Byla 2S-1665-773/2016
Dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. S. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiuoju asmeniu civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Pareiškėja R. S. 2016 m. gegužės 11 d. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015 ir įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad ji yra G. S. kreditorė, o minėtoje civilinėje byloje priimtas sprendimas už akių nepagrįstai pablogino G. S. turtinę padėtį, todėl ji turėjo būti įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi pareiškėjos R. S. prašymą atsisakė priimti. Teismas nustatė, kad civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015 sprendimas už akių priimtas 2015 m. lapkričio 5 d., o 2016 m. vasario 8 d. teisme gautas atsakovo G. S. prašymas dėl procesinio termino pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti atnaujinimo. Teismas nustatė ir tai, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 7 d. nutartimi atsisakė atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, o Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi panaikino Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį ir klausimą dėl termino atnaujinimo išsprendė iš esmės – atnaujino atsakovui G. S. praleistą terminą pareiškimui dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti. Teismas sprendė, kad Kauno apygardos teismui atnaujinus terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti, laikytina, kad 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015 nėra įsiteisėjęs, todėl prašymą atsisakė priimti (CPK 365 straipsnio 1 dalis).

8Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėja R. S. prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o teismui nusprendus, kad nėra absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų – klausimą išspręsti iš esmės ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015, įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas prašymą turėjo nagrinėti toje pačioje civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, todėl byla buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Pažymėjo, kad iš LITEKO duomenų bazės negalima nustatyti civilinės bylos Nr. A2-558-182/2016 šalių, todėl tai yra nauja byla. Nurodė, kad teismas skundžiamoje nutartyje turėjo nurodyti CPK 370 straipsnio 5 dalyje, 367 straipsnio 4 dalyje numatytus pagrindus. Be to, šalims nebuvo paskelbta apie numatomą teismo posėdį. Teismas nemotyvavo išvados, kodėl atsisako R. S. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, todėl tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teismo atsisakymas priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo neatitinka CPK 370 straipsnio 1 dalyje numatytų atsisakymo pagrindų. Pažymėjo, kad ji nežinojo ir negalėjo žinoti, kad vyksta procesas dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad prašymo pateikimo metu minėtas teismo sprendimas buvo įsiteisėjęs. Apeliantės teigimu, jos prašymo nagrinėjimas negali būti siejamas su G. S. pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimu.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjos R. S. prašymas dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiuoju asmeniu atsisakytas priimti, teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 365 straipsnio 1 dalis). CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, šioje civilinėje byloje tikrindamas absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų buvimą, atmeta apeliantės argumentą, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Pagal CPK 370 straipsnio 5 dalį nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ši norma eliminuoja teisėjo, priėmusio sprendimą ar nutartį, dalyvavimą sprendžiant bylos, kurioje jis buvo priėmęs tokį procesinį sprendimą, proceso atnaujinimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1734-178/2015 ir kt.). Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėjos R. S. prašymas Nr. ( - ) dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiuoju asmeniu Druskininkų miesto apylinkės teisme gautas 2016 m. gegužės 11 d. ir užregistruotas civilinėje byloje, kurioje pareiškėja ir siekia atnaujinti procesą (civilinės bylos Nr. 2-629-314/2015, CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nustatyta ir tai, kad minėto prašymo nagrinėjimui, pagal Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių, patvirtintų Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 13P-136-(7.1.2), 4, 10 punktus, suteiktas naujas Nr. A2-558-182/2016 ir jis paskirtas nagrinėti teisėjai N. B.. Pareiškėjos prašomoje atnaujinti byloje Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimą už akių priėmė teisėjas A. Š., tuo tarpu skundžiamą Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartį priėmė teisėja N. B., todėl CPK 370 straipsnio 5 dalyje numatyta tvarka pažeista nebuvo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes nėra pagrindo laikyti, kad yra absoliutus skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindas, nes ją priėmė teisėtos sudėties teismas (CPK 370 straipsnio 5 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012). Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad skundžiama Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis yra motyvuota, t. y. pirmosios instancijos teismas nurodė, kodėl pareiškėjos R. S. prašymą atsisako priimti. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas atsisakęs priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo neturėjo teisinio pagrindo atskirai pasisakyti dėl pareiškėjos prašymo įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo pareiškėjos R. S. prašymo iš esmės, atmestinas apeliantės argumentas, jog teismas apie bylos nagrinėjimą privalėjo informuoti bylos šalis (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 370 straipsnio 1 dalis). Taigi, apeliacinės instancijos teismas šioje civilinėje byloje skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl atskirojo skundo nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja R. S. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015, kurioje 2015 m. lapkričio 5 d. buvo priimtas sprendimas už akių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 17 d. nutartimi minėtoje civilinėje byloje atnaujino atsakovui G. S. praleistą terminą pareiškimui dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo paduoti (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Iš LITEKO duomenų nustatyta ir tai, kad Druskininkų miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 21 d. nutartimi atsakovo G. S. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino, nutartis neįsiteisėjusi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos, užbaigtos teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas tik tuomet, kai teismo procesinis sprendimas dėl bylos baigties yra įsiteisėjęs (CPK 365 straipsnio 1dalis). Taigi, prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduotas tik įsiteisėjus teismo sprendimui dėl ginčo esmės. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos (CPK 287 straipsnio 1 dalis). Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai pareiškėjas paduoda prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje, kurioje priimtas procesinis sprendimas dar neįsiteisėjęs, teismas, spręsdamas prašymo priėmimo klausimą pagal CPK 370 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles, turi atsisakyti priimti prašymą CPK 365 straipsnio 1 dalies pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 22 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai Nr. 1-2007. Teismų praktika. 2007, 26). Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą ir faktines bylos aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tik įsiteisėjus Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 21 d. nutarčiai, kuria atsakovo G. S. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintas, įsiteisės Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-629-314/2015 ir pareiškėja R. S. turės teisę teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo minėtoje byloje (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Dėl nurodytų priežasčių skundžiama Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi pagrįstai atsisakyta priimti pareiškėjos R. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo ir įtraukimo trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, todėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas pažymi, kad tuo atveju, jeigu įsiteisės Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. sprendimas už akių, pareiškėja R. S. turės teisę kreiptis į Druskininkų miesto apylinkės teismą su CPK reikalavimus atitinkančiu prašymu dėl proceso atnaujinimo (CPK 365 straipsnis).

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

14Atskirąjį skundą atmesti.

15Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai