Byla 1-64-419/2014
Dėl to, kad jis buvo neblaivus. Tarp jų kilo konfliktas, kurio metu jis sumušė sugyventinę, kiek smūgių sudavė ir į kokias kūno vietas tiksliai nurodyti negali, nes buvo girtas, dėl savo elgesio labai gailisi

1Šalčininkai

2Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas V. V., sekretoriaujant R. J., dalyvaujant prokurorei J. P., nukentėjusiajai V. T., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G. S., a. k. ( - ) gimęs 1978-03-12 Alytaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, išsiskyręs, dirba IĮ „Pasaga“ pagalbiniu darbuotoju, gyvenantis Žemaitiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r., LT-17279, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. Teismas

Nustatė

3Kaltinamasis G. S. 2013-03-05 apie 18.00 val. nuomojamame gyvenamajame name, esančiame Žemaitiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r., tyčia be priežasties sudavė keletą kartų delnu savo sugyventinei V. T. į veidą, stvėrė už palto gaubtuvo ir jį nuplėšdamas parvertė sugyventinę ant grindų, kumščiais keletą kartų sudavė jai į nosį, o vėliau dešimt kartų sudavė kumščiais V. T. į veidą, krūtinę, per šonkaulius, padarydamas nukentėjusiajai V. T. odos nubrozdinimus kaktos dešinėje pusėje, poodinę kraujosruvą dešinės ausies kaušelyje, nosies nugarėlėje, abiejų akių vokuose kairio skruostikaulio projekcijoje, viršutinėje lūpoje su kraujosruva lūpos raudonyje, smakre, dešinio žasto užpakaliniame bei vidiniame paviršiuose, kairio žasto apatinio trečdalio išoriniame paviršiuje, kraujosruvą dešinės akies obuolio išorinėje dalyje, kraujosruvą apatinės lūpos gleivinėje, tuo padarydamas nukentėjusiajai V. T. nežymų sveiktos sutrikdymą.

4Kaltinamasis G. S. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir parodė, kad 2013-03-05 jis grįžo namo būdamas išgėręs, apie 18.00 val. grįžo namo jo sugyventinė Viktorija, kuri priekaištavo jam dėl to, kad jis buvo neblaivus. Tarp jų kilo konfliktas, kurio metu jis sumušė sugyventinę, kiek smūgių sudavė ir į kokias kūno vietas tiksliai nurodyti negali, nes buvo girtas, dėl savo elgesio labai gailisi.

5Be kaltinamojo G. S. prisipažinimo, jo padaryta nusikalstama veika taip pat įrodyta ir kitais faktiniais duomenimis, nustatytais baudžiamojoje byloje.

6Nukentėjusioji V. T. parodė, kad 2013-03-05 apie 18.00 val., atvažiavo iš paskaitų namo į Žemaitiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r., kur gyveno kartu su savo sugyventiniu G. S.. Pastarasis namuose ją pasitiko girtas, užrakino visas duris ir nieko nesakydamas delnu sudavė jai per veidą, stvėrė už palto gaubtuvo, nuplėšdamas jį parvertė ją ant grindų, mušė kumščiais į veidą, kūtinę, šonkaulius, užlaužęs rankas mušė kumščiais į veidą. Jai pavyko pabėgti ir iškviesti policijos pareigūnus. Jai buvo skilusi nosis, lūžusi pertvara, buvo daromos rentgeno nuotraukos, vyko į Žalgirio klinikas, į Lazdynų ligoninę Vilniaus m., rinko visą medžiagą ir darė nuotraukas kaip ji atrodė tomis dienomis. Ligoninėje negulėjo, gydėsi ambulatoriškai. Šiuo metu gyvena pas motiną Širvintų r. Ikiteisminio tyrimo metu pateikė civilinį ieškinį, prašydama priteisti iš G. S. 5000 Lt materialinę ir moralinę žalą, tačiau prašo palikti teisę civilinį ieškinį pareikšti civilinio proceso tvarka, nes šiuo metu negali pateikti visus patirtos žalos įrodymus.

7Iš 2013-03-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus Teismo medicinos specialisto išvados Nr. G 837/13(01) matyti, kad V. T. padaryta odos nubrozdinimas kaktos dešinėje pusėje, poodinės kraujosruvos dešinės ausies kaušelyje, nosies nugarėlėje, abiejų akių vokuose kairio skruostikaulio projekcijoje, viršutinėje lūpoje su kraujosruva lūpos raudonyje, smakre, dešinio žasto užpakaliniame ir vidiniame paviršiuose, kairio žasto apatinio trečdalio išoriniame paviršiuje, kraujosruva dešinės akies obuolio išorinėje dalyje, kraujosruva apatinės lūpos gleivinėje. Sužalojimai padaryti paveikus kietais bukais daiktais, yra panašaus senumo ir galėjo būti padaryti nurodytu 2013-03-05 laiku, galėjo atsirasti ginantis, t.y. dengiantis rankomis galvą, padaryti ne mažiau kaip dešimties trauminių poveikių pasekoje, nebūdingi savęs žalojimui, vertinant tiek visumoje, tiek ir kiekvienas atskirai, atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą ( b.l. 10-13) .

82013-03-06 Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų r. PK VPS PB patrulio V. Ž. tarnybiniame pranešime užfiksuotos aplinkybės, įrodančios, kad 2013-03-05 G. S. smurtavo artimoje aplinkoje (b.l. 20).

9Iš 2013-03-05 asmens blaivumo testo Nr. 0722 matyti, kad G. S. 2013-03-05 23.06 nustatytas 1,45 prom. girtumas (b.l. 21).

10Įvertinęs visus įrodymus ir išanalizavęs jų visumą, teismas daro išvadą, kad kaltinamojo G. S. kaltė padarant nukentėjusiajai V. T. nežymų sveiktos sutrikdymą yra visiškai įrodyta, kadangi yra neginčijamų įrodymų, patvirtinančių kaltinamojo G. S. nusikalstamos veikos padarymą.

11Kaltinamasis smurtaudamas artimoje aplinkoje padarė nukentėjusiajai V. T. nežymų sveiktos sutrikdymą, todėl kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 140 str. 1 d. (2003-07-04 įstatymo Nr. IX-1706 redakcija).

12Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos pobūdį, jos pavojingumo laipsnį, į kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. G. S. padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, sunkių pasekmių nesukėlė. Kaltinamasis neteistas (b.l.32), administracine tvarka nebaustas (b.l. 33), dirbantis. Kaltinamasis savo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi dėl padaryto ir tai yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus. Tokiu būdu vadovaujantis LR BK 48 str. 2 d., yra pagrindas skirti kaltinamajam laisvės apribojimą.

13Vadovaujantis BK 65 str., 66 str., į G. S. paskirtos bausmės laiką įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2013-03-05 iki 2013-03-07 imtinai.

14G. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti su įpareigojimu iki galutinio procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 97-1-00117-13 būti gyvenamojoje vietoje Žemaitiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r., o taip pat nebendrauti su nukentėjusiąja V. T., nedaryti neigiamos įtakos pastarosios atžvilgiu yra pagrindas panaikinti pradėjus nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymą (b.l. 26-27).

15Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė civilinį ieškinį dėl 1148,10 Lt žalos priteisimo iš kaltinamojo PSDF biudžetui dėl nukentėjusiosios V. T. gydymo. Byloje nustatyta, kad dėl kaltinamojo veiksmų nukentėjusiosios sveikata buvo sutrikdyta, jai teko gydytis, todėl yra pagrindas priteisti iš kaltinamojo Privalomajam sveikatos draudimo fondui 1147,10 Lt nukentėjusiosios V. T. gydymo išlaidų.

16Nukentėjusiajai civilinei ieškovei V. T. pripažinti teisę į jos ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinių dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka (LR BPK 115 str. 2 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

18G. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį ir, taikant LR BK 48 str. 2 d., skirti laisvės apribojimą trims mėnesiams.

19Remiantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į G. S. paskirtos bausmės dydį įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2013-03-05 iki 2013-03-07 imtinai.

20G. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti su įpareigojimu iki galutinio procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 97-1-00117-13 būti gyvenamojoje vietoje Žemaitiškių k., Turgelių sen., Šalčininkų r., o taip pat nebendrauti su nukentėjusiąja V. T., nedaryti neigiamos įtakos pastarosios atžvilgiu panaikinti pradėjus nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymą.

21Priteisti iš G. S. Privalomajam sveikatos draudimo fondui 1147,10 Lt nukentėjusiosios V. T. gydymo išlaidų.

22Pripažinti nukentėjusiajai civilinei ieškovei V. T. teisę į jos ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

23Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Šalčininkų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šalčininkai... 2. Šalčininkų rajono apylinkės teismo teisėjas V. V., sekretoriaujant R.... 3. Kaltinamasis G. S. 2013-03-05 apie 18.00 val. nuomojamame gyvenamajame name,... 4. Kaltinamasis G. S. visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir... 5. Be kaltinamojo G. S. prisipažinimo, jo padaryta nusikalstama veika taip pat... 6. Nukentėjusioji V. T. parodė, kad 2013-03-05 apie 18.00 val., atvažiavo iš... 7. Iš 2013-03-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 8. 2013-03-06 Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų r. PK VPS PB patrulio V. Ž.... 9. Iš 2013-03-05 asmens blaivumo testo Nr. 0722 matyti, kad G. S. 2013-03-05... 10. Įvertinęs visus įrodymus ir išanalizavęs jų visumą, teismas daro... 11. Kaltinamasis smurtaudamas artimoje aplinkoje padarė nukentėjusiajai V. T.... 12. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos... 13. Vadovaujantis BK 65 str., 66 str., į G. S. paskirtos bausmės laiką... 14. G. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 15. Civilinis ieškovas Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė civilinį... 16. Nukentėjusiajai civilinei ieškovei V. T. pripažinti teisę į jos ieškinio... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115... 18. G. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 140... 19. Remiantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į G.... 20. G. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 21. Priteisti iš G. S. Privalomajam sveikatos draudimo fondui 1147,10 Lt... 22. Pripažinti nukentėjusiajai civilinei ieškovei V. T. teisę į jos ieškinio... 23. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...