Byla 2-3515-567/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešuosius pirkimus, atsakovui Lietuvos darbo biržai, trečiasis asmuo UAB „SDG“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras atstovui M. Č., ieškovo UAB „Amatų mokymo centras“ atstovui V. A., atsakovo atstovams G. B. ir M. P., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešuosius pirkimus, atsakovui Lietuvos darbo biržai, trečiasis asmuo UAB „SDG“,

Nustatė

2Ieškovai VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami:

31) Panaikinti Lietuvos darbo biržos sprendimą dėl mokymo paslaugų pirkimo Vilniuje pagal mokymo programos valstybinį kodą 262052104 supaprastinto pirkimo apklausos būdu pripažinimo laimėtoju UAB „SDG“;

42) Įpareigoti pakeisti Lietuvos darbo biržos sprendimą dėl mokymo paslaugų tiekimo Vilniuje, pagal mokymo programos valstybinį kodą 262052104 supaprastinto pirkimo apklausos būdu sąlygas, numatant tiekėjams sąlygą pateikti įrodymus dėl mokymo paslaugų teikimo vietos filialo licencijos tinkamumo užtikrinant sąlygą turėti galimybę tinkamai įvykdyti sutartį.

5Atsakovas Lietuvos darbo birža atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti 185,93 Lt bylinėjimosi išlaidų, susidedančių iš 160,93 Lt sumos už procesinių dokumentų kopijų parengimą ir 25 Lt pašto išlaidų. Nurodė, kad priimtas sprendimas laikyti, kad apklausos 127/10 pirkimo objekto daliai pirkimo procedūros yra pasibaigusios ir viešojo pirkimo pardavimo sutartis nebus sudaroma, apie tai informuojant ieškovus ir trečiąjį asmenį. Atsakovas pažymėjo, kad šiuo metu ieškovų reikalavimai nebeturi prasmės, nes viešojo pirkimo pardavimo sutartis nebebus sudaroma.

62012-02-13 buvo gautas ieškovų VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pagal CPK 140 str., išnykus ieškinio pagrindui, nurodant, kad ieškovams žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

7Teismo posėdžio metu ieškovo VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras atstovas M. Č. ir ieškovo UAB „Amatų mokymo centras“ atstovas V. A. prašė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo patenkinti. Atsakovo atstovas G. B. dėl atsisakymo nuo ieškinio neprieštaravo, prašydamas priteisti iš ieškovų atsakovo patirtas 185,93 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio tenkintinas, priimant atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukiant, nes tai neprieštarauja byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, imperatyvioms įstatymų nuostatoms bei viešajam interesui. Ieškovams žinomos ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 42 str. 2 d., 294 str. 2 d.). Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, įvertinusi, kad 2011-11-30 pasibaigė trečiojo asmens pasiūlymo galiojimo laikas, kad įgyvendinamo projekto veiklos laikas baigsis 2012-04-30 ir neužteks laiko suteikti mokymo paslaugas pagal perkamą programą, kurios trukmė 18 savaičių, priėmė sprendimą laikyti, kad apklausos 127/10 pirkimo objekto daliai pirkimo procedūros yra pasibaigusios ir viešojo pirkimo pardavimo sutartis nebus sudaroma, apie tai informuojant ieškovus ir trečiąjį asmenį, teismas daro išvadą, kad ieškovai įgijo pareigą atlyginti lygiomis dalimis atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas dėl bylos vedimo 185,93 Lt sumai, nes ginčijamos viešojo pirkimo procedūros yra pasibaigusios ir atsakovas patyrė nurodytas bylinėjimosi išlaidas dėl ieškovų pareikšto ieškinio (CPK 88 str., 94 str.). Trečiajam asmeniui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, nes jis nepateikė prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras yra sumokėjęs 1000 Lt žyminio mokesčio už ieškinį pagal 2012-01-23 mokėjimo nurodymą Nr. 612. Atsisakius nuo ieškinio, grąžintina ieškovui 75 % sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (CPK 87 str. 2 d., 3 d.).

10Vadovaudamasis LR CPK 3 str., 87 str. 2 d., 3 d., 88 str., 94 str., 140 str., 290 str. - 292 str., 293 str. 4 p., 290 str. – 292 str., 294 str., 295 str., teismas

Nutarė

11Priimti ieškovų VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukti civilinę bylą pagal ieškovų VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešuosius pirkimus, atsakovui Lietuvos darbo biržai, trečiasis asmuo UAB „SDG“.

12Grąžinti ieškovui VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras 750 Lt sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos.

13Priteisti iš VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, UAB „Amatų mokymo centras“, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras po 61,97 Lt bylinėjimosi išlaidų Lietuvos darbo biržos naudai.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai