Byla 2-24-799/2011
Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Vida Butanavičiūtė, sekretoriaujant R. J., dalyvaujant pareiškėjai D. J., suinteresuoto asmens Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. J., pareiškėjų L. V. ir L. V. atstovės pagal įstatymą Z. N. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai, Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja D. J. ir pareiškėjų Lauryno ir L. V. atstovė pagal įstatymą Z. N. prašo atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą J. V., mirusios 2005 m. rugsėjo 30 d., palikimui priimti. Pareiškėja D. J. paaiškino, kad jos, Lauryno ir L. V. mama mirė 2005 m. rugsėjo 30 d. Tuo metu jie buvo nepilnamečiai, todėl patys palikimo priimti negalėjo. 2005 m. lapkričio mėnesį jiems nustatyta globa ir jų globėja paskirta močiutė Z. N., kuri dėl įstatymų nežinojimo, jų vardu J. V. palikimo nepriėmė. Dabar ji pilnametė, o jos abu broliai Laurynas ir L. V. šių metų gegužės 6 d. sulauks pilnametystės, todėl tik dabar atsirado galimybė jiems patiems priimti motinos J. V. palikimą.

3Pareiškėjų Lauryno ir L. V. atstovė pagal įstatymą Z. N. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir tenkinti pareiškimą. Prašyme nurodyta, kad teismo posėdyje negali dalyvauti dėl sveikatos būklės.

4Suinteresuoto asmens Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė J. J. prašė pareiškimą tenkinti.

5Suinteresuoto asmens Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime neprieštarauja pareiškimo tenkinimui ir nurodo, kad paveldėjimo byla Tauragės apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje nepradėta bei prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Procesiniai dokumentai suinteresuotam asmeniui įteikti, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš pareiškėjos D. J., suinteresuoto asmens Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovės J. J. paaiškinimų, rašytinės civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 30 d. mirė pareiškėjų motina J. V. (b.l.6). 2005-11-21 Šilalės rajono savivaldybės administracijos įsakymais Nr. B37-906, 913 ir 912 nepilnamečiams vaikams D. V., gim. 1989-03-22, nustatyta laikinoji rūpyba, o L. V., gim. 1993-05-06 ir L. V., gim. 1993-05-06, nustatyta laikinoji globa, paskirta globėja/rūpintoja nepilnamečių vaikų močiutė Z. N.. 2007-02-01 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta D. V. nuolatinė rūpyba, jos rūpintoja paskirta Z. N. (b.l. 27-28). 2008-11-26 Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimu nustatyta nuolatinė rūpyba Lukui ir L. V., gim. 1993-05-06, jų rūpintoja paskirta Z. N. (b.l.25-26). 2005-09-30 mirus pareiškėjų motinai J. V., pareiškėjai buvo nepilnamečiai ir patys priimti motinos palikimo negalėjo. Jų vardu priimti palikimą privalėjo globėja/rūpintoja Z. N., kuri pareiškėjų vardu palikimo nepriėmė dėl įstatymų nežinojimo. Todėl konstatuotina, kad palikimui priimti praleistas terminas dėl svarbių priežasčių.

8Teismas pareiškėjos D. J. nurodytas priežastis pripažįsta svarbiomis. Todėl pagal CPK 576-578 str. atnaujintinas įstatymo, t.y. CK 5.50 str. 3 d. nustatytas terminas J. V. palikimui priimti. Atnaujinus terminą palikimui priimti pagal CK 5.57 str. pratęsiamas CK 5.50 str. 3 d. nustatytas terminas palikimui priimti pratęstinas trims mėnesiams nuo nutarties įsigaliojimo dienos.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 576-578 str. teismas

Nutarė

10pareiškimą patenkinti.

11Atnaujinti įstatymo - CK 5.50 str. 3 d. nustatytą terminą palikimui priimti.

12Pratęsti trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, terminą įpėdiniams D. J., a.k. ( - ) L. V., a.k. ( - ) L. V., a.k. ( - ) J. V., a.k. ( - ) mirusios 2005 m. rugsėjo 30 d., palikimui priimti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai