Byla e2-1254-330/2018
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ prašymas pratęsti terminą atlikti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto byloje Nr. eB2-1801-866/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ prašymas pratęsti terminą atlikti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto byloje Nr. eB2-1801-866/2018,

Nustatė

2

 1. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Forenus“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Ad acta“. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartimi leista BUAB „Forenus“ kreditorei UAB „Losrita“ savo lėšomis atlikti BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Teismas kreditorei nustatė terminą iki 2018 m. balandžio 1 d. patikrinimui atlikti (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 3 dalis). Vilniaus apygardos teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi terminą įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimui atlikti pratęsė iki 2018 m. gegužės 19 d.
 2. Pareiškėja UAB „Losrita“ kreipėsi į teismą prašydama Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutartimi nustatytą terminą BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimui atlikti pratęsti iki 2018 m. liepos 18 d. Pareiškėja nurodė, kad nustatytu terminu įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas nebuvo atliktas šalims (pareiškėjai ir bankroto administratorei) nesutarus dėl konfidencialumo sutarties sudarymo.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 24 d. nutartimi pareiškėjos prašymo pratęsti terminą netenkino. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo teismo sprendimo leisti atlikti patikrinimą priėmimo dienos. Pažymėjo, kad šis terminas baigėsi 2018 m. gegužės 19 d. Teismo vertinimu, ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino pratęsimo galimybė nenumatyta, o teismas gali pratęsti tik teismo nustatytus terminus, kai nagrinėjamu atveju terminas atlikti dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą nustatytas įstatymo.
 4. Pareiškėja UAB „Losrita“, nesutikdama su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti šią nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pratęsti terminą BUAB „Forenus“ dokumentų ir kitos informacijos patikrinimui atlikti.
 5. Atsakovė BUAB „Forenus“ atsiliepimu prašo pareiškėjos UAB „Losrita“ atskirąjį skundą atmesti.

3Apeliacinis procesas nutrauktinas

 1. Būtina atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo sąlyga – įstatymuose įtvirtinta tokios teismo nutarties galimybė būti apeliacinio apskundimo objektu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas buvo paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria bankroto bylą nagrinėjantis teismas atmetė bankrutavusios įmonės kreditorės prašymą pratęsti bankrutavusios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo terminą (ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalis).
 2. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ĮBĮ nenumatyta termino įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimui atlikti pratęsimo galimybė, todėl vadovavosi proceso įstatymo nuostata, reglamentuojančia procesinių terminų pratęsimą (CPK 77 straipsnis). Įvertinęs teisinį reguliavimą pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjos prašymą, tokį savo procesinį sprendimą motyvuodamas tuo, jog CPK nustatyta tvarka gali būti pratęsiami tik teismo, bet ne įstatymo nustatyti terminai. Apeliacinis teismas pažymi, jog nei ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje (reglamentuojančioje bankrutavusios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo galimybę bei tvarką), nei CPK 77 straipsnyje (reguliuojančiame procesinių terminų pratęsimą) tiesiogiai neįtvirtinta galimybė apskųsti tokias, kaip šiuo atveju buvo priimta, teismo nutartis.
 3. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šio kodekso numatytais atvejais, o taip pat kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 4. Kadangi nei Civilinio proceso kodekse, nei Įmonių bankroto įstatyme nėra numatyta galimybė dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta pratęsti terminą įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimui atlikti, paduoti atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui, todėl apie šios nutarties apskundimo apeliacine tvarka galimybę spręstina vertinant, ar minėtu klausimu priimta pirmosios instancijos teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 5. Nagrinėjamu atveju įvertinus Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutarties turinį ir esmę, darytina išvada, jog ji neskųstina apeliacine tvarka, nes neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto proceso eigai.
 6. Vadinasi, nepaisant aplinkybės, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutarties rezoliucinėje dalyje buvo įrašyta apie nutarties apskundimo galimybę, šia nutartimi teismo išspręstas procesinis klausimas negali būti peržiūrimas išimtine (nepaprastąja) apeliacijos tvarka (atskirai nuo teismo sprendimo, priimto dėl ginčo esmės).
 7. Atskirojo skundo priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas. CPK

  4315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu yra skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kurie pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektais. Jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

 8. Konstatavus nutarties 12 punkte išdėstytą aplinkybę, apeliacinis procesas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutarties nutrauktinas, o dėl pareiškėjos atskirajame skunde nurodytų argumentų, susijusių su pirmosios instancijos teismo atliktų procesinių veiksmų teisėtumu bei pagrįstumu, nepasisakytina.
 9. Atsakovė BUAB „Forenus“ atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškė prašymą priteisti iš pareiškėjos apeliaciniame procese patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 19 d. teismui pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis).
 10. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis priežasties teorija (angl. the cause theory), pagal kurią bylinėjimosi išlaidų paskirstymą lemia tokių išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, sprendžia, kad apeliacinio proceso apeliacinės nutraukimas yra apeliantei priešingai šaliai (atsakovei BUAB „Forenus“) palankus procesinis sprendimas. Atsakovė prašo priteisti iš apeliantės 904 Eur išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir prideda jas patvirtinančius dokumentus (CPK 98 straipsnis). Atsižvelgiant į suteiktų teisinių paslaugų sudėtingumą, apimtį bei kokybę, įvertinus tai, jog šios išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytą maksimalų dydį (8.16 punktas), apeliacinis teismas konstatuoja pagrindą atsakovės naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 300 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

6Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutarties.

7Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ (j. a. k. 303255361) atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ (j. a. k. 301128664) naudai 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai