Byla 2A-845/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno, sekretoriaujant Ilonai Kovger, Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovei I. T., ieškovų atstovei advokatei Loretai Andžiulytei, atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovams V. M., D. V., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Teisė ir komunikacija“ atstovėms D. D., advokatei Margaritai Šakalytei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimo, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-564-258/2010 pagal ieškovų R. R., J. S., V. N., R. T., I. T., A. G. ieškinį atsakovams Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam asmeniui UAB „Teisė ir komunikacija“ dėl turto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbto supaprastinto atviro konkurso „Teisinių paslaugų pirkimas“ rezultatų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

62009 m. birželio 17 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 47 buvo paskelbtas Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau tekste – Atsakovas) kvietimas dalyvauti supaprastintame atvirajame konkurse „Teisinių paslaugų pirkimas“ (toliau tekste – Konkursas). ( - ) advokatų kontoros advokatės R. R. ir J. S. bei advokato padėjėjai V. N., R. T., I. T. ir A. G. 2009 m. birželio 26 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau tekste – ieškovai) dalyvavo minėtame viešajame pirkime.

72009 m. liepos 17 d. ieškovai gavo iš atsakovo raštą Nr. 8D-848, kuriuo buvo informuoti, kad ieškovų pateiktas pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, buvo nurodytos preliminarios pasiūlymų eilės pirmoje ir antroje pirkimo objekto dalyse kainų didėjimo tvarka. Antroje viešojo pirkimo objekto dalyje – Antrinės teisinės paslaugos – pirmoje vietoje buvo UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas, ieškovų - antroje vietoje. Nesutikdami su atsakovo sprendimu dėl preliminarios eilės sudarymo antroje pirkimo objekto dalyje – Antrinės teisinės paslaugos, - ieškovai pateikė pretenziją, prašydami panaikinti 2009 m. liepos 17 d. atsakovo sprendimą dalyje dėl preliminarios eilės sudarymo antroje pirkimo objekto dalyje ir laimėjusiu pripažinti ieškovų pateiktą pasiūlymą.

8Atsakovas, atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 22 d. ieškovų patektą pretenziją, 2009 m. liepos 23 d. panaikino savo sprendimus dėl pasiūlymų vertinimo, eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo antroje pirkimo objekto dalyje bei nutarė pakartotinai įvertinti UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktą pasiūlymą antroje pirkimo objekto dalyje.

92009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 8D-919 atsakovas, dar kartą įvertinęs UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymą, pripažino, kad UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje pripažino UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktą pasiūlymą. 2009 m. rugpjūčio 4 d. Ieškovai pateikė pretenziją, kuria abejojama, jog UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 3.1.3 lentelės – punkto „Papildomas kvalifikacinis reikalavimas ir kvalifikacinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai antrai pirkimo objekto daliai“ reikalavimus bei prašydami panaikinti 2009-07-31 d. sprendimą Nr. 8D-919 dėl preliminarios eilės sudarymo antroje pirkimo objekto dalyje – Antrinės teisinės paslaugos ir laimėjusiu pripažinti ieškovų pateiktą pasiūlymą.

10Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 5 dalimi bei Taisyklių 81.1 punktu, 2009 m. liepos 27 d. papildomai kreipėsi į UAB „Teisė ir komunikacija“, prašydama patikslinti kvalifikacinius duomenis antroje pirkimo objekto dalyje dėl konkurso sąlygų 3.1.3.1 punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo ir pateikti įrodymus, jog vykdant sutartį UAB „Teisė ir komunikacija“ bus prieinamos advokatų L. G. ir E. D. paslaugos.

11Atsižvelgiant į gautus paaiškinimus, 2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 8D-919 atsakovas, dar kartą įvertinęs UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymą, pripažino, kad UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje pripažino UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktą pasiūlymą. 2009 m. rugpjūčio 4 d. Ieškovai pateikė pretenziją, kuria abejojama, jog UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 3.1.3 lentelės – punkto „Papildomas kvalifikacinis reikalavimas ir kvalifikacinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai antrai pirkimo objekto daliai“ reikalavimus bei prašydami panaikinti 2009 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 8D-919 dėl preliminarios eilės sudarymo antroje pirkimo objekto dalyje – Antrinės teisinės paslaugos ir laimėjusiu pripažinti ieškovų pateiktą pasiūlymą.

12Atsakovas 2009 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 8D-944 atmetė ieškovų pretenziją, nurodydamas, kad pateikta pretenzija yra nepagrįsta.

13Ieškovai kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM 2009 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 8D-919 „Dėl pasiūlymų vertinimo, eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo antroje pirkimo objekto dalyje“, kuriuo nustatyta, kad UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ir pagal kurį sudaryta preliminari pasiūlymų eilė dėl viešojo pirkimo „Teisinių paslaugų pirkimas“ antrojo pirkimo objekto dalies – antrinių teisinių paslaugų pirkimas ir laimėjusiu pripažintas UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas; 2) pripažinti ieškovų grupės ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontoros advokatų R. R. ir J. S. bei advokatų padėjėjų V. N., R. T., I. T. ir A. G. pasiūlymą laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje – antrinių teisinių paslaugų pirkimas.

14Ieškovai nurodė, kad vietoj to, kad atsakovas atmestų UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktą pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, jis paprašė UAB „Teisė ir komunikacija“ pateikti įrodymus dėl Konkurso sąlygų 3.1.3.1. punkte nurodyto kvalifikacinio reikalavimo ir, jog vykdant sutartį su UAB „Teisė ir komunikacija“ bus prieinamos jos siūlomų dviejų advokatų paslaugos. Tačiau atsakovas neįvertino tos aplinkybės, kad, remiantis LR CPK 57 straipsnio 3 dalimi, UAB “Teisė ir komunikacija“ negalės sudaryti atstovavimo teisme sutarties su Atsakovu, nes ją sudarius, teismas atmestų tokią sutartį. Ieškovų nuomone, atsakovas, priimdamas UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymą ir pripažindamas jį laimėjusiu, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 6 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus, neužtikrino lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir pripažino negaliojančiu Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2009 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. 8D-919 „Dėl pasiūlymų vertinimo, eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo antroje pirkimo objekto dalyje“, kuriuo nustatyta, kad UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ir pagal kurį sudaryta preliminari pasiūlymų eilė dėl viešojo pirkimo „Teisinių paslaugų pirkimas“ antrojo pirkimo objekto dalies – antrinių teisinių paslaugų pirkimas bei laimėjusiu pripažintas UAB „Teisė ir komunikacija“ pateiktas pasiūlymas. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

19Teismas nurodė, kad antrajai pirkimo objekto daliai (antrinės teisinės paslaugos) buvo nustatytas papildomas kvalifikacinis reikalavimas ir kvalifikacinį reikalavimą patvirtinantys dokumentai - asmenys (ne mažiau kaip 2), betarpiškai teiksiantys antrines teisines paslaugas, turi būti advokatai (b.l.15). Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2009 m. birželio 19 d. atsakymas į ieškovo paklausimą (b.l.27) patvirtina faktą, jog atsakovas reikalavo, kad privalomai būtų pateikta bendra jungtinės veiklos sutartis tarp visų asmenų, kurie ketina teikti teisines paslaugas. Kaip matyti iš pakartotinai atlikto UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymo vertinimo (b.l. 31-33) atsakovas nereikalavo, kad UAB „Teisė ir komunikacija“, betarpiškai, negalėdama teikti antrinių teisinių paslaugų, pateiktų jungtinės veiklos sutartį.

20Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas darė išvadą, jog atsakovas aiškiai ir tiksliai nurodęs, kad jungtinė veiklos sutartis yra būtina tarp visų asmenų, kurie betarpiškai teiks teisines paslaugas, vertindamas UAB „Teisė ir komunikacija“ pasiūlymą, skirtingai taikė pirkimo dokumentuose įtvirtintus reikalavimus. Tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintos atsakovo imperatyvios pareigos užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų, pažeidimas. Viešojo pirkimo komisijos atsakymas į paklausimą laikytinas pirkimo dokumentų sudėtine dalimi. Pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai yra imperatyvaus pobūdžio, o bet koks jų nesilaikymas yra tiesioginis pagrindas pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 2 p., Konkurso sąlygų 9.3.1 punktas). Atsakovas, nurodęs antrajai pirkimo objekto daliai sudarytos jungtinės veiklos sutarties tarp asmenų, kurie betarpiškai teiks teisines paslaugas, būtinybę (nepaisant VPĮ 32 str. 3 d. nuostatų), privalėjo to preciziškai laikytis, nes tai turėjo tiesioginės įtakos tiekėjų teisių apimčiai. Tokiu būdu teismas darė išvadą, jog atsakovas pastatė tiekėjus į nelygiavertę padėtį, tuo pažeisdamas VPĮ įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, nediskriminavimo principus.

21Kartu pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog teismui nesuteikta kompetencijos teisė pripažinti ieškovų pateiktą pasiūlymą laimėjusiu antroje pirkimo objekto dalyje. Tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms pirkti pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilę antroje pirkimo objekto dalyje kainų didėjimo tvarka yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to atsakovo sprendimas tampa neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje atsakovas, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jo kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Perkančioji organizacija privalo iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus.

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

23Apeliaciniu skundu atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

241. Pirkimo sąlygų 3.1.3.1 punkte nustatytas reikalavimas ne pasiūlymą pateikiančiam subjektui, bet paslaugai „asmenys (ne mažiau kaip 2), betarpiškai teiksiantys antrines teisines paslaugas, turi būti advokatai“, t. y. UAB „Teisė r komunikacija“ pagal pirkimo sąlygas pilnai galėjo užtikrinti (organizuoti), kad ne mažiau kaip 2 asmenys betarpiškai teiktų paslaugas, kurias pagal techninės specifikacijos reikalavimus aprūpintų UAB „Teisė ir komunikacija“ (transporto, dokumentacijos, organizacinių klausimų sprendimo užtikrinimas).

252. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus (komisijos atsakymą, kuriuo buvo tikslinamos konkurso sąlygos) ir šio įrodymo netyrė sistemiškai. Minėtame atsakyme į paklausimą, be kita ko, aiškiai nurodoma, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 6 priedo 6.2 punktu, pirkimo sutartį pasirašantis paslaugų teikėjas (ar paslaugų teikėjų grupė) atsako už visas pagal sutartį teikiamas paslaugas ir prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar joms teikti buvo pasitelkti tretieji asmenys. Ši nuostata kaip tik ir suponuoja, kad trečiųjų asmenų pasitelkimas paslaugoms teikti pagal konkurso sąlygas (tai gali daryti ir individualiai pasiūlymą pateikęs dalyvis) yra galimas, o ne priešingai.

263. Teismo sprendimo įvykdymas yra objektyviai negalimas ir neįmanomas, nes pagal pirkimo sąlygų reikalavimus paslaugų teikėjų pasiūlymuose buvo nustatytas 80 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos galiojimo terminas, kuris teismo sprendimo priėmimo metu jau buvo pasibaigęs, todėl perkančioji organizacija negalėtų objektyviai įvertinti pasiūlymų.

274. Teismas, bylos nagrinėjimo metu pripažinęs negaliojančiu perkančiosios organizacijos sprendimą dėl vieno ar kito pirkimo dalyvio pasiūlymo, kadangi prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, turi savo iniciatyva (ex officio) spręsti klausimą dėl šio sprendimo pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Be to, sutartinių santykių tarp Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir UAB „Teisė ir komunikacija“ atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos negali įtakoti, todėl teismas nagrinėjamu atveju turėjo nurodyti, kurią sprendimo dalį turi įvykdyti kiekvienas iš atsakovų arba nurodyti, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari.

285. Priimdamas vienokį ar kitokį sprendimą dėl teisinių pasekmių nustatymo, teismas turėjo tikslinti trečiojo asmens UAB „Teisė ir komunikacija“ procesinę teisinę padėtį, t. y. UAB „Teisė ir komunikacija“ į bylos nagrinėjimą turėjo būti įtraukta atsakovu, nes teismo sprendimas jam sukels tiesiogines teisines pasekmes, nepriklausomai nuo to, kad ieškovas tokio prašymo nepareiškė ar jam prieštaravo.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra ir bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

30Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Teisė ir komunikacija“ prašo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad teismas, vertindamas perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą, turėtų atsižvelgti į tai, kokius realiai padarinius šie sprendimai sukelia, o nagrinėjamu atveju lygiateisiškumo principą pirmosios instancijos teismas taikė sulygindamas iš esmės skirtingas faktines aplinkybes. Nurodo, kad jungtinės veiklos sutartis su advokatais nebuvo sudaryta, nes tokio reikalavimo nenumatė nei įstatymai, nei pirkimo sąlygos, nei viešojo pirkimo komisijos atsakymai į paklausimus. UAB „Teisė ir komunikacija“ buvo nusprendusi savo pasiūlymą teikti ne kartu su advokatais, bet pasinaudoti jų, kaip trečiųjų asmenų paslaugomis. UAB „Teisė ir komunikacija“ jau daugiau kaip metai sėkmingai vykdo su perkančiąja organizacija sudarytą antrinių teisinių paslaugų sutartį, pagal kurią prieglobsčio prašytojams administraciniuose teismuose atstovauja UAB „Teisė ir komunikacija“ nurodyti advokatai ir jokių juridinių kliūčių, atstovaujant prieglobsčio prašytojus, nėra.

31Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad vadovaujantis apelianto pateikiama VPĮ 32 straipsnio 3 dalies interpretacija, galima būtų daryti išvadą, jog bet kokio viešojo pirkimo atveju, nepriklausomai nuo viešojo pirkimo objekto, pasiūlymus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose galėtų teikti bet kokie fiziniai ir juridiniai asmenys, o pirkimo dokumentuose nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai prarastų prasmę. Tuo tarpu apeliantas, pats būdamas perkančiąja organizacija, neteisingai aiškina ir interpretuoja savo paties paskelbtus viešojo pirkimo dokumentus. Visgi UAB „Teisė ir komunikacija“ turėjo pateikti jungtinės veiklos sutartį su advokatais, kurie akivaizdu, jog betarpiškai teiktų teisines paslaugas, o pirkimo sąlygų nesilaikymas yra tiesioginis pagrindas pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu reikalavimų.

32IV. Apeliacinio teismo argumentai

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

36Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, apeliantas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skundžia tik tą sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo patenkintas. Todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

37Iš dalies tenkindamas ieškinį pirmosios instancijos teismas, be kita ko, remdamasis VPĮ 32 straipsnio 6 dalimi, 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, konkurso sąlygų 3.1. ir 9.3.1 punktais bei paties apelianto 2009 m. birželio 19 d. atsakymu į ieškovo paklausimą dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo (kurį teismas pagrįstai vertino sudėtine pirkimo dokumentų dalimi), konstatavo, kad atsakovas, vertindamas UAB ,,Teisė ir komunikacija“ pasiūlymą, skirtingai taikė pirkimo dokumentuose įtvirtintus reikalavimus. Tuo pačiu pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad taip atsakovas pažeidė VPĮ imperatyviai įtvirtintą perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų.

38Kolegijos nuomone, šios išvados pagrįstumą patvirtina Konkurso sąlygų 3.1.3 punktas, nustatantis papildomą kvalifikacinį reikalavimą antrai pirkimo objekto daliai, dėl kurios laimėtojo nustatymo ir kilo nagrinėjamas ginčas. Pagal šį reikalavimą asmenys, betarpiškai teiksiantys

39antrines teisines paslaugas, turi būti advokatai. Akivaizdu, kad šios dalies laimėtojas – bendrovė ,,Teisė ir komunikacija“ šio kvalifikacinio reikalavimo neatitiko (bendrovės įstatų 6-8 punktai). Pastebėtina, kad pagal įstatų 8 punktą UAB ,,Teisė ir komunikacija“ veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal numatytą tvarką, gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas. Tuo tarpu byloje nėra duomenų apie tai, kad tretysis asmuo turi licenciją verstis advokato praktika, o tai reiškia, kad jis neatitiko paminėto kvalifikacinio reikalavimo. Tiesa, apeliaciniame skunde teigiama, kad nurodytame konkurso sąlygų punkte nustatytas reikalavimas ne pasiūlymą pateikiančiam subjektui, bet paslaugai. Tačiau toks apelianto aiškinimas paneigiamas pačių konkurso sąlygų 3.1 punkto turiniu, kur aiškiai nurodyta, kad paslaugų tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, turi atitikti šiame punkte (o tai reiškia ir 3.1.3.1. punkte) išdėstytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Be to, VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodyta, kad minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi tiekėjams, o ne jų teikiamoms paslaugoms. Tuo tarpu paslaugų tiekėjo, neatitinkančio šių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

40Todėl, kolegijos nuomone, atsakovas, pripažinęs trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus, priėmė neteisėtą sprendimą. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir paties atsakovo 2009 m. birželio 19 d. paaiškinimas dėl konkurso sąlygų, kuriame išdėstyta aiški perkančiosios organizacijos nuostata dėl to, kad antroje pirkimo objekto dalyje antrines teisines paslaugas gali teikti tik advokatai bei padaryta nuoroda į būtinumą pateikti jungtinės veiklos sutartį tarp visų asmenų, kurie ketina teikti teisines paslaugas. Todėl negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad paminėtas raštas buvo skirtas vien tik paaiškinti padėjėjų dalyvavimą konkurse. Pastebėtina, kad paminėtame apelianto rašte, be kita ko, aptariamos konkurso sąlygų 3.1.1.; 3.1.3 punktų nuostatos.

41Tuo tarpu UAB ,,Teisė ir komunikacija“ perkančiajai organizacijai pateiktos su advokatais E. D. ir L. G. sudarytos Teisinių paslaugų teikimo sutartys neatitinka jungtinės veiklos sutarties reikalavimų (Konkurso sąlygų 3.5 p.).

42Šiuo atveju atsakovo nuoroda į VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostatas teismo išvadų pagrįstumo nepaneigia, nes, kaip jau minėta, konkurso sąlygų 3.1.3.1. punkto reikalavimai nustatyti būtent patiems konkurse dalyvaujantiems tiekėjams. Be to, šias sutartis tretysis asmuo pateikė perkančiajai organizacijai jau suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, kas taip pat suteikė jam privalumą prieš kitus konkurso dalyvius. Todėl, atsižvelgus į aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą ieškinį iš dalies patenkinti (VPĮ 3 str., 32 str. 6 dalis, 39 str. 2 d. 2 p.).

43Tiesa, apeliacinės instancijos teismui tretysis asmuo pateikė Lietuvos advokatų tarybos 2011 m. vasario 25 d. raštą dėl Advokatūros įstatymo nuostatų, kuriuo UAB ,,Teisė ir komunikacija“, bando įrodyti, kad advokatai negalėjo sudaryti jungtinės veiklos sutarties su trečiuoju asmeniu (b. l. 168). Tačiau, visų pirma, rašte yra nurodoma, kad Advokatų tarybai nėra žinomos trečiojo asmens atstovės nurodomos jungtinės veiklos sutarties sąlygos. Be to, tokiu būdu tretysis asmuo ginčija pačias konkurso sąlygas, tačiau atitinkamų pretenzijų konkurso metu tretysis asmuo pareiškęs nebuvo (VPĮ 94 str.).

44Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo. Kita vertus, ieškinį tenkindamas iš dalies, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad kai perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms pirkti pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilę antroje pirkimo objekto dalyje kainų didėjimo tvarka yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to atsakovo sprendimas tampa neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje atsakovas, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jo kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Tokiu būdu Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. sprendime konstatavo, kad perkančioji organizacija privalo iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, tokios išvados padarytos neatsižvelgiant į tai, kad skundžiamo sprendimo priėmimo metu Paslaugų teikimo sutartis Nr. (166-12) 6K-404 su UAB „Teisė ir komunikacija“ jau buvo sudaryta (b. l. 75), o sudarius pirkimo sutartį pirkimas laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.). Taigi, pagal susiformavusią teismų praktiką, konstatavus viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, nagrinėjamu atveju, teismas ex officio turėjo pripažinti tokio pirkimo pasekoje sudarytą pirkimo sutartį negaliojančia. Pirmosios instancijos teismui to nepadarius, sprendimas tikslintinas. Iš kitos pusės, kaip jau minėta, paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta dar 2009 m. rugpjūčio 21 d. bei pagal Konkurso sąlygas galioja, kol bus atlikta paslaugų už visą pirkimo sutartyje nurodytą kainą, tačiau ne ilgiau nei 36 mėnesius. Tuo tarpu iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų atsakovo ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimų aišku, kad didesnė sutarties dalis (pagal sutartyje nurodytą paslaugų kainą) jau įvykdyta. Todėl, kolegijos nuomone, iki sutartis pasibaigs, tikslinga išsaugoti iš jos šalims kylančias teises ir pareigas (CK 6.145 str. 2 d.).

45Atmetus atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos ieškovų teisinės pagalbos išlaidos, kurios, atsižvelgiant į LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, mažintinos iki 1600 Lt. Visgi iš byloje esančių duomenų (b. l. 89, 166, 167) aišku, kad visas minėtas teisinės pagalbos išlaidas apmokėjo vienas iš ieškovų A. G., todėl visos minėtos išlaidos iš atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priteistinos būtent šiam ieškovui, o išlaidų paskirstymo tarp pačių ieškovų klausimas paliktinas spręsti patiems ieškovams.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą iš esmės nepakeistą.

49Pripažinti 2009 m. rugpjūčio 21 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (15/6-12) 6K-404, sudarytą tarp Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (į. k. 188610666) ir uždarosios akcinės bendrovės „Teisė ir komunikacija“ (į. k. 301900557) negaliojančia, išsaugant iš jos šalims kylančias teises ir pareigas.

50Priteisti iš atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (į. k. 188729923) 1600 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) ieškovui A. G. ( - ) advokatės teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti..

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 6. 2009 m. birželio 17 d. Valstybės žinių priede „Informaciniai... 7. 2009 m. liepos 17 d. ieškovai gavo iš atsakovo raštą Nr. 8D-848, kuriuo... 8. Atsakovas, atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 22 d. ieškovų patektą... 9. 2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 8D-919 atsakovas, dar kartą įvertinęs UAB... 10. Komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32... 11. Atsižvelgiant į gautus paaiškinimus, 2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr.... 12. Atsakovas 2009 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. 8D-944 atmetė ieškovų... 13. Ieškovai kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė: 1) pripažinti... 14. Ieškovai nurodė, kad vietoj to, kad atsakovas atmestų UAB „Teisė ir... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino... 19. Teismas nurodė, kad antrajai pirkimo objekto daliai (antrinės teisinės... 20. Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas darė išvadą, jog atsakovas... 21. Kartu pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog teismui nesuteikta... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos... 24. 1. Pirkimo sąlygų 3.1.3.1 punkte nustatytas reikalavimas ne pasiūlymą... 25. 2. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus (komisijos... 26. 3. Teismo sprendimo įvykdymas yra objektyviai negalimas ir neįmanomas, nes... 27. 4. Teismas, bylos nagrinėjimo metu pripažinęs negaliojančiu perkančiosios... 28. 5. Priimdamas vienokį ar kitokį sprendimą dėl teisinių pasekmių... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Migracijos departamentas prie... 30. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Teisė ir... 31. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai prašo Vilniaus apygardos teismo... 32. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 36. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, apeliantas Turto valdymo ir ūkio... 37. Iš dalies tenkindamas ieškinį pirmosios instancijos teismas, be kita ko,... 38. Kolegijos nuomone, šios išvados pagrįstumą patvirtina Konkurso sąlygų... 39. antrines teisines paslaugas, turi būti advokatai. Akivaizdu, kad šios dalies... 40. Todėl, kolegijos nuomone, atsakovas, pripažinęs trečiojo asmens pasiūlymą... 41. Tuo tarpu UAB ,,Teisė ir komunikacija“ perkančiajai organizacijai pateiktos... 42. Šiuo atveju atsakovo nuoroda į VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostatas teismo... 43. Tiesa, apeliacinės instancijos teismui tretysis asmuo pateikė Lietuvos... 44. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, naikinti pirmosios... 45. Atmetus atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą iš esmės... 49. Pripažinti 2009 m. rugpjūčio 21 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. (15/6-12)... 50. Priteisti iš atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos...