Byla TA-444-1-13
Dėl neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas) ir Virginijos Volskienės

2rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. Č. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. Č. skundą atsakovui Marijampolės savivaldybei dėl neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Kauno apygardos administraciniame teisme 2012 m. birželio 28 d. gautas (paštui įteiktas 2012 m. birželio 26 d.) pareiškėjos A. Č. (toliau – ir pareiškėja) apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 11 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-895-428/2012.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 2 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atsisakė priimti, kadangi jis paduotas praleidus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ir pareiškėja neprašo jo atnaujinti.

7Pareiškėja Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012 m. rugpjūčio 8 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties, kuriame taip pat prašo atnaujinti apskundimo terminą, jeigu teismo vertinimu būtų praleistas. Pareiškėja teigia, kad skundžiama nutartis buvo išsiųsta tik po mėnesio, jai jau įsiteisėjus, o pareiškėjai įteikta tik 2012 m. rugpjūčio 7 d.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Prašymas dėl termino atnaujinimo tenkintinas.

11Pareiškėja prašo atnaujinti atskirojo skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties padavimo terminą.

12ABTĮ 149 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo.

13Skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo nutartis paskelbta 2012 m. liepos 2 d., taigi atskirasis skundas turėjo būti paduotas ne vėliau, kaip 2012 m. liepos 9 d., taigi pareiškėja jį paduodama 2012 m. rugpjūčio 8 d. buvo praleidusi ABTĮ nustatytą terminą.

14Pareiškėja prašymą atnaujinti praleistą terminą visų pirma grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismo nutartis jai buvo išsiųsta pavėluotai ir ji ją gavo tik 2012 m. rugpjūčio 7 d.

15Pažymėtina, jog ABTĮ 93 straipsnyje nustatyta, kad jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Byloje esantis Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. raštas (b. l. 151) patvirtina, kad pareiškėjai skundžiama nutartis buvo išsiųsta 2012 m. rugpjūčio 2 d, t. y. žymiai praleidus ABTĮ 93 straipsnyje nustatytą terminą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismas, be kita ko, įvertina, ar pareiškėjo nurodoma nutarties gavimo data, gali būti laikoma pagrįsta (žr. pvz. 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012). Atsižvelgdama į minėtame rašte nurodytą nutarties išsiuntimo datą, teisėjų kolegija mano, kad pareiškėjos teiginys, jog ji skundžiamą nutartį gavo 2012 m. rugpjūčio 7 d. laikytinas pagrįstu. Teisėjų kolegija, bylos aplinkybių kontekste, vertina, kad šios aplinkybės galėjo pareiškėjai sutrukdyti pateikti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties ABTĮ nustatytu terminu.

16Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas, pareiškėjai, būdami atidūs ir rūpestingi, gavę jiems nepalankią teismo nutartį, turi neatidėliodami pasirūpinti dėl jos apskundimo per įstatymu nustatytą terminą (žr. pvz. 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012). Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja, gavusi pirmosios instancijos teismo nutarties kopija atskirąjį skundą padavė iš esmės nedelsdama t. y. 2012 m. rugpjūčio 9 d. Pareiškėjos elgesys vertintinas, kaip rūpestingas ir apdairus, todėl šiuo atveju jai neturėtų kilti neigiamos pasekmės.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pateiktus įrodymus, pareiškėjos prašyme nurodytus motyvus, sprendžia, jog byloje yra pagrindas išvadai, kad pareiškėja terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl objektyvių, nuo jos valios nepriklausančių priežasčių.

18Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 3 dalimi proceso šalių atskirieji skundai žyminiu mokesčiu neapmokestinami, taigi nėra pagrindo spręsti pareiškėjos prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio.

19Pareiškėjos paduotas atskirasis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 130, 148 straipsnių reikalavimus, todėl, atnaujinus jo padavimo terminą, priimtinas nagrinėti.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjos A. Č. prašymą dėl praleisto termino atskirajam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 2 d. nutarties paduoti patenkinti, atnaujinti praleistą terminą ir atskirąjį skundą priimti nagrinėti.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai