareiškėjas 2011-04-26 tarptautinio mokėjimo nurodymu sumokėjo suinteresuoto asmens Ellora 452899 Ltd. nurodytam asmeniui Development Win Limited 562 500,00 Lt sumažinto ieškovo įstatinio kapitalo sumą.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė išieškojimą vykdymo procese (vykdymo veiksmus) vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio V. M. 2013-02-27 ir 2013-03-01 priimtų patvarkymų paskirstyti išieškotas lėšas panaikinimo ir priimtas procesinis sprendimas įsiteisės.

12Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs pareiškėjo skunde išdėstytų reikalavimų pobūdį, atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai įvertino aplinkybes, susijusias su vykdymo veiksmų sustabdymo šioje vykdomojoje byloje prielaidų egzistavimu, susiklosčiusioje faktinėje situacijoje neįvertino tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės taikymo proporcingumo bei interesų derinimo aspektais (CK 1.2. straipsnis, CPK 3, 510 straipsniai), todėl nepagrįstai nusprendė sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254.

13Kaip minėta, pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuris nagrinėtinas ypatingąja teisena. Įstatymų leidėjo valia pats skundo padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų. Jeigu teismas pripažįsta būtina, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus sustabdyti. Toks įstatyminis reguliavimas paaiškinamas tuo, kad vykdytinas teismo sprendimas, kuriuo įrodymų vertinimo procese jau būna pripažintos ar apgintos kurios nors subjektyvios asmenų teisės ir/ar teisėti interesai, jau būna įsiteisėjęs, taigi įsigalioja teismo sprendimo privalomumo principas (CPK 18, 584 straipsniai). Tokiu atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones - nukeliant neapibrėžtam laikui teismo sprendimo realų įvykdymą, ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų, t.y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 straipsnis) ir užtikrinti ekonomiškumo ir proporcingumo principų įgyvendinimą.

14Bylos medžiaga tvirtina, jog pareiškėjas pateikė skundą dėl 2013-02-27 ir 2013-03-01 antstolio patvarkymų vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, kuriais tik paskirstomos išieškotos lėšos bendrai 3968,36 Lt sumai. Skundas grindžiamas aplinkybe, kad pareiškėjas yra sumokėjęs skolą, išieškomą vykdomojoje byloje vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254, tačiau skunde nėra duomenų apie pareiškėjo veiksmus inicijuojant UAB „Skomė“ atžvilgiu vykdomosios bylos pagal galiojantį vykdomąjį dokumentą nutraukimą. Dėl to laikinoji apsaugos priemonė, kuria sustabdyti visi vykdomojoje byloje atliekami veiksmai dėl keliasdešimt kartų didesnės sumos išieškojimo, laikytina pertekline priemone skundo reikalavimams užtikrinti bei pažeidžiančia ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Be to, byloje nėra jokio objektyvaus pagrindo išvadai, kad suinteresuoti asmenys negalėtų grąžinti pareiškėjui išieškotų 3 968,36 Lt dydžio lėšų.

15Kaip yra išaiškinęs Lietuvos apeliacinis teismas, bendriausia prasme laikinosios apsaugos priemonės yra teismo taikomos priemonės, kuriomis vienai šaliai teismo proceso metu ar prieš jam prasidedant garantuojama laikinoji apsauga. Šiomis priemonėmis siekiama išsaugoti status quo, užtikrinti reikalavimų, kurie bus patvirtinti galutiniu teismo sprendimu, patenkinimą, taip pat užkirsti kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams dėl teismo proceso trukmės. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27/2012). Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl galimai pareiškėjui palankaus teismo procesinio sprendimo išnagrinėjus bylą dėl antstolio veiksmų įvykdymo, todėl teisiškai nereikšmingi yra pareiškėjo samprotavimai apie tai, kad laikinosios apsaugos priemonės užtikrina galimą pareiškėjui palankaus Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3385-565/2013 įvykdymą ir, kad suinteresuoti asmenys tokiu atveju privalėtų grąžinti visas vykdomojoje byloje Nr. 0013/12/01254 išieškotas sumas. Dėl išvardintų aplinkybių skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinant.

16Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantų skunde išdėstyti argumentai, susiję su pareiškėjo pateiktų įrodymų galimu suklastojimu, preliminariai vertinant skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, nenagrinėtini, jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Dėl išdėstyto teismas netenkina suinteresuotų asmenų prašymų priimti atskirąją nutartį dėl, atsakovų teigimu, žinomai melagingų paaiškinimų ir galimai suklastotų dokumentų pakartotinio pateikimo teismui, ir apie tai pranešti prokurorui tuo labiau, kad apeliantai turi teisę patys kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl galimai nusikalstamos pareiškėjo veikos.

17Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo šioje byloje susiklosčiusią situaciją vertinti kaip pareiškėjo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir dėl to skirti pareiškėjui baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis), kaip tą traktuoja apeliantai. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtina nustatyti šalis nesąžiningumą ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Kadangi teisės aktai numato asmens teisių ir interesų gynimo mechanizmą, kuris skirtas teisių ir teisėtų interesų apsaugai, todėl pareiškėjo veiksmai, atliekami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir nukreipti į teisių gynimą, negali būti vienareikšmiškai traktuojami kaip piktnaudžiavimas teise.

18Remiantis aukščiau išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir jų taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas, nepagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl skundžiama nutartis naikintina ir atsižvelgiant į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, klausimas išspręstinas iš esmės netenkinant pareiškėjo UAB „Skomė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Teismas netenkina apelianto prašymo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipti vykdyti skubiai. Pagal CPK 152 straipsnio 2 dalį, nutartis pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita ir nutartis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones vykdomos įsiteisėjus šioms nutartims, o teismas gali leisti skubiai vykdyti nutartį pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita arba nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau pagal CPK 339 straipsnį, apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir yra vykdytina.

20Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš pareiškėjo priteistina 100,00 Lt suinteresuoto asmens R. V. naudai 100,00 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo UAB „Skomė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

23Suinteresuotų asmenų Ellora 4522899 Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V. prašymų paskirti pareiškėjui UAB „Skomė“ baudą ir priimti atskirąją nutartį dėl žinomai melagingų paaiškinimų, galimai suklastotų dokumentų pakartotinio pateikimo teismui ir apie tai pranešti prokurorui, netenkinti.

24Priteisti iš pareiškėjo UAB „Skomė“ (juridinio asmens kodas 122574319) R. V. (asmens kodas ( - ) naudai 100,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. pareiškėjas UAB „Skomė“ (toliau – pareiškėjas) pateikė teismui... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi pareiškėjo... 4. Atskirajame skunde suinteresuoti asmenys R. V., Z. V., UAB „Infoverslas,... 5. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašė atskirąjį skundą... 6. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis V. M. su atskiruoju skundu sutiko... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl... 9. Pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti... 10. Iš prašymo sustabdyti išieškojimą vykdomoje byloje matyti, kad... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 20 d. nutartimi pareiškėjo... 12. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs pareiškėjo skunde... 13. Kaip minėta, pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuris... 14. Bylos medžiaga tvirtina, jog pareiškėjas pateikė skundą dėl 2013-02-27 ir... 15. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos apeliacinis teismas, bendriausia prasme... 16. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantų skunde išdėstyti... 17. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo šioje byloje susiklosčiusią... 18. Remiantis aukščiau išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 19. Teismas netenkina apelianto prašymo nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 20. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš pareiškėjo priteistina 100,00 Lt... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,... 22. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartį ir... 23. Suinteresuotų asmenų Ellora 4522899 Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V.... 24. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Skomė“ (juridinio asmens kodas 122574319)...