Byla 2S-39-338/2009
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-147-589/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Laimutės Sankauskatės, Zinos Mickevičiūtės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-6239-452/2008, kuria atmestas pareiškėjo A. K. pareiškimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-147-589/2008, ir

Nustatė

3Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-147-589/2008, panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, sustabdyti sprendimo vykdymą, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008-08-06 civilinėje byloje priėmė sprendimą už akių, kuriuo iš A. K. priteisė 10206,24 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas, 306,19 Lt žyminio mokesčio ieškovui ir 61,60 Lt išlaidų valstybei. Pareiškėjas neteikė pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, todėl prašo atnaujinti procesą civilinė byloje, nurodydamas sekančius motyvus. Sprendimas už akių priimtas nesant ieškovo prašymui tokį sprendimą priimti, priimant sprendimą už akių pažeista CPK 285 straipsnio 2 dalis, nes teismas neatliko net formalaus byloje pateiktų įrodymų vertinimo, pažeistas CPK 286 straipsnis, nes sprendime už akių nesuformuluoti net sutrumpinti motyvai, pažeista CK 1.3. str. 4 dalis tuo, kad teismas taikė valstybės institucijos LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, kurios akivaizdžiai konkuruoja su žalos atlyginimo institutu, įtvirtintu CK 6.245-6.300 ir kituose straipsniuose.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 2 d. nutartimi pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-147-589/2008 atmetė. Nurodė, kad ieškovo ieškinyje ir bylos nagrinėjimo metu teismo posėdyje, neatvykus atsakovui į bylos nagrinėjimą, ieškovo atstovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, todėl CPK 285 straipsnio 1 dalis nebuvo pažeista. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, įvertino visus byloje pateiktus įrodymus, nurodė civilinės atsakomybės sąlygas ir visas kitas aplinkybes, kurių pagrindu ieškovo ieškinį tenkino. Pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, jog buvo pažeista CK 1.3 straipsnio 4 dalis tuo, kad teismas taikė valstybės institucijos – LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350 patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles“, kurios akivaizdžiai konkuruoja su žalos atlyginimo institutu, įtvirtintu CK 6.245-6.300 ir kituose straipsniuose, nepagrįstas, nes nurodytos taisyklės reglamentuoja elektros energijos vartotojų (tarp jų ir laisvųjų vartotojų) santykius su visuomeniniais tiekėjais, skirstomųjų tinklų operatoriais ir perdavimo sistemos operatoriumi. Šios taisyklės yra privalomos perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos visuomeniniams tiekėjams ir elektros energijos vartotojams. Kaip nurodė pats atsakovas A. K. atsiliepime į ieškinį, jis yra elektros energijos vartotojas. Byloje buvo konstatuota, kad atsakovas A. K. padarė šiose taisyklėse numatytą pažeidimą, todėl privalo atlyginti padarytą žalą.

5Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 2 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad skundžiama nutartis visiškai neargumentuota, todėl pažeistas ne tik CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas, bet ir sukurtas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte, be to nukrypta nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos įstatymų taikymo ir aiškinimo praktikos. Pareiškėjas skunde nurodo tuos pačius motyvus, kuriais grindė savo prašymą dėl proceso atnaujinimo. Teigia, kad bet kurio vieno iš nurodytų materialinių ar procesinių normų pažeidimo konstatavimas duoda pagrindą atnaujinti procesą: priimant sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-147-589/2008 buvo pažeistas CPK 285 straipsnio 1 dalis tuo, kad sprendimas už akių priimtas nesant ieškovo prašymo tokį sprendimą priimti, bei CPK 246 straipsnio 2 dalis tuo, kad neatvykus atsakovui į teismo posėdį ir nesant ieškovo prašymo priimti sprendimą už akių, teismas bylos nenagrinėjo iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Pažeistas CPK 285 straipsnio 2 dalis tuo, „kad patikrinimo metu atsakovas A. K. AB Rytų skirstomųjų tinklų darbuotojų neįsileido į namo vidų“ prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, įtvirtintos CPK 185 ir kt. straipsniuose. Pažeista CPK 286 straipsnio 1 dalis, nes priimtas sprendimas už akių neturi net sutrumpintų motyvų, todėl yra absoliučiai negaliojantis pagal CPK 329 str. 2 d. 4 p. Pažeista CK 1.3 straipsnio 4 dalis tuo, kad teismas taikė valstybės institucijos - Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 metų spalio 7d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, kurios akivaizdžiai konkuruoja su žalos atlyginimo institutu, įtvirtintu CK 6.245-6.300 ir kituose straipsniuose. Pareiškėjas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, pažeidė CPK 4 straipsnį, nes nesivadovavo LAT suformuota įstatymų aiškinimo ir taikymo praktika.

6Ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu. Nurodo, kad apelianto teiginiai dėl CPK 285 str. 1 d. ir 246 str. 2 d. netinkamo taikymo arba taikymo pažeidžiant šias nuostatas yra niekiniai ir klaidinantys teismą, nes prieštarauja byloje esantiems įrodymams. 2008-08-06 teismo posėdžio protokolo antrajame lape (civ.b. Nr. 2-147-589/2008, b. l. 71) yra aiškiai išreikštas ieškovo atstovo prašymas priimti sprendimą už akių. Vertinant pareiškėjo nurodytą LR CPK 285 str. 2 d. motyvą, kad teismas neatliko net formalaus byloje pateiktų įrodymų vertinimo, netyrė rašytinio įrodymo, kad „patikrinimo metu atsakovas Algirdas kairys AB Rytų skirstomųjų tinklų darbuotojų neįsileido į namo vidų“. Ieškovas nurodo, kad reikalavimui atlyginti žalą dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo aplinkybė įsileido ar neįsileido atsakovas į namo vidų esminės reikšmės byloje neturi. Esminę reikšmę turi pats elektros energijos vartojimas per pajungtą papildomą laidą, kuris buvo nutiestas į namo vidų, ir elektros energijos vartojimas šio laido pagalba apeinant elektros energijos apskaitos prietaisus, t.y. elektros energijos vartojimas be apskaitos, kuris buvo užfiksuotas ieškovo darbuotojų ir dalyvaujant Panevėžio rajono policijos komisariato darbuotojui. Ieškovas pažymi, kad Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, tirdamas LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių atitikimą LR CK 1.2 straipsnio 1 dalies, 1.5 straipsnio 1 dalies, 6.246 straipsnio 1 dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio 1 dalies, 6.249 straipsnio 1 dalies, 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatoms, 2007-12-29 sprendimu konstatavo, kad paminėtų aukščiau taisyklių nuostatos neprieštarauja LR CK.

7Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1p.).

8Pareiškėjas prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-147-589/2008, savo prašymą grindė CPK 366 str. 1d. 9p., aiškindamas, kad pirmos instancijos teismas sprendime padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Kaip aiškią teisės normos taikymo klaidą apeliantas nurodė tai, kad teismas negalėjo priimti sprendimo už akių, teismo sprendimas be motyvų ir teismas negalėjo taikyti Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 metų spalio 7d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, kurios akivaizdžiai konkuruoja su žalos atlyginimo institutu, įtvirtintu CK 6.245-6.300 ir kituose straipsniuose. CPK 285 str. 1d. nurodyta, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008m. rugpjūčio 6d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo iš A. K. priteisė 10206,24 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos iki visiško sprendimo įvykdymo bylą nagrinėdamas parengiamajame teismo posėdyje. Parengiamojo teismo posėdžio tvarką reglamentuoja CPK 230 str.. Šio straipsnio 2d. nurodyta, kad dėl neatvykusios į parengiamąjį teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas CPK 285 str. tvarka priima sprendimą už akių. CPK 230 str. nėra nuostatos, kad teismas gali priimti sprendimą už akių, šiuo atveju įstatymas numato ne galimybę, bet pareigą priimti sprendimą už akių. Byloje yra pateikti šeši atsakovo prašymai atidėti bylos nagrinėjimą vėlesniam laikui dėl jo sveikatos būklės. Bylą nagrinėjęs teismas penkis tokius prašymus patenkino, o 2008m. rugpjūčio 6d. nutarė, kad atsakovo ligą nelaikyti svarbia priežastimi. Ši teismo protokolinė nutartis pakankamai motyvuota ir pagrįsta, kadangi atsakovas buvo pateikęs atsiliepimą į ieškinį, turėjo sudaręs atstovavimo sutartį su advokatu. Byloje bebuvo pripažinta, kad atsakovo dalyvavimas yra būtinas. Apelianto argumentai, kad teismas priimdamas sprendimą už akių, padarė aiškią teisės taikymo klaidą, nepagrįsti. Teismo sprendimas pakankamai motyvuotas, nors CPK 286 str. 1d. nurodyta, kad sprendime pakanka išdėstyti sutrumpintus motyvus. Apeliantas kelią klausimą dėl LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytų normų atitikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 - 6.300 straipsniams. Šiuo klausimu Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas, tirdamas LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių atitikimą LR CK 1.2 straipsnio 1 dalies, 1.5 straipsnio 1 dalies, 6.246 straipsnio 1 dalies, 6.247 straipsnio, 6.248 straipsnio 1 dalies, 6.249 straipsnio 1 dalies, 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatoms, 2007-12-29 sprendimu konstatavo, kad nurodytų taisyklių nuostatos neprieštarauja Civilinio kodekso normoms. Nagrinėjant A. K. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo teismui nebuvo pateikta jokių naujų įrodymų ar nurodyta aplinkybių, kurios turėtų įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad nėra CPK 366 str. 1d. 9p. nurodytų pagrindų proceso atnaujinimui.

9Iš apelianto priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1d. 3p.).

10Vadovaudamasi LR CPK 337 str. 1p.,

Nutarė

11Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. gruodžio 2d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš A. K. 7 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai