Byla 2-822-802/2011
Dėl juridine reikšme turincio fakto nustatymo

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Eridana Paltanaviciene, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškejai D. N., suinteresuotiems asmenims R. N., I. S. ir A. N., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Marijampoles AVMI atstovui, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka iš esmes išnagrinejusi civiline byla del juridine reikšme turincio fakto nustatymo,

2nustate:

3Pareiškeja prašo nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad ji prieme palikima po vyro mirties ( - ), ir paaiškino, kad palikima ji prieme ir nebuvo nuo jo niekad atsisakiusi. Taciau vyrui mirus nemane, kad reikia kreipti i notara, nes galvojo, kad palikimui priimti pakako to, jog ji turtu rupinosi kaip savu. Visuomet viskas ir buvo gerai, ji gaudavo mokesciu saskaitas už žeme ir tvarke kitus reikalus. Taciau pernai rudeni viskas pasikeite. Ji nebegavo mokesciu už žeme deklaracijos, del to pradejo aiškintis kas nutiko. Seniunijoje jai pasake, kad viskas registruota vyro vardu, todel ji turi susitvarkyti dokumentus. Tuomet ji kreipesi pas notara, kur jai paaiškino, kad terminas pateikti pareiškimui del palikimo priemimo jau praleistas ir reikia kreiptis i teisma. Pasiule kreiptis i advokata, ka pareiškeja ir padare. Nurode, kad su vyru, šiam esant gyvam ir po jo mirties, jie gyveno ( - ) esanciuose namuose, kurie viešame registre nera registruoti. Šie namai yra dar vyro tevu statyti, ji atitekejo ,,i marcias“, juose gyveno kartu su vyru ir liko gyventi šiam mirus. Mirus vyrui liko nurodomi namai, namu apyvokos bei vyro asmeniniai daiktai, o taip pat vyro teise atkurti nuosavybes teises i žeme, del kurios atkurimo jis buvo pateikes prašyma. Ginco del paveldimo turto nebuvo ir nera, kitu pretendentu taip pat. Paaiškino, kad mirus vyrui, jo likusia turto dalimi naudojosi pareiškeja.

4Suinteresuoti asmenys R. N., I. S. ir A. N. visiškai patvirtino mamos nurodomas aplinkybes. Teismui paaiškino, kad jie palikimo po tetes mirties neprieme, paveldeti nepageidauja, savarankišku reikalavimu byloje neteiks. Nurode, kad kitu ipediniu ir ginco del paveldimo turto nera.

5Suinteresuotas asmuo Marijampoles AVMI i teismo posedi neatvyko, nors šaukimas iteiktas tinkamai (b.l.39). Prašymas atideti bylos nagrinejima negautas. Teismui pateiktame atsiliepime suinteresuotas asmuo nurodo nuomone, jog pareiškimas turetu buti tenkinamas. Prašo byla nagrineti ju atstovui nedalyvaujant (b.l.36).

6Dalyvaujantiems byloje asmenims del to sutinkant byla nagrinejama nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui (LR CPK 443 str. 5 d.).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Pareiškejos ir suinteresuotu asmenu parodymais, byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad ( - ) mire Z. N., a.k( - ) (b.l.7), iki mirties gyvenes ( - ) (b.l.9). Pareiškeja yra palikejo sutuoktine ir pirmos eiles ipedine (b.l.8, 1964m. CK 573 str. 1 d. 1 p., 2000m. LR CK 5.13 str.). Kiti ipediniai (suinteresuoti asmenys) palikimo neprieme ir jo paveldeti nepageidauja, ginco del paveldimo turto nera (pareiškejos ir suinteresuotu asmenu paaiškinimai, liudytoju parodymai, b.l.49). Mirus palikejui, liko nekilnojamasis turtas – jo vardu ( - ) ukinese knygose užregistruoti pastatai (b.l.5), teise atkurti nuosavybes teises i jo tevo iki nacionalizacijos valdyta 3,74 ha žemes sklypa (b.l.21), palikejo asmeniniai bei namu apyvokos daiktai (pareiškejos ir suinteresuotu asmenu paaiškinimais, liudytoju parodymai, b.l.49). Pareiškejos ir suinteresuotu asmenu paaiškinimais, rašytiniais irodymais, liudytoju G. Ž. ir V. S. parodymais nustatyta, kad mirus Z. N., jo vardu seniunijos ukinese knygose registruotose pastatuose toliau liko gyventi, palikejo turto dali pereme, juo naudojosi kaip savu, ji prižiurejo, mirusio sutuoktinio vardu tvarke visus nuosavybes teisiu i žeme atkurimo reikalus (b.l.21,14,15-16,17-18,19-20), o atkurus nuosavybes teises i žeme, ja naudojosi ir visu turtu toliau rupinosi jo sutuoktine D. N.. Notaro biuru išduotos pažymos patvirtina, kad mirus Z. N. del paveldejimo teises liudijimo išdavimo niekas nesikreipe, ipediniu pareiškimai negauti, ir paveldejimo bylos neužvestos (b.l.11,12,13). Šios aplinkybes, teismo nuomone, yra pakankamos prašomam juridiniam faktui nustatyti, todel visumos išdestytu aplinkybiu pagrindu, paveldejimo tikslu, nustatytinas juridine reikšme turintis faktas, kad po Z. N., mirusio ( - ), mirties palikima prieme jo sutuoktine ir ipedine D. N. faktiškai pradedama paveldima turta valdyti (1964m. CK 568 str., 573 str. 1 d. 1 p., 587 str., 2000m. LR CK 5.3 str., 5.13 str., 5.50 str. 1 d., 2 d., 5.51 str. 1d., CPK 444 str. 2 d. 8 p., 448 str., 185 str.).

9Iš pareiškejos valstybei priteistinos bylinejimosi išlaidos: 21,70 Lt išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 92 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 443 str. 6 d., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, b.l.1).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 448 str., 260 str., 270 str., 275 str. 1 d.,

Nutarė

11Pareiškima tenkinti visiškai.

12Nustatyti juridine reikšme turinti fakta, kad ( - ) mirus Z. N., a.k( - ), iki mirties gyvenusiam ( - ), palikima prieme jo sutuoktine D. N., a.k( - ) faktiškai pradedama paveldima turta valdyti.

13Juridine reikšme turintis faktas nustatytas paveldejimo teises liudijimo gavimo tikslu.

14Iš pareiškejos D. N. (a.k( - ) priteisti 21,70 Lt (dvidešimt viena lita, 70 ct) bylinejimosi išlaidas valstybei (jas sumokant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, i.k.188659752, saskaita Nr.( - ), „Swedbank", AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660).

15Sprendimo nuoraša per 5 dienas išsiusti neatvykusiems i teismo posedi asmenims.

16Sprendimas, per 30 d. nuo jo priemimo dienos, apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampoles rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai