Byla e2-249-1023/2017
Dėl skolos išieškojimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kesko Senukai Lithuania“ ieškinį atsakovui UAB „Audrinta ir Ko“ dėl skolos išieškojimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Kesko Senukai Lithuania“ (toliau – Ieškovas) kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Audrinta ir Ko“ (toliau – Atsakovas) 1 099,18 Eur skolos, 32,18 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 25,00 Eur žyminį mokestį ir 100,00 Eur advokato pagalbai apmokėti.

5Ieškinys grindžiamas tuo, kad Ieškovas ir Atsakovas susitarė dėl prekių pardavimo. Šalys susitarė, kad už 2016 m. liepos 29 d., liepos 30 d., liepos 31 d., rugpjūčio 1 d. ir rugpjūčio 2 d. įsigyjamas prekes Atsakovas su Ieškovu atsiskaitys per 3 dienas, o už 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsigyjamas prekes atsiskaitys prekių pardavimo dieną. Minėtu laiku Atsakovas iš Ieškovo įsigijo prekių, tačiau už jas nesumokėjo ir liko skolingas Ieškovui 1 099,18 Eur.

6Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant Ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Pažymėtina, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Atlikus formalų Ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2016 m. liepos 29 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 02301408005 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 3), 2016 m. liepos 29 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 0807606396 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 4, 5), 2016 m. liepos 30 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 24303801733 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 6), 2016 m. liepos 31 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 24303702167 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 7), 2016 m. rugpjūčio 1 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 02311700705 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 8), 2016 m. rugpjūčio 1 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 24312500004 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 9), 2016 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 24312500008 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 10, 11), 2016 m. rugpjūčio 4 d. PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 02182124836 (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 12) vertinimą, Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis piniginę prievolę Ieškovui yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų Ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti Ieškovo prašomą sprendimą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal CK 6.261 straipsnį, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, į Ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad Atsakovas prievolės atsiskaityti su Ieškovu tinkamai nevykdė, todėl iš jo Ieškovo naudai priteistina 1 099,18 Eur skolos, 32,18 Eur palūkanų. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš Atsakovo Ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl tenkintinas ir šis Ieškovo reikalavimas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Visiškai patenkinus ieškinį, Ieškovui iš Atsakovo priteistinas byloje sumokėtas 25,00 Eur žyminis mokestis bei 100,00 Eur advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 98 straipsnis).

12Valstybė šioje byloje patyrė 5,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš Atsakovo priteistinos 5,56 Eur išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Audrinta ir Ko“, juridinio asmens kodas 303132914, buveinės adresas Aušros g. 28, Pakuonio mstl., Prienų r. sav., ieškovo UAB „Kesko Senukai Lithuania“, juridinio asmens kodas 234376520, buveinės adresas Islandijos pl. 32B, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), naudai 1 099,18 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt devynis eurus 18 ct) skolos, 32,18 Eur (trisdešimt du eurus 18 ct) palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 25,00 Eur (dvidešimt penkis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) advokato pagalbai apmokėti.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Audrinta ir Ko“, juridinio asmens kodas 303132914, buveinės adresas Aušros g. 28, Pakuonio mstl., Prienų r. sav., valstybei 5,56 Eur (penkis eurus 56 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) priklausančią biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai