Byla 2-1426-834/2014
Dėl G. V. nuolatinio globėjo pakeitimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė, sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, suinteresuotam asmeniui B. V., suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui Andriui Grigėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl G. V. nuolatinio globėjo pakeitimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl nuolatinio globėjo pakeitimo. Nurodė, jog būtina pakeisti G. V. nuolatinį globėją, t.y. prašė atleisti B. V. iš G. V. nuolatinio globėjo pareigų ir jo nuolatiniu globėju, paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus. Paaiškino, jog G. V. yra likęs be tėvų globos, kadangi 2006-11-28 laikinai, o 2008-01-16 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu jo motinai Ž. V. neterminuotai buvo apribota motinos valdžia. Tėvystė G. V. atžvilgiu nenustatyta. G. V. su savo seserimi nuo 2011 m rugpjūčio mėnesio iki šiol buvo globojamas B. V.. Tačiau G. V. adaptacija globėjos B. V. šeimoje buvo sudėtinga. G. V. nuo pat pirmų globos dienų priešinosi šeimos taisyklėms, jie nesutarė su globėjos sutuoktiniu. Šeimoje kyla konfliktai, nesutarimai ir galima teigti, jog globa šeimoje nepasisekė. Daugelis konfliktinių situacijų baigdavosi G. V. agresijos, pykčio priepuoliais. Šeimai buvo teikiama įvairiapusė pagalba, tiek socialinė, tiek konsultacinės, informavimo, psichologo konsultacijos. Tačiau pats globojamasis G. V. skyriui pareiškė, jog jis nesutaria su globėjos sutuoktiniu ir pageidauja būti globojamas globos namuose. Kitų asmenų, norinčių bei galinčių globoti, nėra. Todėl pareiškėjas prašo pareiškimą patenkinti, atleisti B. V. iš globėjo pareigų, nuolatiniu globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus bei jį paskirti G. V. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas prašė patenkinti pareiškimą. Paaiškino, jog šių metų lapkričio 24 dieną G. V. buvo apgyvendintas Aulelių vaikų globos namuose, pradėjo mokytis ( - ). Didesnių problemų nėra, G. V. globos namuose normaliai adaptavosi, vaikas yra bendraujantis, socialus. G. V. yra aplankomas buvusios globėjos ir pats palaiko ryšį su seserimi, kuri liko gyventi globėjų šeimoje. Mano, jog pareiškimas pagrįstas ir Aulelių globos namai yra tinkama vieta gyventi ir augti G. V..

4Suinteresuotas asmuo B. V. prašė pareiškimą patenkinti, atleisti ją iš G. V. globėjos pareigų. Patvirtino pareiškėjos atstovės nurodytas aplinkybes bei paaiškino, jog situacija yra aptarta su vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kartu nuspręsta, jog G. V. atžvilgiu, atsižvelgiant į jo pageidavimą, geriausia išeitis, jog jis gyventų globos namuose. Patvirtino, jog G. V. nesutarė ir konfliktavo su jos sutuoktiniu, abu pergyveno dėl šių nesutarimų. G. V. globos namuose aplanko ir suteikia galimybes bendrauti G. V. su savo seserimi R. V., gyvenančia jų šeimoje. Todėl mano, jog pareiškimas pagrįstas, neprieštarauja, jog ji būtų atleista iš globėjo pareigų, nes tai atitinka vaiko interesus.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog G. V. yra globojamas nuo 2006 metų. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-02-14 įsakymu Nr. AĮ - 82 jo laikinojo globėjo pareigas vykdė Aulelių vaikų globos namai (26 b.l.). 2006-11-28 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu laikinai, o 2008-01-16 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu jo motinai Ž. V. neterminuotai buvo apribota motinos valdžia (22-25 b.l.). 2011-08-04 Utenos rajono apylinkės teismo nutartimi G. V. nuolatine globėja bei turto administratore paskirta B. V. (21 b.l.) Tėvystė G. V. atžvilgiu nenustatyta (27 b.l.). Kadangi globėjos šeimoje G. V. sunkiai adaptavosi, jie nesutarė, konfliktavo su globėjos B. V. sutuoktiniu, todėl jis pats pageidavo ir šiuo metu G. V. yra globojamas Aulelių vaikų globos namuose (8 b.l.). Tai patvirtino tiek bylos dalyvių paaiškinimai, tiek ir rašytinė bylos medžiaga, iš kurios matyti, kad globėjos šeimai socialinių darbuotojų, darbui su socialinės rizikos šeimomis, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus buvo teikiamos socialinės, psichologo konsultacinės paslaugos, buvo aktyviai siekiama, jog G. V. būtų globojamas šeimoje (11-20 b.l.). Tačiau ir po šių pastangų išliko įtampa, nesutarimai tarp globotinio G. V. bei globėjos sutuoktinio, kitų šeimos narių. Įvertinus tai, teismas sprendžia, kad minėta situacija nėra palanki G. V. globai, jo interesams, jo augimui ir vystymuisi globėjos šeimoje ir dėl nurodytų svarbių priežasčių globėja B. V. negali atlikti globėjos pareigų (CK 3.246 straipsnio 2 dalis).

7Atsižvelgiant į G. V. interesus, keistinas jo nuolatinis globėjas, B. V. atleistina iš G. V. nuolatinio globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir juo skirtini Aulelių vaikų globos namai, juose nustatytina nuolatinė G. V. gyvenamoji vieta (CPK 502 str. 4 d.).

8Kaip numato LR CK 3.238 str. 2 d., asmens rūpybą (globą) apima ir jo turto rūpybą (globą), tačiau prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius. Todėl, remiantis LR CK 3.245 str., CPK 504 str. 3 d. nuostatomis G. V. priklausančiam turtui nustatytinas paprastasis administravimas, turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai (CK 4.239 str. 1 d., CK 4.240 str.).

9Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-11-24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones, kuriomis buvo laikinai, iki bus priimtas teismo sprendimas, nuo 2014-11-24, sustabdytas Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje vaiko globos išmokos mokėjimas, antstolės Jūratės Blažienės kontoros mokėjimas B. V., už G. V., panaikintinos bei nuo 2014-11-24 d. atnaujintinas vaiko globos išmokų Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje mokėjimas, antstolės Jūratės Blažienės kontoros mokėjimas už G. V., jas nukreipiant jo nuolatiniam globėjui Aulelių vaikų globos namams.

10Teismo nutartis dėl globėjo atleidimo pareigų bei globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,-

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Atleisti B. V., a.k. ( - ) iš G. V., a.k. ( - ) nuolatinio globėjo pareigų ir iš G. V. priklausančio turto paprastojo administratoriaus pareigų.

14G. V., a.k. ( - ) nuolatiniu globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių rajone.

15G. V. gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių rajone.

16Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., 3.272 str.,

17G. V., a.k. ( - ) turimam turtui nustatyti paprastąjį administravimą, turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių rajone. Išaiškinti jos teises ir pareigas, numatytas CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą (CK 4.240 str.)

18Panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-11-24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo laikinai, iki bus priimtas teismo sprendimas, nuo 2014-11-24, sustabdytas Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje vaiko globos išmokos mokėjimas, antstolės Jūratės Blažienės kontoros mokėjimas B. V. už G. V..

19Nuo 2014-11-24 d. atnaujinti vaiko globos išmokų Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje mokėjimus, antstolės Jūratės Blažienės kontoros mokėjimus už G. V., a.k. ( - ) jas nukreipiant jo nuolatiniam globėjui Aulelių vaikų globos namams, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių rajone.

20Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

21Nutarties nuorašą nusiųsti antstolės Jūratės Blažienės kontorai, Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui.

22Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida... 2. pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių... 3. Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas prašė patenkinti... 4. Suinteresuotas asmuo B. V. prašė pareiškimą patenkinti, atleisti ją iš G.... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais... 7. Atsižvelgiant į G. V. interesus, keistinas jo nuolatinis globėjas, B. V.... 8. Kaip numato LR CK 3.238 str. 2 d., asmens rūpybą (globą) apima ir jo turto... 9. Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-11-24 d. nutartimi taikytos... 10. Teismo nutartis dėl globėjo atleidimo pareigų bei globėjo paskyrimo... 11. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 494 str.,-... 12. Pareiškimą patenkinti.... 13. Atleisti B. V., a.k. ( - ) iš G. V., a.k. ( - ) nuolatinio globėjo pareigų... 14. G. V., a.k. ( - ) nuolatiniu globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus,... 15. G. V. gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose, kodas... 16. Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., 3.272... 17. G. V., a.k. ( - ) turimam turtui nustatyti paprastąjį administravimą, turto... 18. Panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2014-11-24 d. nutartimi... 19. Nuo 2014-11-24 d. atnaujinti vaiko globos išmokų Anykščių rajono... 20. Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti... 21. Nutarties nuorašą nusiųsti antstolės Jūratės Blažienės kontorai,... 22. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio...