Byla e2VP-5445-650/2016
Dėl 34 175 Eur skolos, 638,52 Eur palūkanų ir 1366,95 Eur atitinkamų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Gelvora“ prašymą išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-3852-650/2016, kurioje buvo patvirtinta UAB „Gelvora“ ir UAB „CCM Baltic“ taikos sutartis,

Nustatė

22016-04-19 nutartimi teismas patvirtino šalių UAB „Gelvora“ ir UAB „CCM Baltic“ sudarytą taikos sutartį dėl 34 175 Eur skolos, 638,52 Eur palūkanų ir 1366,95 Eur atitinkamų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo.

32016-05-03 teisme gautas ieškovo UAB „Gelvora“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl minėtos taikos sutarties vykdymo, nes atsakovas neįvykdė taikos sutarties 2.1 p., t.y. iki 2016-04-30 ieškovui nesumokėjo pirmosios skolos dalies – 15 000,00 Eur.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tuo atveju, kai nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

6Taikos sutarties 2.1 p. šalys buvo sutarusios, kad atsakovas UAB „CCM Baltic“ iki 2016-04-30 ieškovui sumokės 15000,00 Eur skolos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas šios taikos sutarties sąlygos neįvykdė, jis teismui nepateikė jokių įrodymų dėl taikos sutarties sąlygų vykdymo, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18 straipsnio nuostata, jog įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi, ieškovui išduotinas vykdomasis raštas visai skolos sumai, kaip šalys ir buvo numačiusios taikos sutarties 8 punkte.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 646 str. 3 d., teismas

Nutarė

8išduoti vykdomąjį raštą ieškovui UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, civilinėje byloje pagal 2016 m. balandžio 19 d. teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį visai 36 180,47 Eur (trisdešimt šešių tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt eurų, 47 centų) skolinių reikalavimų sumai.

9Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai